2010-03-24
Landstinget Sörmland går i bräschen för
HBT- personers rättigheter
Landstinget Sörmland går i täten bland Sve...
of 1

[PRESSMEDDELANDE] Landstinget Sörmland går i bräschen för hbt-personers rättigheter

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - [PRESSMEDDELANDE] Landstinget Sörmland går i bräschen för hbt-personers rättigheter

  • 1. 2010-03-24 Landstinget Sörmland går i bräschen för HBT- personers rättigheter Landstinget Sörmland går i täten bland Sveriges kommuner och landsting vad det gäller homosexuellas-, bisexuellas- och transpersoners behov i mötet med landstinget. Landstingets HBT-politiska arbetsgrupp har skrivit fram en HBT-policy på uppdrag av landstingsstyrelsen och kommer att presenteras för Landstingsfullmäktige i april. Policyn syftar till att motverka och synliggöra diskriminering på grund av sexuell läggning men också till att öka förståelsen och kunskapen bland landstingets medarbetare för att främja en god hälsa och förebygga ohälsa hos HBT-personer. - Arbetet för HBT-personers rättigheter handlar om mänskliga rättigheter och är en självklar del av Landstingets vision om ett öppet och modernt landsting för alla och ett sätt att slå vakt om varje människas okränkbara rätt att vara den man är, menar Fredrik Pettersson (S), ordförande i landstingets HBT-politiska arbetsgrupp. För att främja en god hälsa och för att öka kunskapen och förståelsen bland landstingets anställda föreslås följande insatser:  politiker, chefer och medarbetare ska ha kunskap om HBT- policyn och heteronormens innebörd.  chefer ska diskutera heteronormens innebörd och synliggöra HBT-perspektivet vid arbetsplatsmöten och liknande.  chefsutbildningar och introduktionsprogram för nyanställda ska ta hänsyn till HBT-perspektivet.  medarbetare ska ges kunskap och kompetens för att ge stöd och vård till HBT-personer.  informationsmaterial, broschyrer och övrigt material ska granskas utifrån ett HBT-perspektiv.  Offentliga miljöer som patienter och medarbetare vistas i ska kännetecknas av öppenhet och mångfald. - Landstinget arbetar för att alla sörmlänningar ska kunna utveckla en trygg och säker sexualitet, säger Karin Welin, landstingsdirektör Landstinget Sörmland. För mer information, kontakta Jörgen Danielsson (S) landstingsråd, mob 070-625 94 05 Fredrik Pettersson (S) ordförande HBT-politisk arbetsgrupp, mob 0703 834 219 Karin Welin, landstingsdirektör Landstinget Sörmland, mob 070-522 25 60

Related Documents