Prezentācijas vērtēšanas rubrika
Darba struktūra (20%)
Skolēns informāciju pasniedz Skolēn...
of 1

Prezentācijas Rubrika

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentācijas Rubrika

  • 1. Prezentācijas vērtēšanas rubrika Darba struktūra (20%) Skolēns informāciju pasniedz Skolēns lielāko daļu informācijas Ne vienmēr skaidra, kodolīga un Prezentāciju ir grūti uztvert, jo 20p skaidri, kodolīgi, interesanti, loģiskā 15p pasniedz skaidri, kodolīgi, loģiskā 10p loģiski secīga informācija. 5p informācija bieži nav secīga, ir secībā un auditorijai ir viegli izsekot secībā un lielākoties auditorijai ir Auditorijai brīžiem ir pagrūti neskaidra un neorganizēta. Ir domu gājienam. Pārejas starp sadaļām ir viegli izsekot domu gājienam. Pārejas starp izsekot, jo prezentētājs lēkā no vienas lietas vairākas novirzes no galvenās tēmas. līdzenas un sasaistītas. sadaļām pārsvarā ir sasaistītas. pie otras. Vājas pārejas starp sadaļām. Neveiklas pārejas starp sadaļām. Tēmas pārzināšana (20%) Skolēns lieliski pārzina un izprot Skolēns parāda labu vispārēju Skolēns parāda daļēju izpratni par Skolēns parāda sliktu izpratni par 20p materiālu, tā saturu, pielietojumus 15p izpratni par materiālu, labi pārzina 10p materiālu, pietiekami pārzina tā 5p materiālu, virspusēji pārzina tā un nozīmīgumu. Ir veikta dziļa tā saturu, pielietojumus un saturu, pielietojumus un saturu, pielietojumus un tēmas izpēte. Teicami atbild uz jautājumiem nozīmīgumu. Ir veikta pamatīga tēmas nozīmīgumu. Nav pārāk dziļa izpēte. Daļēji nozīmīgumu. Tēma izpētīta virspusēji. Vāji par tēmu, kā arī tās atsevišķām detaļām. izpēte. Labi atbild uz jautājumiem par tēmu. atbild uz jautājumiem par tēmu. atbild uz jautājumiem par tēmu. Radošums (10%) Ļoti radošs un oriģināls darbs. Ir redzama zināma oriģinalitāte un Rutīnas pieeja prezentācijai ar Radošuma trūkums. Ļoti parasta un 10p Tēlains izmantoto materiālu 8p radošums prezentācijā. 5p nelielu oriģinalitāti un radošu 3p tipiska prezentācija. pielietojums un dizains. Neparasti piesitienu. izdales materiāli, vizuālais noformējums vai prezentēšanas metodes. Vizuālais un tehniskais noformējums (15%) Vienkārša, skaidra, viegli lasāma Lielākoties vienkārša, skaidra, viegli Kopumā saprotama, taču Zemas kvalitātes vai nekādi vizuāli 15p prezentācija. Labs dizains, kas 11p lasāma prezentācija. Labs dizains, 8p kompleksa, pārbāzta ar informāciju 4p līdzekļi, grūti lasāma, tehniski lieliski saskan ar saturu, turklāt kas ir vienots ar tēmu. Tiek un vietām grūti lasāma prezentācija. neprecīza, slikti veidota efektīvi pielietots. Skaitliska un komplicēta izmantotas shēmas, diagrammas vai grafiki. Vizuāli atbilstoša saturam, taču samērā prezentācija. Slikta vienotība ar saturu. Šķiet, informācija strukturēta shēmās, diagrammās Vizuālā informācija papildina runātāju. primitīva. Neliela sapratne, kā veidot ka prezentētājs nemāk efektīvi pielietot un grafikos. Lielisks piemērs, kā lietot Vietām pietrūkst vienota noformējuma, saistošus vizuālos līdzekļus, lai papildinātu vizuālos līdzekļus. Ir vairākas vizuālos līdzekļus, lai papildinātu runu. detaļas nav „pieslīpētas”. runu. Ne vairāk kā divas gramatikas vai pareizrakstības kļūdas un neprecizitātes. pareizrakstības kļūdas. Kopsavilkums (15%) Prezentācijā un prezentācijas Prezentācijas kopsavilkumā Prezentācijas kopsavilkumā Prezentācijā iztrūkst kopsavilkuma, 15p kopsavilkumā uzsvērti svarīgākie 11p pieminēti galvenie punkti, ir 8p neskaidri minēti svarīgākie punkti 4p kā arī secinājumu par apskatīto punkti, spēcīgi secinājumi par secinājumi par apskatīto tēmu vai un secinājumi par apskatīto tēmu tēmu vai problēmu. Nav pausta apskatīto tēmu vai problēmu. Sniegtas problēmu. Maz pausta skolēna pozīcija vai problēmu. Minimāli pausta skolēna skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu. atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem, (attieksme) par tēmu. pozīcija (attieksme) par tēmu. secinājumi par mērķu sasniegšanu. Pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu. Uzstāšanās (20%) Lieliska uzstāšanās. Acīmredzama Laba uzstāšanās. Vērojama Pieņemama uzstāšanās. Brīžiem Slikta uzstāšanās. Skolēns ir 20p pārliecinātība, viegls stāstījums, labs 15p pārliecinātība, raits stāstījums, 10p teksts tiek lasīts no pierakstiem vai 5p nesagatavojies, uzstājas neveikli, acu kontakts ar klausītājiem, lieliski pieņemams acu kontakts ar ekrāna, neliels acu kontakts, lasa tekstu no ekrāna, pagriezies izmantoti žesti, piesaista auditorijas klausītājiem, labi žestikulē un izmanto manāmi daudz stostīšanās un vietām nav pret auditoriju. Gandrīz nekāds acu kontakts, uzmanību, labi lieto atgādnes (pierakstus). pierakstus Skaidra, saprotama balss un raits stāstījums. daudz stostīšanās, vāji žestikulē. Skaidra, skaļa balss un precīzi izrunāti lielākoties precīzi izrunāti vārdi. termini.