PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ...
Dlaczego Eduscience?„Nasza szkoła jest mało innowacyjna metodycznie,uczy tradycyjnie, nie dostrzega indywidualnychpotrzeb ...
Dlaczego Eduscience? Zmiana dotychczasowej formuły uczenia: przejście do rozpoznawania i diagnozowania problemów badawcz...
Innowacje Eduscience• demonstrowanie wiedzy przyrodniczej z zastosowaniem eksperymentów• wykorzystywanie różnych technik ...
Produkt finalny projektu1. Platforma e-learningowa(materiały przygotowane przez naukowców, scenariusze lekcji opracowan...
Projekt realizują:Lider projektu:Instytut Geofizyki PANPartnerzy projektu:Accelerated Learning SystemsAmerican SystemsEduk...
IGF PAN – Lider Projektu• Dyscypliny naukowe: sejsmologia, geomagnetyzm, fizyka wnętrza Ziemi, fizyka atmosfery, hydrolog...
Obserwatoria IGF• OjcówCzym jest fala sejsmiczna? Gdzie w Polsce mogą wystąpid trzęsienia ziemi?• ŚwiderCzy w atmosferze...
Obserwatoria IGF • Belsk Dlaczego nie w każdym miejscu w Polsce mo...
SpitsbergenStacja Polarna na SpitsbergenieJak wygląda życie w Stacji Polarnej na Spitsbergenie?W jaki sposób naukowcy wraz...
Obserwatoria GeoPlanetInstytut Oceanologii PANJakie zwierzęta żyją w Morzu Bałtyckim? Naczym polega praca badawcza oceanog...
Dodatkowe miejsca realizacji Akademia Morska w Gdyni – statek sz...
Atrakcje Projektu• Festiwale Nauki 12 miejscowości w całej Polsce• Pikniki EDUSCIENCE 64 pikniki, po 4 na każde wojewó...
American SystemsO FIRMIE – NAJWAŻNIEJSZEDOŚWIADCZENIE:450 wdrożeo autorskich systemówe-learningowych w całej Polsce.
ZadaniaZADANIA W PROJEKCIEEDUSCIENCE:• TECHNOLOGICZNE• SZKOLENIOWE• EWALUACYJNE
PlatformaPLATFORMA EDUSCIENCE:a) tworzenie interaktywnych gieredukacyjnych;b) dostęp do ogromnej bibliotekizasobów edukacy...
PortalPORTAL EDUSCIENCE:a) moduły e-learningowe, gry, filmy, prezentacje, programy nauczania, ciekawostki naukowe iblogina...
Wskaźniki NAJWAŻNIEJSZY WSKAŹNIK SUKCESU PROJEKTU:Średni przyrost wiedzy i umiejętności liczony dla całych...
Równość szans Dlaczego równości szans kobiet i mężczyzn?70% z blisko 500 000 osób przebadanych przez Uniwers...
EDUSCIENCE na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn:JĘZYKPRZEKAZ GRAFICZNYEDUKACJAPORADNIKI METODYCZNEGRUPA DOCEL...
Edukacja Pro Futuro Prezentacja i zadaniaprofuturo.pl
Szkoły w projekcieUdział szkół w Projekcie:126 szkół podstawowych(51%),68 gimnazjów (27%),35 liceów ogólnokształcących(14%...
Użytkownicy ProjektuNauczyciele I nauczycielki:-edukacji wczesnoszkolnej i zajędkomputerowych na Ie...
Lekcja Eduscienceplatforma.eduscience.pl
Metodyka w projekcie23 maja 2012 profuturo.pl
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ...
of 26

Prezentacja 2 bez_filmu

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja 2 bez_filmu

 • 1. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja” Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE Konferencja 23.05.2012 r. Projekt realizują
 • 2. Dlaczego Eduscience?„Nasza szkoła jest mało innowacyjna metodycznie,uczy tradycyjnie, nie dostrzega indywidualnychpotrzeb i zainteresowao uczniów – gubi talenty” Raport „Młodzi 2011”
 • 3. Dlaczego Eduscience? Zmiana dotychczasowej formuły uczenia: przejście do rozpoznawania i diagnozowania problemów badawczych  Przeniesienie metod naukowo-badawczych na rzeczywistośd szkolną Wykorzystywanie wiedzy ofunkcjonowaniu mózgu człowiekaoraz technologii IT w procesienauczania
 • 4. Innowacje Eduscience• demonstrowanie wiedzy przyrodniczej z zastosowaniem eksperymentów• wykorzystywanie różnych technik przekazu wiedzy i nowoczesnej metodyki• bezpośrednie transmisje satelitarne ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie• udostępnienie infrastruktury badawczej GEOPLANET• możliwośd wyjazdu do Stacji Polarnej dla laureatów
 • 5. Produkt finalny projektu1. Platforma e-learningowa(materiały przygotowane przez naukowców, scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli współpracujących z naukowcami, lekcje on-line, dyżury naukowe)2. Portal internetowy(blogi naukowe, ciekawostki, wideokonferenc je)3. Monitoring przyrodniczy4. Festiwale Nauki, pikniki Eduscience, wycieczki do obserwatoriów
 • 6. Projekt realizują:Lider projektu:Instytut Geofizyki PANPartnerzy projektu:Accelerated Learning SystemsAmerican SystemsEdukacja Pro Futuro
 • 7. IGF PAN – Lider Projektu• Dyscypliny naukowe: sejsmologia, geomagnetyzm, fizyka wnętrza Ziemi, fizyka atmosfery, hydrologia, badania polarne• Monitoring zjawisk geofizycznych: – 10 obserwatoriów – Stacja Polarna na Spitsbergenie – 24 stacje sejsmiczne w ramach Monitoringu Sejsmicznego
 • 8. Obserwatoria IGF• OjcówCzym jest fala sejsmiczna? Gdzie w Polsce mogą wystąpid trzęsienia ziemi?• ŚwiderCzy w atmosferze zachodzą zjawiska elektryczne? Kiedy bieguny magnetyczne Ziemi zamienią się miejscami? Co się stanie jeśli osłabnie pole magnetyczne Ziemi? Jak zmierzyd poziom zanieczyszczenia powietrza?• KsiążJakie są przyczyny i skutki trzęsieo ziemi? Dlaczego obserwatorium zlokalizowano w zamku? Co kryją podziemia zamkowe?
 • 9. Obserwatoria IGF • Belsk Dlaczego nie w każdym miejscu w Polsce można wykonywad pomiary pola magnetycznego Ziemi? Czym jest pole magnetyczne oraz jakie zmiany może przynieśd odwrócenie biegunowości pola geomagnetycznego?• RacibórzSkąd się biorą trzęsienia ziemi? Czy można im zapobiegad? Jak się przed nimi bronid?
 • 10. SpitsbergenStacja Polarna na SpitsbergenieJak wygląda życie w Stacji Polarnej na Spitsbergenie?W jaki sposób naukowcy wraz z załogą techniczną docierają do Stacji?Kiedy ostatnio widzieli zorzę polarną albo niedźwiedzia polarnego?Co kucharz gotuje na obiad i skąd bierze się jedzenie, skoro nie ma tamsklepów?
 • 11. Obserwatoria GeoPlanetInstytut Oceanologii PANJakie zwierzęta żyją w Morzu Bałtyckim? Naczym polega praca badawcza oceanografa?Jak prowadzid badania odległych mórz ioceanów? Borowiec (obserwatorium astrogeodynamiczne, CBK) Czym zajmują się obserwatoria astrogeodynamiczne? Jakie korzyści mamy z obserwacji? Do czego może służyd laser?
 • 12. Dodatkowe miejsca realizacji Akademia Morska w Gdyni – statek szkolno-badawczy Horyzont II Jakie są współczesne metody nawigacji? Co trzeba wiedzied o zagrożeniach na morzu? Kto może przebywad na mostku kapitaoskim? Jak wygląda dzieo na statku? Jakie przygody spotykały marynarzy podczas wypraw polarnych?Muzeum Geologiczne w Krakowie, ING PANJak powstało życie na Ziemi? Kiedy miały miejsce wielkiewymierania w dziejach naszej planety? Jak powstał węgiel?Czy skała może byd miękka jak plastelina?
 • 13. Atrakcje Projektu• Festiwale Nauki 12 miejscowości w całej Polsce• Pikniki EDUSCIENCE 64 pikniki, po 4 na każde województwo• Wycieczki dydaktyczne po 1 dla każdej klasy biorącej udział w Projekcie• Monitoring przyrodniczy samodzielne obserwacje meteorologiczne i przyrodnicze• Wyprawa na Spitsbergen dla laureatów konkursów
 • 14. American SystemsO FIRMIE – NAJWAŻNIEJSZEDOŚWIADCZENIE:450 wdrożeo autorskich systemówe-learningowych w całej Polsce.
 • 15. ZadaniaZADANIA W PROJEKCIEEDUSCIENCE:• TECHNOLOGICZNE• SZKOLENIOWE• EWALUACYJNE
 • 16. PlatformaPLATFORMA EDUSCIENCE:a) tworzenie interaktywnych gieredukacyjnych;b) dostęp do ogromnej bibliotekizasobów edukacyjnych tworzonych przezinnych użytkowników oraz pracownikównaukowych Instytutu Geofizyki PolskiejAkademii Nauk;c) możliwośd korzystania z intuicyjnegooprogramowania, służącego do łączeniamateriałów edukacyjnych w pełnejednostki lekcyjne;d) możliwośd zautomatyzowanegokonstruowania programów nauczania dlaposzczególnych etapów edukacyjnych.
 • 17. PortalPORTAL EDUSCIENCE:a) moduły e-learningowe, gry, filmy, prezentacje, programy nauczania, ciekawostki naukowe ibloginaukowców;b) wizualizacja pomiarów z monitoringuprzyrodniczego, przekazanego szkołom;c) gra strategiczna - uczeo/uczennica wroli kierownika stacji polarnej.
 • 18. Wskaźniki NAJWAŻNIEJSZY WSKAŹNIK SUKCESU PROJEKTU:Średni przyrost wiedzy i umiejętności liczony dla całych oddziałów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 • 19. Równość szans Dlaczego równości szans kobiet i mężczyzn?70% z blisko 500 000 osób przebadanych przez Uniwersytet Wirginia, także w Polsce, nieświadomie matematykę oraz przedmioty ścisłe bardziej kojarzy z mężczyznami. Jeśli inżynier – to mężczyzna, jeśli kobieta – humanistka.
 • 20. EDUSCIENCE na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn:JĘZYKPRZEKAZ GRAFICZNYEDUKACJAPORADNIKI METODYCZNEGRUPA DOCELOWA
 • 21. Edukacja Pro Futuro Prezentacja i zadaniaprofuturo.pl
 • 22. Szkoły w projekcieUdział szkół w Projekcie:126 szkół podstawowych(51%),68 gimnazjów (27%),35 liceów ogólnokształcących(14%) oraz21 techników (8%)Odbiorcy projektu:Projektem EDUSCIENCEzostanie objętych ponad5 tysięcy dzieci i młodzieżyze wszystkich etapówedukacyjnych 23 maja 2012 r
 • 23. Użytkownicy ProjektuNauczyciele I nauczycielki:-edukacji wczesnoszkolnej i zajędkomputerowych na Ietapie kształcenia;-przyrody, matematyki,informatyki/zajęd komputerowych naII etapie kształcenia;-geografii, chemii, fizyki, biologii,matematyki i informatyki w na IIIetapie kształcenia;-geografii, chemii, fizyki, biologii,matematyki i informatyki w na IVetapie kształcenia. 23.05.2012r.
 • 24. Lekcja Eduscienceplatforma.eduscience.pl
 • 25. Metodyka w projekcie23 maja 2012 profuturo.pl
 • 26. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja” Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE Dziękujemy za uwagę

Related Documents