WebQuest? Por que? As razóns desta proposta (resumo do artigo de Jordi Adell)
1. Motivación e autenticidade <ul><li>Tarefa real non un “xogo escolar” </li></ul><ul><li>Recursos reais </li></ul><ul><li...
2. Desenrolo cognitivo <ul><li>Provocan procesos cognitivos superiores </li></ul><ul><li>Danse instruccións e ferramentas ...
3. Aprendizaxe cooperativa <ul><li>O alumno representa un rol dentro dun grupo e esfórzase para explicarlle ó resto </li><...
4. A análise da interacción verbal <ul><li>As interrelacións do alumnado no traballo das WQ. </li></ul><ul><li>Discusións ...
of 5

Por que empregar WebQuest

Motivos polos que unha WebQuest é unha boa proposta educativa. Resumo dun artigo de Jordi Adell.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Por que empregar WebQuest

  • 1. WebQuest? Por que? As razóns desta proposta (resumo do artigo de Jordi Adell)
  • 2. 1. Motivación e autenticidade <ul><li>Tarefa real non un “xogo escolar” </li></ul><ul><li>Recursos reais </li></ul><ul><li>A resposta non está en Internet, hai que fabricala </li></ul><ul><li>Esa resposta ou ese producto débese dar a coñecer </li></ul>
  • 3. 2. Desenrolo cognitivo <ul><li>Provocan procesos cognitivos superiores </li></ul><ul><li>Danse instruccións e ferramentas que fan que realicen tarefas novedosas </li></ul><ul><li>Estratexia constructivista </li></ul><ul><li>Descubrimento e elaboración da información por parte do alumnado </li></ul>
  • 4. 3. Aprendizaxe cooperativa <ul><li>O alumno representa un rol dentro dun grupo e esfórzase para explicarlle ó resto </li></ul><ul><li>Todos os compoñentes do grupo son necesarios </li></ul><ul><li>Non é un sumatorio de intervencións, é unha interacción </li></ul>
  • 5. 4. A análise da interacción verbal <ul><li>As interrelacións do alumnado no traballo das WQ. </li></ul><ul><li>Discusións de elementos conceptuais serven para un mellor aproveitamento do traballo colaborativo </li></ul><ul><li>Evitar as discusións procedimentais </li></ul><ul><li>Exploratorio: hipótesis e contrahipótesis con acordo final </li></ul><ul><li>Acumulativo: Ideas aceptadas sen debate </li></ul><ul><li>Disputas: Non se chega a acordo </li></ul><ul><li>Tutorial: Un adopta o papel de profesor e o resto acepta </li></ul>

Related Documents