Ms J. Schembri Year 5.2 Kulleġġ Maria Regina Mosta Primary B
Naħdmu fi Gruppi
<ul><li>Jien ng ħ ix fi grupp ta’ nies : </li></ul><ul><li>fil-familja, </li></ul><ul><li>fil-klassi, </li></ul><ul><li>f...
Grupp irid ikun fih tal-inqas tnejn min-nies
Insibu gruppi differenti. Iktar mal-grupp ikun kbir, iktar ikun hemm b ż onn ta’ mexxej ( leader ).
In-nies ta’ ġ o grupp jimxu fuq l-istess regoli u ja ħ dmu g ħ all-istess skop.
Grupp tal-klassi jitg ħ allmu flimkien.
Il-gruppi tal- ħ bieb jiddevertu flimkien.
<ul><li>Grupp ta’ ħ addiema jitolbu kundizzjonijiet ta’ xog ħ ol a ħ jar. </li></ul>
Gruppi differenti tal-mu ż ika
Grupp ta’ partitarji tal-futbol.
Il-Peer Group: il- ħ bieb li jinfluwenzawni
Dawn g ħ andhom l-istess et à , Ikunu mill-istess ra ħ al.
<ul><li>Ikollhom </li></ul><ul><li>l-istess passatempi kultant anki strambi. </li></ul>
Taqsam l-esperjenzi, tiddjaloga, titg ħ allem u t ħ ossok parti mill-grupp.
Dawn jinfluwenzawni g ħ at-tajjeb.
Ma n ħ allux il-grupp jinfluwenzani g ħ all- ħ a ż in
Dak it-tajjeb li tg ħ allimt fil-familja g ħ andi nkompli n ż ommu fil-grupp.
Fil-grupp ng ħ inu lil xulxin b’ideat ġ odda ta’ ġ id u nikkore ġ i bil-kwiet.
Ir-Rwol fil-Grupp: A ħ na rridu nitg ħ allmu nag ħ mlu x-xog ħ ol li jag ħ tuna u nag ħ mluh sew.
Inkunu fer ħ ana u ng ħ inu lil l- o ħ rajn ikunu fer ħ ana b ħ alna
Fil- peer group niksbu aktar fidu ċ ja fina nfusna u nirb ħ u l-be ż g ħ at. <ul><li>In ż ommu l-indafa fl-ambjent. </l...
<ul><li>A ħ na ma ng ħ ixux wa ħ edna. Ilkoll g ħ andna b ż onn lill-o ħ rajn biex ng ħ ixu. Li nkunu nag ħ mlu parti minn...
Tm iem
of 24

Nahdmu fi Gruppi

Social Studies Year 5 Primary
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Nahdmu fi Gruppi

 • 1. Ms J. Schembri Year 5.2 Kulleġġ Maria Regina Mosta Primary B
 • 2. Naħdmu fi Gruppi
 • 3. <ul><li>Jien ng ħ ix fi grupp ta’ nies : </li></ul><ul><li>fil-familja, </li></ul><ul><li>fil-klassi, </li></ul><ul><li>fil-grupp tal- ħ bieb, </li></ul><ul><li>fil-Kunsill tal-istudenti. </li></ul>
 • 4. Grupp irid ikun fih tal-inqas tnejn min-nies
 • 5. Insibu gruppi differenti. Iktar mal-grupp ikun kbir, iktar ikun hemm b ż onn ta’ mexxej ( leader ).
 • 6. In-nies ta’ ġ o grupp jimxu fuq l-istess regoli u ja ħ dmu g ħ all-istess skop.
 • 7. Grupp tal-klassi jitg ħ allmu flimkien.
 • 8. Il-gruppi tal- ħ bieb jiddevertu flimkien.
 • 9. <ul><li>Grupp ta’ ħ addiema jitolbu kundizzjonijiet ta’ xog ħ ol a ħ jar. </li></ul>
 • 10. Gruppi differenti tal-mu ż ika
 • 11. Grupp ta’ partitarji tal-futbol.
 • 12. Il-Peer Group: il- ħ bieb li jinfluwenzawni
 • 13. Dawn g ħ andhom l-istess et à , Ikunu mill-istess ra ħ al.
 • 14. <ul><li>Ikollhom </li></ul><ul><li>l-istess passatempi kultant anki strambi. </li></ul>
 • 15. Taqsam l-esperjenzi, tiddjaloga, titg ħ allem u t ħ ossok parti mill-grupp.
 • 16. Dawn jinfluwenzawni g ħ at-tajjeb.
 • 17. Ma n ħ allux il-grupp jinfluwenzani g ħ all- ħ a ż in
 • 18. Dak it-tajjeb li tg ħ allimt fil-familja g ħ andi nkompli n ż ommu fil-grupp.
 • 19. Fil-grupp ng ħ inu lil xulxin b’ideat ġ odda ta’ ġ id u nikkore ġ i bil-kwiet.
 • 20. Ir-Rwol fil-Grupp: A ħ na rridu nitg ħ allmu nag ħ mlu x-xog ħ ol li jag ħ tuna u nag ħ mluh sew.
 • 21. Inkunu fer ħ ana u ng ħ inu lil l- o ħ rajn ikunu fer ħ ana b ħ alna
 • 22. Fil- peer group niksbu aktar fidu ċ ja fina nfusna u nirb ħ u l-be ż g ħ at. <ul><li>In ż ommu l-indafa fl-ambjent. </li></ul><ul><li>Iko l lna im ġi ba ta’ ħ biberija u ta’ pa ċ i. </li></ul><ul><li>Nag ħ tu l-g ħ ajnuna lil min je ħ tie ġh a. </li></ul><ul><li>Ng ħ addu t-tag ħ lim lill-o ħ rajn anki bl-I.T. </li></ul>
 • 23. <ul><li>A ħ na ma ng ħ ixux wa ħ edna. Ilkoll g ħ andna b ż onn lill-o ħ rajn biex ng ħ ixu. Li nkunu nag ħ mlu parti minn grupp huwa fundamentali g ħ all-bniedem. </li></ul>
 • 24. Tm iem