Osnove informatike<br />Natjecanje za učenike srednjih škola<br />Vesna Tomić<br />Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo<br />
Sadržaj<br />Osnovne informacije<br />Primjeri zadataka<br />Preporuke za pripremanje učenika<br />Pitanja i prijedlozi<br />
O natjecanju<br />Provodi se od 2007./08. šk. godine<br />Obuhvaća učenike svih srednjih škola<br />
Propozicije natjecanja<br />Rješavanje pismenog dijela u trajanju od 60 – 90 minuta<br />Zadaci obuhvaćaju gradivo jednogo...
Propozicije natjecanja<br />na Državno natjecanje poziva se trideset učenika <br />10 učenika koji pohađaju program prirod...
Državno natjecanje 2009.<br />
Primjeri zadataka<br />
Građa računala<br />Koja od navedenog nije serija Intelovih procesora?<br />	a) 386<br />	b) 686<br />	c) 286<br />	d) 486...
Građa računala<br />Kratica DPI kod svojstva skenera predstavlja:<br /> a) broj točkica po retku<br /> b) broj točkica p...
Građa računala<br />Koje su tri osnovne funkcionalne cjeline računala? <br />	a) Ulazne jedinice, izlazne jedinice, proces...
Građa računala<br />Najmanja jedinica zapisa na tvrdom disku je:<br />	a) sektor<br />	b) staza<br />	c) cilindar<br />	d)...
Brojevni sustavi <br />Broj 11010111100111(2) u šesnaestičnom (heksadecimalnom) sustavu je: _______<br />Kolika treba biti...
Zapis broja u računalu<br />Realni brojevi u računalu najčešće se pohranjuju prema IEEE standardu jednostruke preciznosti....
Zapis broja u računalu<br />Prikaži realni broj -17.375(10) u heksadecimalnom obliku prema IEEE standardu jednostruke prec...
Logička algebra<br />Napiši pojednostavljeni logički izraz od tri varijable (A,B,C) koji je istinit samo za kombinacije (1...
Logički sklopovi<br />Zadan je logički sklop prema slici<br />a) Odredi izraz koji opisuje logički sklop na slici!<br />b...
Osnove algoritamskog rješavanja zadataka<br />Kolika je vrijednost varijabli g i h nakon izvršenja niza naredbi? (DIV je r...
Osnove algoritamskog rješavanja zadataka<br />Koja će biti vrijednost varijabli x i y nakon završetka sljedećeg dijela pro...
Uredske aplikacije<br />Na ekranskom isječku tekstualnog editora programskogalata Word zaokruži dio za zatvaranje dokument...
Uredske aplikacije<br />U programu za proračunske tablice stvoren je prikazani dio tablice. Koja će vrijednost pisati u će...
Operacijski sustavi<br />Funkcija operacijskog sustava (OS) između ostalog je:<br />a) organizacija baze podataka<br />b) ...
Operacijski sustavi<br />U dijaloškom okviru za podešavanje programske trake (Taskbar-a) između ostalog možemo:<br />a) ob...
Internet<br />Što je od navedenog i usluga i protokol interneta?<br />a) HTTP (HyperText Transfer Protocol)<br />b) SMTP (...
Preporuke<br />Sve informacije na www.hsin.hr i stranicama agencije<br />Za pripreme možete koristiti:<br />Udžbenike za 1...
Pitanja i prijedlozi<br />
Kontakt<br />vesna.tomic@skole.hr<br />
Hvala na pažnji!<br />
of 27

Natjecanje za srednjoskolce - Osnove informatike

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Natjecanje za srednjoskolce - Osnove informatike

 • 1. Osnove informatike<br />Natjecanje za učenike srednjih škola<br />Vesna Tomić<br />Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo<br />
 • 2. Sadržaj<br />Osnovne informacije<br />Primjeri zadataka<br />Preporuke za pripremanje učenika<br />Pitanja i prijedlozi<br />
 • 3. O natjecanju<br />Provodi se od 2007./08. šk. godine<br />Obuhvaća učenike svih srednjih škola<br />
 • 4. Propozicije natjecanja<br />Rješavanje pismenog dijela u trajanju od 60 – 90 minuta<br />Zadaci obuhvaćaju gradivo jednogodišnjeg programa učenja<br />građa računala, brojevni sustavi, logička algebra i logički sklopovi, osnove algoritamskog rješavanja zadataka, uredske aplikacije, mreže i Internet, operacijski sustavi<br />
 • 5. Propozicije natjecanja<br />na Državno natjecanje poziva se trideset učenika <br />10 učenika koji pohađaju program prirodoslovno matematičke gimnazije i<br />20 učenika koji pohađaju ostale srednjoškolske programe.<br />Učenici koji su prijašnjih godina nastupali na Državnom natjecanju iz Osnova informatike nemaju pravo ponovno se natjecati u toj kategoriji.<br />
 • 6. Državno natjecanje 2009.<br />
 • 7. Primjeri zadataka<br />
 • 8. Građa računala<br />Koja od navedenog nije serija Intelovih procesora?<br /> a) 386<br /> b) 686<br /> c) 286<br /> d) 486<br />
 • 9. Građa računala<br />Kratica DPI kod svojstva skenera predstavlja:<br /> a) broj točkica po retku<br /> b) broj točkica po stupcu<br /> c) broj točkica po centimetru<br /> d) broj točkica po inch-u<br />
 • 10. Građa računala<br />Koje su tri osnovne funkcionalne cjeline računala? <br /> a) Ulazne jedinice, izlazne jedinice, procesorska jedinica<br /> b) Ulazno/izlazne jedinice, memorija, upravljačka jedinica<br /> c) Kućište, zaslon, tipkovnica<br /> d) Ulazno/izlazne jedinice, memorija, centralna jedinica<br />
 • 11. Građa računala<br />Najmanja jedinica zapisa na tvrdom disku je:<br /> a) sektor<br /> b) staza<br /> c) cilindar<br /> d) kapacitet<br />
 • 12. Brojevni sustavi <br />Broj 11010111100111(2) u šesnaestičnom (heksadecimalnom) sustavu je: _______<br />Kolika treba biti vrijednost x da bi navedena jednakost bila valjana?<br /> BDA(16) = x(16) + 374(8) – 655(8)<br />
 • 13. Zapis broja u računalu<br />Realni brojevi u računalu najčešće se pohranjuju prema IEEE standardu jednostruke preciznosti. Kako se zovu osnovni dijelovi IEEE standarda i koliko bitova koristi računalo za svaki pojedini dio?<br />a) predznak (1b), eksponent (8b) i mantisa (23b)<br />b) predznak (1b), karakteristika(7b) i mantisa (24b)<br />c) predznak (1b), karakteristika(11) i mantisa (52b)<br />d) predznak (1b), karakteristika(8b) i mantisa (23b)<br />
 • 14. Zapis broja u računalu<br />Prikaži realni broj -17.375(10) u heksadecimalnom obliku prema IEEE standardu jednostruke preciznosti!<br />Ako se za prikaz cijelih brojeva u obliku dvojnoga komplementa koristi 1 bajt, o zapisu kojega broja se radi ako binarni sadržaj glasi: 11001000(2):__________<br />
 • 15. Logička algebra<br />Napiši pojednostavljeni logički izraz od tri varijable (A,B,C) koji je istinit samo za kombinacije (1,1,0), (1,1,1) i (0,1,1).<br />Za koliko ulaznih kombinacije logička jednadžba ima vrijednost NETOČNO?<br />NOT ( NOT A OR B) AND (B AND NOT C)<br />
 • 16. Logički sklopovi<br />Zadan je logički sklop prema slici<br />a) Odredi izraz koji opisuje logički sklop na slici!<br />b) Odredi sve moguće četvorke (a,b,c,d) tako da sljedeći logički sklop daje izlaz 1.<br />
 • 17. Osnove algoritamskog rješavanja zadataka<br />Kolika je vrijednost varijabli g i h nakon izvršenja niza naredbi? (DIV je rezultat cjelobrojnog dijeljenja, MOD je ostatak cjelobrojnog dijeljenja)<br />g = 4<br />h = 15<br />g = g + h<br />h= g – h<br />g = g – h<br />g = g MOD h<br />h = g DIV h<br />
 • 18. Osnove algoritamskog rješavanja zadataka<br />Koja će biti vrijednost varijabli x i y nakon završetka sljedećeg dijela programa? (mod je ostatak cjelobrojnog dijeljenja)<br />x := 2;<br />y := 3;<br />dok je x &lt; 5 činiti<br />ako je (x+y) mod 2 = 0 onda x := x + 1<br />inače y := y + 3;<br />
 • 19. Uredske aplikacije<br />Na ekranskom isječku tekstualnog editora programskogalata Word zaokruži dio za zatvaranje dokumenta, a da pri tome ne zatvorimo aplikaciju kojom je dokument bio otvoren.<br />
 • 20. Uredske aplikacije<br />U programu za proračunske tablice stvoren je prikazani dio tablice. Koja će vrijednost pisati u ćeliji C1 nakon izvršavanja funkcije koja se u njoj nalazi?<br />
 • 21. Operacijski sustavi<br />Funkcija operacijskog sustava (OS) između ostalog je:<br />a) organizacija baze podataka<br />b) izrada prezentacija<br />c) upravljanje datotekama<br />d) unos podataka programom za tablične kalkulacije<br />
 • 22. Operacijski sustavi<br />U dijaloškom okviru za podešavanje programske trake (Taskbar-a) između ostalog možemo:<br />a) obrisati popis nedavno korištenih datoteka<br />b) prikazati istovremeno sve pokrenute programe<br />c) prikazati traku za brzo pokretanje<br />d) prikazati popis ikona na radnoj površini<br />
 • 23. Internet<br />Što je od navedenog i usluga i protokol interneta?<br />a) HTTP (HyperText Transfer Protocol)<br />b) SMTP (SimpleMail Transfer Protocol)<br />c) TCP/IP (TransmissionControlProtocol/Internet Protocol)<br />d) WAP (Wireless Aplication Protocol)<br />
 • 24. Preporuke<br />Sve informacije na www.hsin.hr i stranicama agencije<br />Za pripreme možete koristiti:<br />Udžbenike za 1. razred srednjih škola<br />Zadatke sa prethodnih natjecanja<br />Upute “Kako se pripremiti za ispit” iz ispitnog kataloga za državnu maturu<br />Generator zadataka učenika III. Gimnazije iz Osijeka<br />
 • 25. Pitanja i prijedlozi<br />
 • 26. Kontakt<br />vesna.tomic@skole.hr<br />
 • 27. Hvala na pažnji!<br />