UD 1. INTRODUCCIÓ A
LA MICROBIOLOGIA
1.1. INTRODUCCIÓ
part de la biologia que estudia
els microorganismes
Microbiologia
Organismes de vida independent que
nomè...
Una mica d’història…
Antony van Leeuwenhoek
Microscopi utlitzat per Leeuwenhoek
Experiment de Redi per demostrar que els
microorganismes no sorgeixen del no res
Francesco Redi
Louis Pasteur
-Teoria microbiana de les malalties infeccioses.
-Promoció de canvis en la pràctica hospitalària
(tècniques d’asèpsia i pr...
- Els éssers vius, inclosos els microorganismes, NO sorgeixen
per generació espontània.
- Els microorganismes estan a tot ...
Robert Koch
- El microorganisme ha d'estar present en tots els individus
que tinguin la malaltia, però no en individus san...
EDAT D’OR finals del segle XIX
SEGLE XX DESENVOLUPAMENT QUIMIOTERÀPIA
- Capacitat per tractar les malalties infeccioses
Jo...
El futur:
- Microbiologia clínica i la virologia
- Microbiologia ambiental
- El món dels microorganismes és enorme i diver...
of 10

Na1 introduccio a_la_microbiologia

a
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Science      


Transcripts - Na1 introduccio a_la_microbiologia

  • 1. UD 1. INTRODUCCIÓ A LA MICROBIOLOGIA
  • 2. 1.1. INTRODUCCIÓ part de la biologia que estudia els microorganismes Microbiologia Organismes de vida independent que nomès són visibles amb l’ajuda del microscopi http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale http://www.cellsalive.com
  • 3. Una mica d’història… Antony van Leeuwenhoek Microscopi utlitzat per Leeuwenhoek
  • 4. Experiment de Redi per demostrar que els microorganismes no sorgeixen del no res Francesco Redi
  • 5. Louis Pasteur
  • 6. -Teoria microbiana de les malalties infeccioses. -Promoció de canvis en la pràctica hospitalària (tècniques d’asèpsia i protocols mèdics per impedir la contaminació per microorganismes), que han salvat milions de vides. -Descobriment del fet que les fermentacions són produïdes per microbis. -Refutació definitiva de la teoria de la generació espontània. - Desenvolupament de la 'pasteurització', un mètode utilitzat encara actualment per a destruir microbis perillosos en alguns productes alimentaris. Algunes contribucions dels estudis de Louis Pasteur:
  • 7. - Els éssers vius, inclosos els microorganismes, NO sorgeixen per generació espontània. - Els microorganismes estan a tot arreu, fins i tot a l'aire i a les partícules de pols. - El creixement dels microorganismes provoca la descomposició de plantes i teixits animals morts, i l'alteració dels aliments.
  • 8. Robert Koch - El microorganisme ha d'estar present en tots els individus que tinguin la malaltia, però no en individus sans. - El microorganisme ha de ser recuperat de l'individu malalt i poder ser aïllat en un cultiu pur. - El microorganisme aïllat en el medi de cultiu ha de provocar la malaltia quan s'inoculi en un individu sa. - El microorganisme s'ha de tornar a aïllar de l'individu inoculat i ha de correspondre al que es va inocular. Postulats de Koch:
  • 9. EDAT D’OR finals del segle XIX SEGLE XX DESENVOLUPAMENT QUIMIOTERÀPIA - Capacitat per tractar les malalties infeccioses Joseph Lister tècniques asèptiques - Descobriment de mitjans per prevenir les malalties infeccioses - Va millorar l’estat general de salut de les persones
  • 10. El futur: - Microbiologia clínica i la virologia - Microbiologia ambiental - El món dels microorganismes és enorme i divers, molts microorganismes encara no s'han identificat ni s'han anomenat. - Persisteixen alguns problemes no resolts i contínuament sorgeixen nous reptes.

Related Documents