PrestakuntzaII.Mundu Gerra izenekoan urpeko ontzi ingeles batek tiro egin eta bete-betean jo zuen alemaniarren"schiff" bat...
of 1

Prestakuntza 2

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prestakuntza 2

  • 1. PrestakuntzaII.Mundu Gerra izenekoan urpeko ontzi ingeles batek tiro egin eta bete-betean jo zuen alemaniarren"schiff" bat. Izugarrizko zuloa egin zion, eta gerrarako prestatutako merkataritza-ontzi itxurakobarku hura hondoratzen hasi zen berehala. Nahiko lan izan zuten kanoikadek hil ez zituztenmarinelek salbamenduko txalupak askatu, uretara bota eta eurak barruan sartzen.Itsas kapitainen arteko ohorezko araudiak agintzen zuena duintasunez bete behar-eta, kapitainak,beste guztiak bezala bere burua salbatzen ahalegindu ordez, ontziarekin batera hondoratzea erabakizuen. Tripulaziokoek bazekiten hala zela gauza, baina gizatasuna jabetu zitzaien eta, une larrihaietan, oihu eta deiadarka, salbatzeko esaten zioten kapitainari, salto egiteko txaluparen batera,itota hiltzea alferrekoa zela. Kapitaina beldurrak egongo zen dudarik gabe, baina sendo eusten zionbereari. Halako batean, pilotu gaztetxo bati otu zitzaion hau esatea: - Kapitain jauna, salba zaitez. Alemaniak bi hilabetean egiten du honelako ontzi bat, baina hogeita hamar urte behar ditu zu bezalako kapitain bat prestatzeko.Irmo eta ardura-eske esan zion hori, esan zionez, pilotu gazteak. Eta orduan bai,orduan amore eman zuen kapitainak. Gerokorik ez dakit. Kapitaina, beharbada, fusilatu egingozuten bere burua salbatu zuelako, edo, agian, handik aurrera ere bere postuan jarraituko zuen bestebarku bateko tripulazioaren arduradun. Auskalo! Gertaldi honek beti gogorarazten ditprestakuntzaren balioa, argi erakusten baitigu prestakuntza oso balore berezia dela, ia norberabezain norbera dela. Gauza askoren jabe den aberatsak bere etxeak, lurrak, hegazkina, bitxiak, diruaeta enparauak, dituen gauza guztiak banatzerik izango du nahi dituenen artean; bere gorputzekoatalen dohaintza ere egiterik izango du, baita hori ere. Ez, ordea, ikasiak dituen trebetasunak:mekanikakoak, musikakoak, medikuntzakoak, hezkuntzakoak, familiagobernatzekoak abilezia horiek ezin izango ditu banatu. Prestakuntza lortzekodenbora behar da, eta jarduna ere bai. Denbora eta jardunarekin norbera bilakatzendira. Ezinbestekorik ez omen da mundu honetan. Egia dirudi horrek; izan ere, herrialdeetakolehendakari asko, hainbat mediku ospetsu, seme-alaba ugariko familietako guraso zintzo etaumezale anitz hil dira euren beharra zegoen sasoian. Ezinbestekorik ez badago ere, badira behar-beharrezkoak direnak edo, gutxienez, oso komenigarriak eta ordezkaitzak. Esaterako, kontatutakogertakizuneko kapitaina. Kaxildo Alkorta, laguna. (Administrazioa Euskaraz, 58.zk., 2007-X )4. maila

Related Documents