U prirodnoj baštini svake zemlje nacionalni parkovi zauzimaju posebnomesto. To su područja od izuzetnog prirodnog, ali i k...
Nacinalni park Djerdap osnovan je 1974. godine. Najveće prirodne vrednostisu mešovite listopadne prašume koje čine orah, m...
Укупна површина Националног парка износи 63.608 хектара, а заштитномзоном обухваћено је 93.968 хектара. Основни природни ф...
Ђердап, Гвоздена врата, хиљадама година је изазов за путнике, трговце,ратнике и миротворце. То су врата између два важна к...
У национални парк Ђердап спадају и хидроелектране Ђердап 1 и Ђердап 2.Хидроелектрана Ђердап је систем од једне бранске и ј...
Фрушка гора (лат. Alma Mons) је острвска планина и националнипарк у Срему. Највећи део Фрушке горе се налазиу Војводини, С...
Најзначајнији споменик културе представљају 16 манастира Српске православне цркве распоређених по целој планини. Подигнут...
Фрушка гора је острвска, стара громадна планина. Највиши врхје Црвени Чот (539 m), а остали значајни врхови суСтражилово (...
Масив планине Таре налази се у западној Србији, у северозападномделу оивичен дубоким кањоном реке Дрине, док му се огранци...
Планину Тару су проучавали многи научници. Први је био ЈосифПанчић, који је на овој планини 1875. открио ендемску врсту че...
Тара у ужем смислу или Равна Тара део је масива са Калуђерскимбарама и кречњачком висоравни између следећихрека: Дрина, Ра...
Копаоник (познат и као Сребрна планина) је највећи планинскимасив у Србији који се пружа од северозапада кајугоистоку дужи...
Врхови Копаоника Скијалишта на Копаонику•Панчићев врх 2017 m Дубока•Суво рудиште 1976 m ...
Флора и фаунаНа Копаонику је најраспрострањенија раскомадана шумско-пашњачка зона средишње Србије. На вишим деловима јечет...
Основан је 1986. године. Највеће вредности Шар-планине суочуване шуме молике и мунике, али и мешовите листопаднешуме које ...
Мешовите листопадне шуме и камењари у клисури Русенице -станиште балканског риса (Lynx lynx balcanicus);Попово прасе - чис...
Са бројним глацијалним језерима и разноврсним облицимаглацијалног рељефа, Шар-планина представља прави музејглацијалног ре...
Nacinalni parkovi srbije nikolić, krstić, džonić
of 18

Nacinalni parkovi srbije nikolić, krstić, džonić

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nacinalni parkovi srbije nikolić, krstić, džonić

 • 1. U prirodnoj baštini svake zemlje nacionalni parkovi zauzimaju posebnomesto. To su područja od izuzetnog prirodnog, ali i kulturno-istorijskog značaja.
 • 2. Nacinalni park Djerdap osnovan je 1974. godine. Najveće prirodne vrednostisu mešovite listopadne prašume koje čine orah, mečka leska, koprivić ibukva, kao išibljaci jorgovana.
 • 3. Укупна површина Националног парка износи 63.608 хектара, а заштитномзоном обухваћено је 93.968 хектара. Основни природни феномен овогподручја је грандиозна Ђердапска клисура кроз коју протиче река Дунав.Парк се простире на око 100 km десне обале Дунава од Голупца доКараташа код Кладова и обухвата узани шумовити брдско-планинскипојас, ширине 2 - 8 km уз Дунав, који се издиже изнад Дунава од 50 - 800метара надморске висине.
 • 4. Ђердап, Гвоздена врата, хиљадама година је изазов за путнике, трговце,ратнике и миротворце. То су врата између два важна културна иекономска дела света, између доњег и средњег Подунавља. Ђердап јеодувек био природно стратешко место огромног значаја, и у рату и у миру.Зато је дуж Ђердапа велики број историјских споменика.
 • 5. У национални парк Ђердап спадају и хидроелектране Ђердап 1 и Ђердап 2.Хидроелектрана Ђердап је систем од једне бранске и једне речне-проточне хидроелектране, „Ђердап I“ и „Ђердап II“, које су изграђене нареци Дунав на изласку из Ђердапске клисуре, на српско-румунској граници,тако да припада Србији и Румунији.У укупној производњи електричнеенргије у Србији електране Ђердап учествују са око 20%.Ђердап I је саграђен 1970. године на 943. километру реке, 10 km узводноод Кладова. На српској и румунској страни Дунава је направљено по 6генератора од по 176,3 MW. Снага генератора на прагу са српске странеизноси 1.058 MW.Ђердап II је саграђен 1984. године на 863. километру, 80 km низводно одЂердапа I. На српској страни је снага генератора на прагу 270 MW (10агрегата по 27 MW и проток од 422 m³/s). Пуштани су упогон 1985, 1986, 1987, 1998. и2001. године.
 • 6. Фрушка гора (лат. Alma Mons) је острвска планина и националнипарк у Срему. Највећи део Фрушке горе се налазиу Војводини, Србија, док мали део залази у источну Хрватску,у Вуковарско-сријемску жупанију.Фрушка гора се простире дужином од око 75 km и ширином од 12 до15 km и захвата површину од 255 km². Фрушка гора је1960. годинепроглашена националним парком и тиме је постала првинационални парк у Србији. Највиши врх је Црвени Чот (539 m).
 • 7. Најзначајнији споменик културе представљају 16 манастира Српске православне цркве распоређених по целој планини. Подигнути су као задужбине српски владарских породица, након што је, у касном средњем веку под притиском Турака, тежиште српске духовне и културне баштине померено на север. •Беочин •Бешеново •Врдник •Велика Ремета •Гргетег •Ђипша •Јазак •Крушедол •Кувеждин •Мала Ремета •Ново Хопово •Петковица •Привина Глава •Раковац •Старо Хопово •ШишатовацФрушкогорски маратон се традиционално одржава,од 1978. године на планини Фрушка гора, натериторији националног парка Фрушка гора. Све стаземаратона су трасиране у брдовитом шумској појасу.Маратон се одржава једанпут годишње око првог маја итраје два дана (субота и недеља), где учествује до 10.000људи из целе регије.
 • 8. Фрушка гора је острвска, стара громадна планина. Највиши врхје Црвени Чот (539 m), а остали значајни врхови суСтражилово (321 m), Иришки Венац (451 m) и Велики Градац (471m).Већи градови којима је окружена Фрушка гора су Шид, СремскаМитровица, Рума и Инђија, док су северно од планинеСремскиКарловци, Нови Сад, Беочин и Бачка Паланка. Многи становнициових, али и других градова одморе и празнике проводе у бројнимвикенд-насељима на падинама ове планине.
 • 9. Масив планине Таре налази се у западној Србији, у северозападномделу оивичен дубоким кањоном реке Дрине, док му се огранци спуштајука креманској долини и долини реке Ђетиње, где се ослања наогранке Златибора. Подручје планине Таре сачињава најзападнијускупину из групе Старовлашких планина и, у ширем смислу, састоји сеод три подеоне целине, донекле издвојене речним долинама,превојима или седлима.
 • 10. Планину Тару су проучавали многи научници. Први је био ЈосифПанчић, који је на овој планини 1875. открио ендемску врсту четинара,названу Панчићева оморика. Познати планинар Др Куно Видрић, којије препешачио скоро све важније планине Европе, је највише временапровео на Тари обележавајући планинарске стазе и прикупљајућиграђу за више књига о овој прелепој планини. На основу дугогодишњих проучавања и истраживања овог подручја, а ради заштите изузетних природних вредности које оно поседује Скупштина Србије је 1981. посебним Законом подручје Таре прогласила за Национални парк.
 • 11. Тара у ужем смислу или Равна Тара део је масива са Калуђерскимбарама и кречњачком висоравни између следећихрека: Дрина, Рача, Коњска река, БелиРзав и Дервента (врх Збориште 1.544 м).Црни врх се налази између суве границе Србије и Босне те измеђусела Заовине и Растиште. У вези је са Равном Таром напревоју Чемериште, а са Звездом на седлу Предов Крст (врх КозијиРид 1.591 м).Звијезда се налази у троуглу између села Растиште и Јагоштица икањонског дела Дрине (врх Велики крај 1.444 м).Са овим деловима јединствено физичко-географско подручјесачињава и Велики Столац (1.675 м) који је у Босни и истовременонајвиши врх читавог подручја.
 • 12. Копаоник (познат и као Сребрна планина) је највећи планинскимасив у Србији који се пружа од северозапада кајугоистоку дужиномод око 75 km, досежући у средњем делу ширину од око 40 km.Један његов део је заштићена зона под именом Национални паркКопаоник у оквиру кога постоји већи број заштићених природнихцелина, а на њему се налази и највећи скијашки центар у Србији. Због својих природних вредности, 1981. године Копаоник је проглашен за национални парк. Национални парк Копаоник обухвата површину од 11.810 хектара.
 • 13. Врхови Копаоника Скијалишта на Копаонику•Панчићев врх 2017 m Дубока•Суво рудиште 1976 m Караман гребен•Велики Караман (Вучак) 1936 m Мали Караман•Велика Гобеља 1934 m Мали Караман 2•Мали Караман 1904 m Марине воде•Мала Гобеља 1854 m Карама•Небеска Столица 1793 m Јарам•Бећировац 1782 m Гобеља релеј•Кукавица 1726 m Гобеља гребен•Маркове стене 1721 m Кнежевске баре•Вучак (Бањски Копаоник) 1714 m Бела река I Бела река II Струга Леденица Гвоздац Дубока II Крчмар Машинац
 • 14. Флора и фаунаНа Копаонику је најраспрострањенија раскомадана шумско-пашњачка зона средишње Србије. На вишим деловима јечетинарскасмрчева и јелова, а постранама букова и храстова шума.Копаоник је место на коме се могу наћи примерци ендемске флорекао што су копаоничка чуваркућа (Sempervivum kopaonicensePancic), Панчићева поточарка (Cardamine Pancicii) икопаоничка љубичица (Viola kopaonicensis).Од многобројних животињских врста најзначајнији су сивисоко (Falco peregrinus), сури орао (Aquila chrysaetos), буљина (Bubobubo), дивља мачка (Felix silvestris) и срна (Capreolus capreolus).
 • 15. Основан је 1986. године. Највеће вредности Шар-планине суочуване шуме молике и мунике, али и мешовите листопаднешуме које представљају станиште балканског риса. Ту суи жбунасте заједнице бора кривуља,а високопланински региони и серпентински камењари сустаништа ретких биљака. На Шари се налазеи леднички циркови са глацијалним језерима.
 • 16. Мешовите листопадне шуме и камењари у клисури Русенице -станиште балканског риса (Lynx lynx balcanicus);Попово прасе - чисте или мешовите шуме мунике;Ошљак - шуме мунике, жбунасте заједнице бора кривуља,чисте смрчеве шуме;Голем бор - очуване старе шуме мунике.Са 147 врста лептира, Шар-планина је најбогатијеподручје Европе, а са преко 200 врста птица (ораобрадан, белоглави суп,сури орао, тетреб), она је стециште60% орнитофауне Србије. На непрегледнимпространствима Шар-планине, могу севидети ендемичне и реликтне врсте ситних глодара, каошто су динарска волухарица, куна златица, кунабелица, видра, али и дивља мачка, рис, медвед и дивокоза.
 • 17. Са бројним глацијалним језерима и разноврсним облицимаглацијалног рељефа, Шар-планина представља прави музејглацијалног рељефа под отвореним небом.Богато културно-историјско наслеђе представљају 34средњевековне цркве и манастири, попут манастира Св.Петра Коришког из 13. века и манастира Св. Архангела из 15.века надомак Призрена, а туристима је на располагању и ски-центар на Брезовици.