www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 1
DƢƠNG MINH ĐỨCEnjoyBoardgame
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 2
GIỚI THIỆU
Trò chơi bắt đầu từ thời tiền sử (4000 TCN) và chia làm 4 thời kỳ: Cổ đại A...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 3
Thành phần
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 4
Mỗi người lấy 1 bảng Player.
Nếu mới chơi, nên dùng mặt
A.
Khi chơi với mặt B thì Play...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 5
Xào riêng rẽ các xấp bài Progress cho mỗi
thời kỳ.
Đặt các xấp bài Progress cho thời k...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 6
Bƣớc 1: Xác lập ngẫu nhiên
thứ tự lượt đi. Người thứ 1
đặt thẻ người chơi vào ô số 1
t...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 7
Vị trí đặt Advisor (quân sư). Mỗi lần
chỉ được có 1 quân sư. Nếu có 1
quân sư mới thì ...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 8
Khái niệm trò chơi
Resources (Tài nguyên)
4 loại tài nguyên gồm: Vàng (Gold), Đá (Ston...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 9
Lá Progress
Người chơi sẽ mua các lá Progress từ bảng Progress.
Các lá Progress tượng ...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 10
Trƣờng hợp hòa
Trong trường hợp 2 người (hoặc nhiều hơn) hòa nhau ở
bất kì tiêu chí n...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 11
Các lá bài Base (cơ bản), Advance (nâng cao) và Expert (siêu cấp)
Các lá Progress có ...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 12
MAINTENANCE PHASE: Thực hiện các bước theo thứ tự sau
1. Round Marker:
Di chuyển thẻ ...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 13
Vd: Egypt Ai Cập phát triển và lấy 1 Worker từ Food section. Trước đó, Ai Cập cũng đã...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 14
ACTION PHASE
Đây là giai đoạn chính của mỗi vòng. Mỗi quốc gia thực hiện 1 hành động ...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 15
Building
Building mới có thể thay thế Building và Military hiện tại nên bạn có thể có...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 16
Để mua lá Battle, bạn phải có 1 Worker đặt trên lá Military, và bạn chỉ nhận được Rai...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 17
Vd: 1 Worker của lá Conquistador được chuyển sang lá Railroad. Trả 4 Stone,
giảm 7 Mi...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 18
RESOLUTION PHASE
1. Production
Tất cả quốc gia sản xuất cùng một lúc. Tính toán sự sả...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 19
3. War (Chiến tranh)
Những quốc gia nào có Military Strength bằng hoặc hơn mức sức mạ...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 20
KẾT THÚC
VP thường được thưởng cho tổng số Book, vào cuối Resolution Phase trong vòng...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 21
GIẢI THÍCH
Với người mới chơi thì chỉ nên dùng các lá bài cơ bản (basic), mặt A của P...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 22
Mặt trước của thẻ Event
1 Ngƣời chơi
Khi chơi 1 người, bạn sẽ đối đầu với 1 đối thủ ả...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 23
Phụ lục
Các lá bài có công dụng đặc biệt khi thỏa điều kiện, hoặc chỉ có thể dùng 1 l...
www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 24
TÓM TẮT CÁCH CHƠI
Vòng chơi (Round)
MAINTENANCE PHASE (GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ)
(Trang 12 ...
of 24

Nations vietnamse watermark

Nations vietnamse boardgame
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Nations vietnamse watermark

 • 1. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 1 DƢƠNG MINH ĐỨCEnjoyBoardgame
 • 2. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 2 GIỚI THIỆU Trò chơi bắt đầu từ thời tiền sử (4000 TCN) và chia làm 4 thời kỳ: Cổ đại Antiquity (4000 TCN – 500 SCN), Trung cổ Medieval (500 – 1450 SCN), Phục hưng Renaissance (1450 – 1750 SCN) và Công nghiệp (1750 – 1913 SCN). Books tượng trưng cho di sản truyền từ đời này sang đời khác của quốc gia bao gồm sự phát triển về nghệ thuật, kỹ thuật và tôn giáo. Food tượng trưng cho sự chuẩn bị của quốc gia trước các tai biến. Gold tượng trưng cho sự phát triển của quốc gia, mục tiêu cần phải đạt được. Stone tượng trưng cho sự phát triển công nghiệp. Stability tượng trưng cho sự ổn định và đoàn kết của quốc gia, sức mạnh của chính phủ. Mỗi thời kỳ có 2 vòng chơi gồm phát triển, cạnh tranh và sản xuất. Mỗi vòng tiềm ẩn những rủi ro cũng như cơ hội mà mỗi người chơi phải cảnh giác và tận dụng. Sức mạnh quân sự Military Strength rất đắt đỏ, nhưng có thể giúp quốc gia tránh được thảm họa chiến tranh, đánh chiếm các thuộc địa Colonies màu mỡ và giành ưu thế trước các quốc gia khác trong các vòng chơi sau. Trong suốt trò chơi, các quốc gia được và mất điểm Victory Points (VP). Một việc rất quan trọng là phải tích lũy Books bởi vì vào cuối mỗi thời kỳ, quốc gia sẽ được VP cho mỗi quốc gia thua kém mình về Books. Vào cuối trò chơi, quốc gia nào có tổng VP cao nhất giành chiến thắng.
 • 3. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 3 Thành phần
 • 4. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 4 Mỗi người lấy 1 bảng Player. Nếu mới chơi, nên dùng mặt A. Khi chơi với mặt B thì Player board được chọn lấy theo chiều ngược lại sau khi đã thiết lập bảng Scoring và bảng Progress. (xem trang 21) Xào riêng rẽ các xấp bài lá Event cho mỗi thời kỳ. Đặt các xấp bài Event thời kỳ II – IV ra 1 bên. Nếu mới chơi thì không dùng các lá Advanced và Expert. (xem trang 11) 50 Book token dùng để lấy khi người chơi hoàn thành 1 vòng trên Heritage track Đặt xấp bài Event của thời kỳ I kế bên bảng Scoring Đặt khối lập phương tượng trưng cho Architects kế bên bảng Scoring. Gọi là Architect Supply Bảng Scoring và bảng Progress được đặt ở giữa, kế bên nhau. Chuẩn bị cho 4 người chơi
 • 5. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 5 Xào riêng rẽ các xấp bài Progress cho mỗi thời kỳ. Đặt các xấp bài Progress cho thời kỳ II – IV ra 1 bên. Nếu chơi lần đầu thì không dùng các lá Advanced và Expert. (xem trang 11) Đặt các thẻ Resource (tài nguyên) gần nhau. Gọi là Resource Supply. Đặt xấp bài Progress của thời kỳ I kế bên bảng Progress
 • 6. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 6 Bƣớc 1: Xác lập ngẫu nhiên thứ tự lượt đi. Người thứ 1 đặt thẻ người chơi vào ô số 1 trên Heritage track, người thứ 2 đặt vào ô tiếp theo, người cuối cùng đặt vào ô cao nhất trên track. Mỗi người cũng đặt thẻ của mình tại ô tương ứng trên Player Order track (thang thứ tự lượt đi) Bƣớc 2: Đặt Round marker (thẻ thời kỳ) màu trắng vào ô A của thời kỳ I (Antiquity) (Cổ đại) Bƣớc 3: Mỗi người chọn độ khó mình muốn chơi bằng cách đặt thẻ người chơi của mình vào ô độ khó mình muốn (trang 11). Nếu chơi lần đầu thì chọn ô Prince. Bƣớc 4: Mỗi người đặt thẻ người chơi vào ô giá trị 0 trên Military Strength track (thang sức mạnh quân sự). Sức mạnh quân sự của người chơi được xác định trên thang này (trang 8). Military Strength trên 40 được tính là 40. Bƣớc 5: Đặt War Marker (thẻ chiến tranh) màu đen vào ô này. Nếu người chơi mua War thì lá Progress tượng trưng cho War đặt ở đây và War Marker sẽ di chuyển trên Miliatry Strength track (trang 15)Bƣớc 6: Mỗi người đặt thẻ người chơi tại ô giá trị 0 trên Stability track. Mức độ ổn định được xác định trên thang này (trang 8). Mức Stability trên 15 thì tính là 15, và các mức dưới -3 thì đặt ở vị trí – ∞ nhưng vẫn tính với giá trị thực của nó. Bƣớc 7: Đặt tối đa 3 Architect (tùy vào số lượng người chơi) vào ô hình vuông. Lưu ý Architect có thể được bổ sung tùy vào lá Event (trang 9) Đặt các lá Event tại đây (trang 9). Không rút lá Event trong khi chuẩn bị vì người chơi sẽ chọn hướng phát triển của mình trước (trang 13) Chuẩn bị bảng Scoring
 • 7. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 7 Vị trí đặt Advisor (quân sư). Mỗi lần chỉ được có 1 quân sư. Nếu có 1 quân sư mới thì phải bỏ quân sư cũ đi. Vị trí đặt các lá Progress gồm Building (công trình) và Military (quân đội). Mỗi ô chỉ đặt 1 lá Building hoặc Military. Khi mua 1 Wonder (kỳ quan) từ bảng Progress thì đặt lá đó tại đây. Một lần chỉ được có 1 Wonder under construction (đang xây dựng). Nếu mua 1 kỳ quan mới trước khi kỳ quan trước xây xong thì phải bỏ kỳ quan đang xây đi. Kỳ quan đã xây xong đặt tại đây. Không thể có hơn 5 kỳ quan. Đặt số lượng tài nguyên Resource và công nhân Worker ban đầu tại đây. Gọi là Resource Area. Tên quốc giaVị trí đặt thuộc địa Colony chiếm được. Một lần có thể có 2 Colony. Khi lấy thuộc địa thứ 3 thì phải chọn bỏ 1 trong 2 thuộc địa trước đi. Population track (thang dân số). Khi tăng dân số, bạn có thể lấy thêm số Worker từ population track này. Chuẩn bị bảng Player Chuẩn bị bảng Progress Đặt các lá Progress vào bảng này lúc bắt đầu mỗi vòng (trang 12). Giá của lá Progress được xác định ở đầu mỗi hàng. Hàng trên cùng giá 3 Gold / lá, hàng giữa 2 vàng, hàng cuối 1 vàng (trang 14) Bảng Progress trống Bảng Progress cho 4 người chơi
 • 8. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 8 Khái niệm trò chơi Resources (Tài nguyên) 4 loại tài nguyên gồm: Vàng (Gold), Đá (Stone), Thực phẩm (Food) và Sách (Books) Gold dùng để mua các lá Progress; Stone dùng để thuê Workers xây Building và Military, cũng như xây Wonders; Food để ngăn nạn đói Famine và giúp tăng dân số; Books giúp người chơi lấy điểm thắng Victory point vào cuối mỗi thời kỳ. Vòng tròn màu đỏ thể hiện tài nguyên thu được; và vòng tròn màu đen thể hiện tài nguyên phải tiêu tốn. Victory points (Điểm thắng) Người chơi có thể đạt hoặc mất điểm. Vòng tròn vàng (có vòng nguyệt quế) thể hiện điểm đạt được; còn vòng tròn đen (có vòng nguyệt quế) thể hiện điểm bị mất. Stability (Ổn định) và Military Strength (Sức mạnh quân sự) Stability và Military Strength không được tạo ra trong giai đoạn Resolution Phase (trang 18) nhưng giá trị sẽ thay đổi lập tức khi có sự kiện tác động. Bạn có thể đếm các giá trị này từ các lá Progress trên Player Board (Stability và Military Strength) và từ các ô trống trên Popuplation track (Stability). Military Strength giúp quốc gia an toàn khỏi chiến tranh War và các sự kiện Events, giúp bạn chiếm thuộc địa Colony, chiến đấu Battles và hành động sớm. Stability giảm thiểu tác động của War và các sự kiện Events xấu, và giúp tăng dân số. Mức ổn định cao thể hiện xã hội hài hòa; và có chuẩn bị sẵn sàng đối với chiến tranh; trong khi mức ổn định thấp nghĩa là xã hội bất ổn, tội phạm và loạn lạc khắp nơi. Ô vuông màu đỏ thể hiện sự tăng lên của Stability và Military Strength; còn ô vuông màu đen thể hiện sự giảm xuống. Workers (Công nhân) Công nhân tượng trưng cho dân số. Bạn có thể thuê 1 hoặc nhiều hơn công nhân trên mỗi lá Progress gồm Building và Military để sử dụng đặc tính của các lá này.
 • 9. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 9 Lá Progress Người chơi sẽ mua các lá Progress từ bảng Progress. Các lá Progress tượng trưng cho hoạt động đầu tư của mỗi quốc gia. Có 8 loại lá Progress khác nhau gồm: Advisors quân sư, Battles chiến đấu, Buildings công trình, Colonies thuộc địa, Golden Ages thời hoàng kim, Military quân đội và Wonders kỳ quan. Chi tiết tại trang 15 – 16. Events sự kiện Vào cuối mỗi vòng, khi tất cả người chơi đã thực hiện hành động và tính lượng tài nguyên tạo ra và tiêu tốn, 2 sự kiện lịch sử sẽ xảy ra (trang 19) gọi là Events. Các Event được công bố vào đầu mỗi vòng chơi trong giai đoạn Maintenance Phase (trang 13), vì vậy người chơi sẽ có thời gian chuẩn bị trong giai đoạn Action Phase. Một số Events có kết quả tốt và một số xấu và chỉ ảnh hưởng nhiều nhất tới các người chơi thỏa mãn các điều kiện nhất định, ví dụ như Military Strength cao nhất. Các lá Event cũng thể hiện số lượng Architect bổ sung cho tất cả người chơi, đồng thời thể hiện số lượng Food mà mỗi quốc gia sẽ phải chuẩn bị cho nạn đói (famine) trong giai đoạn Resolution Phase. Military Strength cần có tối thiểu Ô Architect Chi phí xây dựng Bối cảnh Địa danh Biểu tượng Điểm thắng Thời kỳ Tác dụng / Đặc tính Thời kỳ Tác dụng trên mỗi công nhân Giá trị tức thời Biểu tượng Điều kiện điểm thắng Tên Chi phí thuê Thời kỳ Famine Nạn đói Thời kỳ Biểu tượng Sự kiện 2 Sự kiện 1 Architects kiến trúc sư Bối cảnh Tên
 • 10. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 10 Trƣờng hợp hòa Trong trường hợp 2 người (hoặc nhiều hơn) hòa nhau ở bất kì tiêu chí nào thì:  Nếu là kết quả tốt, thì KHÔNG ai được hưởng lợi hoặc phần thưởng (vì chỉ dành cho người có giá trị cao nhất)  Nếu là kết quả xấu, thì TẤT CẢ người hòa nhau có giá trị thấp nhất phải cùng chịu hậu quả hoặc hình phạt. Tất cả quốc gia có mức Stability âm (vd khi bị lá Revolt) đều được xem là HÒA nhau ở vị trí thấp nhất, bất kể là bị âm bao nhiêu. Mất tài nguyên (Resource Loss) Khi một quốc gia bị buộc phải mất tài nguyên nhưng không có đủ, thì phải mất số tài nguyên đang có đó và mất thêm 1 VP (Victory point). Ngoài ra, phải mất thêm 1 Book cho mỗi tài nguyên bị thiếu. Nếu tổng số Book của bạn là 0 và phải bị giảm thấp hơn, thì giữ ở mức 0 và bạn mất 1 VP + 1 resource (tùy bạn chọn) cho mỗi Book bạn bị thiếu. Chỉ bị mất tối đa 1 VP mỗi vòng cho mỗi resource bạn không có đủ. KHÔNG thể có ít hơn 0 VP. Bỏ đi (Removing) Bỏ đi nghĩa là bỏ 1 thành phần (thường là lá bài) trở lại vào hộp. Một số lá Progress ghi là nó sẽ bị bỏ đi sau khi thực hiện xong các điều kiện nhất định, vd như có Military Strength thấp nhất. Các điều kiện này có thể được hoàn thành bất kì lúc nào, ngay cả trong lượt của các người chơi khác. Nếu điều kiện được hoàn thành thì lá bài bị bỏ đi lập tức. Lấy và Trả lại Workers Lấy 1 Worker nghĩa là lấy 1 Worker từ Population Track của bạn và thêm nó vào Resource Area của bạn. Trả lại 1 Worker nghĩa là trả lại 1 Worker trở lại Population Track. Trong mỗi trường hợp, bạn có thể tự do chọn phần nào của Population Track (Food hoặc Stability) để lấy và trả lại Workers. Vd bạn có thể lấy 3 Workers từ phần Food và 0 từ phần Stability. 1 phần KHÔNG thể có hơn 4 Workers. Nếu bạn bị buộc phải trả lại 1 Worker khi bạn không có chỗ trống trên Population Track, đặt Worker đó lên trên đầu của Population Track. Trong lần lấy Worker sau, lấy Worker tự do này trước. Deploy (Triển khai) và Undeploy (Hồi chuyển) Workers Deploy nghĩa là đặt 1 Worker lên 1 lá Building hoặc Military Progress trên Player board, và trả chi phí triển khai (được ghi trên lá bài). Có thể triển khai công nhân từ Resource Area hoặc từ Building hoặc Military khác, nhưng KHÔNG được lấy từ Population Track. Undeploy nghĩa là chuyển Worker từ Building hoặc Military trên Player board trở lại Resource Area. Hiring (Thuê kiến trúc sƣ) Thuê 1 Architect nghĩa là lấy 1 Architect từ Architect space rồi đặt lên Wonder (đang xây) và trả chi phí xây dựng bằng Stone (đá) Ký hiệu trên lá Progress “ / ” nghĩa là chọn 1 trong các resource, không được lấy nhiều thứ trộn lẫn. Vd, với lá Piazza San Marco, bạn có thể đổi 2 vàng lấy 1 trong các thứ sau: 5 Books, 5 Food hoặc 5 Stone. “ : ” nghĩa là kết quả của 1 hành động hoặc tác dụng hoặc hoàn thành 1 điều kiện. Vd, với Great Lighthouse, sau khi mua lá này với 3 vàng, bạn được 1 Book; với Notre Dame thì trong Production Phase, bạn có thể được tới 3 Books nếu bạn có Stability cao nhất. Lưu ý: Để lấy phần thưởng reward, bạn phải đạt được chỉ cho chính bạn mà thôi, ngay cả khi chơi với 2 người. Còn nếu bị tác dụng xấu (negative effect) thì các người chơi hòa nhau ở vị trí thấp nhất phải cùng chịu trọn vẹn hậu quả như nhau, KHÔNG chia đều hậu quả giữa các người yếu nhất. Bạn có thể mất 1 VP nếu không có đủ mỗi loại resource, nhưng chỉ 1 VP trong 1 vòng cho mỗi loại resource bị thiếu. Như vậy có thể bị mất tối đa 4 VP mỗi vòng. Vd: chỉ mất 1 VP ngay cả khi bạn có rất ít Food trong giai đoạn Production, Events và Famine.
 • 11. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 11 Các lá bài Base (cơ bản), Advance (nâng cao) và Expert (siêu cấp) Các lá Progress có 3 mức độ khó: base (không ký hiệu), advance (+) và expert (x) ở góc phải dưới. Ngoài ra còn có các lá promotion (.) như lá Grand Duchy of Finland. Nếu chơi lần đầu, bạn chỉ nên chơi các lá Base. Khi đã thành thạo thì thêm các lá Advance và Expert. promotion: Mức độ khó Người chơi có trình khác nhau có thể chọn độ khó cho mình. Vào đầu game, mỗi người chọn 1 trong 4 độ khó: chieftain, prince, king và emperor. Sự khác biệt giữa các độ khó được thể hiện rõ ở bước Growth trong Maintenace Phase (trang 13)
 • 12. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 12 MAINTENANCE PHASE: Thực hiện các bước theo thứ tự sau 1. Round Marker: Di chuyển thẻ đánh dấu vòng chơi tới ô kế tiếp trên Round Track. Bỏ bước 1 và 2 trong vòng đầu. 2. Các lá Progress: - Bỏ tất cả các lá Progress ở dòng 1 và 2 của Progress Board; sau đó chuyển các lá ở dòng 3 xuống dòng 1. - Rút các lá Progress mới từ xấp bài Progress (đúng với thời kỳ Age hiện tại) và xếp vào các ô trống trên Progress Board (tùy theo số người chơi). Vd, nếu 4 người chơi thì xếp từ cột 1 – 6. CÁCH CHƠI: Mỗi vòng chơi, lần lượt thực hiện các giai đoạn sau MAINTENANCE PHASE (GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ) (Trang 12 – 13) 6. Round Marker: Di chuyển thẻ đánh dấu vòng chơi 7. Các lá Progress: Đặt các lá Progress vào Progress Board 8. Growth: Lấy công nhân hoặc tài nguyên 9. New Events: Rút lá Event 10. Architect: Đặt Architect vào ô trống ACTION PHASE (GIAI ĐOẠN HÀNH ĐỘNG) (Trang 14 – 17) D. Mua lá Progress E. Deploy (Triển khai) công nhân F. Hire Architect (Thuê kiến trúc sư) RESOLUTION PHASE (GIAI ĐOẠN KẾT THÚC) (Trang 18 – 19) 6. Production: Building + Military + Colony + Wonder + Advisor. Nhớ sử dụng / giữ lại 7. Player order (thứ tự người chơi): thay đổi nếu cần thiết 8. War: Nếu bị thua, mất VP và trả các tài nguyên 9. Events: Thực hiện cả 2 sự kiện trên lá Event 10. Famine: Sử dụng số lượng Food ghi trên lá Event 11. :Tính nếu đó là cuối thời kì Age
 • 13. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 13 Vd: Egypt Ai Cập phát triển và lấy 1 Worker từ Food section. Trước đó, Ai Cập cũng đã lấy 1 công nhân từ Food section (không lấy từ Stability section). Do đó, Food phải tốn cho dân cư sẽ tăng từ 3 / vòng lên thành 3+3 = 6 / vòng. 3. Growth Mỗi quốc gia, theo chiều ngược lại của thứ tự người chơi player order, quyết định sẽ gia tăng dân số hoặc lấy thêm tài nguyên. Để tăng dân số, lấy 1 Worker từ Population Track đặt vào Resource Area. Mỗi Worker lấy từ Population track sẽ lập tức làm giảm 3 Stability hoặc sẽ tốn 3 Food trong Production của Resolution Phase (trang 18). Quốc gia lấy thêm tài nguyên sẽ chọn Food, Stone hoặc Gold. Lấy số tài nguyên tương xứng với mức độ khó (Vd, 3 cho Prince). KHÔNG được lấy trộn lẫn, một số tài nguyên này và một số tài nguyên khác. 4. Sự kiện mới Events Rút 1 lá Event từ thời kỳ Age hiện tại và đặt lá đó ngửa lên vào khu vực sự kiện lịch sử Historical event trên Score Board. Các sự kiện trên lá Event được thực hiện trong Resolution Phase (trang 19) 5. Kiến trúc sƣ Architects Di chuyển Architect còn lại từ khu vực Architects trên Score board đến Architect supply. Đặt 0 (1 người), 1 (2 người), 2 (3-4 người) hoặc 3 Architect mới tại đó. (5 người chơi) và thêm số lượng Architect được ghi trên lá Event. Nếu bạn đã đặt Architects dựa trên số người chơi lúc set-up, thì vòng đầu tiên chỉ thêm số lượng Architect ghi trên lá Event. Vd: Với 4 người chơi, lá Event ghi 1 Architect ở phía trên cùng lá bài. Vậy đặt 2+1=3 Architects trên khu vực Architect. Một số lá Progress cho người chơi thêm private Architect vào mỗi vòng. Thường thì những lá này cho thêm 1 Architect. Loại Architect này sẽ không được cộng dồn vào nếu không được sử dụng. Nếu những lá này được mua trong vòng chơi, thì bao gồm luôn Architect của các lá đó.
 • 14. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 14 ACTION PHASE Đây là giai đoạn chính của mỗi vòng. Mỗi quốc gia thực hiện 1 hành động theo thứ tự người chơi. Actions (Hành động) Người chơi có thể thực hiện 1 trong 3 hành động sau trong lượt của mình. Một số lá Progress có thể cho phép thực hiện các hành động đặc biệt. Đặt thẻ “Used” (đã sử dụng) lên lá Progress mà bạn đã sử dụng hành động đặc biệt. A. Mua 1 lá Progress B. Triển khai (deploy) 1 Worker lên 1 Building hoặc Military C. Thuê (hire) 1 Architect để xây 1 Wonder A. Mua 1 lá Progress Lấy 1 lá Progress từ Progress Board, trả chi phí Gold (ghi ở đầu hàng, tùy theo hàng của lá đó), và lập tức sử dụng lá đó. Không được mua rồi để dành dùng sau. Tùy vào loại lá bài bạn mua, bạn có thể thực hiện một trong số các hành động sau: - Đặt lá đó lên Player Board vào ô có đƣờng viền cùng màu (Buildings, Military, Advisors, Colonies và Wonders) - Bỏ lá đó đi sau khi đã thực hiện tác dụng của lá đó (Battles và Golden Ages) - Đặt lá đó vào ô “War” trên Scoring Board (Wars) Khi đặt lá bài lên Player Board, số lượng ô cho mỗi loại bị giới hạn. Nếu không có ô trống để đặt lá bài cùng loại thì phải bỏ lá bài cũ đi để lấy chỗ cho lá mới. Những lá bị bỏ đi, kể cả các lá được in sẵn trên Player Board (nếu lá in sẵn bị lá mới che lại) thì không được sử dụng lại nữa. Nhớ phải lập tức điều chỉnh Military Strength và Stability ngay khi che đi lá bài cũ, mua 1 lá bài mới và triển khai deploy hoặc triệu hồi undeploy Workers.
 • 15. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 15 Building Building mới có thể thay thế Building và Military hiện tại nên bạn có thể có 5 Building khác nhau vào cùng 1 thời điểm. Khi 1 Building hiện tại bị thay bằng 1 Building hoặc Military mới, thì Workers trên Building cũ sẽ bị triệu hồi (undeploy), đặt trở lại vào Resource Area của bạn. Trong Resolution Phase, mỗi Worker được triển khai trên Building sẽ sản xuất 1 lượng tài nguyên resource được ghi phía trên lá bài. Bất kì sự thay đổi Stability nào cũng sẽ được thực hiện ngay lập tức. Building không có Workers thì không có tác dụng. Vd: Chi phí để triển khai deploy 1 Worker lên Ziggurat là 1 Stone. Mỗi Worker được đặt trên lá bài sẽ lập tức tăng Stability của quốc gia 2 mức và trong Production Phase mỗi Worker sẽ sản xuất ra 1 Stone. Vào cuối trò chơi, Worker thứ 1 và thứ 2 đặt trên lá bài sẽ được tính 1 VP mỗi worker. Military Military mới có thể thay thế Military và Building cũ nên bạn có thể có 3 lá Military vào cùng 1 thời điểm. Khi 1 Military hiện tại bị thay thế bởi 1 Military hặc Building mới, thì Workers trên Military cũ sẽ bị triệu hồi undeploy (đặt trở lại Resource Area của bạn). Mỗi Worker triển khai trên Military sẽ lập tức tăng Military Strength 1 lượng sức mạnh được ghi phía trên lá bài. Nếu Military đó yêu cầu 1 chi phí khi thực thi lá bài, thì phải lập tức điều chỉnh Stability hoặc chi trả chi phí đó trong Resolution Phase (tài nguyên resource) Mỗi Military có 1 sức tàn phá raid. Sức tàn phá này của Military được dùng cho trận chiến Battles với điều kiện là phải có ít nhất 1 Worker được triển khai. Nhiều Worker trên lá bài KHÔNG làm tăng sức tàn phá. Military không có Worker thì không có tác dụng. Vd: Chỉ số tàn phá raid của Hoplite là 3 nếu có ít nhất 1 Worker được triển khai lên lá bài. Chi phí để deploy 1 Worker là 1 Stone và mỗi Worker sẽ tạo ra 3 Military Strength. Mỗi worker đặt trên lá Hoplite sẽ gây tốn 1 Stone trong Production Phase và vào cuối trò chơi, Worker thứ 1 và thứ 2 đặt trên lá bài sẽ được tính 1 VP mỗi worker. Colony Colony yêu cầu phải có 1 mức Military Strength cần thiết nhất định. Để mua được Colony, bạn phải có Military Strength bằng hoặc lớn hơn mức yêu cầu ghi trên lá bài. Khi bạn đã mua được Colony rồi thì yêu cầu về Military Strength không cần phải tính đến nữa; Military Strength của bạn lúc này có thể xuống thấp hơn mà không gây ảnh hưởng gì đến Colony bạn sở hữu. Colony được mua sẽ có tác dụng ngay lập tức. Vd: Khi quốc gia xâm chiếm Macedonia, Military Strength của quốc gia sẽ lập tức tăng 2 mức. War Bất kì người chơi nào cũng có thể thực hiện hành động mua 1 lá chiến tranh War. Mỗi vòng chỉ có duy nhất 1 lá War được mua. Sau khi lá War được mua, không ai được mua lá War nào khác. Sau khi được mua, đặt lá War vào ô War trên Score Board. Đặt thẻ War tại vị trí bằng với mức Military Strength của người chơi vừa mua lá War. Trong Resolution Phase, bất kì quốc gia nào có Military Strength thấp hơn vị trí thẻ War sẽ phải chịu chiến bại defeat (trang 19). Thẻ War sẽ KHÔNG thay đổi vị trí theo quốc gia đã mua nó, vd nếu quốc gia tăng thêm Military Strength thì thẻ War vẫn ở vị trí cũ. Nếu quốc gia đã mua lá War, bị giảm Military Strength thì quốc gia đó cũng vẫn bị chiến bại defeat. Một quốc gia không có Military vẫn có thể mua lá War. Nếu quốc gia có Military Strength là 0, thì sẽ không bị tổn thất.
 • 16. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 16 Để mua lá Battle, bạn phải có 1 Worker đặt trên lá Military, và bạn chỉ nhận được Raid value của lá Military đó 1 lần duy nhất (không nhân lên), bất kể số lượng Worker đặt trên lá đó là bao nhiêu. Battle (Chiến trận) Khi bạn mua lá Battle thì bạn sẽ lập tức lấy chỉ 1 trong các loại tài nguyên gồm Books, Food và Stone, và sau đó bỏ lá bài đó đi. Số lượng tài nguyên bạn lấy phụ thuộc vào chỉ số tàn phá (Raid value) của lá Military mạnh nhất của bạn (lá Military mạnh nhất này phải có ít nhất 1 Worker đặt trên nó). Lưu ý: Raid value KHÔNG tăng lên cho dù bạn đặt nhiều hơn 1 Worker trên lá Military dùng để tàn phá. Bạn chỉ mua lá Battle nếu bạn có ít nhất 1 Worker được triển khai deploy trên 1 lá Military. Ví dụ: Người chơi này có 2 Worker đặt trên lá Hoplite. Raide value của lá này là 3 (chỉ số trong vòng tròn đỏ ở góc trái trên của hình minh họa) (cho dù chỉ có 1 Worker thì Raid value vẫn là 3) Wonder Lá Wonder mua được từ Progress Board được đặt vào ô “Wonder under construction” trên Player board. Bạn chỉ được xây 1 Wonder vào 1 thời điểm. Nếu bạn mua 1 Wonder mới trong khi đang xây dựng 1 Wonder khác, thì Wonder cũ sẽ bị bỏ đi và tất cả Architect đặt trên lá đó và Stone trả cho xây dựng cũng bị mất đi. Khi Wonder hoàn thành thì năng lực đặc biệt của nó được kích hoạt và sẽ có tác dụng sản xuất (produce) vào giai đoạn Resolution Phase (nếu nó có khả năng sản xuất ra tài nguyên). Advisor Lá Advisor sau khi mua, được đặt vào ô Advisor trên Player Board. Bạn chỉ được có 1 Advisor vào 1 thời điểm trừ khi bạn có 1 lá Progress cho phép có thêm. Golden Age Lá Golden Age cho phép bạn có thể lấy tài nguyên in trên lá bài HOẶC lấy 1 VP (victory point) bằng cách trả số lượng tài nguyên (có thể kết hợp nhiều loại tài nguyên Stone, Gold, Food hoặc Book với nhau) tương ứng. Sau khi sử dụng, lá bài này bị bỏ đi. Nếu bạn có lá Golden Age bonus thì bạn sẽ lấy thêm tài nguyên HOẶC trả ít tài nguyên hơn để lấy 1 VP, tùy thuộc vào chỉ số ghi trên lá bonus. Có thể gộp nhiều bonus với nhau, nhưng chi phí để lấy 1 VP KHÔNG thể nhỏ hơn 0. Vd: Persia mua 1 lá Renaisance Golden Age, có thể chọn lấy 2 Stone HOẶC trả 3 tài nguyên (Vd: 1 Food và 2 Book) để lấy 1 VP. Nếu Persia có lá Uraniborg (Golden Age bonus: 2) thì bây giờ có thể chọn lấy 4 Stone hoặc chỉ phải trả 1 tài nguyên để lấy 1 VP. Lưu ý: Bạn chỉ có thể mua 1 VP với mỗi Golden Age và giá của VP tăng lên qua mỗi thời kỳ age. Nhớ rằng bạn có thể trả chi phí mua VP bằng nhiều loại tài nguyên kết hợp lại, bao gồm cả Book.
 • 17. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 17 Vd: 1 Worker của lá Conquistador được chuyển sang lá Railroad. Trả 4 Stone, giảm 7 Military Strength, và tăng 3 Stability. Nhớ rằng Military Strength và Stability được điều chỉnh ngay lập tức khi Worker được triển khai deploy và tài nguyên được sản xuất và sử dụng trong giai đoạn Resolution Phase Nhớ rằng bạn có thể mua 1 Wonder mới trước khi Wonder cũ được xây xong. Tuy nhiên, bất kỳ Architect cũng như Stone trả cho việc xây dựng Wonder cũ sẽ mất đi. B. Triển khai (Deploy) Worker 1 lá Building hoặc Military trống thì không có tác dụng gì. Để triển khai Worker vào Building hoặc Military, đặt Worker lên lá bài và trả chi phí triển khai bằng Stone. Worker có thể được lấy từ Resource Area hoặc từ lá Building hoặc Military khác. Bạn có thể đặt nhiều Worker lên lá Building hoặc Military, tác dụng của lá bài được nhân lên nhiều lần, nhưng chỉ duy nhất 1 Worker được triển khai vào mỗi lượt. 1 Worker có thể được triệu hồi (undeploy) từ 1 Building hoặc Military vào bất kì lúc nào trong lượt của bạn. Việc triệu hồi không phải là hành động Action nên bạn có thể thực hiện, ví dụ như ngay trước khi chuyển lượt hoặc mua lá War. Bạn có thể undeploy nhiều Worker cùng 1 lúc. Tác dụng của mỗi Worker khi triển khai lên lá bài, được thể hiện ở trên cùng của lá Building hoặc Military đó. Buidling sẽ sản xuất tài nguyên (resource) và / hoặc tăng Stability. Còn Military sẽ tăng Military Strength và gây hao tốn tài nguyên và / hoặc giảm Stability. Worker chỉ có thể được triển khai trên lá Building và Military. Khi 1 Worker bị triệu hồi từ 1 lá bài, thì tác dụng của Worker đó cũng bị mất đi ngay lập tức. Worker KHÔNG thể triển khai trên các lá Colony, Wonder và Advisor. C. Thuê Architect Lá Wonder khi đang được xây dựng phải đặt vào ô “Wonder under construction”. Để xây Wonder, lấy 1 Architect (khối lập phương màu nâu) từ Score Board và đặt vào ô nằm bên trái xa nhất trên lá bài Wonder (đang được xây dựng), đồng thời trả chi phí xây dựng tương ứng bằng Stone. Nếu KHÔNG còn Architect, bạn KHÔNG có Wonder (đang được xây) hoặc bạn KHÔNG có đủ Stone để trả cho việc xây dựng Wonder thì bạn KHÔNG được thuê Architect. Ngay khi phần cuối cùng của Wonder được xây xong (nghĩa là Wonder đã hoàn thành) thì lập tức chuyển lá Wonder đó vào ô Wonder trên Player Board. Bạn có thể đặt Wonder đã hoàn thành này đè lên 1 Wonder đã hoàn thành khác (xem như bỏ Wonder cũ). Trả lại Architect đã sử dụng vào Architect Supply. Một số lá bài cho phép sử dụng thêm Architect. Đặt các Architect thêm này lên trên các lá bài đặc biệt đó (sau khi bạn mua lá bài) hoặc lấy từ Architect Supply từ 1 sự kiện (event).
 • 18. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 18 RESOLUTION PHASE 1. Production Tất cả quốc gia sản xuất cùng một lúc. Tính toán sự sản xuất và sử dụng mỗi loại tài nguyên theo thứ tự Stone, Gold, Food, Book; thể hiện trong thẻ hướng dẫn của người chơi (aid card). Tính tổng sản xuất và sử dụng mỗi loại tài nguyên trên Player Board, nhân số tài nguyên sản xuất và sử dụng với mỗi Worker trên Building và Military. Lấy (hoặc trả) số lượng tài nguyên đó và đặt chúng vào resource area của bạn. - Nếu tổng số Book của bạn vượt hơn 50 thì lấy thẻ 50 Book và tiếp tục tính từ 0. - Tất cả quốc giá có Stability bị âm, thì mất 1 Book cho mỗi điểm âm, và mất thêm duy nhất 1 VP (bất kể bị âm bao nhiêu Stability). - Nếu bạn KHÔNG có đủ Stone, Gold hoặc Food thì mất 1 Book cho mỗi tài nguyên bị thiếu, đồng thời mất thêm 1 VP cho mỗi loại tài nguyên bị thiếu. Ví dụ: Nếu bạn phải trả 5 Stone nhưng chỉ có 2 Stone thì bạn sẽ bị mất 2 Stone đó, và mất thêm 1 VP và 3 Book. - Nếu tổng số Book của bạn ở mức 0, và phải bị giảm xuống nữa, thì nó vẫn được giữ ở mức 0 nhưng bạn phải bị mất 1 VP và 1 tài nguyên bất kỳ cho mỗi Book bạn đáng bị giảm. Nếu bạn có 0 VP thì KHÔNG bị mất VP thêm nữa. 2. Thứ tự ngƣời chơi (Player Order) Xác định thứ tự người chơi cho vòng sau. Người nào có Military Strength mạnh nhất sẽ đi đầu tiên, sau đó đến người mạnh thứ 2, … Nếu hòa nhau, thì người nào có Stability cao hơn sẽ đi trước. Nếu hòa nhau tiếp, thì thứ tự người chơi của vòng trước được giữ nguyên. Chia lại Player Order Cards và điều chỉnh thứ tự người chơi (Player Order track) trên Score Board. 2x1=2 -1x1=-1 1x3=3 Nhớ phải kiểm tra tất cả lá Progress trên Player Board của bạn bao gồm Advisors, Wonders và Colonies. Đừng quên trả chi phí để giữ các lá bài này.
 • 19. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 19 3. War (Chiến tranh) Những quốc gia nào có Military Strength bằng hoặc hơn mức sức mạnh của War thì KHÔNG bị ảnh hưởng. Còn quốc gia nào thấp hơn thì bị bại trận (defeat). Số lượng tài nguyên của quốc gia bại trận phải bị mất, được thể hiện ở dưới cùng của lá bài War. Nếu quốc gia bại trận có Stability lớn hơn 0, thì tài nguyên bị mất do chiến tranh sẽ được giảm đi số lượng bằng với Stability của quốc gia đó (nghĩa là có thể 1 quốc gia có thể không bị mất tài nguyên ngay cả khi đã bị bại trận). Tuy nhiên, mỗi quốc gia bại trận đều phải bị mất 1 VP (được in trên góc phải hình của lá War) ngay cả khi không bị mất tài nguyên. Điểm VP bị mất này không thể được giảm đi bằng Stability. Sau đó, bỏ lá War đi và đặt thẻ War trở lại ô War. Quốc gia bại trận phải nhớ dùng Stability để giảm hao tổn tài nguyên do chiến tranh. Không áp dụng đối với VP. 4. Events (Sự kiện) Xác định tác dụng của lá Events theo chỉ dẫn từ trên xuống dưới. Nếu có 2 hoặc nhiều hơn quốc gia hòa nhau về chỉ số lớn nhất (tie for strongest), thì KHÔNG ai được hưởng lợi. Nhưng nếu 2 hoặc nhiều hơn quốc gia hòa nhau về chỉ số thấp nhất (tie for lowest) (Military Strength thấp nhất cũng được gọi là yếu nhất) thì tất cả quốc gia đó đều phải chịu hình phạt (penalty) hoàn toàn (không chia đôi, chia ba, …). Tất cả quốc gia bị âm Stability được coi là hòa nhau đối với Stability thấp nhất. Một số lá Events làm thay đổi thứ tự người chơi. Nếu nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi lá Event đó, thì lần lượt thực hiện tác dụng lá bài theo thứ tự người chơi hiện tại. Vd: Thứ tự người chơi hiện tại là 1. China, 2. Persia, 3. Rome. Vậy đối với lá Event này (cho chọn lựa tác dụng: trả 2 Food hoặc Đi cuối cùng) thì Rome chọn trước. Sau đó đến Perisa, rồi China chọn. Sau đó, quốc gia nào chọn Đi cuối cùng, thì thẻ Player sẽ bị đẩy về cuối (thứ tự vẫn tuân theo thứ tự hiện tại). Quốc gia nào chọn trả 2 Food thì đẩy lên trên, vẫn theo thứ tự cũ. Vd, Rome chọn trả Food, còn China và Persia chọn đi cuối; thì thứ tự người chơi mới sẽ là 1. Rome, 2. China, 3. Persia. Khi nhiều quốc gia được lựa chọn (tác dụng của lá bài), thì quyết định sẽ được thực hiện ngược lại thứ tự người chơi (người đi cuối sẽ được quyết định trước). Sau khi tất cả người chơi đã quyết định xong, thì tác dụng của lá bài sẽ được kích hoạt đồng loạt đối với mọi người. Một số lá Event tăng hoặc giảm số lượng Worker của quốc gia. Worker được tăng thêm, luôn được lấy từ Population Track trên Player Board (lấy từ vị trí nào trên track (Food hoặc Stability) thì tùy người chơi quyết định). Còn Worker bị giảm đi, được đặt trở lại vào ô trống trên Population Track. 5. Famine (Nạn Đói) Tất cả quốc gia phải trả số Food bị mất đi do nạn đói, được in ở góc phải trên cùng của lá Historical Events (sự kiện lịch sử). Nếu bạn KHÔNG thể trả số lượng Food bị bắt buộc ghi trên lá bài, thì bạn phải trả hết tất cả số Food bạn đang có, mất 1 VP và dùng số Book của bạn để trả cho số Food bị thiếu (nhiều nhất có thể). Lưu ý: bạn chỉ mất tối đa 1 VP trong mỗi vòng cho mỗi loại tài nguyên. 6. Tính Book vào cuối mỗi thời kỳ Age Vào cuối mỗi thời kỳ age, từng quốc gia sẽ nhận 1 VP cho mỗi quốc gia có số Book thấp hơn mình. Vd: Vào cuối thời kỳ Antiquity, người chơi Xanh có 13 Book, Vàng 11, Xanh lá 11 và Đỏ 4. Vậy Xanh hơn 3 người còn lại, nên được 3 VP. Tương tự, Vàng được 1 VP (hơn Đỏ); Xanh lá 1 VP (hơn Đỏ) và Đỏ 0 VP. Tổng số Book tích lũy được tính vào cuối mỗi thời kỳ age. Nghĩa là vào cuối các vòng 2, 4, 6 và 8.
 • 20. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 20 KẾT THÚC VP thường được thưởng cho tổng số Book, vào cuối Resolution Phase trong vòng 8. Sau đó sẽ tính điểm cuối cùng để quyết định người chiến thắng. Tính điểm Vào cuối trò chơi, tính điểm của mỗi quốc gia theo thứ tự sau: A. VP: Điểm thắng Victory points (VP) là tổng giá trị của các thẻ bạn có vào cuối trò chơi. B. Colonies: Cộng thêm VP từ Colonies C. Wonders: Cộng thêm VP từ các Wonders, bao gồm cả những VP bonus của Wonder D. Buildings và Military Cộng tổng VP đạt được từ các Worker được triển khai trên Buildings và Military. Điểm VP cho 1 Worker được triển khai, được ghi phía dưới hình ảnh trong lá Building và Military. Worker đầu tiên được VP (sát bên trái), Worker thứ 2 được thêm điểm VP (kế tiếp bên phải). Nếu số Worker nhiều hơn số biểu tượng VP ghi trên lá bài, thì số Worker dư KHÔNG được VP. Buildings và Military mà KHÔNG có Worker triển khai thì KHÔNG được VP. E. Resources (Tài nguyên) Cộng tổng số Gold, Food, Stone và Book. Sau đó, cộng tiếp với điểm Military Strength và Stability. Cứ mỗi tổng điểm 10 sẽ đổi được 1 VP. Cộng tất cả điểm từ A đến E, ai có nhiều điểm nhất chiến thắng. Trong trường hợp hòa nhau, thì ai đi trước trong thứ tự người chơi (Order of play) chiến thắng. Vd: 3 Stone, 7 Gold, 5 Food, 6 Books, 10 Military Strength và 6 Stability có tổng là 37, quy đổi được 3 VP (tỷ lệ 10:1) Mặc dù phần cuối cùng khi tính điểm là “Resources” nhưng ĐỪNG quên cộng Military Strength và Stability để có tổng số điểm cuối cùng.
 • 21. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 21 GIẢI THÍCH Với người mới chơi thì chỉ nên dùng các lá bài cơ bản (basic), mặt A của Player Boards, chơi 3 – 4 người và khoan lấy Worker trong 1 vài vòng chơi đầu. Với người chơi thuần thục thì dùng cả lá cơ bản và nâng cao, chơi từ 2 – 4 người. Với người chơi siêu cấp, dùng tất cả các lá bài, chơi bao nhiêu người tùy ý. Các lá nâng cao (advanced) và siêu cấp (expert) tăng thêm tính tương tác và phức tạp cho trò chơi. Sau khi chơi 1 vài lần với các lá cơ bản, bạn có thể thêm các lá nâng cao; sau đó có thể thêm các lá siêu cấp. 5 ngƣời chơi Với 5 người, bạn phải dùng thêm lá Nâng cao (Advanced) và / hoặc lá Siêu cấp (Expert) để có đủ số lá Progress. Positive Events vẫn có ảnh hưởng đối với người mạnh nhất thứ nhì (trừ khi hòa nhau), còn Negative Events thì ảnh hưởng đến cả 2 người yếu nhất (bao gồm tất cả trường hợp hòa nhau). Tác dụng của những lá khác hoạt động tương tự, vì vậy đối với lá Saint Augustine (most stable, ổn định nhất) thì bạn chịu tác dụng của lá này khi bạn có Stability cao nhất hoặc nhì. Mạnh đứng thứ 1 và 2 thì tính là mạnh nhất. Còn yếu đứng thứ 4 và 5 thì tính là yếu nhất. Vd: China có 23 Military Strength, Persia 22, Greece 22, Rome 5, Egypt 4 thì China là mạnh nhất (strongest), Rome và Egypt là yếu nhất. Vd: China có 8 Stability, Persia 7, Greece 5, Rome 5, Egypt 4 thì China và Persia là ổn định nhất (most stable); còn Greece, Rome và Egypt là bất ổn nhất. 2 ngƣời chơi Chơi 2 người sẽ khó hơn vì bạn hoặc là thắng hoặc là thua trong tất cả các Events. Cách chơi Nations có cung cấp các mức độ khó khác nhau (individual difficulty level) để phù hợp trình độ của người chơi khác nhau, để chơi một cách công bằng cho tất cả mọi người. Để các xấp Progress Card được cân bằng thì nên ban đầu nên chơi các lá cơ bản, sau đó có thể thay các lá cơ bản bằng các lá nâng cao và/hoặc siêu cấp cùng loại (Vd: thay các lá Advisor cơ bản bằng Advisor siêu cấp) Chơi rút gọn Để rút ngắn thời gian chơi, trước khi bắt đầu bạn quyết định sẽ chơi bao nhiêu thời kỳ ages. Chơi bình thường và tính điểm vào thời kỳ cuối cùng. Đối với người mới chơi, 2 – 3 thời kỳ là hợp lý. Chơi mặt B Sau khi quen, bạn có thể chơi Mặt B của Player Board. Mặt B sẽ có những thay đổi được ghi trên boards, lưu ý lượng tài nguyên bắt đầu sẽ khác, đặc biệt là China sẽ có thêm Worker. Phần chuẩn bị như sau: Chọn Player Order bất kỳ, chọn mức độ khó, đặt các lá bài vào Progress Board, xào và chọn ra các Player Board ngẫu nhiên (số board bằng với số người chơi). Sau đó, người chơi (bắt đầu ngược với Player Order) lần lượt chọn Player Board cho mình, vd: người đi thứ 5 sẽ chọn Player Board đầu tiên (5 người chơi). Khi chọn Player Board bạn có thể dùng Mặt A thay vì Mặt B. Bạn có thể sở hữu 1 lá bài 2 lần nếu bạn mua 1 lá đã có sẵn trên Player Board của bạn ngay từ đầu. Vd: Khi chơi với 3 người, có 3 Player Board ngẫu nhiên được họn là China, Persia và Rome. Các người chơi sẽ nhìn vào các lá bài trên Progress Board. Sau đó Player 3 chọn Rome. Player 2 chọn Persia và lật sang Mặt A. Player 1 chọn China.
 • 22. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 22 Mặt trước của thẻ Event 1 Ngƣời chơi Khi chơi 1 người, bạn sẽ đối đầu với 1 đối thủ ảo được đại diện bởi các thẻ Event (Event tiles) và 1 hột xí ngầu. Bạn phải tìm cách tối đa hóa VP vào cuối trò chơi. Nếu chỉ để biết luật chơi, bạn chỉ nên dùng các lá cơ bản và mức độ khó Chieftain. Thay vì rút 1 lá Event bình thường, bạn sẽ rút 1 thẻ Event ngẫu nhiên từ thời kỳ hiện tại. Thẻ này ghi các giá trị mà đối thủ ảo có trong vòng này, và các thay đổi có thể xảy ra. Trò chơi diễn ra bình thường và tất cả các so sánh sẽ được thực hiện dựa vào giá trị hiện hữu của đối thủ ảo. Nếu đối thủ ảo KHÔNG có giá trị nào đó, thì bạn thắng bất kỳ thẻ nào của mục đó (luôn là người mạnh nhất, luôn là nhiều Worker nhất, …). Bạn thua nếu bị âm VP. Bạn là Player 1 và bắt đầu với 1 Book. Đối thủ ảo bắt đầu với 2 Book. Trên Progress Board, dùng 4 cột Progress Card. Sau khi mua 1 lá Progress, triển khai Worker trên Military hoặc thuê Architect, bạn sẽ đổ xí ngầu cho đối thủ. Lưu ý nếu bạn đi thứ 2 trong Player Order thì bạn sẽ đổ xí ngầu cho đối thủ ảo trước khi bạn đi lượt của mình. Xí ngầu 6 mặt đƣợc qui định nhƣ sau: 1 – 4: Bỏ tất cả lá Progress ở cột tƣơng ứng trên Progress Board. Nếu có ít nhất 1 lá War trên cột đó, thì đối thủ ảo sẽ mua lá War rẻ nhất. Sức mạnh của lá War chính là Military Strength của đối thủ ảo vào thời điểm đối thủ mua lá War đó. Nếu cột đó trống thì KHÔNG có gì xảy ra. 5 – 6: Thực hiện hành động tƣơng ứng cho đối thủ ảo, đƣợc ghi trên thẻ Event hiện hữu. Tóm tắt vòng chơi một mình:  Di chuyển thẻ đánh dấu lượt (turn marker)  Đặt các lá bài vào Progress Board  Growth hoặc Bonus resources  Rút thẻ Event (KHÔNG phải lá Event bình thường)  Xác định Military Strength và Stability của đối thủ  Cộng Books vào cho đối thủ ảo  Bổ sung Architects  Thực hiện hành động (actions)  Sản xuất (produce)  Thứ tự người chơi Player order  War (chiến tranh)  +1 VP nếu Stability của bạn cao hơn đối thủ ảo, và -1 VP nếu thấp hơn.  Famine (nạn đói)  Cộng thêm 3 VP nếu số Books của bạn hơn đối thủ ảo vào cuối thời kỳ. Vào cuối trò chơi, so sánh điểm của bản với bảng điểm trên Hall of Fame xem mình ở mức độ nào. Hall of Fame  70 Trajan; 60 Asoka; 55 Wu Zetian; 50 Saladin;  45 Victoria; 40 Charles V; 35 Cleopatra; 30 Pericles;  25 Darius III; 20 Atahualpa; 15 Cixi; 10 Dan Quayle.
 • 23. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 23 Phụ lục Các lá bài có công dụng đặc biệt khi thỏa điều kiện, hoặc chỉ có thể dùng 1 lần trong lượt thì đặt thẻ lên lá đó khi đã thực hiện công dụng hoặc đã sử dụng. Bỏ đi vào cuối vòng chơi. Vd: Lá Great Wall (when you passed first khi mạnh nhất), Versailles (when completed hoàn thành), Galileo (when used đã sử dụng). Chỉ dẫn trên lá bài mạnh hơn luật chung trong rulebook. Lá Progress  Anna Komnene: Negative production (sản xuất bị âm) trên các lá Military sẽ được bỏ qua  Boudica: Lá này chỉ bị bỏ đi khi bạn có hoặc đặt Workers trên 1 lá Military, KHÔNG phải dùng để lấy sức mạnh từ các cách thức khác.  Elizabeth: Nếu bạn bại trận bởi War chiến tranh thì bạn được tính có thêm 8 Strength  Great Wall: Nếu bị bại trận bởi War và passed first (dẫn đầu) vòng này, bạn chỉ mất tài nguyên, KHÔNG VP.  Machiavelli: Bạn phải cho mọi người thấy cả hai lá Historical Event  Mansa Musa: Bạn phải có Advisor này khi bạn trả gold cuối cùng của mình, để lấy bonus  Sphinx: Nếu 1 Wonder khác hoàn thành, bạn lấy Stone bonus, ngay cả nếu Wonder mới này thay thế Sphinx  Sun Tzu: Bạn phải có Advisor này vào đầu lượt đầu tiên của mình, để được thực hiện 2 hành động  Titanic: Nếu bạn có Porcelain Tower và 2 Advisors bạn sẽ mất cả hai.  Tokugawa: Bonus được nhận cho lá bài, KHÔNG phải cho Worker  Versailles: Cho đến hết lượt khi bạn hoàn thành Wonder này, bạn được tính có Stability thấp nhất (giống như người nào đang trong thời hỗn loạn (revolt). Events  Bronze age collapse: Most strength (mạnh nhất) và Most Stability (ổn định nhất) được bảo vệ. Có thể là 1 hoặc lên tới 4 người (nếu 5 người chơi)  Fourth Crusade: Nếu 5 người chơi, người có Strength mạnh nhất được lựa chọn (nếu hòa thì ai cao hơn trên player order thắng), sau đó bonus được tính cho cả 2 người mạnh nhất. Còn hậu quả xấu (Negative effect) sẽ được áp dụng cho 2 người có Strength thấp nhất.  Glorious Revolution: Nếu 5 người chơi, người có Stability cao thứ 2 được chọn trước. Nếu cả hai quyết định chọn thì người Strength mạnh thứ 2 đi cuối cùng, còn người Strength mạnh nhất đi kế cuối.  Great Exhibition: Thuê Architects từ supply mà không phải trả chi phí Stone  Han Dynasty: Đây là lựa chọn. Bạn phải chọn lấy cả 2 hoặc không gì cả.  Janissaries: Đây là lựa chọn. Bạn phải chọn lấy cả 2 hoặc không gì cả.  Olympic Games: Nếu 5 người chơi, người có Stability cao nhất đi trước, người cao thứ 2 đi tiếp theo. Nếu hòa thì theo Player order.  Sinking of the Vasa: Bạn không thể có ít hơn 0 strength.  Zoroastrinism Revivial: Đây là lựa chọn, hoặc là đầu tiên hoặc thứ hai xảy ra. Nếu 5 người chơi, người có Stability cao nhất thực hiện lựa chọn, nếu hòa thì theo Player order.
 • 24. www.facebook.com/EnjoyBoardgame | 24 TÓM TẮT CÁCH CHƠI Vòng chơi (Round) MAINTENANCE PHASE (GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ) (Trang 12 – 13) 1. Round Marker: Di chuyển thẻ đánh dấu vòng chơi 2. Các lá Progress: Đặt các lá Progress vào Progress Board 3. Growth: Lấy công nhân hoặc tài nguyên 4. New Events: Rút lá Event 5. Architect: Đặt Architect vào ô trống ACTION PHASE (GIAI ĐOẠN HÀNH ĐỘNG) (Trang 14 – 17) A. Mua lá Progress B. Deploy (Triển khai) công nhân C. Hire Architect (Thuê kiến trúc sư) RESOLUTION PHASE (GIAI ĐOẠN KẾT THÚC) (Trang 18 – 19) 1. Production: Building + Military + Colony + Wonder + Advisor. Nhớ sử dụng / giữ lại 2. Player order (thứ tự người chơi): thay đổi nếu cần thiết 3. War: Nếu bị thua, mất VP và trả các tài nguyên 4. Events: Thực hiện cả 2 sự kiện trên lá Event 5. Famine: Sử dụng số lượng Food ghi trên lá Event 1. :Tính nếu đó là cuối thời kì Age 5 ngƣời chơi Với 5 người, bạn phải dùng thêm lá Nâng cao (Advanced) và / hoặc lá Siêu cấp (Expert) để có đủ số lá Progress. Positive Events vẫn có ảnh hưởng đối với người mạnh nhất thứ nhì (trừ khi hòa nhau), còn Negative Events thì ảnh hưởng đến cả 2 người yếu nhất (bao gồm tất cả trường hợp hòa nhau). Tác dụng của những lá khác hoạt động tương tự, vì vậy đối với lá Saint Augustine (most stable, ổn định nhất) thì bạn chịu tác dụng của lá này khi bạn có Stability cao nhất hoặc nhì. Mạnh đứng thứ 1 và 2 thì tính là mạnh nhất. Còn yếu đứng thứ 4 và 5 thì tính là yếu nhất. Vd: China có 23 Military Strength, Persia 22, Greece 22, Rome 5, Egypt 4 thì China là mạnh nhất (strongest), Rome và Egypt là yếu nhất. Vd: China có 8 Stability, Persia 7, Greece 5, Rome 5, Egypt 4 thì China và Persia là ổn định nhất (most stable); còn Greece, Rome và Egypt là bất ổn nhất. KẾT THÚC TRÒ CHƠI Tính điểm (Scoring) Vào cuối trò chơi, tính điểm của mỗi quốc gia theo thứ tự sau: A. VP: Điểm thắng Victory points (VP) là tổng giá trị của các thẻ bạn có vào cuối trò chơi. B. Colonies: Cộng thêm VP từ Colonies C. Wonders: Cộng thêm VP từ các Wonders, bao gồm cả những VP bonus của Wonder D. Buildings và Military Cộng tổng VP đạt được từ các Worker được triển khai trên Buildings và Military. Điểm VP cho 1 Worker được triển khai, được ghi phía dưới hình ảnh trong lá Building và Military. Worker đầu tiên được VP (sát bên trái), Worker thứ 2 được thêm điểm VP (kế tiếp bên phải). Nếu số Worker nhiều hơn số biểu tượng VP ghi trên lá bài, thì số Worker dư KHÔNG được VP. Buildings và Military mà KHÔNG có Worker triển khai thì KHÔNG được VP. E. Resources (Tài nguyên) Cộng tổng số Gold, Food, Stone và Book. Sau đó, cộng tiếp với điểm Military Strength và Stability. Cứ mỗi tổng điểm 10 sẽ đổi được 1 VP.

Related Documents