HIPOTEZE NA KOJIMA JE
ISTRAŽIVANJE BAZIRANO
Opšta hipoteza: Negativna motivacija dovodi do pada motivisanosti zaposlenih i...
PITANJA NA KOJA SMO TRAŽILI ODGOVORE
 Da li su zaposleni u Srbiji motivisani trenutnim radnim mestom i koliko su
zadovolj...
REZULTATI I PRAKSA
KO SU UČESNICI
SPROVEDENOG ISTRAŽIVANJA?
DA LI SU ZAPOSLENI U SRBIJI
MOTIVISANI TRENUTNIM RADNIM
MESTOM...
ŠTA MOTIVIŠE ZAPOSLENE U SRBIJI?
Rang lista motivacionih faktora prema rezultatima sprovedenog istraživanja
DA LI SU ZA PO...
SMATRAJU LI U PRIVREDI SRBIJE DA STIL RUKOVOĐENJA
ORGANIZACIJOM DIREKTNO UTIČE NA MOTIVACIJU
ZAPOSLENIH I MEĐULJUDSKU KOMU...
DA LI JE POSLODAVCIMA I ZAPOSLENIMA U PRIVREDI SRBIJE POZNAT POJAM
INTERNOG PR I NJEGOV ZNAČAJ ZA RAZVOJ ORGANIZACIJE?
Pra...
KAKAV JE STAV POSLODAVACA I
ZAPOSLENIH U PRIVREDI SRBIJE O
PRIMENI NEGATIVNE MOTIVACIJE I
POSLEDICAMA NA RADNU
ATMOSFERU I...
MOŽE LI POVERENJE BITI KLJUČ ZDRAVE,
STABILNE I ODRŽIVE EKONOMIJE I DRUŠTVA?
HVALA NA PAŽNJI
Najbolji akademski rad "Dr Dragutin Vračar" - Sandra Milenković Nikolić
of 10

Najbolji akademski rad "Dr Dragutin Vračar" - Sandra Milenković Nikolić

Dobitnik PRiZNANJA 2015 u kategoriji Nagrada za najbolji akademski rad "Dr Dragutin Vračar".
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Najbolji akademski rad "Dr Dragutin Vračar" - Sandra Milenković Nikolić

  • 1. HIPOTEZE NA KOJIMA JE ISTRAŽIVANJE BAZIRANO Opšta hipoteza: Negativna motivacija dovodi do pada motivisanosti zaposlenih i kvaliteta njihovog radnog učinka. Posebne hipoteze na koje se istraživanje oslanja, odnose se na sledeće:  Novac nije dovoljna motivacija zaposlenima i veći rezultati se postižu boljim poznavanjem ljudi, poštovanjem i saradnjom;  Stil rukovođenja kompanijom je u direktnoj vezi sa karakternim osobinama ličnosti menadžera/lidera i njegovim interpersonalnim stilom, i utiče na motivaciju zaposlenih i međuljudsku komunikaciju u kompaniji;  Briga menadžmenta samo za profit i nebriga za ljude, stvara pogodno tlo za nastanak i razvoj horizontalnog i vertikalnog mobinga, a posledice mobinga mogu biti ogromne po nacionalnu ekonomiju i širu društvenu zajednicu.
  • 2. PITANJA NA KOJA SMO TRAŽILI ODGOVORE  Da li su zaposleni u Srbiji motivisani trenutnim radnim mestom i koliko su zadovoljni uslovima rada?  Smatra li privreda Srbije da stil rukovođenja organizacijom direktno ili indirektno utiče na motivaciju zaposlenih i međuljudsku komunikaciju?  Da li je privredi poznat pojam internog PR i njegov značaj za razvoj organizacije?  Šta o mobingu kao pojavi misle poslodavci, a šta zaposleni?  Da li su za privredu Srbije etika i organizaciona kultura osnov zdravog odnosa nadređenih i podređenih?  Kakav je stav poslodavaca i zaposlenih o primeni negativne motivacije i posledicama na radnu atmosferu i odnose u kolektivu?  Može li poverenje biti ključ zdrave, stabilne i održive ekonomije i društva?
  • 3. REZULTATI I PRAKSA KO SU UČESNICI SPROVEDENOG ISTRAŽIVANJA? DA LI SU ZAPOSLENI U SRBIJI MOTIVISANI TRENUTNIM RADNIM MESTOM I KOLIKO SU ZADOVOLJNI? Svoje stavove i mišljenja po navedenim pitanjima iznelo je preko 500 ISPITANIKA Svoje stavove i mišljenja po navedenim pitanjima iznelo je 549 ISPITANIKA, od tog broja 40% su na poziciji rukovodioca ili nadređenih, a 60% čine zaposleni. OBRAZOVANJE: Struktura učesnika istraživanja je na strani visoko obrazovanih, jer su ispitanici sa osnovnim fakultetskim obrazovanjem najbroniji 39,9%, na drugom mestu su ispitanici sa završenim master ili magistarskim studijama (27,4%) i na trećem mestu su ispitanici sa završenim višim i visokim strukovnim školama (16,5%).
  • 4. ŠTA MOTIVIŠE ZAPOSLENE U SRBIJI? Rang lista motivacionih faktora prema rezultatima sprovedenog istraživanja DA LI SU ZA POSLODAVCE I ZAPOSLENE U PRIVREDI SRBIJE ETIKA I ORGANIZACIONA KULTURA OSNOV ZDRAVOG ODNOSA NADREĐENIH I PODREĐENIH? Mest o na rang listi ETIKA I ORGANIZACIONA KULTURA OSNOV ZDRAVOG ODNOSA NADREĐENIH I PODREĐENIH 1. Unutrašnji osećaj uspešnosti koji rad sa sobom nosi 93% 2. Rad sa ljudima koji dobro međusobno sarađuju i prijateljska atmosfera na poslu 92% 3. Poštovanje i priznanje od strane kolektiva za dobro obavljen posao i uložen trud i rad 92% 4. Kvalitetan odnos sa pretpostavljenim 91% 5. Vidljiva briga preduzeća za zaposlene 88% 6. Odsustvo sukoba u preduzeću 81% Место на ранг листи МОТИВАЦИОНИ ФАКТОРИ Ставови испитаника у (%) 1. Могућност коришћења својих вештина и знања на послу 95,4 2. Систем награђивања запослених по заслузи 90,0 3. Могућност додатног стручног усавршавања и присустовања различитим семинарима и радионицама, како у земљи тако и у иностранству 88,6 4. Могућност напредовања у служби 87,5 5. Слобода у фирми да се примени сопствени начин рада 86,5 6. Висина плате 86,2 7. Посао који пружа бројне изазове 84,7 8. Већи степен учешћа у доношењу одлука 83,5 9. Посао који оставља довољно времена за лични живот 83,0 10. Физички услови радне средине (простор, квалитет опреме и средстава за рад) 82,8 11. Разноврсност задужења на радном месту или промена садржаја рада 81,7 12. Могућност одласка на службена путовања, како у земљи, тако и у иностранству 76,6 13. Посао који даје могућност коришћења флексибилног радног времена 70,3 14. Могућност коришћења службеног аутомобила 48,5
  • 5. SMATRAJU LI U PRIVREDI SRBIJE DA STIL RUKOVOĐENJA ORGANIZACIJOM DIREKTNO UTIČE NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH I MEĐULJUDSKU KOMUNIKACIJU?  93% ispitanika slaže da stil rukovođenja organizacijom utiče na motivaciju zaposlenih i međuljudsku komunikaciju u organizaciji.
  • 6. DA LI JE POSLODAVCIMA I ZAPOSLENIMA U PRIVREDI SRBIJE POZNAT POJAM INTERNOG PR I NJEGOV ZNAČAJ ZA RAZVOJ ORGANIZACIJE? Praksa je pokazala da razvoj internog PR u organizacijama može doprineti boljoj komunikaciji i boljem razumevanju rukovodstva i zaposlenih u onim organizacijama u kojima se pažnja posvećuje internom PR. U prilog ovome ide da je tvrdnju podržalo 77,5% ispitanika. Sprovedeno istraživanje pokazalo je da se informisanost zaposlenih u organizaciji o tome ko je u firmi u kojoj rade zadužen za interne odnose, odnosno interni PR razlikuje, ali niko pouzdano ne zna ništa o tome: 55,2% ispitanika smatra da u organizaciji u kojoj rade niko nije posebno zadužen i nemaju takvu službu, 14,6% smatra da je za navedene odnose zadužena služba za ljudske resurse, dok 9,5% smatra da je zadužen generalni direktor ili vlasnik firme. Zabrinjava podatak da preko 50% ispitanika smatra da u organizaciji niko nije posebno zadužen da brine o postojanju, razvoju i negovanju internih odnosa.
  • 7. KAKAV JE STAV POSLODAVACA I ZAPOSLENIH U PRIVREDI SRBIJE O PRIMENI NEGATIVNE MOTIVACIJE I POSLEDICAMA NA RADNU ATMOSFERU I ODNOSE U KOLEKTIVU? ŠTA O MOBINGU KAO POJAVI MISLE POSLODAVCI, A ŠTA ZAPOSLENI U PRIVREDI SRBIJE?  83,8% ispitanika smatra da na njihovu motivaciju negativno utiču visok nivo nepotrebnog stresa, strah od gubitka radnog mesta, pretnje otkazom  63% ispitanika ima utisak da je mobing kao pojava sve prisutniji u radnoj sredini.
  • 8. MOŽE LI POVERENJE BITI KLJUČ ZDRAVE, STABILNE I ODRŽIVE EKONOMIJE I DRUŠTVA?
  • 9. HVALA NA PAŽNJI

Related Documents