PROGRAM ROZVOJECESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010 - 2015 Brno, 24. 8. 2010
Program rozvoje CR• Strategický dokument, určující kam bude město do 2015 v CR směřovat – jak se v CR profilovat, čeho a ...
Podněty z Analytické části ProgramuProdukty CR a turistické atraktivity  Málo produktů zaměřených na konkrétní cílo...
Návrhová část ProgramuCo je dobré pro občana, je dobré pro turistu Externí cíl ...
TÉMATA PRO BRNOBRNO veletržní a kongresové snižování počtu účastníků konferencí - využití menších středisek segme...
TÉMATA PRO BRNOBRNO funkcionalistické originální a atraktivní nosné téma - vila Tugendhat (jediná česká památka moderní...
TÉMATA PRO BRNOBRNO Centrum vědy a výzkumu 80 tisíc VŠ studentů, výzkumná centra CEITEC a ICRC - potenciál rozvoje B...
TÉMATA PRO BRNOBRNO Kulturní roste poptávka turistů po menších autentických destinacích a nových regionech – příl...
JEDNOTNÝ OBRAZ BRNA• funkcionalismus jako příklad moderní architektury s jeho brněnskou ikonou Tugendhatem• propagace Brn...
PODMÍNKY ROZVOJE cestovního ruchuProduktové balíčky produktové balíčky pro definované cílové skupiny a témata - komplexní...
PODMÍNKY ROZVOJE cestovního ruchuMarketing a propagacePodmínka úspěchu výstupů tvrdých i měkkých projektů - komunikace cí...
Realizace Programu• Sestaven detailní Akční plán realizace jednotlivých projektů do 2015• Každý projekt má konkrétního...
Děkujeme za pozornost! 13
of 13

Prezentace programu tk 24-8-2010

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace programu tk 24-8-2010

 • 1. PROGRAM ROZVOJECESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010 - 2015 Brno, 24. 8. 2010
 • 2. Program rozvoje CR• Strategický dokument, určující kam bude město do 2015 v CR směřovat – jak se v CR profilovat, čeho a jak chce dosáhnout• Struktura dokumentu  Analytická část  Návrhová část vč. Akčního plánu realizace• Výsledek roční intenzivní spolupráce města Brna, zpracovatele a více než 20 členů expertní pracovní skupiny - klíčoví představitelé veřejné, soukromé i neziskové sféry CR ve městě Brně• Dokument přijat Radou města Brna v červnu 2010 - v současnosti se dostává do fáze realizace 2
 • 3. Podněty z Analytické části ProgramuProdukty CR a turistické atraktivity  Málo produktů zaměřených na konkrétní cílové skupiny  Neexistuje systematická nabídka kombinovaných služeb v oblasti CR ve městě Brně (tzv. produktové balíčky)  Přes dílčí zlepšení kvality poskytovaných služeb je třeba dále zlepšovat  Nedostatek rekreačních areálů či jejich špatná kvalita (viz. Brněnská přehrada), špatný stav sportovišť, nedostatek bazénůProstředí a dostupnost města  Špatný stav vstupních bran do města  Nevyhovující parkovací místa, nedokončená síť cyklistických tras, chybějící infrastruktura pro cyklisty  Špatný stav řady veřejných prostranství v centru města, rezervy v čistotě a úklidu města  Neutěšený stav a nedostatek veřejných WCMarketing a propagace, sdílení informací  Realizuje se řada projektů a aktivit, o kterých ale nejsou jednotlivé subjekty v CR dostatečně informovány  Chybí moderní a inovativní formy marketingu a propagace, marketing a propagace nejsou zaměřeny na konkrétní cílové skupiny (chybí jasná segmentace) 3
 • 4. Návrhová část ProgramuCo je dobré pro občana, je dobré pro turistu Externí cíl Interní cíl SPOKOJENÝ NÁVŠTĚVNÍK, EFEKTIVNÍ ŠÍŘÍCÍ DOBRÉ JMÉNO MĚSTA BRNA FUNGOVÁNÍ   protože spokojený návštěvník: ORGANIZAČNÍ  využije více možností zůstává déle  utrácí více STRUKTURY CR  vrací se zpět VE MĚSTĚ a v neposlední řadě BRNĚ  doporučuje destinaci ostatním TÉMATA PODMÍNKY ROZVOJE 1. Úprava schématu1. Brno VELETRŽNÍ A řízení CR v Brně A) Produktové balíčky KONGRESOVÉ 2. Iniciativa City B) Podmínky rozvoje2. Brno FUNKCIONALISTICKÉ centre management cestovního ruchu3. Brno CENTRUM VĚDY A 3. Řízení velkých C) Marketing a propagace VÝZKUMU infrastrukturních 44. Brno KULTURNÍ D) Spolupráce projektů
 • 5. TÉMATA PRO BRNOBRNO veletržní a kongresové snižování počtu účastníků konferencí - využití menších středisek segment menších a středních kongresů, spojených s akademickou sférou – šance pro Brno, které má základní infrastrukturu a lidské zdroje pro rozvoj kongresové turistiky pod Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy značka Moravia Convention Bureau -potřeba dále rozvíjet a naplnit konkrétním obsahem 5
 • 6. TÉMATA PRO BRNOBRNO funkcionalistické originální a atraktivní nosné téma - vila Tugendhat (jediná česká památka moderní architektury v Unesco) v čele přehlídky brněnské funkcionalistické architektury Genius loci– oživení ducha doby první republiky - doby, která „měla svůj styl Základ tematického balíčku - vila Tugendhat, areál BVV, Masarykova čtvrť, kolonie Nový dům v Žabovřeskách, řada veřejných budov v historickém i širším centru města, projekt Architektonických stezek, úspěšné doprovodné výstavy, jedinečná atmosféra prvorepublikových kaváren (Zemanova kavárna, Savoy, Avia, právě rekonstruovaná kavárna ERA) 6
 • 7. TÉMATA PRO BRNOBRNO Centrum vědy a výzkumu 80 tisíc VŠ studentů, výzkumná centra CEITEC a ICRC - potenciál rozvoje Brna jako skutečného centra vědy a výzkumu Potřeba tuto profilaci Brna komunikovat i široké veřejnosti - obyvatelům města a jeho návštěvníkům. Základ tematického balíčku - budoucí interaktivní vědecké muzeum Moravian Science Center, Přírodovědné exploratorium, expozice Technického muzea, Anthroposu atd. Tvář tohoto tématu pro Brno - Johan Gregor Mendel – zakladatele moderní genetiky 7
 • 8. TÉMATA PRO BRNOBRNO Kulturní roste poptávka turistů po menších autentických destinacích a nových regionech – příležitost pro Brno Dlouhodobá tradice Brna jako významného kulturního centra tradiční i alternativní kultury Základ tematického balíčku - specifické historické a architektonické památky, stávající infrastruktura v oblasti kultury a široké spektrum pravidelně pořádaných akcí Tvář tohoto tématu pro Brno – Leoš Janáček 8
 • 9. JEDNOTNÝ OBRAZ BRNA• funkcionalismus jako příklad moderní architektury s jeho brněnskou ikonou Tugendhatem• propagace Brna jako centra vědy a výzkumu v čele s Mendelem jako zakladatel moderního vědního oboru genetiky• kultura v Janáčkově moderním pojetí klasické vážné hudby ŽIVOUCÍ MODERNÍ METROPOLE MORAVY 9
 • 10. PODMÍNKY ROZVOJE cestovního ruchuProduktové balíčky produktové balíčky pro definované cílové skupiny a témata - komplexní nabídkaturistických atraktivit a doprovodných služebcílové skupiny - profesní návštěvníci, studenti, mladí dospělí, návštěvnícis dětmi či senioři„na míru“ konkrétním požadavkům a očekáváním daného typu návštěvníkův kombinaci s vytvořením turistické slevové kartyInfrastrukturní projektydořešení velkých infrastrukturních projektů, o kterých se v rámci města již řadulet diskutujerealizace malých projektů v oblasti drobnějších prvků, zlepšujících celkovýkomfort pobytu ve městě, přispívajících k celkovému oživení městského prostoru 10
 • 11. PODMÍNKY ROZVOJE cestovního ruchuMarketing a propagacePodmínka úspěchu výstupů tvrdých i měkkých projektů - komunikace cílovýmskupinám prostřednictvím odpovídajícího marketingu a propagaceV minulosti často opomíjena, nelze spoléhat na taktiku „kdo hledá najde“Potřeba cílové skupiny aktivně seznamovat s možnostmi, které se jim přinávštěvě Brna naskýtajíSpolupráceRealizace ve spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru se prolínávšemi třemi předešlými podmínkamiDalší rozvoj stávající spolupráce mezi subjekty CR, vytvoření novýchpartnerstvíAktivity budou probíhat koordinovaně - multiplikační efekt 11
 • 12. Realizace Programu• Sestaven detailní Akční plán realizace jednotlivých projektů do 2015• Každý projekt má konkrétního garanta - zodpovídá za jeho realizaci• V průběhu podzimu 2010 – setkání garantů projektových záměrů pro rok 2010 a 2011 (zejména KSM, TIC, CCR JM) – individuálně / ve skupině dle tématu a přizvaných odborníků z expertní PS• Každoroční revize realizace Programu - setkání členů PS - prezentace výstupů za daný rok a plán na rok další• Začátkem 2015 - příprava celkového vyhodnocení Programu a příprava navazujícího dokumentu pro další období 12
 • 13. Děkujeme za pozornost! 13

Related Documents