NAIZMENIČNI (AC/AC)NAIZMENIČNI (AC/AC)PRETVARAČIPRETVARAČI
Realizuju se kao:•podešavači napona•pretvarači učestanosti
NNaizmenični pretvarač sa skokovitomaizmenični pretvarač sa skokovitompromenom amplitudepromenom amplitude
Naizmenični pretvarači safaznom regulacijom
Naizmenični pretvarači saširinsko-impulsnom regulacijom
Pretvarači učestanosti
Pretvaraju električnu energiju jewdne učestanosti uelektričnu energiju druge učestanosti.Izvode se kao:1.Posredni2.neposre...
Neposredni pretvaračiučestanosti
Posredni pretvarači učestanosti
Naizmenični pretvarači
Naizmenični pretvarači
Naizmenični pretvarači
Naizmenični pretvarači
of 13

Naizmenični pretvarači

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naizmenični pretvarači

  • 1. NAIZMENIČNI (AC/AC)NAIZMENIČNI (AC/AC)PRETVARAČIPRETVARAČI
  • 2. Realizuju se kao:•podešavači napona•pretvarači učestanosti
  • 3. NNaizmenični pretvarač sa skokovitomaizmenični pretvarač sa skokovitompromenom amplitudepromenom amplitude
  • 4. Naizmenični pretvarači safaznom regulacijom
  • 5. Naizmenični pretvarači saširinsko-impulsnom regulacijom
  • 6. Pretvarači učestanosti
  • 7. Pretvaraju električnu energiju jewdne učestanosti uelektričnu energiju druge učestanosti.Izvode se kao:1.Posredni2.neposredni
  • 8. Neposredni pretvaračiučestanosti
  • 9. Posredni pretvarači učestanosti

Related Documents