Prezentacije na internetu<br />
WWW – World Wide Web<br />Najveći informacioni sistem na Internetu koji omogućava stvaranje, manipulaciju, organizaciju i ...
WWW – World Wide Web<br />Projekat WWW je zamišljen i razvijen u CERN-u od 1989. do 1994. godine pod rukovodstvom Tim Bern...
WWW – World Wide Web<br />WWW omogućava i korišćenje drugih servisa interneta, unutar programa za navigaciju (browser-a) m...
WWW – World Wide Web<br />Web dokumenti se pišu u HTML (Hyper Text Markup Language) jeziku koji omogućava korišćenje hiper...
HTML – tatoo <br />
Prezentacije na internetu
of 7

Prezentacije na internetu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Education      


Transcripts - Prezentacije na internetu

  • 1. Prezentacije na internetu<br />
  • 2. WWW – World Wide Web<br />Najveći informacioni sistem na Internetu koji omogućava stvaranje, manipulaciju, organizaciju i pretraživanje multimedijalnih dokumenata.<br />
  • 3. WWW – World Wide Web<br />Projekat WWW je zamišljen i razvijen u CERN-u od 1989. do 1994. godine pod rukovodstvom Tim Berners Lija (Tim Barners-Lee)<br />Korišćenjem jednostavnih grafičkih interfejsa Web projekat je izmenio način na koji ljudi posmatraju i kreiraju informacije. Tako je kreirana prva globalna hipermedijalna mreža.<br />
  • 4. WWW – World Wide Web<br />WWW omogućava i korišćenje drugih servisa interneta, unutar programa za navigaciju (browser-a) moguće je pokrenuti i programe za elektronsku poštu (web-mail), prenos datoteka, četovanje i sl.<br /><ul><li>WWW se često poistovećuje sa internetom, međutim razlika između interneta i WWW-a je slična razlici između računara i multimedijalnog programa koji se na njemu izršava</li></li></ul><li>WWW – World Wide Web<br />Web se zasniva na tehnici hiperteksta koja omogućava direktan prelaz na drugu Web lokaciju koja sadrži tražene informacije i to bez obzira gde se ta stranica nalazi. Skok se vrši aktiviranjem hiperveze koja sadrži adresu Web stranice na kojoj se nalazi tražena informacija<br />
  • 5. WWW – World Wide Web<br />Web dokumenti se pišu u HTML (Hyper Text Markup Language) jeziku koji omogućava korišćenje hiperveza. Ovaj jezik nije programski jezik nego opisni jezik, jer se njime samo opisuje struktura dokumenta.<br />
  • 6. HTML – tatoo <br />