Dragan Dusper
Izbor i reimenovanje top menadžera
Završni rad
Sarajevo, Oktobar 2012. god
UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI F...
Pojam korporacije
• Najrazvijeni oblik privredne organizacije preduzeća,
ključni subjekt djelatnosti u razvijenim zemljama...
Osobine korporacije
• Inovacije koje se vežu uz nastanak korporacije
o odvajanje menadžmenta od vlasništva
o uspostavljanj...
Korporativno upravljanje
• Sistem putem kojeg se društvom upravlja i nad njim
vrši kontrola
• Uređuje skup odnosa između m...
Korporativno upravljanje u BiH
• Zatvoreni sistem korporativnog upravljanja
• Visoka vlasnička koncentracija
• Državni kap...
Mehanizmi korporativnog upravljanja
Odbor
Naknade menadžmentu
Koncentracija vlasništva
Odnosi sa stakeholderima
Izvještava...
Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja
Tržište za korporativnu kontrolu
Pravna infrastruktura
Zaštita manjinskih dio...
Organi korporacije
• Upravljanje korporacijom vrši:
o Skupština dioničara,
o Nadzorni odbor,
o Uprava (top menadžment)
Pojam “Top menadžer”
• Menadžeri su ljudi koji su odgovorni za rad drugih
ljudi, odnosno imaju formalnu moć u odnosu na
gr...
Nivoi menadžmenta
• Top menadžeri bi trebali svoj rad temeljiti na
ostvarivanju ciljeva a i svih dioničara, uz
zadovoljavanje interesa drug...
Zašto nadzorni odbor mijenja menadžera
• Nemoć, inertnost i nesposobnost;
• Oportunističko ponašanje menadžera i orijenta...
Zašto menadžeri napuštaju kompaniju
• Neslaganje s ključnim interesno-utjecajnim
skupinama;
• Raskorak u strateškim plano...
Klasifikacije promjena top menadžera
Promjene glavnih izvršnih direktora na globalnoj
razini i razlozi promjene
Razvoj top menadžera
• Kompanije prepoznaju značaj vlastitih
menadžerskih kadrova pa ih za svoje potrebe
obučavaju
• Za ra...
Uticaj promjena top menadžmenta na
učinkovitost kompanije
• Smjena top menadžera radi njegovih loših
rezultata se dešava ...
• Određiti cjelokupne
poslovne vizije i strategije
• Dobiti podršku od višeg
menadžmenta
• Razumijevanje dugoročnih
potreb...
Interni 198
Vanjski 61
Član odbora 19
Insider-Outsider 10
Bivši CEO 12
Izvor dolaska kandidata na poziciju CEO-a
Kako to rade najbolji
Zaključak
• Top menadžer – ključni organizacijski resurs
• Nadzorni odbor je nadležan za promjenu top
menadžera
• Interni ...
Hvala na pažnji
of 22

Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Prezentacija odbrane master rada; Dragan Dusper, Korporativno Upravljanje; Imenovanje i reizbor top menadzera; Masinski fakultet Sarajevo
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

 • 1. Dragan Dusper Izbor i reimenovanje top menadžera Završni rad Sarajevo, Oktobar 2012. god UNIVERZITET U SARAJEVU MAŠINSKI FAKULTET
 • 2. Pojam korporacije • Najrazvijeni oblik privredne organizacije preduzeća, ključni subjekt djelatnosti u razvijenim zemljama tržišne ekonomije • Društvo kapitala koje je osnovano od strane jednog ili više pravnih ili fizičkih lica, pod zajedničkom firmom, radi obavljanja određene djelatnosti, a čiji je osnovni kapital unaprijed definisan i podijeljen na dionice određene nominalne vrijednosti.
 • 3. Osobine korporacije • Inovacije koje se vežu uz nastanak korporacije o odvajanje menadžmenta od vlasništva o uspostavljanje i razvoj tržišta kapitala o prihvatanje rizika u visini uloga • Osobine: o Status pravnog lica o Neograničen životni vijek o Osnovni kapital podijeljen na dionice o Ograničena odgovornost investitora o Centralizovan i profesionalan menadžment
 • 4. Korporativno upravljanje • Sistem putem kojeg se društvom upravlja i nad njim vrši kontrola • Uređuje skup odnosa između menadžmenta, malih i velikih dioničara te drugih interesno-utjecajnih grupa • Glavni preduslov održivoga ekonomskog rasta, anja efikasnosti privrede te je vodič ka lakšem pristupu vanjskim izvorima kapitala
 • 5. Korporativno upravljanje u BiH • Zatvoreni sistem korporativnog upravljanja • Visoka vlasnička koncentracija • Državni kapital • Berzovno tržište slabo razvijeno • Neobjavljivanje informacija • Netransparentnost poslovanja • Neusklađena zakonska regulativa
 • 6. Mehanizmi korporativnog upravljanja Odbor Naknade menadžmentu Koncentracija vlasništva Odnosi sa stakeholderima Izvještavanje i transparentnost Mjerenje uspješnosti menadžera Interni mehanizmi korporativnog upravljanja
 • 7. Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja Tržište za korporativnu kontrolu Pravna infrastruktura Zaštita manjinskih dioničara Konkurencija
 • 8. Organi korporacije • Upravljanje korporacijom vrši: o Skupština dioničara, o Nadzorni odbor, o Uprava (top menadžment)
 • 9. Pojam “Top menadžer” • Menadžeri su ljudi koji su odgovorni za rad drugih ljudi, odnosno imaju formalnu moć u odnosu na grupu ljudi čiji rad koordiniraju • Top menadžeri su menadžeri koji se nalaze na organizacionom vrhu,odnosno menadžeri koji su odgovorni za poslovanje cjelokupne organizacije. U tom kontekstu posmatrano, organizacijski topmenadžeri su ključni organizacijski resurs.
 • 10. Nivoi menadžmenta
 • 11. • Top menadžeri bi trebali svoj rad temeljiti na ostvarivanju ciljeva a i svih dioničara, uz zadovoljavanje interesa drugih ključnih interesno- utjecajnih skupina. Ako to nisu u stanju, trebali bi biti zamijenjeni sposobnijim i djelotvornijim menadžerima • Promjene top menadžera nisu same po sebi mehanizam korporativnog upravljanja vec su one rezultat kvalitete korporativnog upravljanja u preduzeću
 • 12. Zašto nadzorni odbor mijenja menadžera • Nemoć, inertnost i nesposobnost; • Oportunističko ponašanje menadžera i orijentacija vlastitim sebičnim interesima; • Razlaz u strateškim pitanjima; • Loša uspješnost a u odnosu na postavljene planove i konkurenciju; • Nepovjerenje i problemi u međuljudskim odnosima; • Promjena u položaju korporativne kontrole
 • 13. Zašto menadžeri napuštaju kompaniju • Neslaganje s ključnim interesno-utjecajnim skupinama; • Raskorak u strateškim planovima i glavnim ciljevima; • Nezadovoljstvo kompenzacijskim paketima i odnosima u korporaciji; • Nesuglasice oko ovlasti i razine upravljačke autonomije; • Prilika za bolje radno mjesto izvan korporacije
 • 14. Klasifikacije promjena top menadžera
 • 15. Promjene glavnih izvršnih direktora na globalnoj razini i razlozi promjene
 • 16. Razvoj top menadžera • Kompanije prepoznaju značaj vlastitih menadžerskih kadrova pa ih za svoje potrebe obučavaju • Za razvoj individualnih karakteristika i kompetencija top menadžmenta zadužen je nadzorni odbor, dok za niže nivoe organizacije obrazovni proces vodi služba ljudskih resursa uz potporu uprave
 • 17. Uticaj promjena top menadžmenta na učinkovitost kompanije • Smjena top menadžera radi njegovih loših rezultata se dešava onda kada postoji opravdana pretpostavka da e njegova smjena prouzrokovati manji trošak nego razlika dobiti koja e se ati s novim top menadžerom • a učinkovitost nakon prisilne promjene CEO-a a u slučaju kad nije došlo do pomaka u pokazateljima učinkovitosti, ili su ostvareni pomaci bili negativni, prisilnu promjenu pratil ponovna promjena u em razdoblju
 • 18. • Određiti cjelokupne poslovne vizije i strategije • Dobiti podršku od višeg menadžmenta • Razumijevanje dugoročnih potreba Određivanje strategije • Napraviti listu potrebnih kompetencija • Analizirati osobne i grupne nivoe talenata • Analizirati sadašnje stanje s obzirom na buduće potrebe Analiza Talenata • HR, NO i uprava skupa djeluju na rješavanju problema • Izrada razvojnih planova za pojedince i odjeljenja • Fokus na planiranju unutrašnjeg djelovanja i vanjskih strategija Kreiranje Akcionog Plana • Zapošljavanje temeljeno na potrebama • Zadržati top talente • Osigurati da se svi stakeholderi pridržavaju plana Izvršni Plan • Kreirati sistem pračenja postignutih rezultata • Mjeriti postignuti uspjeh • Revidirati plan s obzirom na buduće potrebe Evaluacija Rzultata Koraci u procesu planiranja sukcesije
 • 19. Interni 198 Vanjski 61 Član odbora 19 Insider-Outsider 10 Bivši CEO 12 Izvor dolaska kandidata na poziciju CEO-a
 • 20. Kako to rade najbolji
 • 21. Zaključak • Top menadžer – ključni organizacijski resurs • Nadzorni odbor je nadležan za promjenu top menadžera • Interni kandidati su najbolji izbor kada kompanija posluje dobro, dok vanjski kandidati donose najbolje rezultate kada je kompanija u krizi • Smjena top menadžera radi loših rezultata obično donosi bolje rezultate u budućnosti, a ukoliko ni nasljednik ne zadovolji očekivanja dolazi do ponovne smjene
 • 22. Hvala na pažnji

Related Documents