Dragan Bjelić, Poljoprivreda Srbije POLJOPRIVREDA SRBIJESrbija se nalazi na površini od ukupno 8.8...
Dragan Bjelić, Poljoprivreda SrbijePotrošnja mineralnih đubriva iznosi 36 kilograma aktivne materije po hektaru.Primena ag...
of 2

Poljoprivreda Srbije

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poljoprivreda Srbije

  • 1. Dragan Bjelić, Poljoprivreda Srbije POLJOPRIVREDA SRBIJESrbija se nalazi na površini od ukupno 8.840.000 hektara. Površinapoljoprivrednog zemljišta obuhvata 5.734.000 hektara (0,56 ha po stanovniku), a naoko 4.867.000 hektara te površine prostire se obradivo zemljište (0,46 ha postanovniku). Oko 70 odsto ukupne teritorije Srbije čini poljoprivredno zemljište,dok je 30 odsto pod šumama.Klima je umereno-kontinentalna, a prosečna temperatura u toku godine iznosi 11do 12 stepeni Celzijusa. Prosečna temperatura u januaru je od minus jedan do plusjedan stepen, a u junu 22 do 23 stepena Celzijusa. Prosečna godišnja količinapadavina iznosi 600 do 800 milimetara u ravničarskim predelima, a u planinskimod 800 do 1.200 milimetara.Povoljni prirodni i klimatski uslovi pospešuju razvoj poljoprivrede. Ravničarskiregioni Vojvodine, KosovaPolja, Metohije,Pomoravlja, Posavine, Tamnave, Kruševačkog i Leskovačkogpolja pogodni su za mehanizovanu ratarsku i povrtarskuproizvodnju.Brdoviti i brežuljkasti predeli povoljni su zarazvoj voćarske, vinogradarske i stočarske proizvodnje. Brdsko-planinskopodručje Zlatibora, Rudnika, Stare planine, Kopaonika i Šar-planine su pogodni zarazvoj ovčarstva, govedarstva išumarstva.U Republici Srbiji ima ukupno 1.305.426 poljoprivrednika koji čine 17,3 odstoukupne populacije.Najrazvijenije grane poljoprivrede su stočarstvo (43 odsto) i ratarstvo (42 odsto),zatim sledi voćarstvo i vinogradarstvo(12 odsto), a ostale kulture zastupljene su satri odsto.U Srbiji dominira porodično gazdinstvo i privatna svojina, dok prosečna veličinakomercijalne farme (preduzeća) iznosi 500 do 700 hektara. Porodično gazdinstvo jevrlo isparcelisano, ima izraženu naturalnu potrošnju i znatno niži stepenkomercijalizacije u odnosu na evropske farme.Poljoprivredno zemljište se obrađuje sa 425.000 dvoosovinskih traktora, 261.000jednoosovinskih traktora, 25.000kombajna i više od tri miliona priključnih mašina.Nedovoljno je razvijena saobraćajna infrastruktura, a poljoprivredne mašine ioprema su amortizovane. Prosečna starost traktora je 12, a kombajna 15 godina. 1
  • 2. Dragan Bjelić, Poljoprivreda SrbijePotrošnja mineralnih đubriva iznosi 36 kilograma aktivne materije po hektaru.Primena agrohemikalija je veoma niska i kontrolisana organizovanom mrežomredovne veterinarske, fitosanitarne i sanitarne kontrole.U Srbiji je sistem za navodnjavanje instaliran na 180.000 hektara, ali se navodnjavasvega 30.000-40.000 hektara, što zajedno sa baštama i nekim novijim sistemimapredstavlja manje od 1% oraniica koje se navodnjavaju. Do pre desetak godina uSrbiji se navodnjavalo 190-000 hektara obradivog zemljišta[1]. U Vojvodini senavodnjavaju veće površine nego u Centralnoj Srbiji, a povrtarske kulturenavodnjavaju se i u Mačvi, okolini Leskovca, Negotinskoj niziji i Pomoravlju.Većih ulaganja u sistem navodnjavanja u Srbiji nije bilo poslednjih 15-ak godina,tako da je njihova starost oko 25 godina. Zbog ovako malog procentanavodnjavanja nisu iskorišćene mogućnosti veće proizvodnje šećerne repe,suncokreta, soje, povrća i stočnih krmiva.Svinje su najzastupljenije u stočnom, a oranice i bašte u zemljišnom fondu.Potencijali livada, pašnjaka i oranica nisu dovoljno iskorišćeni za intenzivniju iveću stočarsku proizvodnju.U Srbiji postoji mreža agrarnih organizacija kao što su komore, zadružni savezi,stručne organizacije i fondovi.Prema poslednjim podacima u Srbiji ima 6.000 sela.U seoskim područjima postoje brojne manifestacije etnokulture i etno-artapoput sajmova, izložbi, sabora i raznih takmičenja... 2

Related Documents