Partnerségben a sajátos nevelési
igényű gyermekek szüleivel
Szülő, pedagógus, gyógypedagógus
Együtt a hallássérült gyermek...
A kezdetek
Hallássérült gyermek születik
Tanárnő, megtanul beszélni?
Hallókészülék? Be kell tennem a
gyerekem fülébe?
Hetente foglalkozásra járunk, én
foglalkozom a gyerekemmel?
Rendszeres audiológiai ellenőrzésre
kell járnunk?
Apa is bevonódik, eljön intenzív
fejlesztésre is?
Egyedül nem megy?
Hall? Nem hall? Műtétre van szükség?
Ha eddig eljutottunk………..
„….az elfogadás nem jelent sem belenyugvást abba, amibe nem lehet belenyugodni, sem a
kritikátla...
Óvodába
•
•
•
Dilemmák az óvoda választásnál
Nyelvi fejlettség
Szociális képességek
Fejlesztés biztosítása
Átmenet segíté...
Itt vagyok! Nem biztos, hogy
ugyanúgy tudok még beszélni, mint
a többiek, de egy csomó dolgot már
ugyanúgy csinálok.
Segítség iskolás lesz a hallássérült
gyermekem!
- Választ
- úgy érzi jól döntött
- partner
- erős érdekérvényesítő szerep
...
Együtt játszunk:
Együtt tanulunk:
A tudatos szülő ezt várja: (a szülő ezt
várja)
• Figyeljenek a gyermekemre, a gyerekek közti különbséget
fogadják el, szám...
Hogyan?
Új típusú együttműködés a szülővel:befogadó iskola
- partneri kapcsolat –tájékoztatáshoz való jog
- nyitott, együt...
Konfliktusok, problémák
•
•
•
•
•
•
•
Az utazótanár, mint moderátor
Elfogadás, elutasítás jelei
Közös megbeszélések
Szabá...
Mi a probléma?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kerül engem, nem tudok vele beszélni, csak az iskola előterébe léphetek ...
Köszönöm a figyelmet!
of 20

Partnerségben a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Partnerségben a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel

 • 1. Partnerségben a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel Szülő, pedagógus, gyógypedagógus Együtt a hallássérült gyermekek integrált neveléséért
 • 2. A kezdetek Hallássérült gyermek születik
 • 3. Tanárnő, megtanul beszélni?
 • 4. Hallókészülék? Be kell tennem a gyerekem fülébe?
 • 5. Hetente foglalkozásra járunk, én foglalkozom a gyerekemmel?
 • 6. Rendszeres audiológiai ellenőrzésre kell járnunk?
 • 7. Apa is bevonódik, eljön intenzív fejlesztésre is?
 • 8. Egyedül nem megy?
 • 9. Hall? Nem hall? Műtétre van szükség?
 • 10. Ha eddig eljutottunk……….. „….az elfogadás nem jelent sem belenyugvást abba, amibe nem lehet belenyugodni, sem a kritikátlanságot. Az elfogadás higgadt és elemző tudomásulvételt jelent, a valóság tiszteletét, legyen az bármilyen, talán éppen olyan, hogy változtatni akarunk rajta. Az elfogadás tehát megismerést eredményez, és éppen ezért válhat a továbblépés kiindulópontjává.” /Popper Péter/
 • 11. Óvodába • • • Dilemmák az óvoda választásnál Nyelvi fejlettség Szociális képességek Fejlesztés biztosítása Átmenet segítése Szakértői vizsgálat
 • 12. Itt vagyok! Nem biztos, hogy ugyanúgy tudok még beszélni, mint a többiek, de egy csomó dolgot már ugyanúgy csinálok.
 • 13. Segítség iskolás lesz a hallássérült gyermekem! - Választ - úgy érzi jól döntött - partner - erős érdekérvényesítő szerep - Külső társadalmi kényszer kijelöli - lakóhelyen nincs más iskola - Szakértői Bizottság - család anyagi lehetőségei Nyitott iskola:Az iskoláztatással kapcsolatos felelősséget felébreszti, mintegy partnerré szocializálja saját környezetében a szülőt. Probléma: ha a szülő nem viselkedik megrendelőként, az iskola nem lát lehetőséget a kommunikációra, saját belátása szerint cselekszik, kevés siker, frusztráció, felelősség hárítás, érdemi párbeszéd helyett, szemrehányás felelősségre vonás
 • 14. Együtt játszunk:
 • 15. Együtt tanulunk:
 • 16. A tudatos szülő ezt várja: (a szülő ezt várja) • Figyeljenek a gyermekemre, a gyerekek közti különbséget fogadják el, számomra ez gyermek centrikus pedagógiai koncepció • Ne a gyermekemnek kelljen igazodnia a tanulási folyamat előre elrendelt feltételéhez, üteméhez, hanem tanulás jó megszervezésével az iskola igazodjon a gyermekem szükségleteihez • A tananyag rugalmasságával biztosítsa az iskola a differenciált oktatást • Helyben kell megkapnia az eredményes tanuláshoz szükséges támogatást • Az iskola fogadjon el olyan szülőnek, aki felkészült saját gyermekéből,kész az együttműködésre
 • 17. Hogyan? Új típusú együttműködés a szülővel:befogadó iskola - partneri kapcsolat –tájékoztatáshoz való jog - nyitott, együttműködő kapcsolattájékoztatáshoz való jog - felelősség megosztás- önszerveződéshez való jog - közös értékek tisztázása-szabad iskolaválasztás
 • 18. Konfliktusok, problémák • • • • • • • Az utazótanár, mint moderátor Elfogadás, elutasítás jelei Közös megbeszélések Szabályok kialakítása Hogyan működik a pozitív diszkrimináció? Értékelés Konfliktusok kezelése
 • 19. Mi a probléma? • • • • • • • • • • • • • • • • • Kerül engem, nem tudok vele beszélni, csak az iskola előterébe léphetek be Nem akar hozzányúlni a hallókészülékhez, munkahelyemről kell berohanom az iskolába Hagyta, hogy a többi gyerek piszkálja a gyerekemet Nem tudtam, hogy felmérőt írnak Nem kísérhetem el az osztálykirándulásra Otthon kell mindent megtanítanom, akkor kezdjük amikor fáradtan délután hazaér Nem hallja a gyerekem mit beszél, háttal beszél az osztálynak Elültette az első padból rossz magatartása miatt Nem kapunk vázlatot Órán csak rajzolgatnia kell, aztán a felmérőben ugyanazt kérik, mint a többi gyerektől Nem kaptuk meg előre a felmérőt, pedig megbeszéltük Nem tudom ki „fejleszgeti”, miért kell neki óvodás feladatokat csinálni Az én gyerekem, miért nem szerepelhet? Miért pont azt a szerepet bízták rá? Megmérték 120-as az iQ-ja mégis hármas matematikából Hamarabb elfárad a gyerekem, miért nem csökkentik órán a terhelést Szeretném elmondani a többi szülőnek is a problémámat Miért beszél a tanító néni a többi szülőnek az én problémámról?
 • 20. Köszönöm a figyelmet!