НАДБУБРЕЖНЕ ЖЛЕЗДЕ
glandulae suprarenales
Nadbubrežne (adrenalne) žlezde,
žućkaste boje,
smeštene su izme u supermedijalne površine bubrega i dijafragmeđ
okružene v...
desna žlezda (PIRAMIDALNA), i dodiruje v. cavu inferior  anteromedijalno , jetru
anterolateralno.
Lijeva žlezda(POLUMESE A...
Suprarenalne arterije i vene
Zbog endokrine funkcije suprarenalnih žlijezda potrebna je njihova obilna opskrba krvlju.
Sup...
Svaka nadbubrežna žlijezda ima dva dela:
1. koru,  cortex,
2.srž,  medulla;
ovi delovi su razlièitog embriološkog porekla ...
Suprarenalni korteks poti ee od mezoderma i lu ič č
mineralokortikoide,kortikosteriode i androgene.
Ovi hormoni djeluju na...
Hormoni kore nadbubrežne žlezde ili kortikosteroidi
su derivati holesterola, steroidni hormoni
koji se mogu grupisati na:
...
1.zoni glomerulozi je dominantna sinteza i sekrecija mineralokortikoida
koju reguliše renin-angiotenzinski sistem,
dok adr...
Glukokortikoidi imaju
protivupalno, antialergijsko i imunosupresivno delovanje.
U kliničkoj praksi se koriste sintetički s...
Britanski profesor psihologije dr sci.Akojoši Kitaoka
osmislio je brzi optički test koji meri nivo stresa kojem su ljudi i...
povećava koncentraciju glukoze u krvi
1. u mišićima podstiču razgradnju proteina
2.Deluje na redistribuciji naslaga masti
...
Srž nadbubrežne žlezde je masa nervnog tkiva
koju prožimaju kapilari i sinusoidi povezanog sa simpati kim nervnim sistemom...
Hormoni srži nadbubrežne žlezde su kateholamini:
dopamin (DA),
noradrenalin (NA)
i adrenalin (ADR).
Sintetišu se i na zavr...
Fiziološki efekti kateholaminina
“downregulacija” receptora – agonisti u lečenju astmeǀ
“upregulacija” receptora – glukoko...
1.Stimulišu aktivnu reapsorpciju natrija iz distalnih tubula nefrona,
2.sekreciju jona kalija i osmotsku reapsorpciju vode...
ADRENALNI ANDROGENI
Kora nadbubrežne žlezde neprekidno luči,
posebno u fetalno doba,
1. umereno aktivnih muških polnih hor...
BOLESTI NADBUBREŽNE ŽLEZDE
ADISONOVA BOLEST
●
Hronično smanjenje lučenja svih hormona koreHronično smanjenje lučenja svih ...
Morbus Adisoni
Kušingova bolest
●
Karakteriše je povećano lučenje glikokortikoida zone fascikulate .Karakteriše je povećano lučenje gliko...
KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA Kušingove bolesti :Kušingove bolesti :
žene 4 puta češće obolevaju .žene 4 puta češće oboleva...
Kušingova bolest
Adenom nadbubrega, CT nalaz
УЉЕЗ У СКУПУ
ГЛУКАГОН
АДРЕНАЛИН
ПАРАТХОРМОН
КОРТИЗОЛ
ИНСУЛИН
УЉЕЗ У СКУПУ
STH
FSH
LH
ПРОЛАКТИН
ADH
СПАРИВАЊЕ ПОЈМОВА
ХОРМОН Циљна структура
ПАРАТХОРМОН
ОКСИТОЦИН
ТИРОКСИН
ВАЗОПРЕСИН
АЛДОСТЕРОН
TSH
ACTH
FSH
АДРЕНАЛИН
ТЕСТО...
TRH
КОРТИЗОЛ
ГЛУКАГОН
ПРОГЕСТЕРОН
ПРОЛАКТИН
ВАЗОПРЕСИН
АДРЕНАЛИН
МЕЛАТОНИН
ЕСТРОГЕН
КАЛЦИТОНИН
КОРА НАДБУБРЕГА
ЕПИФИЗА
ЖУТ...
ХИПОФИЗА
ДВОДЕЛНОСТ КРВНИ СИСТЕМ
ГЛАВА МЕЂУМОЗАК
ДАБЛ-ДЕК ВЕЛИКИ
УСТА ГЛАД
Две половине јабуке МАЛИ
ОЧИ СИТОСТ
Женски кост...
СТРЕС
НАЧИН ЖИВОТА ХИПЕРГЛИКЕМИЈА
АДРЕНАЛИН ТАХИКАРДИЈА
РАЗУЗДАНИ “Шећерна водица”
ХОРМОН Промена фреквенце
ХЕДОНИСТИЧКИ “...
Da vidimo šta ste naučili
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
of 45

Glandula suprarenalis

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Glandula suprarenalis

 • 1. НАДБУБРЕЖНЕ ЖЛЕЗДЕ glandulae suprarenales
 • 2. Nadbubrežne (adrenalne) žlezde, žućkaste boje, smeštene su izme u supermedijalne površine bubrega i dijafragmeđ okružene vezivnim tkivom koje sadrži zna ajnu koli inu masnog tkivač č obavijene renalnom fascijom, kojom su pri vršćene za crurae dijafragmeč Razdvojene su od bubrega tankim septumom (delom bubrežne fascije)
 • 3. desna žlezda (PIRAMIDALNA), i dodiruje v. cavu inferior  anteromedijalno , jetru anterolateralno. Lijeva žlezda(POLUMESE ASTAČ )u odnosu je sa slezinom, želucem, guštera om i .č Svaka žlezda ima hilus, gdje vene i limfne žile izlaze iz žlijezde, a arterije i živci ulaze u žlezdu na raznim mestima. Medijalne granice nadbubrežnih žlezda su 4-5 cm udaljene. Teške su oko 4gr,široke oko 2 cm a na bazi imaju 4 do 6 cm
 • 4. Suprarenalne arterije i vene Zbog endokrine funkcije suprarenalnih žlijezda potrebna je njihova obilna opskrba krvlju. Suprarenalne arterije slobodno se granaju pre ulaska u žlezdu, tako da 50-60 arterija probija auru koja prekriva celu površinu žlezda.č Venska drenaža odvija se preko velike  v. suprarenalis. Kratka desna suprarenalna vena uliva se u  v. cavu inferior, dok se duža jeva suprarenalna vena, prazni u levu renalnu venu.
 • 5. Svaka nadbubrežna žlijezda ima dva dela: 1. koru,  cortex, 2.srž,  medulla; ovi delovi su razlièitog embriološkog porekla i imaju razli ite funkcije.č
 • 6. Suprarenalni korteks poti ee od mezoderma i lu ič č mineralokortikoide,kortikosteriode i androgene. Ovi hormoni djeluju na bubreg te zadržavaju vodu i natrijum u odgovoru na stres , povećavajući volumen krvi i krvni pritisak. Tako e deluju na mišiće i organe kao što su srce i pluća.đ
 • 7. Hormoni kore nadbubrežne žlezde ili kortikosteroidi su derivati holesterola, steroidni hormoni koji se mogu grupisati na: 1.glikokortikoide, koji regulišu promet glikoze (hiperglikemijski faktori) i kojima pripadaju: kortizol (hidrokortizon) kortikosteron kortizon, koji je otkriven kod primata 2.mineralokortikoide, regulišu promet vode i elektrolita i pripadaju im: aldosteron kortikosteron Dezoksikortikosteron 3.grupa seksualnih hormona koji se izlučuju u malim količinama: estradiol progesteron testosteron
 • 8. 1.zoni glomerulozi je dominantna sinteza i sekrecija mineralokortikoida koju reguliše renin-angiotenzinski sistem, dok adrenokortikotropni hormon (ACTH) kontroliše stvaranje i lučenje 2.glikokortikosteroida (zona fasciculata), 3.androgena (zona reticularis), u manjoj meri mineralokortikosteroida.
 • 9. Glukokortikoidi imaju protivupalno, antialergijsko i imunosupresivno delovanje. U kliničkoj praksi se koriste sintetički spojevi koji imaju glukokortikoidnu aktivnost za sprečavanje upalnih i alergijskih reakcija. Glikokortikoidi uzrokuju atrofiju limfatičnog tkiva, inhibiraju limfocitnu aktivaciju i zato se koriste za sprečavanje odbacivanja organa kod transplantacije. REGULIŠU IH STRES I CIRKADIJALNI RITAM
 • 10. Britanski profesor psihologije dr sci.Akojoši Kitaoka osmislio je brzi optički test koji meri nivo stresa kojem su ljudi izloženi.
 • 11. povećava koncentraciju glukoze u krvi 1. u mišićima podstiču razgradnju proteina 2.Deluje na redistribuciji naslaga masti (odlaganje u lice, stražnji deo vrata u trbuh) 3. Deluje katabolički na kosti, na koštani matriks i uzrokuje povećanu lomljivost kosti. Nivo glukokortikoda se povećava tokom reakcije na stres bilo koje etiologije (fizčki, psihički, trauma, infekcija, operativni zahvat).
 • 12. Srž nadbubrežne žlezde je masa nervnog tkiva koju prožimaju kapilari i sinusoidi povezanog sa simpati kim nervnim sistemom.č Kromafilne ćelije  medulle  povezane su sa postsinapti kim neuronimač simpatièkih ganglija poreklom i funkcijom. Ove ćelije lu eč kateholamine (uglavnom adrenalin) u krvotok u odgovor na signale iz presinapti kih neurona.č Potentni medularni hormoni epinefrin (adrenalin) i noreprinefrin (noradrenalin) aktiviraju tijelo u 'flight-or-fight' status u odgovoru na spoljašnji stres. Tako eđ povećavaju frekvenciju srca i krvni pritisak , proširuju bronhiole te mijenjaju protok krvi kroz pojedine sisteme , sve u cilju pripremanja tela na brzu fizi ku aktivnost.č
 • 13. Hormoni srži nadbubrežne žlezde su kateholamini: dopamin (DA), noradrenalin (NA) i adrenalin (ADR). Sintetišu se i na završecima simpatikusnih postganglijskih vlakana. Polazno jedinjenje za njihovu sintezu je aminokiselina tirozin. 1.povećavaju metabolizam 2.povećavaju količinu slobodnih masnih kiselina u krvi 3.omogućavaju razlaganje glikogena (glikogenoliza) u jetri i skeletnim mišićima 3.povećavaju nadražljivost srca i šire njegove krvne sudove Delovanje kateholamina na metabolizam zavisi od prisustva tiroksina i hormona kore nadbubrežne žlezde. Na efektorne ćelije deluju, inhibitorno i ekscitatorno, dve vrste receptora na ćelijskoj membrani: alfa adrenergički receptori beta adrenergički receptori.
 • 14. Fiziološki efekti kateholaminina “downregulacija” receptora – agonisti u lečenju astmeǀ “upregulacija” receptora – glukokortikoidi, tiroidni hormoni, -blokatori,..ǀ . Posredovani BETA-adrenalinskim receptorima Posredovani ALFA-adrenalinskim receptorima Vazokonstrikcija Vazodilatacija Dilatacija irisa (midrijaza) Kardioakceleracija Relaksacija intestinuma Povećanje snage otkucaja srca Kontrakcija sfinktera intestinuma Relaksacija intestinuma i zida bešike Pilomotorna kontrakcija Relaksacija uterusa Kontrakcija sfinktera bešike Bronhodilatacija Bronhokonstrikcija Kalorigeneza Kontrakcija glatkih mišića uterusa Glikogenoliza Kontraktilnost srca Lipoliza Ejakulacija Sekrecija renina Produkcija glukoze u jetri
 • 15. 1.Stimulišu aktivnu reapsorpciju natrija iz distalnih tubula nefrona, 2.sekreciju jona kalija i osmotsku reapsorpciju vode. (regulacija volumena ECT i vrednosti arterijskog krvnog pritiska ) Najsnažniji podsticaj za sekreciju aldosterona je A)hiperkalijemija B)pad arterijskog krvnog pritiska podstiče sekreciju aldosterona iz ćelija jukstataglomerularnog aparata bubrega luči hormon renin koji deluje na agiotenzinogen u plazmi i prevodi ga u angiotenzin I. Na njega u plućima djeluje enzim i prevodi ga u angiotenzin II. Porast nivoa angiotenzina II u krvi stimulira sekreciju aldosterona. C)Pad koncentracije jona Na takoñe stimulira sekreciju aldosterona. Mineralokortikoidi kontrolišu promet jona Na i K neposredno spašavaju život.
 • 16. ADRENALNI ANDROGENI Kora nadbubrežne žlezde neprekidno luči, posebno u fetalno doba, 1. umereno aktivnih muških polnih hormona dehidroepiandrosteron.DHA 2.Luče se i ženski polni hormoni , progesteron i estrogeni , ali u neznatnim količinama. Učinci androgena kore su slabi. Ogovorni su za rast pubičnih i pazušnih dlaka. Neki se androgeni uperifernim tkivima pretvaraju u testosteron , pa odatle potiče njihova androgenska aktivnost.
 • 17. BOLESTI NADBUBREŽNE ŽLEZDE ADISONOVA BOLEST ● Hronično smanjenje lučenja svih hormona koreHronično smanjenje lučenja svih hormona kore nadbubrežnih žlezdi .nadbubrežnih žlezdi . ● UZROCIUZROCI:: ● infekcije ,TBC , autoimune bolesti , metastazeinfekcije ,TBC , autoimune bolesti , metastaze ● KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA:: ● pacijenti su mršavi ,virilizacijapacijenti su mršavi ,virilizacija ● adinamični , hipotenzivni (gubitak mineralokortikoida),adinamični , hipotenzivni (gubitak mineralokortikoida), ● umor zbog hipoglikemija (glikokortikoidi) ,umor zbog hipoglikemija (glikokortikoidi) , ● gubitak na telesnoij masi , osteoporozagubitak na telesnoij masi , osteoporoza ● redukcija sekundarnih seksualnih karakteristika (sek.redukcija sekundarnih seksualnih karakteristika (sek. androgeni) i hiperpigmentacije(tamne mrlje na sluznicama)androgeni) i hiperpigmentacije(tamne mrlje na sluznicama) ● TERAPIJATERAPIJA:doživotna supstitucija hormonima .:doživotna supstitucija hormonima .
 • 18. Morbus Adisoni
 • 19. Kušingova bolest ● Karakteriše je povećano lučenje glikokortikoida zone fascikulate .Karakteriše je povećano lučenje glikokortikoida zone fascikulate . ● UZROCIUZROCI :: ● adenom hipofize i povećano lzučenje ACTH , adenom ili Ca koreadenom hipofize i povećano lzučenje ACTH , adenom ili Ca kore ● ili difuzna hiperplazija .ili difuzna hiperplazija . ● Povećana je sinteza glikoze i iz belančevina pa se javlja atrofijaPovećana je sinteza glikoze i iz belančevina pa se javlja atrofija kože i mišića .kože i mišića . ● Nagomilava se masno tkivo pojasno,Nagomilava se masno tkivo pojasno, ● zadržava se Na, Cl i voda (hipertenzija )zadržava se Na, Cl i voda (hipertenzija )
 • 20. KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA Kušingove bolesti :Kušingove bolesti : žene 4 puta češće obolevaju .žene 4 puta češće obolevaju . Umor , glavobolja ,Umor , glavobolja , okruglo lice ,okruglo lice , nagomilavanje masti pojasno,nagomilavanje masti pojasno, strije po koži trupa ,strije po koži trupa , hipertenzija ,žedjanje, glad,hipertenzija ,žedjanje, glad, amenoreja, virilizam ,amenoreja, virilizam , glas dublji ,glas dublji , maljavost muškog tipa ,maljavost muškog tipa , infekcije ..infekcije .. DIJAGNOZADIJAGNOZA : laboratorija ( hormoni) CT, EHO, kraniogram: laboratorija ( hormoni) CT, EHO, kraniogram TERAPIJATERAPIJA : hirurško otklanjanje tumora: hirurško otklanjanje tumora
 • 21. Kušingova bolest Adenom nadbubrega, CT nalaz
 • 22. УЉЕЗ У СКУПУ ГЛУКАГОН АДРЕНАЛИН ПАРАТХОРМОН КОРТИЗОЛ ИНСУЛИН
 • 23. УЉЕЗ У СКУПУ STH FSH LH ПРОЛАКТИН ADH
 • 24. СПАРИВАЊЕ ПОЈМОВА ХОРМОН Циљна структура ПАРАТХОРМОН ОКСИТОЦИН ТИРОКСИН ВАЗОПРЕСИН АЛДОСТЕРОН TSH ACTH FSH АДРЕНАЛИН ТЕСТОСТЕРОН МАТЕРИЦА БУБРЕГ ЈАЈНИК МИШИЋИ МИТОХОНДРИЈЕ БУБРЕГ СРЦЕ ТИРЕОИДЕА КОСТ КОРА НАДБУБРЕГА
 • 25. TRH КОРТИЗОЛ ГЛУКАГОН ПРОГЕСТЕРОН ПРОЛАКТИН ВАЗОПРЕСИН АДРЕНАЛИН МЕЛАТОНИН ЕСТРОГЕН КАЛЦИТОНИН КОРА НАДБУБРЕГА ЕПИФИЗА ЖУТО ТЕЛО ЈАЈНИКА ПАНКРЕАС ТИРЕОИДЕА АДЕНОХИПОФИЗА СРЖ НАДБУБРЕГА АДЕНОХИПОФИЗА ХИПОТАЛАМУС ФОЛИКУЛ ЈАЈНИКА СПАРИВАЊЕ ПОЈМОВА ХОРМОН МЕСТО ЛУЧЕЊА
 • 26. ХИПОФИЗА ДВОДЕЛНОСТ КРВНИ СИСТЕМ ГЛАВА МЕЂУМОЗАК ДАБЛ-ДЕК ВЕЛИКИ УСТА ГЛАД Две половине јабуке МАЛИ ОЧИ СИТОСТ Женски костим КАПИЛАРИ КОСА III КОМОРА ТРЕНЕРКА СРЦЕ КАПА Осморегулација АСОЦИЈАЦИЈЕ
 • 27. СТРЕС НАЧИН ЖИВОТА ХИПЕРГЛИКЕМИЈА АДРЕНАЛИН ТАХИКАРДИЈА РАЗУЗДАНИ “Шећерна водица” ХОРМОН Промена фреквенце ХЕДОНИСТИЧКИ “ГУСТА КРВ” ШИРЕЊЕ ЗЕНИЦА СИМПАТИКУС СПОРТСКИ РАСТ ГЛУКАГОНА Љубавни састанак КОНТРАКЦИЈЕ БОЕМСКИ ПАД ИНСУЛИНА Тест из математике СРЦЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
 • 28. Da vidimo šta ste naučili

Related Documents