3.‘. ";”’U: Lfl~% Cfiv mu: _J’v? Jd:7rl~. W+ -. ~L3“1U5'
-9 C15/J/ gJJ. flJ}
r‘¢lp: ‘:»; £gj'/ Gaga’-3‘: /?{. “/"’}%£ (, §/...
of 1

Activity of consumer education at kinnaired college

Activity of consumer education at kinnaired college
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Activity of consumer education at kinnaired college

  • 1. 3.‘. ";”’U: Lfl~% Cfiv mu: _J’v? Jd:7rl~. W+ -. ~L3“1U5' -9 C15/J/ gJJ. flJ} r‘¢lp: ‘:»; £gj'/ Gaga’-3‘: /?{. “/"’}%£ (, §/:1/l«, v(L. g.»/ IQ: ‘.'. .,l; ?£JI/ .._U ¢f: ‘{L, (.~.3:<Jf. L./ ‘:gj/ {_’gf€. ..! ,J/ <L'_. .>: L21/'9 at/7;-44 L‘/ f;V‘4;lL’§¢~_, ! (QL/ B’: :y5:4 ; JfK&/ Iv’; Q}; /'l_9Lj'u/ '/U3’: cf/25%K. :¢( 1’/ ur". ’./ L/‘I. /,: .f»§/3! d, _~, y*>/ ”J/ I5,é. ‘¢ L"n/5/1‘; .. ~.~L«‘/31¢)/ '7 u(c3!/ Z}/ ufJ'f: £/aJ, ?4:CWd/ c/‘iztf/ Li? u(c3fC/ -cL'_(3.+’; ‘#: ad. _/| ,L§= .’L}/ L§l'J. .i: .:»~§j dw‘J/ ,afizgdnwd/ uJ§a; dLF8”"i}‘3u1rCW£%}’ J 4 ma; K: /Q gym U, /1-2; flaw» Q1’ . p§JU: oz/ «fa; /fiu, ¢£, » t2Z~«Ju"1x; gufL{; n Lfi», f‘K, ,« L2}: ¢’2r'/5411+»;2@«rN->g: u5”u= -U: ?4~‘J“C‘r%'ML ~. WJfiéufivcféusfiflvzfaqkdflvdzvdflgu L2, L-/ .61; . ;g; G1Jn}2J. ~.lcr“”dflg/ Jblvrt/ M3’ Kg’-. J"i5;’ z‘: '°°"¢ L95:/ ,U“’/ U1'~>/ :’L}/ ¢,‘éI/ ,1;-/ gL5"{u1'/ IiiL%¢’J', ":’. J’ Q“? /‘LIZ _ 1 ‘ 2 4 . N . * I ‘ . v 3 -. I ‘V . ‘- a~ ' u ' V, - . ' ‘ I _ ‘ . ‘ u" ~ . A ‘ I! > 1 _ , A_. , _ s 5 . , 1 . gin. __ 1 ' L"; “”l‘5.. a3.. ..glg5}J9.3gl¥. .~flg J’/ r:za~x~‘vi2.v/ .éK5/1”-—~. «'w $’L>’r«’~'t: '7». fI mfg Jt; ufia/3tfl:5L: zIuK. f~"? ~/.67’/ Lystaigyitb‘y’gLw; :fi)gu: UJV/ g(L'J! JcJ: /L’)U'1'/ "~’vU”~' r’/6/, Lf’~<J~fU/ /£~”)55 J;1~: ,M§z/1 mg. aa, W(/ >21“; (;a; ,?; awc§’= ”;; £:Lfia, r,a. L;y4 ‘J. ~J7L‘f'gL2; }-’/ |$’1:! (j: ’L3'('~3fi(i'/ ”’J/15:6/. "?L2/. s.al; ,4{f/15 J/ r4}Jg; U5’I, JI¢§L>. y=‘3L$u,2_mt; c_3/, ,ug_finJ/ ;i. ;.gJw afiuvutu’-£2267/4:“: ;J%za¢w’C6zg-t2Jo"gL;2; L. ;w; -£. r,: .;_~, L,1=a, a»; ax, >‘-_¢; ,,,2=3.; z/£, ,,¢,4gz -gffuuKfltztfic. l,1L! :(L7JL5u$’4L€»L(5Ju? uj; drL5fl{ ft}/ L u: /wt . ,.I2£ ‘J34 4f. :,1J! :/a <21’/ <3—. «l3é L . ~.gJu, -—: ’J—~«? f£ 3/«J1 Q14»? -+51% 93? /0. 6%» C§‘'u1ut"/ g (3_£<. .€£3oo; .;-‘J42:z, )k; «,, u(, ;uL4/gr: /§565g}5 amt‘; .Q. €£; ut4/’&%6¢; i.: ?d"vug; m-9;ut4/ LJ/ Jajfi1,131-9L§f¢§g; UV¢/ /¢}: _fi|6O. ~a, ;4(d/ gfi| C/ _~. x§ K; _, /:3: Jkohg . ~I7'J/ ‘mt 3/13.9 Kay} [stag