przygotowywanie regulaminów loterii i konkursówTel.: +48 661 160 581, eMail: s.gorskakarpicz@gmail.com , website...
pozyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń Dyrektora właściwej Izby Celnej na prowadzenie loterii promocyjnyc...
Sprawowanie wymaganego prawemnadzoru nad przebiegiem loteriipromocyjnych i audio-tekstowych napodstawie świadectwa zawodow...
Doradztwo dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników akcji promocyjnychTel.: +48 661 160 581, eMail:...
Portfolio:Tel.: +48 661 160 581, eMail: s.gorskakarpicz@gmail.com , website: doradztwomarketing.pl
of 5

Prezentacja doradztwomarketing

Przybliżam prawne uwarunkowania prowadzenia akcji promocyjnych, pomogam sprawnie przygotować wymagane dokumenty, uzyskać niezbędne zezwolenia oraz dopełnić innych formalności, doradzam co zawrzeć w treści regulaminu akcji promocyjnej, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy jej uczestników i organizatora. opis działalności: - przygotowywanie regulaminów loterii i konkursów, - pozyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń Dyrektora właściwej Izby Celnej na prowadzenie loterii promocyjnych i audiotekstowych, - sprawowanie wymaganego prawem nadzoru nad przebiegiem loterii promocyjnych i audioteksowych na podstawie świadectwa zawodowego wydanego przez Ministra Finansów oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) wobec Ministerstwa Finansów, Izba Celnych, Urzędów Celnych, - doradztwo dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników akcji promocyjnych. Zapraszam do współpracy Sylwia Górska-Karpicz http://doradztwomarketing.pl
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja doradztwomarketing

  • 1. przygotowywanie regulaminów loterii i konkursówTel.: +48 661 160 581, eMail: s.gorskakarpicz@gmail.com , website: doradztwomarketing.pl
  • 2. pozyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń Dyrektora właściwej Izby Celnej na prowadzenie loterii promocyjnych i audiotekstowychTel.: +48 661 160 581, eMail: s.gorskakarpicz@gmail.com , website: doradztwomarketing.pl
  • 3. Sprawowanie wymaganego prawemnadzoru nad przebiegiem loteriipromocyjnych i audio-tekstowych napodstawie świadectwa zawodowegowydanego przez Ministra Finansóworaz wykonywanie innych obowiązków**wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) wobec Ministerstwa Finansów, Izba Celnych, Urzędów CelnychTel.: +48 661 160 581, eMail: s.gorskakarpicz@gmail.com , website: doradztwomarketing.pl
  • 4. Doradztwo dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników akcji promocyjnychTel.: +48 661 160 581, eMail: s.gorskakarpicz@gmail.com , website: doradztwomarketing.pl
  • 5. Portfolio:Tel.: +48 661 160 581, eMail: s.gorskakarpicz@gmail.com , website: doradztwomarketing.pl

Related Documents