Dom Development S.A.
Prezentacja wyników za III kwartał 2015
23 października 2015
Plan prezentacji
2
Najważniejsze wydarzenia 3
Sytuacja rynkowa 4
Działalność operacyjna:
Sprzedaż kwartalna 5
Oferta 6
Inw...
Najważniejsze wydarzenia
Korzystamy z silnego rynku
• Rekordowa sprzedaż kwartalna - 640 lokali netto w III kw. 2015 (+26%...
Sytuacja rynkowa w III kw. 2015
• Rekordowa sprzedaż przy stabilnych cenach
• Nadal równowaga popytu i podaży
• Rekordowo ...
Kwartalna sprzedaż netto
5
399
427
479
407
483
509
545
467
598
640
0
100
200
300
400
500
600
700
II kw. 2013 III kw. 2013 ...
Oferta
6
1 679
1 288
2 163 2 268
2 022
2 292 2 364 2 397
261
473
391 334
312
212
294 357
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
31/...
Inwestycje wprowadzone do realizacji
7
728
297
1 055
345
263
637
752 735
0
200
400
600
800
1 000
1 200
IV kw. 2013 I kw. 2...
Projekty w realizacji i przygotowaniu
2 601
3 259 3 242 2 927
3 564 3 727 3 989
6 349
5 278
4 937 4 672
6 276
5 762
5 001
...
Przekazania
9
Lokale sprzedane i nieprzekazane
30.06.2015 30.09.2015
1 607
lokali
1 769
lokali, w tym:
• 177 lokali w proj...
Wyniki finansowe
III kw.
2015
III kw.
2014
Zmiana
I-III kw.
2015
I-III kw.
2014
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 193,9 159,9 ...
Utrzymujemy silny bilans
11
Skonsolidowany bilans
IAS 18, mln PLN 30.09.2015 30.09.2014 Zmiana
Gotówka* 309,9 342,7 (9,6)%...
Komfortowa
struktura zapadalności długu
12
0
120
50
100
50
50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
do 30.09.2016 do 30.09.201...
I-III kwartał 2015
13
Podsumowanie:
 Siedem nowych działek (ok. 2.600 lokali) w warszawskim banku ziemi, w tym ok. 1.900
...
Załączniki
15
Załącznik 1:
Rozpoczęcie przekazań w 2015
Projekt
Liczba lokali
w projekcie
Początek przekazań
II kw.
Oaza ph 3 (Wrocła...
16
Załącznik 2:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
liczba lokali, stan na 30/09/2015
PROJEKT
W
REALIZACJI
W PRZYGOTOWAN...
17
Załącznik 2, c.d.:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
liczba lokali, stan na 30/09/2015
RAZEM W REALIZACJI
W
PRZYGOT...
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktyczny...
of 18

Prezentacja wyników Q3 2015 Dom Development S.A.

Prezentacja inwestorska wyników finansowych i operacyjnych Dom Development S.A. w III kwartale 2015 roku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      


Transcripts - Prezentacja wyników Q3 2015 Dom Development S.A.

 • 1. Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015
 • 2. Plan prezentacji 2 Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje wprowadzone do realizacji 7 Projekty w realizacji i przygotowaniu 8 Przekazania 9 Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 10 Bilans 11 Zadłużenie odsetkowe wg terminów zapadalności 12 Podsumowanie 13 Załączniki Załącznik nr 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 r. 15 Załącznik nr 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu 16-17
 • 3. Najważniejsze wydarzenia Korzystamy z silnego rynku • Rekordowa sprzedaż kwartalna - 640 lokali netto w III kw. 2015 (+26% rdr) • Udany start dwóch dużych projektów - Premium i Moderna (ponad 1.600 lokali) • Dwie nowe działki na ponad 1.000 lokali w końcowej fazie zakupu • Bezpieczny poziom gotówki (310 mln zł) i niskie zadłużenie netto: 7% 3
 • 4. Sytuacja rynkowa w III kw. 2015 • Rekordowa sprzedaż przy stabilnych cenach • Nadal równowaga popytu i podaży • Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają popyt • Silny popyt we wszystkich segmentach rynku nowych mieszkań z dużym udziałem klientów „gotówkowych” • MdM wspierał rynek warszawski 4
 • 5. Kwartalna sprzedaż netto 5 399 427 479 407 483 509 545 467 598 640 0 100 200 300 400 500 600 700 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 Liczba lokali
 • 6. Oferta 6 1 679 1 288 2 163 2 268 2 022 2 292 2 364 2 397 261 473 391 334 312 212 294 357 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 31/12/2013 1 940 31/03/2014 1 761 30/06/2014 2 554 30/09/2014 2 602 31/12/2014 2 334 31/03/2015 2 504 30/06/2015 2 658 30/09/2015 2 754 Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych Liczba lokali
 • 7. Inwestycje wprowadzone do realizacji 7 728 297 1 055 345 263 637 752 735 0 200 400 600 800 1 000 1 200 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 Liczba lokali 2 projekty2 projekty4 projekty 4 projekty 4 projekty7 projektów 1 projekt 3 projekty
 • 8. Projekty w realizacji i przygotowaniu 2 601 3 259 3 242 2 927 3 564 3 727 3 989 6 349 5 278 4 937 4 672 6 276 5 762 5 001 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 w realizacji w przygotowaniu 8 Liczba lokali
 • 9. Przekazania 9 Lokale sprzedane i nieprzekazane 30.06.2015 30.09.2015 1 607 lokali 1 769 lokali, w tym: • 177 lokali w projektach zakończonych • 1 592 lokale w budowie 508 520 457 383 636 190 375 478 0 100 200 300 400 500 600 700 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 Liczba lokali
 • 10. Wyniki finansowe III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana I-III kw. 2015 I-III kw. 2014 Zmiana Przychody ze sprzedaży 193,9 159,9 21,3% 424,2 521,5 (18,7)% Przychody na 1 lokal przekazany (tys. PLN) 405,7 417,5 (2,8)% 406,7 383,5 6,1% Zysk brutto ze sprzedaży 37,4 40,2 (6,9)% 93,8 93,8 0,0% Marża brutto 19,3% 25,1% (5,8) p.p. 22,1% 18,0% 4,1 p.p. EBITDA 14,4 21,1 (32,0)% 23,9 34,4 (30,6)% Marża EBITDA 7,4% 13,2% (5,8) p.p. 5,6% 6,6% (1,0) p.p. Zysk netto 9,5 15,3 (37,5)% 14,7 26,2 (44,0)% Zysk na akcję 0,39 0,62 (37,5)% 0,59 1,06 (44,0)% 10IAS 18, Dane w mln PLN
 • 11. Utrzymujemy silny bilans 11 Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 30.09.2015 30.09.2014 Zmiana Gotówka* 309,9 342,7 (9,6)% Roboty w toku 1 329,3 1 058,8 25,5% Lokale sprzedane a nieprzekazane (szt.) 1 769 1 198 47,7% Zadłużenie odsetkowe netto 60,1 71,3 (15,7)% Kapitał własny 817,2 828,5 (1,4)% Gearing (dług netto/kapitały własne) 7,4% 8,6% (1,2) p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 32,99 33,45 (1,4)% *w tym środki na rachunkach powierniczych
 • 12. Komfortowa struktura zapadalności długu 12 0 120 50 100 50 50 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 do 30.09.2016 do 30.09.2017 do 30.09.2018 do 30.09.2019 do 30.09.2020 Obligacje Kredyty mln PLN Gotówka na dzień 30/09/2015 – 310 mln PLN
 • 13. I-III kwartał 2015 13 Podsumowanie:  Siedem nowych działek (ok. 2.600 lokali) w warszawskim banku ziemi, w tym ok. 1.900 w lewobrzeżnej Warszawie  Pięć nowych lokalizacji w lewobrzeżnej Warszawie wprowadzonych do oferty  3.989 lokali w budowie na 15 projektach  2.754 lokale w ofercie na koniec III kwartału 2015 w 14 lokalizacjach w Warszawie i 3 we Wrocławiu  MdM: ok. 30% mieszkań w ofercie na koniec III kw. kwalifikowało się do programu  Duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów - 310 mln zł gotówki przy 7% zadłużeniu netto  9,5 mln zł zysku netto w III kw., co daje 14,7 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2015
 • 14. Załączniki
 • 15. 15 Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 Projekt Liczba lokali w projekcie Początek przekazań II kw. Oaza ph 3 (Wrocław) 234 Czerwiec 2015 Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 1 172 Czerwiec 2015 Wilno II ph 1 183 Czerwiec 2015 III kw. Palladium ph 2 245 Lipiec 2015 Żoliborz Artystyczny ph 3 228 Sierpień 2015 IV kw. Aura 1a (Wrocław) 124 Październik 2015 Wilno 2a ph 2 156 Październik 2015 Willa Lindego 129 Październik 2015 Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 2 240 Listopad 2015 Osiedle Pod Różami 110 Listopad 2015 Żoliborz Artystyczny ph 4 225 Listopad 2015 Rezydencja Mokotów 142 Grudzień 2015 Al. Piastów (Wrocław) 177 Grudzień 2015
 • 16. 16 Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/09/2015 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU WILLA LINDEGO 129 --- PREMIUM (PEŁCZYŃSKIEGO) 213 708 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 605 403 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 205 101 WILLE LAZUROWA 166 --- REZYDENCJA MOKOTÓW 142 --- OSIEDLE POD RÓŻAMI 110 --- NOWOSOLIPSOWSKA --- 114 STUDIO MOKOTÓW (GARAŻOWA) 329 --- DOM POD ZEGAREM (BUKOWIŃSKA) 235 --- BUKOWIŃSKA NAD SKARPĄ --- 211 BUKOWIŃSKA III --- 181 ANODY --- 207 RAZEM LEWA STRONA 2 134 1 925 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU REGATY --- 217 PALLADIUM (AKACJE) --- 780 KLASYKÓW 235 204 MODERNA (MALBORSKA) 171 593 WILNO 608 744 APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM 476 --- SASKA III --- 383 RAZEM PRAWA STRONA 1 490 2 921 Warszawa PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI
 • 17. 17 Załącznik 2, c.d.: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/09/2015 RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 3 624 4 846 22 812 WROCŁAW 365 155 480 DOM 3 989 5 001 23 292 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU AL. PIASTÓW 177 ---- AURA 188 155 WROCŁAW 365 155 Wrocław PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI
 • 18. Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 18 Kontakt dla inwestorów: Magdalena Kempa Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.kempa@domd.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl

Related Documents