Dom Development S.A.
Prezentacja wyników za I półrocze 2015
26 sierpnia 2015
Plan prezentacji
2
Najważniejsze wydarzenia 3
Sytuacja rynkowa 4
Działalność operacyjna:
Sprzedaż kwartalna 5
Oferta 6
Inw...
Najważniejsze wydarzenia
Zwiększamy skalę
• Rekordowa sprzedaż w II kw. 2015: 598 lokali (wzrost o 24% rdr)
• Oferta ponow...
Sytuacja rynkowa
• Silna sprzedaż II kw. 2015 dobrze rokuje na drugą połowę roku
• MdM nadal wyraźnie wspiera rynek warsza...
Kwartalna sprzedaż netto
5
347
399
427
479
407
483
509
545
467
598
0
100
200
300
400
500
600
I kw. 2013 II kw. 2013 III kw...
Oferta
6
1 535 1 679
1 288
2 163 2 268
2 022
2 292 2 364
341
261
473
391
334
312
212
294
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
30/...
Inwestycje wprowadzone do realizacji
7
234
728
297
1 055
345
263
637
752
0
200
400
600
800
1 000
1 200
III kw. 2013 IV kw....
Projekty w realizacji i przygotowaniu
3 029
2 601
3 259 3 242 2 927
3 564 3 727
6 360 6 349
5 278
4 937 4 672
6 276
5 762
...
Przekazania
9
Lokale sprzedane i nieprzekazane
31.03.2015 30.06.2015
1 384
lokale
1 607
lokali, w tym:
• 244 lokale w proj...
Wyniki finansowe
II kw.
2015
II kw.
2014
Zmiana
I poł.
2015
I poł.
2014
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 157,8 163,0 (3,2)% 2...
Utrzymujemy silny bilans
11
Skonsolidowany bilans
IAS 18, mln PLN 30.06.2015 30.06.2014 Zmiana
Gotówka* 300,2 294,6 1,9%
R...
12
0
120
50
100
50
50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
do 30.06.2016 do 30.06.2017 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2...
I półrocze 2015
13
Podsumowanie:
 Siedem nowych działek w warszawskim banku ziemi z potencjałem realizacji ponad
2.600 lo...
Załączniki
15
Załącznik 1:
Rozpoczęcie przekazań w 2015
Projekt
Liczba lokali
w projekcie
Początek przekazań
II kw.
Oaza ph 3 (Wrocła...
16
Załącznik 2:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
liczba lokali, stan na 30/06/2015
PROJEKT
W
REALIZACJI
W PRZYGOTOWAN...
17
Załącznik 2, c.d.:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
liczba lokali, stan na 30/06/2015
RAZEM W REALIZACJI
W
PRZYGOT...
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktyczny...
of 18

Prezentacja wyników H1 2015 Dom Development S.A.

Prezentacja inwestorska wyników finansowych i operacyjnych Dom Development S.A. w I półroczu 2015 roku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      


Transcripts - Prezentacja wyników H1 2015 Dom Development S.A.

 • 1. Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015
 • 2. Plan prezentacji 2 Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje wprowadzone do realizacji 7 Projekty w realizacji i przygotowaniu 8 Przekazania 9 Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 10 Bilans 11 Zadłużenie odsetkowe wg terminów zapadalności 12 Podsumowanie 13 Załączniki Załącznik nr 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 r. 15 Załącznik nr 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu 16-17
 • 3. Najważniejsze wydarzenia Zwiększamy skalę • Rekordowa sprzedaż w II kw. 2015: 598 lokali (wzrost o 24% rdr) • Oferta ponownie wzbogacona o nowe projekty po lewej stronie Wisły • Zakup kolejnych atrakcyjnych działek na Mokotowie i Ochocie • Bezpieczny poziom gotówki (300 mln zł) i niskie zadłużenie netto: 9% 3
 • 4. Sytuacja rynkowa • Silna sprzedaż II kw. 2015 dobrze rokuje na drugą połowę roku • MdM nadal wyraźnie wspiera rynek warszawski • Dalszy, pozytywny wpływ rekordowo niskich stóp procentowych • Silny popyt we wszystkich segmentach rynku nowych mieszkań 4
 • 5. Kwartalna sprzedaż netto 5 347 399 427 479 407 483 509 545 467 598 0 100 200 300 400 500 600 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 Liczba lokali
 • 6. Oferta 6 1 535 1 679 1 288 2 163 2 268 2 022 2 292 2 364 341 261 473 391 334 312 212 294 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 30/09/2013 1 876 31/12/2013 1 940 31/03/2014 1 761 30/06/2014 2 554 30/09/2014 2 602 31/12/2014 2 334 31/03/2015 2 504 30/06/2015 2 658 Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych Liczba lokali
 • 7. Inwestycje wprowadzone do realizacji 7 234 728 297 1 055 345 263 637 752 0 200 400 600 800 1 000 1 200 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 Liczba lokali 2 projekty2 projekty4 projekty 4 projekty1 projekt 7 projektów 1 projekt 3 projekty
 • 8. Projekty w realizacji i przygotowaniu 3 029 2 601 3 259 3 242 2 927 3 564 3 727 6 360 6 349 5 278 4 937 4 672 6 276 5 762 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 w realizacji w przygotowaniu 8 Liczba lokali
 • 9. Przekazania 9 Lokale sprzedane i nieprzekazane 31.03.2015 30.06.2015 1 384 lokale 1 607 lokali, w tym: • 244 lokale w projektach zakończonych • 1 363 lokale w budowie 260 508 520 457 383 636 190 375 0 100 200 300 400 500 600 700 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 Liczba lokali
 • 10. Wyniki finansowe II kw. 2015 II kw. 2014 Zmiana I poł. 2015 I poł. 2014 Zmiana Przychody ze sprzedaży 157,8 163,0 (3,2)% 230,3 361,6 (36,3)% Przychody na 1 lokal przekazany (tys. PLN) 420,7 356,6 18,0% 407,6 370,1 10,1% Zysk brutto ze sprzedaży 38,2 21,1 81,0% 56,5 53,7 5,2% Marża brutto 24,2% 12,9% 11,2 p.p. 24,5% 14,8% 9,7 p.p. EBITDA 14,2 3,7 279,5% 9,5 13,3 (28,4)% Marża EBITDA 9,0% 2,3% 6,7 p.p. 4,1% 3,7% 0,5 p.p. Zysk netto 10,6 1,7 518,4% 5,1 10,9 (53,1)% Zysk na akcję 0,43 0,07 540,7% 0,21 0,44 (52,3)% 10IAS 18, Dane w mln PLN
 • 11. Utrzymujemy silny bilans 11 Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 30.06.2015 30.06.2014 Zmiana Gotówka* 300,2 294,6 1,9% Roboty w toku 1 300,2 1 043,8 24,6% Lokale sprzedane a nieprzekazane (szt.) 1 607 1 072 49,9% Zadłużenie odsetkowe netto 69,8 119,4 (41,5)% Kapitał własny 807,7 813,3 (0,7)% Gearing (dług netto/kapitały własne) 8,6% 14,7% (6,0) p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 32,61 32,83 (0,7)% *w tym środki na rachunkach powierniczych
 • 12. 12 0 120 50 100 50 50 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 do 30.06.2016 do 30.06.2017 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2020 Obligacje Kredyty mln PLN Gotówka na dzień 30/06/2015 – 300 mln PLN Komfortowa, znacznie poprawiona struktura zapadalności długu
 • 13. I półrocze 2015 13 Podsumowanie:  Siedem nowych działek w warszawskim banku ziemi z potencjałem realizacji ponad 2.600 lokali, w tym ok. 1.900 w lewobrzeżnej Warszawie  Cztery nowe lokalizacje w lewobrzeżnej Warszawie wprowadzone do oferty  3.727 lokali w budowie i 2.658 lokali w ofercie na koniec II kwartału 2015  MdM: ok. 30% mieszkań w ofercie na koniec II kw. kwalifikowało się do programu  Nadal wysoki stan gotówki (300 mln zł) przy niskim poziomie zadłużenia netto (9%) – duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów  10,6 mln zł zysku netto w II kw. 2015, co daje 5,1 mln zł zysku netto za I półrocze
 • 14. Załączniki
 • 15. 15 Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 Projekt Liczba lokali w projekcie Początek przekazań II kw. Oaza ph 3 (Wrocław) 234 Czerwiec 2015 Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 1 172 Czerwiec 2015 Wilno II ph 1 183 Czerwiec 2015 III kw. Palladium ph 2 245 Lipiec 2015 Żoliborz Artystyczny ph 3 228 Sierpień 2015 IV kw. Aura 1a (Wrocław) 124 Październik 2015 Wilno 2a ph 2 156 Październik 2015 Willa Lindego 129 Listopad 2015 Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 2 240 Listopad 2015 Rezydencja Mokotów 142 Grudzień 2015 Osiedle Pod Różami 110 Grudzień 2015 Al. Piastów (Wrocław) 177 Grudzień 2015 Żoliborz Artystyczny ph 4 225 Grudzień 2015
 • 16. 16 Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/06/2015 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU WILLA LINDEGO 129 --- PEŁCZYŃSKIEGO --- 921 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 671 565 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 205 101 WILLE LAZUROWA 166 --- REZYDENCJA MOKOTÓW 142 --- OSIEDLE POD RÓŻAMI 110 --- NOWOSOLIPSOWSKA (NOWY) --- 114 STUDIO MOKOTÓW (GARAŻOWA) 329 --- DOM POD ZEGAREM (BUKOWIŃSKA) 235 --- BUKOWIŃSKA NAD SKARPĄ --- 211 BUKOWIŃSKA III (NOWY) --- 181 ANODY --- 207 RAZEM LEWA STRONA 1 987 2 300 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU REGATY ---- 217 PALLADIUM (AKACJE) 245 780 KLASYKÓW 235 204 MALBORSKA --- 790 WILNO 419 933 APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM 476 --- SASKA III --- 383 RAZEM PRAWA STRONA 1 375 3 307 Warszawa PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI
 • 17. 17 Załącznik 2, c.d.: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/06/2015 RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 3 362 5 607 22 338 WROCŁAW 365 155 480 DOM 3 727 5 762 22 818 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU AL. PIASTÓW 177 ---- AURA 188 155 WROCŁAW 365 155 Wrocław PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI
 • 18. Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 18 Kontakt dla inwestorów: Magdalena Kempa Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.kempa@domd.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl

Related Documents