nhac Lê trọng Nguyễn Thùy Dương trình bày
Qua bến nước xưa lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm Má em mầu ngà tóc thề nhẹ bay
Nay anh về qua sân nắng -chạnh nhớ câu thề tim tái tê chẳng biết bây giờ - người em gái duyên ghé về đâu
Nay anh về nương dâu úa - giọng hát câu hò thôi hết đưa hình bóng yêu kiều - kề hoa tím biết đâu mà tìm
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà Gợn buồn nhìn anh em nói mến anh
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...
 
Qua bến nước xưa lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm Má em mầu ngà tóc thề nhẹ bay
Nay anh về qua sân nắng -chạnh nhớ câu thề tim tái tê chẳng biết bây giờ - người em gái duyên ghé về đâu
Nay anh về nương dâu úa - giọng hát câu hò thôi hết đưa hình bóng yêu kiều - kề hoa tím biết đâu mà tìm
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà Gợn buồn nhìn anh em nói mến anh
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...
 
of 19

Nang chieu

LE TRONG NGUYEN
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Nang chieu

 • 1. nhac Lê trọng Nguyễn Thùy Dương trình bày
 • 2. Qua bến nước xưa lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
 • 3. khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
 • 4. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
 • 5. Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm Má em mầu ngà tóc thề nhẹ bay
 • 6. Nay anh về qua sân nắng -chạnh nhớ câu thề tim tái tê chẳng biết bây giờ - người em gái duyên ghé về đâu
 • 7. Nay anh về nương dâu úa - giọng hát câu hò thôi hết đưa hình bóng yêu kiều - kề hoa tím biết đâu mà tìm
 • 8. Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà Gợn buồn nhìn anh em nói mến anh
 • 9. Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...
 • 11. Qua bến nước xưa lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
 • 12. khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
 • 13. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
 • 14. Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm Má em mầu ngà tóc thề nhẹ bay
 • 15. Nay anh về qua sân nắng -chạnh nhớ câu thề tim tái tê chẳng biết bây giờ - người em gái duyên ghé về đâu
 • 16. Nay anh về nương dâu úa - giọng hát câu hò thôi hết đưa hình bóng yêu kiều - kề hoa tím biết đâu mà tìm
 • 17. Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà Gợn buồn nhìn anh em nói mến anh
 • 18. Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...

Related Documents