Dni Przedsiębiorczości
Poznań, Politechnika Poznańska
Tworzenie i testowanie
innowacyjnych rozwiązań
Dariusz Koncewicz
Men...
IBM Institute for Business Value
AGENDA
1. Rodzaje innowacji
2. Tworzenie i projektowanie innowacyjnej idei
3. Czy na pewn...
Innowacje a model
biznesowy
do sukcesu innowacji na rynku często już nie wystarczy
najnowsza technologia, zwykle potrzebna...
Business Model Canvas
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW
PROPOZYCJA
WARTOŚCI
KANAŁY
SPRZEDAŻY
I OBSŁUGI
KLUCZOWE
ZASOBY
KLUCZOWE
PROCESY
PA...
Innowacja zachowawcza
czy przełomowa?1
Zasady innowacji
przełomowej:
Produkt wystarczająco dobry
może być znakomity
Przeło...
Tworzenie i projektowanie
innowacyjnej IDEI
Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
Mapa
wartości
Profil
klienta=
?...
Propozycja wartości a model biznesowy
Kluczowi
partnerzy
Kluczowe
działania
Kluczowe
zasoby
Propozycja
wartości
Relacje
z ...
Przykład - Google
PRZYCHODY
PROPOZYCJA
WARTOŚCI
KANAŁY
KLUCZOWE
ZASOBY
KLUCZOWE
PROCESY
PARTNERZY SEGMENTY
KLIENTÓW
KOSZTY...
Przykłady innowacyjnych modeli
Platformy wielostronne – kojarzenie ze sobą
przynajmniej dwóch wzajemnie powiązanych grup k...
Opis problemu
John potrzebuje Twojej pomocy.
Jest właścicielem średniej firmy
konsultingowej – zatrudnia 210 osób
na całym...
Innowacja przełomowa?3
Bądź realistą i zadaj sobie pytania:
Czy mój produkt znacząco poprawia wydajność (np. 10 x szybciej...
Prototypowanie
„Jednym zdaniem”
Szkic na serwetce
Szablon Propozycji Wartości
Demo Propozycji Wartości
Prototyp produktu
T...
Przygotowanie warunków (Mobilizacja)
Zbieranie przesłanek do realizacji projektu
Gromadzenie danych do modelu i uzgadniani...
A może akcelerator
biznesu?
5
Akcelerator to o wiele skuteczniejsza metoda rozwoju
biznesu niż fundusze zalążkowe, których...
Podsumowanie warsztatu
Do sukcesu innowacji na rynku zwykle
potrzebny jest przemyślany model
biznesowy.
Start-up powinien ...
Dariusz Koncewicz
Email: dakoncewicz@sygnity.pl
Kom: 609-080-965
IBM Institute for Business Value
Back-up
1. Realizacja innowacyjnych idei – Big Data
2. Gdzie szukać innowacyjnych rozwiąz...
Oparte o wymagania
Projektowanie Top-down
Integracja i re-używalność
Technology consolidation
Świat DW i ECM
Centrum kompe...
Zespół Big Data – nowy zestaw
umiejętności
Analiza danych
Analiza predykcyjna
Analiza semantyczna (przetwarzanie języka na...
Zidentyfikować szanse – propozycja
kierunków poszukiwań
Identyfikacja „Niekonsumentów”
Ograniczenia związane z umiejętnośc...
Jesteśmy firma doradczą IT, stąd kluczowe dla nas
jest zrozumienie potrzeb i branży Klienta.
Stale doskonalimy nasze kompe...
Prezentacja na dni przedsiębiorczości final
of 22

Prezentacja na dni przedsiębiorczości final

Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja na dni przedsiębiorczości final

 • 1. Dni Przedsiębiorczości Poznań, Politechnika Poznańska Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań Dariusz Koncewicz Menedżer Zespołu Rozwoju Biznesu Pion Bankowo-Finansowy
 • 2. IBM Institute for Business Value AGENDA 1. Rodzaje innowacji 2. Tworzenie i projektowanie innowacyjnej idei 3. Czy na pewno jest to innowacja przełomowa? 4. Realizacja innowacyjnych idei 5. A może akcelerator biznesu?
 • 3. Innowacje a model biznesowy do sukcesu innowacji na rynku często już nie wystarczy najnowsza technologia, zwykle potrzebna jest zmiana modelu biznesowego w oparciu o jaki działa firma lub dostarczany jest produkt* dlatego tworzenie innowacyjnych rozwiązań warto zacząć od rozmowy na temat modelu biznesowego dostarczającego wartości dla klienta a nie od technologii wspierającej konkretne rozwiązanie, istnieje wiele szablonów ilustrujących model biznesowy, my omówimy Business Model Canvas (model Osterwaldera) * produkt jest rozumiany jako rozwiązanie techniczne (SW, HW) lub usługa Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 4. Business Model Canvas ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW PROPOZYCJA WARTOŚCI KANAŁY SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLUCZOWE ZASOBY KLUCZOWE PROCESY PARTNERZY SEGMENTY KLIENTÓW STRUKTURA KOSZTÓW RELACJE Source: „Tworzenie Modeli Biznesowych” Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 5. Innowacja zachowawcza czy przełomowa?1 Zasady innowacji przełomowej: Produkt wystarczająco dobry może być znakomity Przełom bierze się z łamania reguł Zmieniaj model działalności Pospolite błędy: Mylenie „wielkiego skoku” z przełomem „To co innowacyjne dla nas jest innowacyjne dla Rynku” Firma dokonuje przełomu i robi coś całkowicie nowego – zmiana trajektorii Czas Innowacje przełomowe Nowi gracze niemal zawsze wygrywają Sprawność Innowacje zachowawcze Oczekiwania Klienta Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 6. Tworzenie i projektowanie innowacyjnej IDEI Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań Mapa wartości Profil klienta= ? 2 Gain creators - w jaki sposób Twój produkt/usługa tworzą zyski dla klienta Zyski - jakie klient chce osiągnąć lub konkretne korzyści jakich oczekuje Zadania klienta - co i dlaczego klient próbuje osiągnąć w pracy i w życiu, (jego własnymi słowami) Problemy - negatywne rezultaty, ryzyka i przeszkody związane z zadaniami klienta Lista wszystkich produktów/ usług wokół których budowana jest Value Proposition Pain Relievers - w jaki sposób Twój produkt /usługa zmniejszają problemy klienta
 • 7. Propozycja wartości a model biznesowy Kluczowi partnerzy Kluczowe działania Kluczowe zasoby Propozycja wartości Relacje z klientami Kanały Dystrybucji Segmenty klientów Struktura kosztów Strumienie przychodów Tworzenie i projektowanie IDEI
 • 8. Przykład - Google PRZYCHODY PROPOZYCJA WARTOŚCI KANAŁY KLUCZOWE ZASOBY KLUCZOWE PROCESY PARTNERZY SEGMENTY KLIENTÓW KOSZTY RELACJE Zarządzanie platformą i usługami Poszerzanie zasięgu Platforma wyszukiwania Koszty platformy (HW, SW, HR) Reklamodawcy Internauci Twórcy treści Reklama targetowana Darmowe wyszukiwanie i usługi stowarzyszone Zarabianie na treści Aukcje słów kluczowych FREE Source: „Tworzenie Modeli Biznesowych” Tworzenie i projektowanie IDEI
 • 9. Przykłady innowacyjnych modeli Platformy wielostronne – kojarzenie ze sobą przynajmniej dwóch wzajemnie powiązanych grup klientów Rozdzielenie – rozróżnienie trzech rodzajów działalności biznesowej: utrzymywanie relacji z klientem, tworzenie innowacji produktowych, utrzymanie infrastruktury Długi ogon – sprzedaż mniejszej ilości większej liczby produktów Free – usługi/produkty dla pewnej grupy klientów są dostarczane za darmo; przychody uzupełniają inne produkty/usługi lub grupy klientów. Metoda „wędka i haczyk” Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 10. Opis problemu John potrzebuje Twojej pomocy. Jest właścicielem średniej firmy konsultingowej – zatrudnia 210 osób na całym świecie. Firma zajmuje się doradztwem technicznym. Johna martwi kiepska opinia o konsultingu jako takim. Zdaniem niektórych klientów, Konsultanci pobierają zbyt wysokie opłaty za godziny pracy a wykazują za małe zainteresowanie projektami. Firma Johna cieszy się dobrą opinią, jednak John przeczuwa, że obecny model świadczenia usługi jest anachroniczny. Ćwiczenie Nowy model usługi konsultingowej Zadanie Pomóż Johnowi – wskaż kilka świeżych pomysłów na innowacyjny model usługi konsultingowej. Zgromadź tyle pomysłów na biznes ile się da. Wybierz pięć najbardziej obiecujących. Spośród nich wybierz trzy najbardziej różnorodne. Stwórz trzy prototypy modeli biznesowych – wskaż zalety i wady każdego z nich. Tworzenie i projektowanie IDEI
 • 11. Innowacja przełomowa?3 Bądź realistą i zadaj sobie pytania: Czy mój produkt znacząco poprawia wydajność (np. 10 x szybciej )? Obniża cenę lub całkowity koszt posiadania? Czy radykalnie poprawia sposób w jaki produkt jest zarządzany lub używany? A jeśli tak to czy …. ? klient, który nie kupił podobnego/innego produktu wcześniej, miałby motywację do kupna mojego (zakup dodatkowy)? moje rozwiązanie (produkt) ma wystarczającą wartość, żeby skłonić klienta do przejścia przez wszystkie trudności wymiany istniejącego systemu na nowy (mój produkt), zanim wykorzysta cały cykl życia istniejącego rozwiązania (zakup „niszczący”)? Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 12. Prototypowanie „Jednym zdaniem” Szkic na serwetce Szablon Propozycji Wartości Demo Propozycji Wartości Prototyp produktu Testuj, testuj, testuj Business Plan czy Eksperyment? Stwórz hipotezy – co musiałoby być prawdą aby „pomysł chwycił”? Sprawdź najpierw „kilerów biznesu” Zaproponuj eksperyment testujący hipotezę Im częściej testujesz tym więcej zdobywasz doświadczenia Nie zapomnij o symulacji finansowej! Eksperymentuj, prototypuj, testuj… Czy znacząco poprawia wydajność (np. kilkukrotnie)? Obniża cenę usługi? Czy radykalnie zmienia sposób współpracy z konsultantem? Czy klient już korzystający z usługi konsultanta kupiłby usługę dodatkową? Czy klient zrezygnowałby z dotychczasowych usług konsultingowych w trakcie trwania projektu? Nowy model usługi konsultingowej - TEST Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 13. Przygotowanie warunków (Mobilizacja) Zbieranie przesłanek do realizacji projektu Gromadzenie danych do modelu i uzgadnianie języka komunikacji Zgłębianie tematu (Badanie i analiza) Zgłębianie tematyki i gromadzenie wiedzy o kliencie Rozmowa z ekspertami Przyglądanie się konkretnym klientom Poszukiwanie rozwiązań (Generowanie i testowanie) Tworzenie kolejnych modeli biznesowych Zgrubna analiza i dyskusja Wybór najbardziej rokującego rozwiązania Wykonanie prototypu (Implementacja) Wdrożenie prototypu modelu w praktyce Doskonalenie i modyfikacja Realizacja innowacyjnych IDEI 4 Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 14. A może akcelerator biznesu? 5 Akcelerator to o wiele skuteczniejsza metoda rozwoju biznesu niż fundusze zalążkowe, których często podstawowym zadaniem jest rozdzielanie środków z UE. W przeciwieństwie do funduszy VC czy zalążkowych (seed- capital), akcelerator charakteryzuje się tym, że oferuje dobro rzadsze i cenniejsze od pieniędzy – wiedzę, jak zrobić własny biznes. Pokazuje, jak pomysł przekuć na plan, a projekt wdrożyć do działania. Jak start-up poskładać i jak wprowadzić go na rynek. Działaj jak akcelerator, czyli nadaje sprawom prędkość. W przeciwieństwie do inkubatorów przedsiębiorczości, jest w stanie zaangażować się finansowo w przedsięwzięcie. Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 15. Podsumowanie warsztatu Do sukcesu innowacji na rynku zwykle potrzebny jest przemyślany model biznesowy. Start-up powinien szukać innowacji przełomowych. Poszukiwanie innowacji warto rozpocząć od sformułowania Propozycji Wartości. Zadaj sobie pytanie czy na pewno Twoja idea jest przełomowa? Realizacja innowacyjnych idei jest procesem iteracyjnym – rzadko kiedy pierwszy pomysł jest kompletnym i przemyślanym rozwiązaniem. Twórz, testuj i eksperymentuj. Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań
 • 16. Dariusz Koncewicz Email: dakoncewicz@sygnity.pl Kom: 609-080-965
 • 17. IBM Institute for Business Value Back-up 1. Realizacja innowacyjnych idei – Big Data 2. Gdzie szukać innowacyjnych rozwiązań?
 • 18. Oparte o wymagania Projektowanie Top-down Integracja i re-używalność Technology consolidation Świat DW i ECM Centrum kompetencyjne Lepsze decyzje Korporacja Podejście tradycyjne vs Oparte o możliwości Eksperymentowanie Natychmiastowe użycie Tool proliferation "World of Hadoop" Hackathons Sprawniejszy biznes Marketing (+) Podejście „Big Data” Realizacja innowacyjnej IDEI
 • 19. Zespół Big Data – nowy zestaw umiejętności Analiza danych Analiza predykcyjna Analiza semantyczna (przetwarzanie języka naturalnego) Data i text mining Wizualizacja graficzna Development Programowanie urządzeń mobilnych Konfigurowanie silnika reguł Complex Event Processing Ekspert dziedzinowy Planista strategiczny Realizacja innowacyjnej IDEI
 • 20. Zidentyfikować szanse – propozycja kierunków poszukiwań Identyfikacja „Niekonsumentów” Ograniczenia związane z umiejętnościami Ograniczenia związane z zamożnością Ograniczenia związane z dostępem Ograniczenia związane z czasem Identyfikacja klientów nadmiernie obsługiwanych Inwestowanie w odmienne wymiary sprawności Zmiana modelu obsługi klienta Identyfikacja zadań do wykonania Nie „Co klient robi?” ale „Dlaczego to robi?” Jaki fundamentalny problem klient chce rozwiązać? Jakie cele klient uwzględnia przy ocenie rozwiązania? Jakie bariery ograniczają dane rozwiązanie? Jakie inne rozwiązania klienci biorą pod uwagę? Gdzie i jak szukać innowacyjnych rozwiązań?
 • 21. Jesteśmy firma doradczą IT, stąd kluczowe dla nas jest zrozumienie potrzeb i branży Klienta. Stale doskonalimy nasze kompetencje, łącząc ponad 20-letnie doświadczenie z ekspercką wiedzą oraz myśleniem strategicznym. Dostarczamy nowoczesne technologie, innowacyjne usługi i produkty najwyższej jakości. W ten sposób wspieramy ROZWÓJ BIZNESU NASZYCH KLIENTÓW. MISJA O NAS

Related Documents