Порез на угљеник
„Промене климе су резултат
највеће грешке тржишта коју је свет
икад видео“
сер Николас Штерн
jedanst...
↗ CO2
↓
промене климе
↓
екстремно време: суше,
поплаве,пожари
Колико нас кошта угљеник?
• Суша 2012. – 1 млрд. евра;
• Шумски пожари (2000-2009): 300 мил.
евра;
• Поплаве 2014. – 1...
Како стоје загађивачи?
• директне и индиректне субвенције за сектор
фосилних горива у свету износе 1,9 билиона
долара г...
Порез на угљеник (Carbon Tax)
• Порез на угљеник = урачунавање
маргиналних трошкова у трошкове
производње
• Такса се н...
Трошкови производње енергије
Трошкови
производње
енергије
t
Приходи од пореза (процена)
Како користити приход од пореза?
1. директно у буџет;
2. фонд за финансирање пројеката
обновљивих извора енергије или
...
Треба да опорезујемо оно што
је лоше – емисију угљен-
диоксида која је главни
узрочник промена климе, а не
оно што је ...
of 9

Порез на угљеник

Сагоревањем фосилних горива заснованих на угљенику (угља, нафте и гаса) настаје угљен-диоксид. Повећана концентрација угљен-диоксида у атмосфери је главни узрочник промена климе. Цену загађења угљеником плаћамо сви. Плаћамо је новцем, животима, смањеним квалитетом живота. Док произвођачи енергије из фосилних горива настављају да пуне атмосферу угљеником дешавају се дуже суше, смртоносније олује и више здравствених проблема.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Порез на угљеник

  • 1. Порез на угљеник „Промене климе су резултат највеће грешке тржишта коју је свет икад видео“ сер Николас Штерн jedanstepen.org
  • 2. ↗ CO2 ↓ промене климе ↓ екстремно време: суше, поплаве,пожари
  • 3. Колико нас кошта угљеник? • Суша 2012. – 1 млрд. евра; • Шумски пожари (2000-2009): 300 мил. евра; • Поплаве 2014. – 1,7 млрд. евра; • 420 мил. евра годишње (процена Светске банке, 2005); • Друштвени трошак угљеника: 6,5-10 USD/ t CO2 => 435-670 мил. долара годишње
  • 4. Како стоје загађивачи? • директне и индиректне субвенције за сектор фосилних горива у свету износе 1,9 билиона долара годишње; или • 2,5% светског бруто друштвеног производа; или • 8% свих државих прихода
  • 5. Порез на угљеник (Carbon Tax) • Порез на угљеник = урачунавање маргиналних трошкова у трошкове производње • Такса се наплаћује на фосилна горива на месту њиховог настанка – бушотина, рудник или гранични прелаз и плаћа је произвођач, односно увозник фосилног горива • 15 USD / t СО2 + 10 USD повећање годишње
  • 6. Трошкови производње енергије Трошкови производње енергије t
  • 7. Приходи од пореза (процена)
  • 8. Како користити приход од пореза? 1. директно у буџет; 2. фонд за финансирање пројеката обновљивих извора енергије или адаптације на промене климе; и 3. расподела прихода од таксе на равномерне делове грађанима
  • 9. Треба да опорезујемо оно што је лоше – емисију угљен- диоксида која је главни узрочник промена климе, а не оно што је добро – рад, храна...

Related Documents