LICEUL DE ARTE
“Hariclea
Darclée”
BRÃILA
Datorită amplasării în centrul oraşului Brăila,
pe bulevardul AL. I. Cuza,
liceul se adresează populaţiei şcolare din toat...
CUVÂNT ÎNAINTE
Pentru cei mai mulţi dintre slujitorii acestui lăcaş,
Liceul de Arte "Hariclea Darclée"
este însăşi clipa c...
I-am spune străinului nostru că existenţa
Liceului de Arte "Hariclea Darclée "
nu are ani mulţi, dar este pe deplin justif...
PE SCURT, DESPRE ÎNCEPUTURI
- 1861 - Pe Strada Galaţi,într-o casă "mică şi
neîncăpătoare", proprietate a Epitropiei
Biseri...
- 1972 - Iau fiinţă cele două secţii
- de muzică şi de pictură - eveniment
ce va transforma Şcoala Generală
Nr. 14 într-un...
O contribuţie crucială la conturarea
personalităţii sale unice a avut-o
data de 05. 06. 1995.
Printr-un ordin al Ministeru...
Activitatea vocaţională a debutat în 1991 cu secţiile de muzică şi arte plastice.
În 1996 s-a deschis drum secţiei de coregrafie
În 2001 şi-a început activitatea secţia de
arhitectură, arte ambientale şi...
Unitate de învăţământ preuniversitar, liceu, cu clasele 0-XII, filieră
vocaţională, profil artistic, învăţământ integrat d...
... Şi nu-i luaţi
artistului unghiul
de basm din care
priveşte lumea!
E colţul lui de
viaţă şi de moarte.
Pe artişti,
lăsa...
of 11

Prezentare Braila

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Braila

 • 1. LICEUL DE ARTE “Hariclea Darclée” BRÃILA
 • 2. Datorită amplasării în centrul oraşului Brăila, pe bulevardul AL. I. Cuza, liceul se adresează populaţiei şcolare din toate cartierele oraşului.
 • 3. CUVÂNT ÎNAINTE Pentru cei mai mulţi dintre slujitorii acestui lăcaş, Liceul de Arte "Hariclea Darclée" este însăşi clipa ce le-a fost dată spre împlinire pe acest pământ al mântuirii. Ce ar putea însemna Liceul de Arte totuşi pentru străinul curios şi dornic să afle câte ceva despre instituţia noastră?! Ce argumente i-am putea aduce pentru a-l convinge că şcoala aceasta a fost dăruită de Divinitate cu un plus de iubire, atunci când Dumnezeu însuşi a luat un crâmpei de curcubeu şi un strop din armonia sferelor cereşti şi le-a pus spre a fi temelie acelei vibraţi a minţii şi sufletului care se cheamă nevoia de frumos, nevoia de artă?!
 • 4. I-am spune străinului nostru că existenţa Liceului de Arte "Hariclea Darclée " nu are ani mulţi, dar este pe deplin justificată în limitele unui destin marcat de prezenţa a două elemente esenţiale: pământul fertil al Câmpiei Brăilei, care ne-a învăţat valoarea verbului a rodi şi vecinătatea Dunării, de la care ştim despre curgerea ireversibilă a timpului, despre cât de puţin înseamnă omul, privit la scara dimensiunilor cosmice, dacă uită să se încăpăţâneze să trăiască rotund, până la capătul viselor sale. Credem că Liceul de Arte "Hariclea Darclée" este una din multele feţe a ceea ce, de sute bune de ani, înseamnă strădania oamenilor de pe aceste meleaguri de a fi cu mult mai mult decât "fiinţe repede trecătoare".
 • 5. PE SCURT, DESPRE ÎNCEPUTURI - 1861 - Pe Strada Galaţi,într-o casă "mică şi neîncăpătoare", proprietate a Epitropiei Bisericii "Maica Domnului", era inaugurată Şcoala gratuită de fete, adică o clasă cu 55 de eleve, cărora li se preda muzica, lucrul manual şi religia. - 1864 - 1865- Şcoala gratuită de fete, devine neîncăpătoare pentru cele peste 300 de eleve ce o frecventează cu entuziasm. În consecinţă, se ia decizia înfiinţării unor instituţii similare, aşa încât,în 1908 - 1909, în Brăila îşi desfăşurau activitatea 8 şcoli primare pentru fete. - În aceeaşi perioadă, 1908 - 1909, Şcoala de pe Strada Galaţi avea 5 clase, fiecare cu un număr de 30 - 34 eleve. Frecvenţa la cursuri era de 100 %, iar promovabilitatea de 80 %. - 1918 – 1920 - Şcoala de fete de pe Strada Galaţi îşi vindecă rănile provocate de primul război mondial. Cu potenţialul refăcut, ea devine una dintre cele mai bune instituţii şcolare din Brăila. - 1956 - Şcoala fete de pe Strada Galaţi devine Şcoala Generală Nr. 14, Şcoală cu o componenţă mixtă. După această schimbare ea îşi reconfirmă şi-şi întăreşte statutul de şcoală cu rezultate deosebite în rândul şcolilor brăilene. Şcoala veche
 • 6. - 1972 - Iau fiinţă cele două secţii - de muzică şi de pictură - eveniment ce va transforma Şcoala Generală Nr. 14 într-un centru de referinţă al vieţii spirituale din oraşul nostru. - 1990 - Şcoala Generală Nr. 14 cu cele două secţii vocaţionale este transformată în liceu de artă. - 1995 - Liceul de Artă primeşte o identitate unică, numele cântăreţei lirice Hariclea Darclée, devenind Liceul de Artă "Hariclea Darclée" Brăila. - 1996 - Începe să funcţioneze secţia de coregrafie a Liceului de Artă. - 2000 – Îşi începe activitatea secţia de arhitectură a liceului nostru. - 2004 - Se materializeză visul de-a avea în şcoală o secţie de artă dramatică.
 • 7. O contribuţie crucială la conturarea personalităţii sale unice a avut-o data de 05. 06. 1995. Printr-un ordin al Ministerului, începând cu această dată liceul dobândea un nume propriu. Alegerea numelui nu a fost tocmai uşoară. Se avea în vedere galeria strălucită a oamenilor deosebiţi, prin care cultura brăileană, într-un prezent continuu, vorbeşte lumii întregi despre posibilităţile infint creatoare ale celor ce se nasc în orizontul acesta dunărean. După îndelungi frământări şi discuţii, în cele din urmă, sorţii au decis ca patroană să ne fie artista lirică Hariclea Darclée, personalitate de talie universală, pentru care atributul de "privighetoare a Carpaţilor" este cea mai bună recomandare, o carte de vizită care ne dă voie să afirmăm cu mândrie atunci când suntem întrebaţi cine suntem noi. "Suntem ceea ce suntem, suntem Liceul de Arte "Hariclea Darclée".
 • 8. Activitatea vocaţională a debutat în 1991 cu secţiile de muzică şi arte plastice.
 • 9. În 1996 s-a deschis drum secţiei de coregrafie În 2001 şi-a început activitatea secţia de arhitectură, arte ambientale şi design În anul şcolar 2004 - 2005 s-a putut organiza clasa de artă dramatică
 • 10. Unitate de învăţământ preuniversitar, liceu, cu clasele 0-XII, filieră vocaţională, profil artistic, învăţământ integrat de artă cu specializările: - clasele I-XII - muzică - clasele V- VIII - arte plastice - clasele IV- VIII - coregrafie - clasele IX-XII - arte plastice arhitectură şi design, arta actorului - clasele 0-IV - învăţământ de masă
 • 11. ... Şi nu-i luaţi artistului unghiul de basm din care priveşte lumea! E colţul lui de viaţă şi de moarte. Pe artişti, lăsaţi-i să fie - ei şi iubiţi-i!

Related Documents