Archeologické organické nálezy
ze středověké odpadní jámy
z okolí Vodičkovy ulice
David Kohout
VŠCHT Praha
Archeologický ú...
Kolektor Centrum I A trasa Vodičkova
Archeologické oddělení NPÚ
V roce 2004 a 2005 proběhl záchranný výzkum při hloubení
v...
Vznik Nového Města Pražského
• 3. dubna 1347 byla na Křivoklátě z rozhodnutí Karla IV.
vypracována listina o založení Nové...
Okolí Židovské
zahrady a Jámy
v Novém Městě:
1 - radnice;
2 - věž;
3 - sklad slanečků;
4 - parcela z počátku
15. století;
...
1348-1351 bylo postaveno asi 650 domů z kamene a vápna.
Vodičkova ulice byla parcelována po obou stranách od
čp. 695 po čp...
Mapa 1606 Filip van der Bosche
Ve vlhkém prostředí dřívějšího močálu spolu s mladší výplní
organického původu se dochovalo množství předmětů
z organickýc...
Textilní nálezy
• Konzervováno soukromou restaurátorkou
Vendulkou Otavskou (očištění a vyrovnání fragmentů)
• Část tkanin ...
Metody průzkumu tkanin
• Textilně technologický rozbor
tloušťka nití, hustota osnovních a útkových nití
• Morfologie vláke...
Používané přístrojové vybavení
průzkum textilních nálezů
• Spektrofotometr ve viditelné oblasti
• Ruční rentgenová fluores...
Textilní nálezy z jednotlivých sond reprezentují používané
textilní materiály ve 14. a 15. století v Praze. V souboru je
r...
Dostavy tkanin
0
20
40
60
80
0 20 40 60 80
osnova- zákrut Z
útek-zákrutS
hedvábné tkaniny
vlněné kepry
pevné okraje
vlněná...
Spotřeba vzorku
pokovuje se
zlatem
Morfologie
vláken:
Kutikulární
šupiny vlny
Původní barevnost
• Analýzy organických barviv (barvířské řemesko)
• Analýzy anorganických prvků (mořidla)
O
O
OH
OH
O
OH
...
Závěr
• Unikátní materiál z hlediska kvantity a kvality
pro poznání středověkých textilních a barvířských
materiálů a tech...
Děkuji za pozornost
Prezentace Jama kolektrory
Prezentace Jama kolektrory
Prezentace Jama kolektrory
of 19

Prezentace Jama kolektrory

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace Jama kolektrory

 • 1. Archeologické organické nálezy ze středověké odpadní jámy z okolí Vodičkovy ulice David Kohout VŠCHT Praha Archeologický ústav AV
 • 2. Kolektor Centrum I A trasa Vodičkova Archeologické oddělení NPÚ V roce 2004 a 2005 proběhl záchranný výzkum při hloubení vstupních šachet kolektoru (inženýrské sítě) v ulicích Vodičkova, Jugmannova, Školská a V Jámě .
 • 3. Vznik Nového Města Pražského • 3. dubna 1347 byla na Křivoklátě z rozhodnutí Karla IV. vypracována listina o založení Nového Města v místech předměstí Většího Města pražského (Staré Město) • Majestát Karla IV z 8. března 1348, 26. března položen základní kámen novoměstských hradeb • NMP nebylo dříve půsté nacházely se zde osady jako Poříčí a Rybníček, chudobinec Na Perštýně … • Luktrativní parcely mezi Koňským a Dobytčím trhem • Ulice V Jámě, Nad Jámou, Na Louži nebo V Močále patřila dříve k městské zástavbě v blízkém okolí Starého Města
 • 4. Okolí Židovské zahrady a Jámy v Novém Městě: 1 - radnice; 2 - věž; 3 - sklad slanečků; 4 - parcela z počátku 15. století; 6 - Židovská zahrada; 7 - nově trasovaná Vladislavova ulice; 8 - louže; 9 - židovské domy. Převzato:Lorenc 1973
 • 5. 1348-1351 bylo postaveno asi 650 domů z kamene a vápna. Vodičkova ulice byla parcelována po obou stranách od čp. 695 po čp. 699, pak čp. 703, 704, 707, 708, 711 až 715. http://kontaminace.cenia.cz
 • 6. Mapa 1606 Filip van der Bosche
 • 7. Ve vlhkém prostředí dřívějšího močálu spolu s mladší výplní organického původu se dochovalo množství předmětů z organických materiálů (usně, dřevo, textil), souvisejících s každodenním životem místních obyvatel ve 14. a 15. století.
 • 8. Textilní nálezy • Konzervováno soukromou restaurátorkou Vendulkou Otavskou (očištění a vyrovnání fragmentů) • Část tkanin je vystaveno v Muzeum hl. města Prahy a část je uložena v NPÚ HMP Na Perštýně • Část fragmentů nebyla konzervována a nyní se čeká na podporu výzkumu a konzervace od GAČR
 • 9. Metody průzkumu tkanin • Textilně technologický rozbor tloušťka nití, hustota osnovních a útkových nití • Morfologie vláken tloušťka vláken, struktura povrchu, určení původního přírodního zdroje vláken (zvíře/rostliny) • Současná/původní barevnost -měření současné barvy fragmentů -zjištění původní barvy analýzou extraktu z vláken
 • 10. Používané přístrojové vybavení průzkum textilních nálezů • Spektrofotometr ve viditelné oblasti • Ruční rentgenová fluorescence • Optický a elektronový mikroskop • Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí Externí analýzy: datace radiokarbonovou metodou C14
 • 11. Textilní nálezy z jednotlivých sond reprezentují používané textilní materiály ve 14. a 15. století v Praze. V souboru je rozmanité zastoupená textilních výrobků a textilních materiálů lokalita (výzkum) a vrstva fragmentů tkané sukna vln. plátna vln. kepry hedvábí tkanince Jungmannova ulice ppč. 2381 (6/04)_11B 10 3 0 2 1 0 0 Jungmannova ulice ppč. 2381 (6/04)_11C 7 4 1 4 0 0 0 Jungmannova ulice ppč. 2381 (6/04)_11D 36 23 10 16 6 1 0 Jungmannova ulice ppč. 2381 (6/04)_11E 434 139 102 111 18 11 3 Jungmannova ulice (6/04)_11E mezi 13 25 15 9 7 8 0 0 Jungmannova ulice ppč. 2381 (6/04)_13 63 19 4 14 4 0 1 vodičkova-kolektory (4/04) vrstav 13 319 203 140 125 66 12 1 Školská-kolektor (22/05) 101 5 5 2 4 1 0 0 Školská-kolektor (22/05) 102 24 9 3 9 0 0 0 Školská-kolektor (22/05) 103 8 8 5 6 0 1 1
 • 12. Dostavy tkanin 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 osnova- zákrut Z útek-zákrutS hedvábné tkaniny vlněné kepry pevné okraje vlněná plátna
 • 13. Spotřeba vzorku pokovuje se zlatem Morfologie vláken: Kutikulární šupiny vlny
 • 14. Původní barevnost • Analýzy organických barviv (barvířské řemesko) • Analýzy anorganických prvků (mořidla) O O OH OH O OH OH OH OH N H N H O O O O OH OH OH OH CH3 OH O O OH OH OH OH O O O OO OH OH OH O OH OH OH O OH OH OH OH OH antrachinony neoflavonoidy indigotin flavonoidy galotaniny OOH OH O OH O OH OH OH O O O O OH OH O OH OH
 • 15. Závěr • Unikátní materiál z hlediska kvantity a kvality pro poznání středověkých textilních a barvířských materiálů a technologií • Zajímavé okolnosti nálezu a historie místa • Mezioborová spolupráce stavaři (kolektor), archeologové (nálezové okolnosti), historici (hist. souvislosti), konzervátoři (nálezy) chemici (materiálový průzkum), textilní techn. (oděvy) kurátoři (prezentace nálezů)
 • 16. Děkuji za pozornost

Related Documents