Ρωτάει ηΡωτάει η
Δασκάλα τονΔασκάλα τον
Μπόμπο να βγειΜπόμπο να βγει
στον πίνακα καιστον πίνακα και
να γράψει τοννα γράψει...
1 Χ 9 =1 Χ 9 =
2 Χ 9 =2 Χ 9 =
3 Χ 9 =3 Χ 9 =
4 Χ 9 =4 Χ 9 =
5 Χ 9 =5 Χ 9 =
6 Χ 9 =6 Χ 9 =
7 Χ 9 =7 Χ 9 =
8 Χ 9 =8 Χ 9 =
9 ...
Σκέφτεται οΣκέφτεται ο
Μπόμπος τιΜπόμπος τι
δύσκολο πουδύσκολο που
είναι αλλά κάτιείναι αλλά κάτι
ξέρω ας τοξέρω ας το
γρά...
1 Χ 9 =1 Χ 9 = 99
2 Χ 9 =2 Χ 9 =
3 Χ 9 =3 Χ 9 =
4 Χ 9 =4 Χ 9 =
5 Χ 9 =5 Χ 9 =
6 Χ 9 =6 Χ 9 =
7 Χ 9 =7 Χ 9 =
8 Χ 9 =8 Χ 9 =...
Ήξερε μόνο τοΉξερε μόνο το
1 Χ 9 και το 10 Χ 9.1 Χ 9 και το 10 Χ 9.
Τι να κάνει μετάΤι να κάνει μετά
….που δεν ξέρει….που ...
4 Χ 9 =4 Χ 9 =33 που δεν ξέρωπου δεν ξέρω
5 Χ 9 =5 Χ 9 =44 που δεν ξέρωπου δεν ξέρω
6 Χ 9 =6 Χ 9 =55 που δεν ξέρωπου δεν ξ...
Δύσκολη ηΔύσκολη η
συνέχεια οπότεσυνέχεια οπότε
ξαναρχίζει απόξαναρχίζει από
την ανάποδη,την ανάποδη, απόαπό
κάτω προς τακ...
2 Χ 9 =12 Χ 9 =18 που δεν ξέρω8 που δεν ξέρω
3 Χ 9 =23 Χ 9 =27 που δεν ξέρω7 που δεν ξέρω
4 Χ 9 =34 Χ 9 =36 που δεν ξέρω6 ...
Χωρίς ΣχόλιαΧωρίς Σχόλια
Χωρίς ΣχόλιαΧωρίς Σχόλια
of 10

Pollaplasiasmos.tou.9.

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pollaplasiasmos.tou.9.

  • 1. Ρωτάει ηΡωτάει η Δασκάλα τονΔασκάλα τον Μπόμπο να βγειΜπόμπο να βγει στον πίνακα καιστον πίνακα και να γράψει τοννα γράψει τον πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό του εννιά…..του εννιά…..
  • 2. 1 Χ 9 =1 Χ 9 = 2 Χ 9 =2 Χ 9 = 3 Χ 9 =3 Χ 9 = 4 Χ 9 =4 Χ 9 = 5 Χ 9 =5 Χ 9 = 6 Χ 9 =6 Χ 9 = 7 Χ 9 =7 Χ 9 = 8 Χ 9 =8 Χ 9 = 9 Χ 9 =9 Χ 9 = 10 Χ 9 =10 Χ 9 =
  • 3. Σκέφτεται οΣκέφτεται ο Μπόμπος τιΜπόμπος τι δύσκολο πουδύσκολο που είναι αλλά κάτιείναι αλλά κάτι ξέρω ας τοξέρω ας το γράψω…..γράψω…..
  • 4. 1 Χ 9 =1 Χ 9 = 99 2 Χ 9 =2 Χ 9 = 3 Χ 9 =3 Χ 9 = 4 Χ 9 =4 Χ 9 = 5 Χ 9 =5 Χ 9 = 6 Χ 9 =6 Χ 9 = 7 Χ 9 =7 Χ 9 = 8 Χ 9 =8 Χ 9 = 9 Χ 9 =9 Χ 9 = 10 Χ 9 =10 Χ 9 = 9090
  • 5. Ήξερε μόνο τοΉξερε μόνο το 1 Χ 9 και το 10 Χ 9.1 Χ 9 και το 10 Χ 9. Τι να κάνει μετάΤι να κάνει μετά ….που δεν ξέρει….που δεν ξέρει άλλο, γράφειάλλο, γράφει λοιπόν απόλοιπόν από πάνωπάνω προς τα κάτωπρος τα κάτω πόσα δεν ξέρει….πόσα δεν ξέρει….
  • 6. 4 Χ 9 =4 Χ 9 =33 που δεν ξέρωπου δεν ξέρω 5 Χ 9 =5 Χ 9 =44 που δεν ξέρωπου δεν ξέρω 6 Χ 9 =6 Χ 9 =55 που δεν ξέρωπου δεν ξέρω 7 Χ 9 =7 Χ 9 =66 που δεν ξέρωπου δεν ξέρω 8 Χ 9 =8 Χ 9 =77 που δεν ξέρωπου δεν ξέρω
  • 7. Δύσκολη ηΔύσκολη η συνέχεια οπότεσυνέχεια οπότε ξαναρχίζει απόξαναρχίζει από την ανάποδη,την ανάποδη, απόαπό κάτω προς τακάτω προς τα πάνωπάνω να αριθμείνα αριθμεί αυτά που δεναυτά που δεν ξέρει…ξέρει…
  • 8. 2 Χ 9 =12 Χ 9 =18 που δεν ξέρω8 που δεν ξέρω 3 Χ 9 =23 Χ 9 =27 που δεν ξέρω7 που δεν ξέρω 4 Χ 9 =34 Χ 9 =36 που δεν ξέρω6 που δεν ξέρω 5 Χ 9 =45 Χ 9 =45 που δεν ξέρω5 που δεν ξέρω 6 Χ 9 =56 Χ 9 =54 που δεν ξέρω4 που δεν ξέρω 7 Χ 9 =67 Χ 9 =63 που δεν ξέρω3 που δεν ξέρω 8 Χ 9 =78 Χ 9 =72 που δεν ξέρω2 που δεν ξέρω 9 Χ 9 =89 Χ 9 =81 που δεν ξέρω1 που δεν ξέρω
  • 9. Χωρίς ΣχόλιαΧωρίς Σχόλια
  • 10. Χωρίς ΣχόλιαΧωρίς Σχόλια

Related Documents