Projekt POMOSTY Budowanie Kapitału Społecznego
młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur w
ramach programu operacy...
 Instytut Badawczo – Szkoleniowy w Olsztynie
zaproponował Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Świętajnie udział w II...
Pierwsze zajęcia z młodzieżą
polegały na wspólnej integracji
oraz ustaleniu kontraktu.
AGNIESZKA SZMIGIEL, ELŻBIETA JAB...
Spotkanie integracyjne-
Wieczorek zapoznawczy
Dalszy ciąg zabawy
Następne zajęcia polegały już na
wspólnej pracy w celu stworzenia
mapy zasobów, dzięki której
odkrywamy miejsca dotąd n...
Młodzież intensywnie pracuje nad
mapą zasobów
Stworzona przez młodzież mapa
zasobów. Kilka miejsc udało nam
się odwiedzić.
Pierwszym miejscem które
odwiedziliśmy był Środowiskowy Dom
Samopomocy w Piasutnie
O działalności ŚDS w Piasutnie
opowiedziała nam Kierownik Joanna
Gronowska
Mecz reprezentacji „ Pomosty”
Będąc w Piasutnie poznaliśmy również
historię Jerzego Lanca – pierwszego
nauczyciela języka polskiego na
ziemiach mazur...
Historię tę przybliżyła nam Pani
Jadwiga Borkowska
Kamień upamiętniający miejsce
w którym żył i zmarł Jerzy Lanc
Kolejnym miejscem do którego
pojechaliśmy był Powałczyn,
gdzie mieszka lokalny malarz
Andrzej Zawrotny.
Pan Andrzej Zawrotny opowiada o
swojej twórczości
Podczas tej wizyty zrodził się u nas pomysł,
aby namalować wspólnie z malarzem obraz
na ścianie w
Ośrodku Wsparcia Dzie...
Z uwagi na okres świąteczny
postanowiliśmy zorganizować zbiórkę
słodyczy dla dzieci z rodzin
potrzebujących.
Akcja promocyjna zbiórki
słodyczy i art. szkolnych
Przygotowanie paczek
Efekty naszej pracy
Na nasze zajęcia zapraszani byli
goście, między innymi:
Wizyta księdza Roberta
Spotkanie z panem Janem Lisiewskim
Pani Joanna Gawryszewska zaprosiła nas
na Karnawał połączony z obchodami Dnia
Babci i Dziadka
Pani Joanna Gawryszewska
opowiedziała nam o powstaniu i
działalności Fundacji „Kreolia -
Kraina Kreatywności z siedzib...
Wraz z uczestnikami projektu z gminy
Reszel udaliśmy się do Domu Dziecka w
Szczytnie,gdzie przekazaliśmy część
zebranyc...
Przekazanie paczek dla
wychowanków Domu Dziecka.
Wizyta w Domu Dziecka w
Szczytnie
W ramach rewizyty odwiedziliśmy
Reszel
Intensywnie pracujemy na Świetlicy
Środowiskowej w Gminie Reszel –
tworzenie biżuterii
Dalszy ciąg naszej pracy
Świetlica Środowiskowa w Reszlu
 Podczas projektu młodzież odbyła wolontariat w
Domu Dziecka w Reszlu. Dzięki temu miała
możliwość poznać funkcjonowani...
Dziękuję za uwagę
of 35

"Pomosty" Gmina Świętajno

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - "Pomosty" Gmina Świętajno

 • 1. Projekt POMOSTY Budowanie Kapitału Społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.
 • 2.  Instytut Badawczo – Szkoleniowy w Olsztynie zaproponował Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętajnie udział w III edycji projektu innowacyjnego „ Pomosty” W ramach projektu od miesiąca października 2013r. do marca 2014r. prowadzone były zajęcia z młodzieżą z naszej Gminy. Była to grupa 12 osób z Gminy Świętajno w wieku od 18 do 24 r. ż. Projekt „ Pomosty” miał na celu budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich „ Warmii i Mazur”. Ten sam projekt jednocześnie był realizowany w dwóch gminach: gminie Reszel i gminie Dobre Miasto. Na realizację mini – projektu otrzymaliśmy kwotę 2.000,00 zł. Wszelkie działania, które zostały zrealizowane wypływały od młodzieży.
 • 3. Pierwsze zajęcia z młodzieżą polegały na wspólnej integracji oraz ustaleniu kontraktu. AGNIESZKA SZMIGIEL, ELŻBIETA JABŁONOWSKA, MARTYNA ANIELSKA, KAROLINA CICHA, MARTA KIPICH, SYLWIA KOZIATEK, JUSTYNA PRUSIŃSKA, ANNA SADŁOWSKA, NATALIA TARADEJNA, MARIKA WYSOCKA, RADOSŁAW GRAJKO, DOMINIK PARZYCH, MAREK ZAŁUSKI, IZABELA PIETRZAK
 • 4. Spotkanie integracyjne- Wieczorek zapoznawczy
 • 5. Dalszy ciąg zabawy
 • 6. Następne zajęcia polegały już na wspólnej pracy w celu stworzenia mapy zasobów, dzięki której odkrywamy miejsca dotąd nieznane.
 • 7. Młodzież intensywnie pracuje nad mapą zasobów
 • 8. Stworzona przez młodzież mapa zasobów. Kilka miejsc udało nam się odwiedzić.
 • 9. Pierwszym miejscem które odwiedziliśmy był Środowiskowy Dom Samopomocy w Piasutnie
 • 10. O działalności ŚDS w Piasutnie opowiedziała nam Kierownik Joanna Gronowska
 • 11. Mecz reprezentacji „ Pomosty”
 • 12. Będąc w Piasutnie poznaliśmy również historię Jerzego Lanca – pierwszego nauczyciela języka polskiego na ziemiach mazurskich.
 • 13. Historię tę przybliżyła nam Pani Jadwiga Borkowska
 • 14. Kamień upamiętniający miejsce w którym żył i zmarł Jerzy Lanc
 • 15. Kolejnym miejscem do którego pojechaliśmy był Powałczyn, gdzie mieszka lokalny malarz Andrzej Zawrotny.
 • 16. Pan Andrzej Zawrotny opowiada o swojej twórczości
 • 17. Podczas tej wizyty zrodził się u nas pomysł, aby namalować wspólnie z malarzem obraz na ścianie w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Świętajnie.
 • 18. Z uwagi na okres świąteczny postanowiliśmy zorganizować zbiórkę słodyczy dla dzieci z rodzin potrzebujących.
 • 19. Akcja promocyjna zbiórki słodyczy i art. szkolnych
 • 20. Przygotowanie paczek
 • 21. Efekty naszej pracy
 • 22. Na nasze zajęcia zapraszani byli goście, między innymi:
 • 23. Wizyta księdza Roberta
 • 24. Spotkanie z panem Janem Lisiewskim
 • 25. Pani Joanna Gawryszewska zaprosiła nas na Karnawał połączony z obchodami Dnia Babci i Dziadka
 • 26. Pani Joanna Gawryszewska opowiedziała nam o powstaniu i działalności Fundacji „Kreolia - Kraina Kreatywności z siedzibą w Jerutkach
 • 27. Wraz z uczestnikami projektu z gminy Reszel udaliśmy się do Domu Dziecka w Szczytnie,gdzie przekazaliśmy część zebranych słodyczy.
 • 28. Przekazanie paczek dla wychowanków Domu Dziecka.
 • 29. Wizyta w Domu Dziecka w Szczytnie
 • 30. W ramach rewizyty odwiedziliśmy Reszel
 • 31. Intensywnie pracujemy na Świetlicy Środowiskowej w Gminie Reszel – tworzenie biżuterii
 • 32. Dalszy ciąg naszej pracy
 • 33. Świetlica Środowiskowa w Reszlu
 • 34.  Podczas projektu młodzież odbyła wolontariat w Domu Dziecka w Reszlu. Dzięki temu miała możliwość poznać funkcjonowanie tej placówki.  Koncepcją działań pracy z młodzieżą było zwiększenie kompetencji młodych ludzi, jak również wzrost efektywności pracy Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z procesem budowania kapitału społecznego, a równocześnie efektywnego funkcjonowania na rynku pracy . Efektem udziału w projekcie „ Pomosty” było to, że dwie osoby znalazły zatrudnienie, dwie osoby podjęły działania poprzez uczestnictwo w kolejnych projektach. Dzięki temu, że młodzież brała udział w projekcie innowacyjnym stała się bardziej komunikatywna, otwarta na ludzi.
 • 35. Dziękuję za uwagę

Related Documents