Biblioteca universitară în sprijinul integrităţii
bibliografice a tezelor de doctor
SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA
Edi...




Parte importantă a colecţiei unei biblioteci
ştiinţifice
Reflecţie
a
culturii
informaţiei
a
doctoranzilor
Conţi...



Localizare - Centru de Informare şi
Documentare (CID)
Accesul - acces liber la raft
Indicatori de conţinut al preze...
•




Indexul CZU şi semnul de autor (atribuite de către
DIB)
Realizarea/elaborarea
foii
de
titlu
conform
prevede...
Atribuirea indexului CZU şi a semnului de
autor, este o componentă importantă a
integrităţii bibliografice a tezei de
doct...
Nr. de rând
Anul analizat
Nr.
de
teze Nr. de teze, atribuite
achiziţionate
CZU
1
2013
13 tz. doct.
10 tz. doct.
2
...
Prezenţa tezelor de doctor în colecţiile
bibliotecii universitare?
 Repartizarea
autoreferatelor pentru
bibliotecile univ...
Mulţumesc pentru atenţie!
cciugureanu@ulim.md
tel. 022 21 24 18
of 8

Popusoi cristina

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Popusoi cristina

  • 1. Biblioteca universitară în sprijinul integrităţii bibliografice a tezelor de doctor SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA Ediţia a 6-a 20-21 februarie 2014 Popuşoi Cristina, şef Oficiu PASID
  • 2.     Parte importantă a colecţiei unei biblioteci ştiinţifice Reflecţie a culturii informaţiei a doctoranzilor Conţine un important potenţial bibliografic Lucrare ştiinţifică, solicitată permanent de către utilizatorii bibliotecii universitare.
  • 3.    Localizare - Centru de Informare şi Documentare (CID) Accesul - acces liber la raft Indicatori de conţinut al prezenţei în colecţie: drept, economie, administraţie publică etc.
  • 4. •     Indexul CZU şi semnul de autor (atribuite de către DIB) Realizarea/elaborarea foii de titlu conform prevederilor standardizate; Elaborarea sumarului/cuprinsului, prezentarea corectă a structurii Elaborarea/prezentarea şi citarea corectă a referinţelor bibliografice Alte componente ale aparatului auxiliar al tezelor de doctor (anexe, abrevieri, index auxiliar etc.)
  • 5. Atribuirea indexului CZU şi a semnului de autor, este o componentă importantă a integrităţii bibliografice a tezei de doctor. De ce? Nu fac parte din colecţiile depozitului legal Cine? Unde? Oficiul PASID DIB Cum? În baza prezentării lucrării integrale
  • 6. Nr. de rând Anul analizat Nr. de teze Nr. de teze, atribuite achiziţionate CZU 1 2013 13 tz. doct. 10 tz. doct. 2 2012 5 tz. doct. 9 tz doct. Teze achiziţionate pe domenii (2013): Domeniu economic – 6 teze; Drept – 3 teze Contabilitate – 3 teză Istorie – 1 teză  Teze achiziţionate pe domenii (2012): Drept - 3 teze Domeniu economic - 2 teze 
  • 7. Prezenţa tezelor de doctor în colecţiile bibliotecii universitare?  Repartizarea autoreferatelor pentru bibliotecile universitare? 
  • 8. Mulţumesc pentru atenţie! cciugureanu@ulim.md tel. 022 21 24 18

Related Documents