PRIMJENA I PODEŠAVANJE
AUTOMATIKE I ZAŠTITNIH RELEJA NA
ŽELJEZNICAMA
USAGE AND ADJUSTMENT OF
AUTOMATICS AND PROTECTIVE
REL...
2. ZAŠTITNI RELEJI
2.1. Prekostrujni zaštitni releji
Inverzna karakteristika prekostrujnog releja
Prikaz podešenja prekostrujnih releja sa vremenskom zadrškom
2.2. Releji distantne zaštite
Releji distantne zaštite se izvode kao
otpornički releji jer mjere omjer
napona i struje. Ko...
Releji distantne zaštite
 Proradna karakteristika
distantnih releja je geometrijsko
mjesto točaka X-R dijagrama
unutar ko...
Distantna zaštita
Selektivnost distantne zaštite se postiže stupnjevanjem zaštitnih
zona i to u tri zone
Zaštitne zone dis...
2.3. Osvrt na trenutačna rješenja relejne
zaštite kontakne mreže i prijedlog novih
rješenja
Sustav relejne zaštite kontakt...
Iako je distantna zaštita izvedena u tri stupnja koja mjere udaljenost do kvara,
isključenje se vrši samo u elektrovučnoj ...
Moguće je u postrojenja za sekcioniranje ugraditi i prekostrujne releje sa
vremenskim zadrškma koje rastu sa približavanje...
2.4. Proračun impedancija i struje
kratkog spoja
Ekvivalentna shema sustava električne vuče 25 kV; 50 Hz
𝒁 𝑴 - impedancija elektroprivredne mreže za pri dvopolnom kratkom spoju
na sabirnicama 𝟏𝟏𝟎 𝒌𝑽 u elektrovučnoj podstanici s...
2.5. Rezultati proračuna
Ulazni podaci:
𝑼 = 𝟐𝟓 𝒌𝑽; 𝒁 𝑴 = 𝒋𝟎, 𝟐𝟕𝟓𝟔𝟐𝟓 𝜴;𝒁 𝑻 = 𝒋𝟖, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝜴
Rezultati:
Ekvivalentna podužna impe...
Impedancija koju mjeri distantni relej u postrojenju za sekcioniranje i
karekteristika releja.
Impedancija koju mjeri distantni relej u ovisnosti od udaljenosti.
ZAKLJUČAK
Pozicioniranjem releja distantne zaštite u postrojenja za sekcioniranje, dobiva
se odgovarajuća selektivnost jer...
HVALA NA PAŽNJI
of 16

Prezentacija 2014

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija 2014

 • 1. PRIMJENA I PODEŠAVANJE AUTOMATIKE I ZAŠTITNIH RELEJA NA ŽELJEZNICAMA USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
 • 2. 2. ZAŠTITNI RELEJI 2.1. Prekostrujni zaštitni releji Inverzna karakteristika prekostrujnog releja
 • 3. Prikaz podešenja prekostrujnih releja sa vremenskom zadrškom
 • 4. 2.2. Releji distantne zaštite Releji distantne zaštite se izvode kao otpornički releji jer mjere omjer napona i struje. Kod kratkih spojeva opada napon, a raste struja, tako da omjer napona i struje se smanjuje. Relej koji mjeri impedanciju može da mjeri udaljenost do mjesta kvara jer je impedancija direktno proporcionalna udaljenosti 𝑙 od elektrovučne podstanice do mjesta kvara u točki K. Prikaz sustava kod kojeg je kratak spoj nastao u točki K
 • 5. Releji distantne zaštite  Proradna karakteristika distantnih releja je geometrijsko mjesto točaka X-R dijagrama unutar kojeg je sigurno djelovanje releja. Proradne karakteristike releja koje formira proizvođač su u oblicima: kružnice, elipse ili poligona različitih oblika, što ovisi o namjeni releja i zahtjevima korisnika. Primjeri proradnih karakteristika impedantnih (distantnih) releja
 • 6. Distantna zaštita Selektivnost distantne zaštite se postiže stupnjevanjem zaštitnih zona i to u tri zone Zaštitne zone distantnih releja
 • 7. 2.3. Osvrt na trenutačna rješenja relejne zaštite kontakne mreže i prijedlog novih rješenja Sustav relejne zaštite kontaktne mreže na željeznicama
 • 8. Iako je distantna zaštita izvedena u tri stupnja koja mjere udaljenost do kvara, isključenje se vrši samo u elektrovučnoj podstanici, te je selektivnost neodgovarajuća, jer se u slučaju zemljospoja kontaktne mreže isključuje cijela dionica do postrojenja za sekcioniranje sa neutralnom sekcijom (PSN). Stoga je poboljšanje selektivnosti moguće postići ugradnjom zaštitnih distantnih releja u postrojenjima za sekcioniranje, a preduvjet za to je poznavanje impedancija dionica kontaktne mreže. Pozicioniranje zaštitnih releja u postrojenjima za sekcioniranje
 • 9. Moguće je u postrojenja za sekcioniranje ugraditi i prekostrujne releje sa vremenskim zadrškma koje rastu sa približavanjem izvoru kao što je prikazano na slici ispod, ali mana ove koncepcije je nedostatak informacije o udaljenosti mjesta kratkog spoja. Prikaz podešenja prekostrujnih releja sa vremenskom zadrškom
 • 10. 2.4. Proračun impedancija i struje kratkog spoja Ekvivalentna shema sustava električne vuče 25 kV; 50 Hz
 • 11. 𝒁 𝑴 - impedancija elektroprivredne mreže za pri dvopolnom kratkom spoju na sabirnicama 𝟏𝟏𝟎 𝒌𝑽 u elektrovučnoj podstanici svedena na napon kontaktne mreže , 𝒁 𝑻 - impedancija monofaznog transformatora u elektrovučnoj podstanici, 𝒁 𝒆𝒌𝒗 ′ - ekvivalentna podužna impedancija kontaktne mreže Struja kratkog spoja se računa prema sljedećem izrazu: 𝑰 𝑲𝑺 = 𝑼 𝟐 ∙ 𝒁 𝑴 + 𝒁 𝑻 + 𝒁 𝒆𝒌𝒗 ′ ∙ 𝒍 𝑨 gdje je: 𝑼 – napon kontaktne mreže 𝑽 Impedancija kratkog spoja računa se prema sljedećem izrazu [1]: 𝒁 𝒖𝒌 = 𝟐 ∙ 𝒁 𝑴 + 𝒁 𝑻 + 𝒁 𝒆𝒌𝒗 ′ ∙ 𝒍 Impedancija koju mjeri distantni (impedantni) relej u postrojenju za sekcioniranje data je izrazom: 𝒁 𝒎𝒋 = 𝒁 𝒆𝒌𝒗 ′ ∙ 𝒍
 • 12. 2.5. Rezultati proračuna Ulazni podaci: 𝑼 = 𝟐𝟓 𝒌𝑽; 𝒁 𝑴 = 𝒋𝟎, 𝟐𝟕𝟓𝟔𝟐𝟓 𝜴;𝒁 𝑻 = 𝒋𝟖, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝜴 Rezultati: Ekvivalentna podužna impedancija kontaktne mreže uz primjenu tračnica S-49 i UIC 60. Struja kratkog spoja jednokolosiječne pruge
 • 13. Impedancija koju mjeri distantni relej u postrojenju za sekcioniranje i karekteristika releja.
 • 14. Impedancija koju mjeri distantni relej u ovisnosti od udaljenosti.
 • 15. ZAKLJUČAK Pozicioniranjem releja distantne zaštite u postrojenja za sekcioniranje, dobiva se odgovarajuća selektivnost jer se isključuje samo dionica pruge na kojoj se desio kratak spoj (zemljospoj) uz precizno mjerenje udaljenosti mjesta kvara što omogučava brzu detekciju mjesta kvara i njegovo brzo otklanjanje. Releji distantne zaštite treba da se podešavaju sa vremenima zadrške 0,3 do 0,6 s po zonama djelovanja. To znači da se prva zona djelovanja podešava bez vremena zadrške, a sljedeća zona djelovanja sa zadrškom 0,3 s. Treća zona djelovanja se podešava na 0,6 s zadrške i služi kao rezervna zaštita u slučaju nedjelovanja susjednog zaštitnog releja.
 • 16. HVALA NA PAŽNJI

Related Documents