+ Zákon ČR (245/2000 Sb.)
TÝDEN Béďovy svátky (kalendar.beda.cz) + Zákon ČR Světci a světice (výběr) Slavnosti, památky a ...
of 1

Naše farnosti 53. týden

www.dekanstvidecin.cz
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Naše farnosti 53. týden

  • 1. + Zákon ČR (245/2000 Sb.) TÝDEN Béďovy svátky (kalendar.beda.cz) + Zákon ČR Světci a světice (výběr) Slavnosti, památky a jiné 29.12.2014 pondělí Sv. Tomáš Becket Svátek Sv. Tomáše Becketa 30.12.2014 úterý Sv. Egvín 31.12.2014 středa Silvestr Sv. Silvestr I., Sv. Kateřina Laboure Nezávazná památka Sv. Silvestra Konec Oktávu Narození Páně Slavnost Matky Boží, Panny Marie 2.1.2015 pátek sv. Basil Veliký a sv. Řehoř Naziánský Památka Sv. Basila Velikého a Sv. Řehoře Naziánského 3.1.2015 sobota Nejsvětější jméno Ježíš, Sv. Jenovéfa Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíšova 4.1.2015 neděle Sv. Alžběta Anna Seton 2. neděle po Narození Páně ARNOLTICE R.D. Mgr. Tomáš Kuba - kněz a administrátor exc. 2.1.2015 pátek 17:00 mše sv. kaple na faře místo mše svaté v 19:15 BĚLÁ + BYNOV Bynov - historicky přísluší do farnosti Bělá. R.D. František Jirásek - kněz a administrátor exc. 3.1.2015 sobota 17:30 mše sv. Dům s pečovatel. službou (Bynov) mši sv. celebruje P. Vojtěch Suchý, SJ BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ P. Vojtěch Suchý, SJ - kněz a administrátor 31.12.2014 středa 16:30 mše sv. kostel Narození Panny Marie 1.1.2015 čtvrtek 8:30 mše sv. kostel Narození Panny Marie 2.1.2015 pátek 17:30 mše sv. kostel Narození Panny Marie 4.1.2015 neděle 8:30 mše sv. kostel Narození Panny Marie předem slavená slavnost Zjevení Páně / svátek Tří Králů (svěcení vody, křídy a kadidla) DĚKANSTVÍ DĚČÍN Ludvíkovice - historicky přísluší do farnosti Děkanství Děčín. R.D. Mgr. Tomáš Kuba - kněz a administrátor 29.12.2014 pondělí 7:30 mše sv. kostel Povýšení Sv. Kříže před mší sv. modlitba růžence 29.12.2014 pondělí 16:30 setkání mužů fara Křížová ul. Lectio divina (modlitba nad Písmem Svatým) 30.12.2014 úterý 7:30 mše sv. kostel Povýšení Sv. Kříže před mší sv. modlitba růžence 30.12.2014 úterý 19:30 setkání mužů zámek Děčín, kaple Sv. Jiří breviář 31.12.2014 středa 16:00 mše sv. kostel Povýšení Sv. Kříže 31.12.2014 středa 16:45 adorace fara Křížová ul. 31.12.2014 středa 17:00 večírek na faře fara Křížová ul. 31.12.2014 středa 23:00 modlitby v kostele kostel Sv. Václava a Blažeje 31.12.2014 středa 24:00 přivítání nového roku fara Křížová ul. 1.1.2015 čtvrtek 10:00 mše sv. kostel Povýšení Sv. Kříže mše sv. v 7:30 se nekoná 2.1.2015 pátek 7:30 mše sv. kostel Povýšení Sv. Kříže mše sv. v 18:00 se nekoná 2.1.2015 pátek 18:00 nekoná se mše sv. kostel Sv. Václava a Blažeje 2.1.2015 pátek 19:00 není zkouška sboru fara Křížová ul. další zkouška až 9.1.2015 3.1.2015 sobota 7:30 mše sv. kostel Povýšení Sv. Kříže 3.1.2015 sobota 10:00 knihovna fara Křížová ul. objednejte se předem na tel. 732 929 019 3.1.2015 sobota 14:00 tříkrálové odpoledne Děčín - zámek Děčín, Modrý sál čtení pohádek, výroba tříkrálových korun, příprava na průvod 3.1.2015 sobota 19:00 mariánské večeřadlo kostel Sv. Václava a Blažeje růženec, chvály a prosby; více info na www.mkh.cz 4.1.2015 neděle 8:00 mše sv. kostel Sv. Václava a Blažeje 4.1.2015 neděle 10:00 mše sv. kostel Povýšení Sv. Kříže před mší sv. modlitba růžence JÍLOVÉ Sněžník - historicky přísluší do farnosti Jílové. R.D. František Jirásek - kněz a administrátor exc. 1.1.2015 čtvrtek 10:45 mše sv. kostel Nejsvětější Trojice mši sv. celebruje R.D. Mgr. Jiří Smolek, vikář arciděkanství Ústí nad Labem 2.1.2015 pátek 20:00 setkání farníků (asi ne) fara Javorská ul. do redakční uzávěrky nebylo konání akce pevně dohodnuto 4.1.2015 neděle 10:45 nekoná se mše sv. kostel Nejsvětější Trojice PODMOKLY Prostřední Žleb - historicky přísluší do farnosti Děčín-Podmokly. R.D. František Jirásek - kněz a farář 29.12.2014 pondělí 7:30 mše sv. kostel Sv. Františka z Assisi 29.12.2014 pondělí 14:15 schola fara Husovo nám. 1. část scholy - akce nebyla do redakční uzávěrky potvrzena 30.12.2014 úterý 16:00 schola fara Husovo nám. 2. část scholy - akce nebyla do redakční uzávěrky potvrzena 30.12.2014 úterý 17:30 mše sv. kostel Sv. Františka z Assisi mši sv. celebruje P. Vojtěch Suchý, SJ 30.12.2014 úterý 18:00 večerní chvály fara Husovo nám. čas orientační, koná se po mši sv. - akce nebyla do redakční uzávěrky potvrzena 31.12.2014 středa 7:30 mše sv. kostel Sv. Františka z Assisi 1.1.2015 čtvrtek 9:00 mše sv. kostel Sv. Františka z Assisi mši sv. celebruje J.M. can. Mgr. Miroslav Šimáček, arciděkan Ústí nad Labem 1.1.2015 čtvrtek 17:30 mše sv. kostel Sv. Františka z Assisi mši sv. celebruje P. Vojtěch Suchý, SJ 3.1.2015 sobota 17:00 průvod Tří králů od kostela Sv. Františka z Assisi ke kostelu Povýšení Sv. Kříže putování Tří králů na koních a velbloudu za Jezulátkem; historický šerm, pěvecké sbory; koledníkům požehná P. Vojtěch Suchý, SJ 4.1.2015 neděle 9:00 mše sv. kostel Sv. Františka z Assisi mši sv. celebruje R.D. Mgr. Lukáš Bakajsa, vikář arciděkanství Ústí nad Labem 4.1.2015 neděle 10:00 knihovna fara Husovo nám. objednejte se předem na tel. 732 929 019 4.1.2015 neděle 17:30 mše sv. kostel Sv. Františka z Assisi mši sv. celebruje P. Vojtěch Suchý, SJ TĚCHLOVICE R.D. Mgr. Tomáš Kuba - kněz a administrátor exc. 1.1.2015 čtvrtek 14:30 mše sv. kostel Stětí Sv. Jana Křtitele 3.1.2015 sobota 14:30 nekoná se mše sv. kostel Stětí Sv. Jana Křtitele DALŠÍ AKCE Naše tipy na akce v blízkém i vzdáleném okolí 3.1.2015 sobota 10:00 poutní mše sv. Horní Police - kostel Navštívení P. Marie PŘIPRAVUJE SE... Akce, o kterých je dobré vědět už nyní 13.1.2015 úterý 4:00 poutní mše svatá Filipov u Rumburka - bazilika Panny Marie, Pomocnice křesťanů odjezd autobusu cca. ve 2:00, návrat v 7:30; přihlaste se na faře Husovo nám. (tel. 412 531 582) Děkanství Děčín * Děčín-Podmokly * Jílové u Děčína * Nebočady * Těchlovice * Arnoltice * Hřensko * Huntířov * Bělá * Javory * Dolní Žleb * KZŠ Nativity * Benešov nad Pl. N A Š E F A R N O S T I Přehled mší svatých a jiných akcí Diana Judita David Radmila, Radomil Karina 1.1.2015 čtvrtek HLEDÁME KOLEDNÍKY A STRÁŽCE POKLADŮ ! Nový rok + Den obnovy samostatného českého státu (Zákon ČR) Matka Boží, Panna Maria SILVESTR V KŘÍŽOVCE poslední mše svatá v roce 2014; krátká adorace; film Milióny (rodinná komedie o chlapci, kterému spadlo do klína čtvrt milionu liber), film K2 (dobrodružný film o výstupu na druhou nejvyšší horu světa) ; YouTube party (písničky na přání); modlitba v kostele; přivítání roku 2015 Od 3. do 11. ledna 2015 proběhne v Děčíně Tříkrálová sbírka, na kterou se vypraví malí koledníci v doprovodu rodičů a jiných strážců pokladniček. Koledníkům požehná P. Vojtěch Suchý, SJ a to 3. ledna (kostel Sv. Františka z Assisi, 16:30), následovat bude průvod Tří králů na koních a velbloudu (17:00), který bude zakončen setkáním s Jezulátkem (živý obraz u kostela Povýšení Sv. Kříže). Pro naplnění dobročinného účelu (pomoc nemocným dětem) však zatím není dostatek koledníčků, ale zejména vedoucích jednotlivých skupinek. Pokud můžete pomoci s koledováním, ozvěte se prosím p. Vavřičkovi na tel. 775 862 635. Redakce DekanstviDecin.cz Vám přeje hodně zdraví, duchovních i hmotných jistot v roce 2015. od 29. 12. do 4. 1.

Related Documents