polityka RPzagraniczna opracował Dawid Rosół
wobec Rosji1991 – rozwiązanie Układu Warszawskiego i RWPG 1993 – ostateczne wycofanie wojsk radzieckich z Polski lata...
wobec USA lata 80. – pomoc USA dla polskiej opozycji (NSZZ Solidarnośd) od 1989 – pomoc gospodarcza USA dla ...
wobec Niemiec1990 – Niemcy ostatecznie uznają zachodnią granicę Polski  kanclerz Helmut K...
wobec pozostałych sąsiadów:Ukrainy 1991 – Polska jako pierwsze paostwo świata uzn...
wobec pozostałych sąsiadów:Białorusi 1991 – Polska uznaje niepodległośd Białorusi od lat 90. – rosnące ...
wobec pozostałych sąsiadów:Litwy lata 20. i 30. – zupełny brak wzajemnych stosunków 1990...
wobec pozostałych sąsiadów:Czechy i Słowacja bardzo dobre relacje 1992 – podział C...
wobec Afryki  niewielkie zainteresowanie Polski tym rejonem świata  bliższe stosunki z RPA i Nigerią największe...
wobec Ameryki Łacioskiej  niewielkie zainteresowanie Polski tym rejonem świata  bliższe stosunki z Brazylią, Arge...
wobec Azji
10 najbogatszych paostw świata: PKB na 1 mieszkaoca Katar – 103 tys. d...
regionalizm Wspólnota Niepodległych Paostw powstała: 1991 członkowie: większośd paostw dawnego ZSRRcharakter współprac...
regionalizm EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu powstała: 1960 członkowie: Islandia, Norwegia, ...
regionalizm NAFTA – Północnoamerykaoski Układ Wolnego Handlu powstała: 1994 członkowie: USA, Kanada, Meksy...
koniec
of 16

Polska polityka zagraniczna po 1989r.

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polska polityka zagraniczna po 1989r.

 • 1. polityka RPzagraniczna opracował Dawid Rosół
 • 2. wobec Rosji1991 – rozwiązanie Układu Warszawskiego i RWPG 1993 – ostateczne wycofanie wojsk radzieckich z Polski lata 90. – Rosja przeciwna wejściu Polski do NATO połowa lat 90. – Polska w kontaktach z Rosją oddziela kwestie bezpieczeostwa od spraw gospodarczych 2010 – katastrofa pod Smoleoskiem
 • 3. wobec USA lata 80. – pomoc USA dla polskiej opozycji (NSZZ Solidarnośd) od 1989 – pomoc gospodarcza USA dla Polski od 1989 – proamerykaoska polityka Polski 1989-90-91- Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki w USA 1990 – dzięki pomocy USA powstaje jednostka GROM lata 90. – USA popiera dążenie Polski do NATOpo 11.09.2001 – Polska wspiera USA w wojnie z terroryzmem
 • 4. wobec Niemiec1990 – Niemcy ostatecznie uznają zachodnią granicę Polski  kanclerz Helmut Kohl 1991 – Traktat o przyjaznej współpracy i dobrym sąsiedztwie  prawa dla mniejszości niemieckiej w RP (150 tys.)  Polacy w Niemczech (500 tys. - 2 mln) nie uznani za mniejszośdNiemcy głównym partnerem handlowym Polski w Europie do Niemiec trafia 30% z całego polskiego eksportu
 • 5. wobec pozostałych sąsiadów:Ukrainy 1991 – Polska jako pierwsze paostwo świata uznaje niepodległośd Ukrainy „rzeź wołyoska” (60-100 tys. zamordowanych w latach 1943-4) akcja „Wisła” (150-200 tys. Ukraioców przesiedlonych na Zachód) 2004/5 – „pomaraoczowa rewolucja” na Ukrainie  Polska popiera Wiktora Juszczenkę dualizm Ukrainy (Rosja czy UE?)
 • 6. wobec pozostałych sąsiadów:Białorusi 1991 – Polska uznaje niepodległośd Białorusi od lat 90. – rosnące uzależnienie Białorusi od Rosjiod 1994 – Aleksander Łukaszenka prezydentem Białorusi (rządy autorytarne)  polskie poparcie dla białoruskiej opozycji Związek Polaków na Białorusi prześladowany przez białoruskie władze
 • 7. wobec pozostałych sąsiadów:Litwy lata 20. i 30. – zupełny brak wzajemnych stosunków 1990 – Litwa ogłasza niepodległośd pierwsza połowa lat 90. – złe stosunki 1994 – Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrowolnej współpracy (przełom) przed 2004 – wspólna droga do UE (dalsza poprawa) kwestia pisowni polskich nazwisk na Litwie
 • 8. wobec pozostałych sąsiadów:Czechy i Słowacja bardzo dobre relacje 1992 – podział Czechosłowacji na Czechy i Słowację
 • 9. wobec Afryki  niewielkie zainteresowanie Polski tym rejonem świata  bliższe stosunki z RPA i Nigerią największe potęgi gospodarcze: RPA  północna Afryka (zwłaszcza: Libia, Tunezja, Algieria) atrapa chaty polskiego osadnika z kolonii afrykaoskich Święto Morza w Gdyni, 1937 r.
 • 10. wobec Ameryki Łacioskiej  niewielkie zainteresowanie Polski tym rejonem świata  bliższe stosunki z Brazylią, Argentyną, Meksykiemnajwiększe potęgi gospodarcze: Chile, Argentyna  Brazylia Morska Wola – „kolonia” polska w Brazylii; okres międzywojenny
 • 11. wobec Azji
 • 12. 10 najbogatszych paostw świata: PKB na 1 mieszkaoca Katar – 103 tys. dol. PKB na mieszkaoca Luksemburg – 80,1 tys. dol. PKB na mieszkaoca Singapur – 59,7 tys. dol. PKB na mieszkaocaalfabetycznie: Norwegia – 53,5 tys. dol. PKB na mieszkaoca Brunei Brunei – 49,4 tys. dol. PKB na mieszkaoca Holandia Hongkong – 49,1 tys. dol. PKB na mieszkaoca Hongkong USA – 48,4 tys. dol. PKB na mieszkaoca Katar Zjednoczone Emiraty – 48,1 tys. dol. PKB na mieszkaoca Luksemburg Szwajcaria – 43,4 tys. dol. PKB na mieszkaoca Norwegia Holandia – 42,2 tys. dol. PKB na mieszkaoca Singapur Szwajcaria USA Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 13. regionalizm Wspólnota Niepodległych Paostw powstała: 1991 członkowie: większośd paostw dawnego ZSRRcharakter współpracy:gospodarcza, polityczna,bezpieczeostwo międzynarodowe
 • 14. regionalizm EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu powstała: 1960 członkowie: Islandia, Norwegia, Szwajcariacharakter współpracy:strefa wolnego handlu/konkurencja dla UE/
 • 15. regionalizm NAFTA – Północnoamerykaoski Układ Wolnego Handlu powstała: 1994 członkowie: USA, Kanada, Meksyk charakter współpracy: strefa wolnego handlu
 • 16. koniec

Related Documents