ZOBACZ KOMU POMAGAMY
FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE
NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 ...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
MARCIN SOBALA
Marcin, urodzony w 1983r., syn górnika z KWK Borynia, od 12 lat cierp...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
SEBASTIAN I PATRYK KOŃCZAK
Sebastian i Patryk Kończak są bliźniakami, urodzili się ...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
KAMIL CZARNOTA
Kamil Czarnota, syn górnika z KWK Sośnica-Makoszowy, pochodzi z Zabr...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
DAWID ZIORA
Dawid Ziora, urodzony w 1985r., jest osobą ze znacznym stopniem
niepełn...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
WIKTORIA KOBIELSKA
Wiktoria Kobielska, córka górnika pracującego w KWK Budryk, urod...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
ALEKSANDER PADUSZEK
Aleksander Paduszek, urodzony w 1997r., syn górnika z KWK Janko...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
NATALIA NOWOK
Natalia Nowok urodziła się w 2003r. w szóstym miesiącu ciąży.
Zdiagno...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
BOŻENA I SEBASTIAN BŁASZCZYK
Bożena Błaszczyk- wdowa, nie pracuje. Mieszka w Piekar...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
JANUSZ DZIADECKI
Janusz Dziadecki- górnik inwalida, który w wyniku wypadku przy pra...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
WIKTOR GAWEŁ
Wiktor Gaweł- urodził się w 2009r. Zdiagnozowano u niego spastyczne
po...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
BARTŁOMIEJ SZOMBARA
Bartłomiej Szombara- w 2010r. przeszedł operację usunięcia guza...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
IZABELA KALISZ
Izabela Kalisz – wdowa, wychowuje 6 dzieci, jedno o znacznym stopniu...
PODOPIECZNI
FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH
ANNA HAJDUK
Anna Hajduk – wdowa, nie pracuje, wychowuje 7 dzieci. Mieszka w Rudzie
...
NUMER KRS FUNDACJI: 0000127003
FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE
NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 ...
of 15

Prezentacja podopieczni

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Prezentacja podopieczni

 • 1. ZOBACZ KOMU POMAGAMY FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES E-MAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 2. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH MARCIN SOBALA Marcin, urodzony w 1983r., syn górnika z KWK Borynia, od 12 lat cierpi na chorobę Niemanna-Picka, która objawia się zaburzeniami chodu, równowagi, połykania, mowy, pamięci, napady padaczkowe. Pochodzi z Jastrzębia-Zdroju. Przez 3 lata był leczony bezpłatnie w Niemczech, odkąd lek jest dostępny w Polsce jest nierefundowany. Koszt zakupu leku na 1 miesiąc to 45000zł. Kwota jest ogromna. Rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Staramy się pomóc rodzinie. F U N DAC JA RO DZ I N G Ó R N I C Z YC H U L . P OWSTA Ń CÓW 3 0 K ATOW I C E NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 3. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH SEBASTIAN I PATRYK KOŃCZAK Sebastian i Patryk Kończak są bliźniakami, urodzili się w 1997r. Ich ojciec pracował na KWK Knurów-Szczygłowice. Mieszkają w Rybniku. Chłopcy są chorzy na dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem kończyn dolnych i górnych. Poruszają się na wózkach inwalidzkich, wymagają więc stałej opieki i rehabilitacji. W 2011 roku Fundacja wsparła budowę windy w domu, w którym mieszkają bliźniaki, co znacznie ułatwiło im egzystencję. FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 4. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH KAMIL CZARNOTA Kamil Czarnota, syn górnika z KWK Sośnica-Makoszowy, pochodzi z Zabrza, urodził się w 1998r. z bardzo rzadką wadą genetyczną oraz Zespołem Wad Wrodzonych: wada serca, słuchu, wzroku, deformacja klatki piersiowej i żeber, słabo mówi. Chłopiec wymaga specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Rodzina jest pod opieką Fundacji od 2011r. Kamil otrzymuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, uczących się. Chłopcu bardzo pomogłaby delfinoterapia, która pozwoliłaby Kamilowi na lepsze komunikowanie się z otoczeniem, wyeliminuje nadpobudliwość, lęk i zaburzenia równowagi. Koszty takiej terapii są jednak bardzo wysokie. F U N DAC JA RO DZ I N G Ó R N I C Z YC H U L . P OWSTA Ń CÓW 3 0 K ATOW I C E NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 5. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH DAWID ZIORA Dawid Ziora, urodzony w 1985r., jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Choruje z powodu epilepsji i głębokiego upośledzenia umysłowego, nie mówi, nie chodzi. Mieszka w Radzionkowie wraz z matką- wdową po górniku z KWK Powstańców Śląskich. Dawid wymaga specjalistycznej rehabilitacji i stałej całodobowej opieki, którą zapewnia mu matka. Rodzina jest pod opieką Fundacji od 2010r. Fundacja wspiera leczenie Dawida przyznając pomoc finansową na zabiegi rehabilitacyjne. W 2012r. dofinansowaliśmy zakup dla niego wózka inwalidzkiego. F U N DAC JA RO DZ I N G Ó R N I C Z YC H U L . P OWSTA Ń CÓW 3 0 K ATOW I C E NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 6. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH WIKTORIA KOBIELSKA Wiktoria Kobielska, córka górnika pracującego w KWK Budryk, urodziła się w 2010r. Mieszka z rodzicami w Ornontowicach. Po narodzinach okazało się, że jest chora na nieuleczalną chorobę – rdzeniowy zanik mięśni. Fundacja wspiera leczenie i rehabilitację Wiktorii od momentu wykrycia choroby. W 2013r. wspomogliśmy zakup wózka transportowo-kąpielowego dla dziewczynki. Wiktoria wymaga stałej rehabilitacji. FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 7. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH ALEKSANDER PADUSZEK Aleksander Paduszek, urodzony w 1997r., syn górnika z KWK Jankowice, ma niedowład prawostronny, upośledzenie umysłowe, astygmatyzm, skoliozę i poważną wadę zgryzu utrudniającą oddychanie. Niezbędna jest stała rehabilitacja. Chłopiec uczęszcza na specjalistyczną rehabilitację hippiczną, która przynosi widoczne postępy w leczeniu. Fundacja od 2012r. wspiera leczenie i rehabilitację chłopca. Otrzymuje on także stypendium dla osób niepełnosprawnych. F U N DAC JA RO DZ I N G Ó R N I C Z YC H U L . P OWSTA Ń CÓW 3 0 K ATOW I C E NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 8. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH NATALIA NOWOK Natalia Nowok urodziła się w 2003r. w szóstym miesiącu ciąży. Zdiagnozowano u niej porażenie mózgowe. Mieszka wraz z rodzicami i 5 rodzeństwa w Kruszynie. Ojciec Natalii w 1996r. uległ wypadkowi przy pracy w KWK Polska-Wirek. Dziewczynka nie widzi, nie słyszy, nie mówi, nie chodzi. Fundacja wspiera rodzinę od 2007r. przyznając pomoc finansową na leczenie Natalii oraz stypendia dla dzieci uczących się. W 2013r. otrzymali dofinansowanie na zakup specjalistycznego łóżka i gorsetu dla córki. FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 9. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH BOŻENA I SEBASTIAN BŁASZCZYK Bożena Błaszczyk- wdowa, nie pracuje. Mieszka w Piekarach Śląskich. Mąż Pani Bożeny uległ wypadkowi przy pracy w KWK Szombierki w 1988r. Był osobą niepełnosprawną, jeździł na wózku inwalidzkim, nie widział na lewe oko, prawe- zaćma, miał cukrzycę. Zmarł w 2011r. Pani Bożena posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Pomaga niepełnosprawnemu synowi, który porusza się na wózku inwalidzkim. Fundacja wspiera rodzinę od 2006r. Otrzymali pomoc w postaci zapomóg na dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, turnusy rehabilitacyjne. Pani Bożena opiekując się mężem i synem obciążyła znacznie swój organizm i sama teraz także potrzebuje leczenia, przede wszystkim chorych kończyn dolnych. FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 10. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH JANUSZ DZIADECKI Janusz Dziadecki- górnik inwalida, który w wyniku wypadku przy pracy w KWK Wieczorek w 2010r. stracił obie nogi. Mieszka w Gliwicach. Urodził się w 1983r. Dzięki wielu ludziom dobrego serca udało się zebrać fundusze na zakup protez. Janusz jest pod opieką Fundacji od tragicznego wypadku. Protezy, które posiada pozwalają mu na normalne poruszanie się. Konieczna jest jednak wymiana niektórych elementów protez. FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 11. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH WIKTOR GAWEŁ Wiktor Gaweł- urodził się w 2009r. Zdiagnozowano u niego spastyczne porażenie czterokończynowe, pahygyrię, padaczkę. Chłopiec nie chodzi, nie siedzi , nie mówi. Potrzebuje stałej intensywnej rehabilitacji, którą Wiktorek znosi z uśmiechem. Mieszka wraz z rodzicami w Piekarach Śląskich. Ojciec Wiktora pracuje w KWK Bielszowice. Fundacja od 2013r. wspiera rehabilitację chłopca. Środki pozyskane z odpisów 1% pozwolą na sfinansowanie kolejnych zabiegów rehabilitacyjnych Wiktorka. FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 12. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH BARTŁOMIEJ SZOMBARA Bartłomiej Szombara- w 2010r. przeszedł operację usunięcia guza mózgu, posiada orzeczenie o niepełnosprawności, niedowład- problemy z równowagą. Mieszka z matką. Ojciec Bartka pracował w KWK Bolesław Śmiały, zginął w wypadku w 2000r. Rodzina jest pod opieką Fundacji od 2008r. Wspieraliśmy rozwój muzyczny Bartka, który grał na pianinie. Fundacja zapewniła chłopcu rehabilitację po operacji, co pozwoliło na zwiększenie jego sprawności. Otrzymuje stypendium dla osób niepełnosprawnych. F U N DAC JA RO DZ I N G Ó R N I C Z YC H U L . P OWSTA Ń CÓW 3 0 K ATOW I C E NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 13. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH IZABELA KALISZ Izabela Kalisz – wdowa, wychowuje 6 dzieci, jedno o znacznym stopniu niepełnosprawności. Mieszka w Skrzyszowie. Mąż zginął w wypadku przy pracy w KWK Marcel w 2001r. Rodzina jest pod opieką Fundacji od 2001r. Dzieci otrzymują stypendia socjalne dla rodzin z niskimi dochodami oraz Patrycja, która jest osobą niepełnosprawną, otrzymuje stypendium specjalne. FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 14. PODOPIECZNI FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH ANNA HAJDUK Anna Hajduk – wdowa, nie pracuje, wychowuje 7 dzieci. Mieszka w Rudzie Śląskiej. Mąż zmarł w styczniu 2013r., pracował w KWK Polska-Wirek, gdzie uległ wypadkowi przy pracy. Rodzina jest pod opieką Fundacji od 2007r. Na wsparcie trudnej sytuacji materialnej Państwo Hajduk otrzymywali pomoc w postaci zapomóg doraźnych na cele bieżących wydatków. Kształcenie dzieci wspierane jest poprzez wypłacane comiesięcznie stypendia socjalne dla rodzin z niskimi dochodami. FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES -EMAIL: fundacjafrg@wp.pl
 • 15. NUMER KRS FUNDACJI: 0000127003 FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH UL. POWSTAŃCÓW 30 KATOWICE NR KONTA FUNDACJI: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 TEL.: 32 757-26-08, STRONA WWW: www.fundacjafrg.pl, ADRES E-MAIL: fundacjafrg@wp.pl

Related Documents