Silniki Elektryczne Pogwizd Marek gr. 11
Spis Treści <ul><li>Sposób zasilania </li></ul><ul><ul><li>Napięcie stałe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>silnik elektryc...
Sposób zasilania
<ul><li>Napięcie stałe </li></ul>
Silniki prądu stałego <ul><li>silnik elektryczny obcowzbudny </li></ul><ul><li>silniki elektryczne samowzbudne </li></ul><...
<ul><li>Napięcie przemienne </li></ul>
Podział silników zasilanych napięciem przemiennym <ul><li>Jednofazowe </li></ul>
<ul><li>Klatkowe </li></ul><ul><li>Szeregowe </li></ul>
<ul><li>Trójfazowe </li></ul>
<ul><li>Klatkowe </li></ul><ul><li>liniowe </li></ul><ul><li>pierścieniowe </li></ul>
<ul><li>Zasilane dwustronnie </li></ul>
Zastosowanie silników elektrycznych
Elektrownie <ul><li>Wiatrowe </li></ul><ul><li>Wodne </li></ul>
Motoryzacja <ul><li>silniki hybrydowe </li></ul><ul><li>Podzespoły samochodowe np. </li></ul><ul><ul><li>Napęd szyb elektr...
Dziękuje
of 15

prezzentacja

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      Business      


Transcripts - prezzentacja

 • 1. Silniki Elektryczne Pogwizd Marek gr. 11
 • 2. Spis Treści <ul><li>Sposób zasilania </li></ul><ul><ul><li>Napięcie stałe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>silnik elektryczny obcowzbudny </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>silniki elektryczne samowzbudne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bocznikowy, szeregowy, szeregowo-bocznikowy </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Napięcie zmienne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jednofazowe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Klatkowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Szeregowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trójfazowe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Klatkowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Liniowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pierścieniowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dwustronne </li></ul></ul></ul><ul><li>Zastosowanie </li></ul>
 • 3. Sposób zasilania
 • 4. <ul><li>Napięcie stałe </li></ul>
 • 5. Silniki prądu stałego <ul><li>silnik elektryczny obcowzbudny </li></ul><ul><li>silniki elektryczne samowzbudne </li></ul><ul><li>Bocznikowy </li></ul><ul><li>Szeregowy </li></ul><ul><li>Szeregowo bocznikowy </li></ul>
 • 6. <ul><li>Napięcie przemienne </li></ul>
 • 7. Podział silników zasilanych napięciem przemiennym <ul><li>Jednofazowe </li></ul>
 • 8. <ul><li>Klatkowe </li></ul><ul><li>Szeregowe </li></ul>
 • 9. <ul><li>Trójfazowe </li></ul>
 • 10. <ul><li>Klatkowe </li></ul><ul><li>liniowe </li></ul><ul><li>pierścieniowe </li></ul>
 • 11. <ul><li>Zasilane dwustronnie </li></ul>
 • 12. Zastosowanie silników elektrycznych
 • 13. Elektrownie <ul><li>Wiatrowe </li></ul><ul><li>Wodne </li></ul>
 • 14. Motoryzacja <ul><li>silniki hybrydowe </li></ul><ul><li>Podzespoły samochodowe np. </li></ul><ul><ul><li>Napęd szyb elektrycznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Napęd wycieraczek </li></ul></ul>
 • 15. Dziękuje

Related Documents