SPOLEČNOST DATAMIND A JEJÍ NABÍDKA
O nás … Společnost Data Mind byla založena v roce 2009 a navázala tak na předchozí dvouletou samostatnou činnost jej...
O nás … Data Mind disponuje týmem analytiků, kteří získali zkušenosti ve významných společnostech (na klientské či d...
O nás… Mezi naše klienty patří například:
S čím vám můžeme pomoci … Zákazníci ve všech odvětvích procházejí různými fázemi životního cyklu a každá fáze vyžadu...
S čím vám můžeme pomoci…
Proč my…Jsme výhodní… Máme zkušenosti velkých agentur, ale příznivé ceny Nabízíme úvodní workshop nebo analýzu zdarm...
Vybrané analytické nástroje
Segmentace 1/2 Potřeby a vnímání každého zákazníka jsou odlišné. Není možné uspokojit každého z nich. Lze dospět ke ...
Segmentace 2/2 Pozitivní výsledky segmentace lze demonstrovat na anonymizovaných datech prodejce elektroniky. Segmen...
Věrnostní programy 1/2 Dlouhodobá komunikace ke klientovi udržuje / zvyšuje spokojenost zákazníka. Věrnostní program...
Věrnostní programy 2/2 1. ...
Afinitní modely Využití znalostí o chování zákazníka, jeho nákupech, frekvenci, výši útraty,… ke zvýšení prodejů a s...
Analýza nákupního košíku 1/2 Produkt A Souvislosti Výsledek ...
Analýza nákupního košíku 2/2 Vztah mezi jednotlivými produkty lze zobrazit korelační maticí (silné vztahy označené z...
Geo-marketing Analytický nástroj využívající GEO data a nástroje vhodný pro oslovení nejen stávajících, ale i potenc...
Kontakt
of 17

Prezentace 20111121 wo_c

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace 20111121 wo_c

 • 1. SPOLEČNOST DATAMIND A JEJÍ NABÍDKA
 • 2. O nás … Společnost Data Mind byla založena v roce 2009 a navázala tak na předchozí dvouletou samostatnou činnost jejího ředitele Jana Matouška Data Mind nabízí široké spektrum služeb z oblasti:  Marketingových analýz  Data miningu a modelování dat  Tvorby strategie komunikace na zákazníky  Věrnostních programů CRM příležitosti / Reporting / Předpověď  Dotazníkových šetření rizika podvodu / Předpověď rizika  Dalších CRM aktivit výpovědi / Analýzy a Krize / Segmentace zákazníků / Analýza dat / Marketingové analýzy / Business Case / Prodejní nástroje - Afinitní modely / Marketingová analýza produktů / Marketingová komunikace / Hodnota zákazníků / Geo – marketing / …
 • 3. O nás … Data Mind disponuje týmem analytiků, kteří získali zkušenosti ve významných společnostech (na klientské či dodavatelské straně) na trhu České republiky
 • 4. O nás… Mezi naše klienty patří například:
 • 5. S čím vám můžeme pomoci … Zákazníci ve všech odvětvích procházejí různými fázemi životního cyklu a každá fáze vyžaduje určitou datovou podporu (Re)Akvizice X-sell /Up-sell MINIMALIZOVAT RIZIKA UŠETŘ IT Retence /Loajalita LÉPE PRODÁVAT
 • 6. S čím vám můžeme pomoci…
 • 7. Proč my…Jsme výhodní… Máme zkušenosti velkých agentur, ale příznivé ceny Nabízíme úvodní workshop nebo analýzu zdarma ke stanovení priorit CRMJsme zkušení… Široké zkušenosti s databázovým marketingem a chováním zákazníků První specializovaná společnost pro data mining na českém trhu
 • 8. Vybrané analytické nástroje
 • 9. Segmentace 1/2 Potřeby a vnímání každého zákazníka jsou odlišné. Není možné uspokojit každého z nich. Lze dospět ke kompromisu mezi masovou komunikací a individuální obsluhou seskupením zákazníků do segmentů s homogenními potřebami. Segmentace usnadňuje nastavení prodejní strategie a vede k zefektivnění komunikace:  Vyšší response rate  Snížení nákladů na oslovení V závislosti na aktuálních cílech a potřebách firmy může být segmentace založena na:  Interních datech  Výzkumu trhu Blog
 • 10. Segmentace 2/2 Pozitivní výsledky segmentace lze demonstrovat na anonymizovaných datech prodejce elektroniky. Segmentační model si všímá profilu zákazníků a jejich potřeb, podporuje dlouhodobý ziskový vztah se zákazníkem. Zvýšení responsí až na 2,6 násobek u segmentu „Fanatiků“
 • 11. Věrnostní programy 1/2 Dlouhodobá komunikace ke klientovi udržuje / zvyšuje spokojenost zákazníka. Věrnostní programy mohou pozitivně působit jak na stávající, tak i potenciální klienty (známé, rodinné příslušníky, …) Proces tvorby věrnostního programu: Data Mind Data Mind & Data Mind Klient Poskytujeme analytické řešení:  Analýza profitability- ROI (celková i dílčích kampaní)  Správa kreditního / bodového systému pro odměňovací logiku  Segmentace zákazníků  Návrh marketingových aktivit na důležité události (eventy, momenty pravdy)
 • 12. Věrnostní programy 2/2 1. Mechanika 2. Komunikač ní Komunikační kanál Cílová skupina Popis plán Kdy I. II. III. Roll-out Web Všechny segmenty Na webové stránce komunikace x týdnů po spuštění x x Obdrží e-mail s informací o spuštění věrnostního programu. Sdělení obsahuje informaci o bodovém stavu jejich konta. E- mail s příklady odměn a slev + obecná pravidla mechanizmu E-mail Top 3 segmenty programu. x segment A: zboží pro mladé ženy segment B: nabídka zboží pro starší ženy segment C: nabídka mixu zboží Zákazníkovi se zobrazí hodnota bodů, která mu bude 3. Vyhodnocení Při zadávání Objednávka Web Noví zákazníci připsána při úspěšném dokončení objednávky (včetně platby). x x x objednávky Odkaz na všeobecné podmínky programu. Po převzetí Noví zákazníci Skutečně připsané body a standardní komunikace. x x x zboží Součástí balíčku je věrnostní karta a principy fungování Při převzetí Zásilka Noví zákazníci x x x programu. zboží
 • 13. Afinitní modely Využití znalostí o chování zákazníka, jeho nákupech, frekvenci, výši útraty,… ke zvýšení prodejů a snížení komunikačních nákladů Vybírají zákazníky s nejvyšší pravděpodobností:  Nákupu produktu,  Zvýšení budoucí hodnoty zákazníka,  Podání výpovědi, … Rozřazení zákazníků dle pravděpodobnosti nákupu  Nejlepší desetina zákazníků (decil nakoupí) s 3,5- násobnou pravděpodobností proti průměrným zákazníkům
 • 14. Analýza nákupního košíku 1/2 Produkt A Souvislosti Výsledek • 90% zákazníků k němu • Pokud nabídnem e chce nápoj položku, která nejvíce • 50% zákazníků k němu souvisí = nápoj (90%) chce hranolky zdvojnásobíme • 25 % zákazníků chce k prodej proti běžné němu salát situaci, kdy nabízíme • 10% zákazníků náhodně vybrané požaduje k němu kečup produkty (45%) • 5% zákazníků požaduje • Zefektivně ní využití druhý hamburger kom unikač ních kanálů • P ů m rná úspě šnost r ě prodeje druhého• Zákazník kupuje obř í produktu je 45% hamburger Blog
 • 15. Analýza nákupního košíku 2/2 Vztah mezi jednotlivými produkty lze zobrazit korelační maticí (silné vztahy označené zeleně, slabé žlutě a negativní červeně) Produkt „K“ je vhodné cílit dohromady s produktem „A“ tG D H tA tB C K tE tF tL J I t t kt kt kt kt uk uk uk uk uk uk uk uk u u u u od od od od od od od od od od od od Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Produkt A - 0,01 0,02 - 0,03 - 0,02 - 0,03 - 0,02 - 0,06 Produkt B - 0,01 0,04 0,06 0,09 0,12 0,03 - 0,04 Produkt C 0,02 0,04 - 0,00 0,02 0,04 0,01 - 0,02 Produkt D - 0,03 0,06 - 0,00 0,13 0,02 0,00 - 0,08 Produkt E - 0,02 0,09 0,02 0,13 0,04 0,02 - 0,05 Produkt F - 0,03 0,12 0,04 0,02 0,04 0,02 - 0,03 Produkt G - 0,02 0,03 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 Produkt H - 0,06 - 0,04 - 0,02 - 0,08 - 0,05 - 0,03 0,01 Produkt I - 0,03 0,02 0,01 - 0,05 - 0,03 0,04 - 0,01 - 0,05 Produkt J - 0,00 0,11 0,04 0,12 0,20 0,05 0,05 - 0,04 Produkt K 0,36 - 0,00 - 0,01 - 0,07 - 0,04 - 0,01 - 0,03 - 0,08 * Anonymizovaná data
 • 16. Geo-marketing Analytický nástroj využívající GEO data a nástroje vhodný pro oslovení nejen stávajících, ale i potenciálních klientů  Akviziční nabídky v regionálních komunikačních kanálech (Přílohy novin, Regionální noviny, Rozhlas, Telemarketing, Outdoor, POS)  Popisná vizualizace regionů (využití např. pro reporting, vyhodnocování) Ke zpřesnění výsledků lze využívat data:  Různé úrovně detailu (kraje, okresy, obce, …)  Ze sčítání lidu (socio-demografická, data o budovách, …)  Externí databáze (kupní síla, dopravní dostupnost, …)
 • 17. Kontakt

Related Documents