Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli...
SPIS TREŚCIRozdział 1 Wprowadzenie..........................................................4Rozdział 2 ...
Tereni,mojej żonie i najwspanialszej kobiecie na świecie
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 1WprowadzenieTen eboo...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eJesteśmy ze sobą 40 wspaniałyc...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 2Tajemnica dobrego zw...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i egdyby ONA była inna, to by był...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eona… to czy tamto”, ale doskon...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 3Definicja dobrego zw...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eJeśli chcemy być szczęśliwi — ...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i ePrzede wszystkim: pracować nad...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 4Recepta na idealny z...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i echcą mieć w życiu — zarówno w ...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 5Pierwszy etapTen pie...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eNa pewno ta osoba, z którą się...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i esprzeciw wobec takiego biurokr...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 6Jak to było ze mnąMy...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eNie „chodziliśmy ze sobą” dług...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i emi się wstyd robi, że tak późn...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 7Poważna decyzja i dr...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i ePierwsza część mojej recepty n...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eCiekawe przykłady, potwierdzaj...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 8Nie ma odwrotuJak wi...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i ezdaje sobie sprawy. A trzeba s...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eodpowiadać od czasu do czasu. ...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 9Tematy tabuWielu lud...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eNie dotyczy to oczywiście tema...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 10Koncepcja 100% odpo...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i esach, w ilu procentach czują s...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i epłacenie, a nie za to, że kied...
Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 11MiłośćJeśli kogoś k...
Bóg Einsteina Tadeusz Niwiński Einstein — głęboko wierzący...
MY, czyli jak być razem Tadeusz Niwiński O naszym powodzeniu...
Najwspanialszy partner na świecie / Tadeusz Niwiński
of 34

Najwspanialszy partner na świecie / Tadeusz Niwiński

Poznaj przepis na to jak zostać najwspanialszym partnerem na świecie i stworzyć szczęśliwy związek.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Self Improvement      


Transcripts - Najwspanialszy partner na świecie / Tadeusz Niwiński

 • 1. Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tadeusz Niwińśki rok 2010Data: 22.09.2010Tytuł: Najwspanialszy partner na świecieAutor: Tadeusz NiwińskiProjekt okładki: Janusz SkierkowskiRedakcja: Magda WasilewskaSkład: Marcin GórniakowskiWydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.ul. Daszyńskiego 544-100 GliwiceWWW: www. ZloteMysli.plEMAIL: kontakt@zlotemysli.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylkoi wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiekzmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tejksiążce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszeniepraw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-stania informacji zawartych w książce.Wszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
 • 2. SPIS TREŚCIRozdział 1 Wprowadzenie..........................................................4Rozdział 2 Tajemnica dobrego związku....................................6Rozdział 3 Definicja dobrego związku......................................9Rozdział 4 Recepta na idealny związek..................................12Rozdział 5 Pierwszy etap..........................................................14Rozdział 6 Jak to było ze mną.................................................17Rozdział 7 Poważna decyzja i drugi etap...............................20Rozdział 8 Nie ma odwrotu......................................................23Rozdział 9 Tematy tabu............................................................26Rozdział 10 Koncepcja 100% odpowiedzialności....................28Rozdział 11 Miłość......................................................................29
 • 3. Tereni,mojej żonie i najwspanialszej kobiecie na świecie
 • 4. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 1WprowadzenieTen ebook jest dla Ciebie — dla nikogo innego. Nie licz na to,że można tę książkę polecić komuś, aby rozwiązał Twoje pro-blemy. Tylko Ty możesz się zmienić i tu znajdziesz rady dla sie-bie. Jeśli zaś chcesz naprawiać partnera — nie tędy droga. Terady są tylko dla Ciebie. Polecam także moją książkę, pt. MY,w której dyskutowane tutaj koncepcje są szerzej rozwinięte.Zawiera ona również wiele praktycznych ćwiczeń.Ten ebook dedykuję mojej żonie, która jest najwspanialszą ko-bietą na świecie, moją przyjaciółką, muzą i natchnieniem. Zna-jomi mówią, że jestem szczęściarzem, że trafiła mi się taka wspa-niała żona. A ja odpowiadam, że to nie kwestia szczęścia, tylkosolidnej pracy: sam sobie moją przyszłą żonę znalazłem i pozna-łem się na jej wspaniałości, inteligencji, pracowitości, solidności,poczuciu humoru, serdeczności, uroku, wdzięku i namiętności.To moja zasługa, że ją, po pierwsze, znalazłem, po drugie — za-interesowałem sobą, po trzecie — przekonałem, że jestem na tylewspaniały, że warto ze mną spędzić resztę życia. 5
 • 5. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eJesteśmy ze sobą 40 wspaniałych lat, mamy dwoje znakomiciewychowanych, samodzielnych, odważnych, wykształconychi szczęśliwych dzieci oraz dwóch wnuków.Odpowiedź na pytanie: „Gdzie znaleźć partnera?” jest dosyćprosta. Myśmy znaleźli się na studiach. Małżeństwa milione-rów podobno najczęściej spotykają się w bibliotekach (to masens). Ale szukać trzeba wszędzie, gdzie tylko Ci przychodzi dogłowy. Tam właśnie znajdziesz to, czego szukasz.Życzę Ci bardzo udanego związku z najbliższą Ci osobą, bo to jestjedna z najpiękniejszych i najważniejszych rzeczy w życiu, z którejwynika cała reszta. Ale jedyną drogą do uczynienia tego związkunajwspanialszym na świecie jest zmienianie siebie. Myśl głównieo sobie i o swoim szczęściu. Myśl o tym, co TY możesz zrobić, abyresztę życia spędzić z najwspanialszą osobą na świecie. 6
 • 6. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 2Tajemnica dobrego związkuOd czego zależy dobre małżeństwo, dobry związek dwojga ludzi?Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi: Zależy, czyje mał-żeństwo…Jeśli chodzi o małżeństwa innych, to, czy czyjś związek jest do-bry, czy nie, zależy na pewno od obojga partnerów. Zależy odtego, jak świadomie żyją, jak potrafią się porozumiewać, czy sąuczciwi w stosunku do siebie, czy wiedzą, czego chcą, co sobąreprezentują itd. To baaaaardzo złożona sprawa…Natomiast jeśli pytanie dotyczy MOJEGO małżeństwa, odpo-wiedź jest o wiele prostsza (chociaż na pewno trudniejsza dozrealizowania): Jakość mojego małżeństwa zależy wyłącznieode mnie. To JA decyduję o wszystkim… Począwszy od tego,kogo wybieram na partnerkę, aż po mądre i skuteczne pielę-gnowanie tego małżeństwa na co dzień. Wszystko, absolutniewszystko, zależy ode mnie.Oczywiście oprócz tego, co ode mnie nie zależy… Ale na to niemam żadnego wpływu i szkoda tracić czas na rozważanie, że 7
 • 7. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i egdyby ONA była inna, to by było inaczej. To jest rozważanietypu: co by było, gdyby babcia miała wąsy… Jest tak, jak jest,a nie inaczej i jedyne, co mogę zmienić, to mój sposób myśle-nia, moje postępowanie i — co najważniejsze — moje decyzje.W MOIM małżeństwie absolutnie wszystko zależy ode mnie.Wiem, że to trochę wygląda na kpinę, ale mówię całkiem serio.Jakość życia — nie tylko małżeństwa — zależy od tego, w jakimstopniu biorę na siebie za nią odpowiedzialność. Faktem jest,że nikt inny nie decyduje o niczym w moim życiu. To jest coś,z czego trzeba sobie wyraźnie zdać sprawę. Tylko JA decyduję.No dobrze, może ktoś powiedzieć, ale jeśli się na przykładsprzeczamy, to przecież JA nie mam wpływu na to, co ONAakurat przeżywa. Może po prostu jest właśnie targana hormo-nami i nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka jest nieznośna? JakJA mogę to zmienić?Bardzo prosto: przez przyjęcie całkowitej odpowiedzialności zazrozumienie jej stanu i odpowiednie jej potraktowanie. Przezzrozumienie sytuacji i swojej w niej roli. Przez zrozumienie jejzachowania, przez zrozumienie swoich reakcji, przez odpo-wiednie postępowanie.To, oczywiście, łatwiej mówić niż robić. Sam wiem coś na tentemat… Często bardzo wygodnie byłoby powiedzieć: „przecież 8
 • 8. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eona… to czy tamto”, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że tojednak ode mnie bardzo wiele zależy. Myślę, że gdybym mógłpowtórzyć swoje życie, o wiele mniej sprzeczałbym się z mojążoną, a może nawet wcale. Każdą różnicę zdań można przecieżjakoś rozwiązać. I nie patrzę na to z pozycji bicia się w piersi, żegdybym ja bardziej ustępował itd… Były sytuacje gdy (oczywi-ście!) miałem rację, ale teraz widzę, że o wiele skutecznieji prościej mogłem je rozwiązać. Zmieniając tylko SWOJE za-chowanie i decyzje.A dzisiaj? Jesteśmy idealnie zgodnym małżeństwem i kochamysię gorąco i z pasją. Przekonanie, że wszystko zależy ode mnie,czyni cuda. 9
 • 9. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 3Definicja dobrego związkuPomówmy wreszcie o małżeństwach innych… Od czego zależydobre małżeństwo? Może powinniśmy zacząć od pytania, jakstwierdzić, czy małżeństwo jest dobre, czy nie. Najlepsza meto-da polega na zadaniu każdemu z partnerów pytania, czy lepiejjest mu w małżeństwie czy lepiej byłoby osobno. Jeśli jestemprzekonany, że lepiej by mi było samemu (albo z kimś innym),to na co czekać? To są bardzo proste zasady, jeśli się pamięta,że mamy wybór.Zawsze mamy wybór.Jest to jedna z lepszych definicji, jaką słyszałem: związek jestdobry wtedy, kiedy każdemu z partnerów jest lepiej razem, niżbyłoby oddzielnie.Będąc w związku, nie możemy być szczęśliwi, jeśli jesteśmyprzekonani, że lepiej by nam samemu lub z kimś innym. Jeśliuważamy, że z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn „musimysię poświęcać” i trwać w danym związku, to znaczy, że to jestzły związek. 10
 • 10. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eJeśli chcemy być szczęśliwi — i to jest bardzo ważna uwaga —musimy nauczyć się patrzeć na wszystko, co robimy, pod ką-tem swojego zadowolenia. Wiem, że to brzmi egoistycznie, aleniestety nie ma innej drogi. Jeśli robimy coś — cokolwiek (nietylko o związek chodzi) — i jesteśmy przekonani, że nie daje tonam korzyści i nie czujemy się szczęśliwi, to nie powinniśmytego robić. Powinniśmy robić w życiu tylko te rzeczy, które sązgodne z naszym system wartości i powodują, że czujemy sięszczęśliwi. Jeśli nie mamy takich rzeczy, to może powinniśmynajpierw pomyśleć, co daje nam szczęście? Jaki jest właściwienasz system wartości? Za jakie rzeczy (materialne lub nie) je-steśmy gotowi wiele oddać? O jakie rzeczy warto, naszym zda-niem, walczyć?Ale wróćmy do związków. Jeśli decydujemy się wejść w zwią-zek (niezależnie od stopnia formalnego powiązania), jeżeli de-cydujemy się żyć razem z inną osobą, to od samego początkutrzeba zdawać sobie sprawę z tego, że bycie w tym związku po-winniśmy odbierać jako lepsze niż bycie osobno.Pozostaje pytanie: „Od czego zależy dobre małżeństwo?”. Inny-mi słowy, co robić, aby małżeństwo było dobre, czyli jak je do-skonalić. Znowu wracamy do swojego małżeństwa, bo po comielibyśmy doskonalić małżeństwa innych? — mało mamy ro-boty ze swoim? Co zatem robić, aby doskonalić swoje małżeń-stwo? 11
 • 11. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i ePrzede wszystkim: pracować nad sobą. To znowu wygląda nakpinę, ale kpiną nie jest, bo jeśli uznaję, że jakość mojego mał-żeństwa zależy ode mnie, to wkładanie pracy w siebie ma naj-większy sens. Jak lepiej podejmować decyzje? Jak umieć lepiejprzekonywać? Jak rozpoznawać manipulacje i nie dać sobąmanipulować? Jak okazywać miłość, zachwyt, szacuneki uwielbienie swojej partnerce? Jak dbać o siebie, aby mieć do-bry humor? Jak pomagać partnerce mieć dobry humor? Jakzarabiać mnóstwo pieniędzy, aby nie trzeba się było za bardzomartwić o zaspokojenie potrzeb materialnych? Jak wychowy-wać dzieci? Jak cieszyć się każdym dniem? To są wszystko py-tania, które trzeba skierować do siebie i na które trzeba sobiesamemu (starannie) odpowiedzieć. Z całą odpowiedzialnościąza swoje życie i swoje szczęście.Aby jednak odpowiedzieć sobie na te pytania, trzeba najpierwzastanowić się i dobrze zrozumieć, kim jesteśmy. W tym celubardzo polecam moją książkę pt. Elementarz życia. 12
 • 12. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 4Recepta na idealny związekJak być w idealnym związku? Recepta jest bardzo prosta i skła-da się tylko z dwóch kroków:1. Znaleźć idealnego partnera.2. Budować z tym partnerem swój związek.Ha, ha, ha — słyszę… Jak by to było takie łatwe, to wszyscy bybyli szczęśliwi…Nikt nie mówi, że te dwa kroki są łatwe! Ale to są tylko dwakroki. Na dodatek wyraźnie oddzielone od siebie w czasie —i to też jest jedną z tajemnic, aby ich nie mieszać.Naprawdę nie ma nic innego. Tylko tyle. Najpierw trzeba po-szukać, a potem pielęgnować. Szukanie zaczynamy wcześnie,już od dziecka. Instynktownie przyglądamy się różnym lu-dziom, z którymi mamy do czynienia i instynktownie wyobra-żamy sobie, co chcemy mieć w małżeństwie. Tych marzeń nienależy ignorować. Powinno się je rozwijać. Jedną z dobrychrad dla rodziców; jedną z dobrych zasad w wychowaniu dziecijest nauczenie ich, aby wizualizowały sobie, wyobrażały to, co 13
 • 13. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i echcą mieć w życiu — zarówno w sferze zawodowej, jak i rodzin-no-intymno-prywatnej. Jeśli nie myślimy o tym i nie potrafimywyobrażać sobie, z kim chcemy spędzić życie, to jest mała szan-sa, że takiego kogoś znajdziemy. Pierwszy krok zatem, to wie-dzieć, czego i kogo się chce, jakiego się partnera chce i jaki jestsens zawierania takiego związku. Tu można zastanowić się nadpytaniem, po co ludzie się żenią i po co zakładają rodziny.Robią to głównie po to, żeby mieć dzieci, chociaż często takmoże nie myślą, nie zdając sobie sprawy z biologicznego zapro-gramowania na reprodukcję, co może objawiać się myśleniem,że „tak po prostu” chcą się pobrać. Bardziej rozumowe podej-ście może polegać na chęci posiadania kogoś na starość, na kimbędzie się można oprzeć. Nasze okrutne geny tak nas zaprogra-mowały, że — w każdym razie na początku trwania związku —popierają nasze szczęście, żebyśmy byli zadowoleni, bo im po-myślniejszy i zgodniejszy związek, tym większa szansa prze-trwania naszego potomstwa. Tu akurat nie ma konfliktu mię-dzy tym, co czujemy, że nam sprawia przyjemność (czyli intere-sem naszych genów), a tym, co leży w naszym interesie i co tak-że społecznie uznane jest za słuszne. 14
 • 14. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 5Pierwszy etapTen pierwszy krok — dążenie do stworzenia związku — jestwięc dość naturalny, przyjemny, często bardzo spontaniczny.Niemniej powinien być robiony z dużą rozwagą. Żeby osiągnąćsukces w szukaniu partnera czy partnerki i nie ulegać nastro-jom chwili i emocjom, na które w tym okresie jesteśmy bardzopodatni, trzeba wiedzieć dokładnie, czego się chce.Pierwsza część mojej recepty na idealny związek: znaleźć ideal-nego partnera — brzmi dość prosto i naturalnie, ale jest w grun-cie rzeczy bardzo ważny i wymaga wiele pracy. Wielu młodychludzi ignoruje to, nie zdając sobie sprawy, że ich decyzje w tymczasie mają olbrzymi wpływ na ich całe życie. Normalne w tymokresie niepowodzenia i rozczarowania oraz przekonanie, żeznalezienie dobrego partnera to raczej łut szczęścia niż systema-tyczny wysiłek, połączone z nastrojem spontaniczności mogą ła-two zmylić czujność i obniżyć poprzeczkę wymagań. To jestzgubne na dłuższą metę, bo będzie mściło się w drugim etapie.W grupie sens w internecie spotkałem się z takim przekona-niem młodej dziewczyny: 15
 • 15. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eNa pewno ta osoba, z którą się w przyszłości zwiążę (np mał-żeństwem), będzie dla mnie najważniejsza — ale to musiałbybyć ktoś, kto spełniałby moje wszystkie oczekiwania i potrze-by emocjonalne, żebym mogła się tak jednostronnie zako-chać… jednym słowem ideał (a ja nie wierzę w istnienie ide-ału…:-).Oczekiwanie ideału w połączeniu z deklarowaniem (niby żarto-bliwie) braku wiary w możliwość spotkania takiego człowieka,dobrze ilustruje to, o czym tutaj mówię: bardzo niebezpieczneograniczenie pierwszego etapu do pierwszego lepszego kandy-data.Jest to również nieświadome programowanie się na porażkę,bo przekonanie, że się nie spotka ideału, może stać się samo-spełniającą się przepowiednią. Dlatego pierwszy etap (poszuki-wania) trzeba zacząć od uwierzenia, że znalezienie idealnegopartnera jest możliwe oraz że się na to zasługuje (poczucie za-sługiwania wiąże się ze zjawiskiem samouznania).Szukanie partnera czy partnerki trzeba świadomie zacząć oddokładnego zdania sobie sprawy z tego, czego się chce. Tutajnigdy za dużo ćwiczeń, polegających głównie na spisywaniu,nie raz i nie dwa, ale wiele razy, listy swoich wymagań. Nakartce piszemy cechy naszego idealnego partnera, które syste-matycznie porządkujemy i sortujemy według ważności. Tomoże wydawać się przesadą, może powodować odruchowy 16
 • 16. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i esprzeciw wobec takiego biurokratycznego podejścia do miłości,ale nie ma lepszej metody niż spisanie swoich celów. Nie bójsię więc pisać, czego oczekujesz od potencjalnego partnera czypartnerki. Jakie to są cechy? Jakie przekonania, jaki systemwartości powinien nasz partner posiadać? Czego oczekujemyod naszego związku, czego w nim szukamy, co chcemy osią-gnąć?To są wszystko pytania, na które powinniśmy sobie starannieodpowiedzieć. Nie należy żałować czasu na pisanie, przepisy-wanie i ciągłe aktualizowanie takiej listy wymagań. Z chwilą,kiedy już to wszystko wiemy i mamy dość wyraźny obraz swo-jego przyszłego partnera, następna część tego etapu jest sto-sunkowo prosta, bo prędzej czy później osoba spełniająca tewarunki pojawi się w naszym życiu i wtedy po prostu wiemy, żeto ta osoba. 17
 • 17. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 6Jak to było ze mnąMyśmy z Teresą poznali się w 1969 roku i właściwie od pierw-szego wejrzenia wiedzieliśmy, że „to jest to”. Ja w każdym raziewiedziałem, że Teresa jest osobą, z którą chcę spędzić resztę ży-cia. Może nie znałem wtedy tych technik z wypisywaniem swo-ich wymagań i dokładnym wymienianiem pożądanych cechprzyszłej partnerki, może nie robiłem tego z ołówkiem w ręku,może robiłem to bardziej intuicyjnie, ale na pewno miałem wy-raźną wizję mojej przyszłej rodziny, mojego małżeństwa. Pa-miętam, że od wczesnego dzieciństwa często zastanawiałem sięnad tym i wyobrażałem sobie, jak to będzie. Wydaje mi się, żeto mi bardzo pomogło, bo wchodziłem w związek z Teresąz wyraźną wizją, czego chcę, i głębokim przekonaniem, że Tere-sa jest tą idealną partnerką. To przekonanie było tak głębokie(i chyba obopólne), że zapomniałem się Teresie oświadczyć…(do dzisiaj lubi mi to wypominać). Po prostu uznaliśmy pewne-go dnia, że warto się pobrać. Było to coś zupełnie naturalnegoi oczywistego dla nas obojga. Dla podejrzliwych dodam, że To-mek nie urodził się w trzy miesiące po ślubie, ale w trzy lata. 18
 • 18. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eNie „chodziliśmy ze sobą” długo, bo tylko rok i trzy miesiąceprzed ślubem. Poznaliśmy się na studiach, ja byłem na rok za-wieszony w prawach studenta, więc trafiłem o rok niżej, gdzieczekała na mnie Teresa (za co do tej pory jestem wdzięcznyrektorowi, który mnie w 1968 roku zawiesił). Teresa byłapierwszą studentką na roku: nieprzeciętna inteligencja, praco-witość, poczucie humoru, do tego te oczy — głębokie i ciekawe,uśmiechnięte, oraz bezpośredniość, naturalność, otwartość,szczerość, nie mówiąc o wysportowanej sylwetce i niezwyklezgrabnych nogach…Wspólne zainteresowania i uczenie się do egzaminów na pew-no sprzyjały lepszemu poznaniu się. Nie obyło się też bez te-stów w postaci różnych logicznych zagadek, które Teresa dodzisiaj pamięta… Jak na to patrzę z perspektywy, widzę że bar-dzo starannie podchodziłem do tego pierwszego etapu wyborui że Teresa spełniała dość wysoko postawione wymagania.Gdybym miał odtworzyć moją listę, to zaczynałaby się od uczci-wości, otwartości, inteligencji, poczucia humoru… potem poja-wiły by się cechy fizyczne, zainteresowanie sportem, zgrabność,ładne nogi… O dobrym seksie nie marzyłem wtedy, bo marzy-łem o seksie w ogóle… i nie wyobrażałem sobie, że seks możebyć lepszy lub gorszy (myślałem, że jak już jest, to na pewnojest cudowny!). Miałem 22 lata, gdy straciłem dziewictwo z Te-resą, więc jak dzisiaj czytam niektóre listy w grupie sens, to aż 19
 • 19. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i emi się wstyd robi, że tak późno. Pewnie z dzisiejszym doświad-czeniem zacząłbym o wieeeeele wcześniej, ale wtedy byłem bar-dzo nieuświadomiony… i w sumie lepiej, że się tak tym genomłatwo nie dałem (chociaż wtedy wydawało mi się, że nie mamszczęścia), a raczej wkładałem energię w studia, organizowaniesobie dorosłego życia i poszukiwanie prawdziwej miłości. 20
 • 20. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 7Poważna decyzja i drugi etapPierwsza sprawa: wiedzieć, czego się chce, a potem szukać, szu-kać, szukać… i wreszcie znaleźć tę osobę. Kiedy ją się znajdzie,oczywiście, trzeba jej się przyjrzeć i pobyć z nią na tyle długo,aby odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania, a nie opieraćsię na pierwszym wrażeniu, które może być złudne. W tymokresie trzeba świadomie rozmawiać na najróżniejsze tematyi wywoływać dyskusje na temat ważnych spraw życiowych, sys-temu wartości, jaki wyznajemy, co nam się w życiu podoba,a co nam się nie podoba, postawy, jakie nam się podobają, a ja-kie nie, o czym nasz przyszły wybrany czy wybrana marzy i ja-kie sobie stawia cele (i czy w ogóle je sobie stawia!). To wszyst-ko trzeba konieczne przedyskutować, żeby można było się zde-cydować i zamknąć ten pierwszy etap dokonywania wyboru.Wielu ludzi zupełnie sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jednaz najpoważniejszych decyzji życiowych. Emocje często biorągórę, przekonanie, że „jakoś to będzie” i fakt, że istnieją rozwo-dy — powoduje, że często zbyt pochopnie podejmujemy tę de-cyzję.To jest bardzo poważna decyzja! 21
 • 21. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i ePierwsza część mojej recepty na idealny związek kończy sięw tym momencie i powinna być wyraźnie oddzielona od tego,co będzie dalej, od drugiego kroku. Nawet kultura, w której ży-jemy, sprzyja temu, bo zachęca do uczczenia tego ważnego mo-mentu ceremonią ślubu. W momencie dokonania wyboru, jakto się mówi, klamka zapadła. Dobrze zdawać sobie sprawęz tego, że wybiera się tylko do pewnego momentu, a kiedy sięwybierze i postanowi razem żyć, trzeba całkowicie zmienićswoje nastawienie. To jest nowy etap.Teraz, w drugim etapie, nie wolno zadawać sobie pytania, czyto jest ten właściwy partner czy partnerka, nie można mówićsobie: „trzeba było…” czy „szkoda że…”. Teraz nadszedł czas za-dawania sobie pytania: co ja mogę zrobić, żeby ten związek byłtrwały i szczęśliwy, żeby był tym, czego oczekiwałem. Tutajwłaśnie leży źródło wielu nieporozumień i wielu konfliktów. Sąosoby, które bez przerwy szukają i nie kończą nigdy tego pierw-szego etapu. „A może jednak ja z tym bym miała lepiej…”,„A może jednak ta byłaby lepsza…”. Nie wolno tak myśleć i niewolno tak mówić, przede wszystkim dlatego, że to obraca sięprzeciwko nam. Jeżeli nie wkładamy energii w budowaniezwiązku, tylko koncentrujemy się ciągle na pierwszym etapiewyboru, to nie stwarzamy sprzyjającej atmosfery do budowa-nia związku. 22
 • 22. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eCiekawe przykłady, potwierdzające tę teorię, można znaleźćw kulturach, w których małżeństwa kojarzone są przez rodzi-ców, często bez żadnej możliwości decydowania przez zaintere-sowanych. Pierwszy etap w ogóle nie istnieje, a co za tym idzie,nie można do niego powrócić. Na dodatek klamka zapadaw sposób czasem drakoński, jeśli rozwody są praktycznie nie-możliwe. Znam osobiście parę pochodzącą z Indii, gdzie rodzi-ce dobierają partnerów. Mimo że para ta mieszka w Kanadzie,do głowy im nie przychodzi, że mogliby się rozwieść. Poznalisię w dniu ślubu i powiedziano im, że mają być małżeństwem,więc byli. Nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że mogłobybyć inaczej. Nie przyszło im do głowy, że ktoś brutalnie odebrałim prawo samostanowienia. W sytuacji, gdy byli przekonani, żenie ma innego wyjścia, koncentrowali się na tym, żeby to mał-żeństwo było dobre. I było. 23
 • 23. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 8Nie ma odwrotuJak widać, nawet w tak okrutnej sytuacji (okrutnej być możetylko z punktu widzenia ludzi przyzwyczajonych do swobodne-go decydowania o tym kogo poślubiają) przekonanie o nieod-wracalności swojego małżeństwa jest bardzo pozytywne. Sku-teczność tego nastawienia wynika z tego, że koncentruję się natym, co można zrobić, aby związek był szczęśliwy i żebym ja byłszczęśliwy w tym związku, a nie na wątpliwościach, czy dobrzewybrałem. To na pewno pomaga. Jest wiele szczęśliwych mał-żeństw, które zawarte były na zasadzie umowy rodziców, a po-tem okazało się, że były doskonale dobrane. I odwrotnie — jestwiele małżeństw zawieranych z olbrzymiej miłości, które siępotem bardzo szybko rozpadają, bo partnerzy się nie mogą zro-zumieć, ciągle szukają tego „idealnego”.Właśnie to nastawienie (a może lepiej powiedzieć: brak prze-stawienia z szukania na budowanie) jest czynnikiem rozbijają-cym. Brak zrozumienia tej zasadniczej zmiany nastawienia, ja-kiej wymaga budowanie swojego związku, jest dość infantylnei na pewno częściowo wynika z braku wiedzy na ten temat. Tojest niedojrzałość życiowa, z której wielu ludzi zupełnie nie 24
 • 24. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i ezdaje sobie sprawy. A trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że je-śli weszło się w związek, to to jest MÓJ związek. Dobrze jest so-bie powiedzieć: JA jestem w 100% odpowiedzialny za mójzwiązek, nie w 50%, nie w 80% ani nawet nie w 99%, tylkow 100%, bo to jest MÓJ związek. Wszystko, co się w nim dzieje,zależy ode mnie. Od mojego postępowania zależy, co będziew tym związku.Czy to znaczy, że ta druga osoba nie może być trudna? Ależoczywiście, że są różne problemy do pokonania, ludzie mająróżne przyzwyczajenia i metody działania, które mogą nam sięnie podobać, różne rzeczy, z którymi możemy się nie zgadzać,ale od nas zależy, jak się do tego ustosunkujemy. Od nas zależy,czy potrafimy nawiązać skuteczną komunikację z drugą osobą,czy potrafimy wyrażać swoje potrzeby i opinie, ale także słu-chać i być otwartym na potrzeby i opinie drugiej osoby.To jest cała tajemnica: najpierw dobrze wybrać, a potem sta-rannie i konsekwentnie pracować nad tym, żeby było jak najle-piej.Wróćmy do definicji dobrego małżeństwa. Jeśli uznajemy, żedobry związek to taki, w którym oboje partnerzy mają lepiej,niż byłoby im osobno, to oczywiście pod tym kątem należy oce-niać swoje małżeństwo. Czy jest mi lepiej, czy rozwijam się, czykorzystam na tym, że jestem w tym związku, czy byłoby mi le-piej gdybyśmy nie byli razem? Na takie pytania trzeba sobie 25
 • 25. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eodpowiadać od czasu do czasu. Jeśli wydaje się, że tak nie jest,należy myśleć nad rozwiązaniami — jak to zmienić, jak dojśćdo tego, żeby było lepiej. Kluczem jest komunikacja z partne-rem, umiejętność przekazania swoich myśli, tego, czym sięmartwimy, i tego, co uważamy, że trzeba przedyskutować. 26
 • 26. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 9Tematy tabuWielu ludzi potrafi opowiadać najróżniejsze rzeczy o proble-mach, które mają w swoim małżeństwie. Potrafią opowiadać topsychologom, znajomym, przyjaciołom, a nawet obcym lu-dziom, a nie potrafią rozmawiać ze swoim partnerem czy part-nerką. Zasadniczą sprawą jest umówienie się od samego po-czątku małżeństwa, a najlepiej jeszcze przed jego zawarciem, żenie ma tematu, na który nie można by było rozmawiać. Możeakurat być nieodpowiedni moment i każdy z partnerów maprawo powiedzieć, że nie chce w tej chwili o czymś rozmawiać,ale prędzej czy później każdy temat powinien być możliwy doomówienia. Jeśli któryś z partnerów uzna, że temat jest trudny,można poczekać, nawet kilka dni, i zapewnić odpowiednią at-mosferę, można z góry umówić się na konkretny termin, kiedynic nam nie będzie przeszkadzało, kiedy będziemy mogli po-święcić czas na spokojne i konsekwentne przeanalizowanieproblemu i wspólne poszukiwanie rozwiązania. Nie powinnobyć żadnego tematu tabu. Najbardziej niszczące i zatruwającemałżeństwa są tematy, na które nie chcemy i nie potrafimy roz-mawiać. 27
 • 27. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eNie dotyczy to oczywiście tematów, które używane są do drę-czenia partnera. Czasem bywa, że któreś z małżonków ma takiulubiony temat do drażnienia partnera i wpędzania go w po-czucie winy, temat, który poruszany już był wielokrotnie. Tojest zupełnie co innego. Podobnie jak ostry nóż może być uży-wany do przygotowywania jedzenia albo do atakowania czło-wieka, tak i różne tematy mogą konstruktywnie budować zwią-zek albo tylko ranić. Żadnego noża, żadnego ostrego tematu niepowinniśmy się bać i powinniśmy go omawiać aż do korzeni, ażdo dotarcia do najbardziej zasadniczych, najbardziej podsta-wowych problemów tkwiących w tym temacie, ale nie powinnoteż być tematów używanych wyłącznie do ranienia partnera.Jeśli takie istnieją, to oczywiście trzeba je zidentyfikowaći umówić się raz na rozmowę, może nawet kilka rozmów, któredotrą do źródeł, wszystko wyjaśnią i doprowadzą do porozu-mienia, a potem umówić się, że w kółko tego samego się nieporusza. To zrozumiałe, że tak powinno być. 28
 • 28. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 10Koncepcja 100% odpowiedzialnościUżywając słowa „odpowiedzialność” w stosunku do przeszłości,mamy na myśli bardzo różne rzeczy. Ta wieloznaczność języko-wa nie jest przypadkowa, bo doskonale nadaje się do manipu-lowania poczuciem odpowiedzialności, czyli poczuciem winy.Mówiąc o odpowiedzialności za (popełnione w przeszłości)grzechy, możemy mieć tylko na myśli odpowiedzialność za ichewentualne naprawienie w przyszłości.Jest to zawsze dość kontrowersyjny temat na kursach, któreprowadzę. Pierwsza kontrowersja dotyczy „odpowiedzialności”za przeszłość. Fakt, że przeszłości zmienić nie można, wydajesię dość oczywisty, ale nawyk myślenia kategoriami winy jestczęsto bardzo głęboki. Logicznie rzecz biorąc, osoba, któramówi komuś „czaba było” (nawet jeśli elegancko powie „trzebabyło”), jest nienormalna!Nie można od nikogo żądać, aby zmienił przeszłość.Druga kontrowersja związana z pojęciem odpowiedzialnościjest ilościowa. Na ile, mianowicie, czyli w jakim stopniu, jeste-śmy odpowiedzialni? Często zadaję pytanie słuchaczom na kur- 29
 • 29. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i esach, w ilu procentach czują się odpowiedzialni za swój zwią-zek. Z reguły znajduje się kilka osób, które twierdzą, że 50%(a ja tylko na to czekam…), niektórzy są skłonni przyjąć 60%,a nawet 80%, ale niewiele osób jest przekonanych, że sąw 100% odpowiedzialni za swój związek. Czasem wywiązuje siędługa (a nawet zacięta) na ten temat dyskusja. No bo jak tu za-kładać, że ja jestem całkowicie odpowiedzialny? Przecież „tadruga strona” też powinna być odpowiedzialna!Jest to jedna z ważniejszych koncepcji, którą trzeba zrozumieć,jeśli chce się mieć udany związek. Mój związek jest w 100%MOIM związkiem.Trzecia kontrowersja na kursach dotyczy dzielenia włosa naczworo, czyli „po co tyle o tym mówić?”. Język, jakiego używa-my, często przeszkadza nam w prawidłowym myśleniu. Zupeł-nie nieświadomie ulegamy manipulacjom i złym nawykom.Przekonanie o „odpowiedzialności” za przeszłość może łatwosprowadzać się do destrukcyjnego poczucia winy, które samow sobie niczego nie naprawia. Mamy wtedy tendencje do szu-kania winnych, zamiast szukania rozwiązań.Nie jestem odpowiedzialny za przeszłość, jako że tego już niemogę zmienić. Jestem odpowiedzialny za przyszłość, na doda-tek za wszystko i zawsze w stu procentach. Nawet za alimenty,jakie mam do płacenia: jestem odpowiedzialny TYLKO za ich 30
 • 30. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i epłacenie, a nie za to, że kiedyś, być może, zbyt lekkomyślnie sięzachowałem.Szukanie winnych patrzy do tyłu. Prawdziwa odpowiedzialnośćpatrzy zawsze do przodu. I tylko w takim znaczeniu powinnosię używać tego słowa. 31
 • 31. Ta d e u s z N i w i ń s k i : : N a j w s p a n i a l s z y p a r t n e r n a ś w i e c i eRozdział 11MiłośćJeśli kogoś kochasz, pozwól mu odejść. Jeśli wróci — był za-wsze Twój, jeśli nie — nigdy nim nie był.Miłość jest wyjątkową mieszaniną uczuć i postaw. Może byćmieszaniną wybuchową albo potężną siłą twórczą. Może nisz-czyć — albo zwyciężać i budować. Jest wiele, często sprzecz-nych, przekonań na temat miłości. Co to jest właściwie praw-dziwa miłość?Miłość — przede wszystkim ta seksualna — wynika z biologii.Nie ulega wątpliwości, że istnieją mechanizmy zakochiwaniasię i wiązania w pary. Te zjawiska występują również u zwie-rząt, więc oczywiste jest ich biologiczne podłoże zaprojektowa-ne w wiadomym celu. Ale jako ludzie możemy do zwierzęcegopodłoża dodać aspekt ludzki i duchowy. 32
 • 32. Bóg Einsteina Tadeusz Niwiński Einstein — głęboko wierzący ateista Einstein określał się jako „głęboko wierzący ateista”. Nie wierzył w Boga takiego, jak go opisują różni ludzie, którzy twierdzą, że posiadają (obja- wioną) wiedzę na temat Boga. Wierzył natomiast w potęgę i piękno wszech- świata, w boską konsekwencję funk- cjonowania praw rządzących Energią, Materią i Informacją. „Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył tenświat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać Jego myśli,reszta to szczegóły.” — Albert EinsteinNikt w Polsce nie odważył się jeszcze o tym napisaćWiara lub niewiara w Boga, wyznawanie konkretnej religii z założeniapowinny nam służyć i pomagać. Powinny wyryć solidny system warto-ści, którym kierowanie się w życiu ma je doprowadzić do harmoniii szczęścia. Niestety, nie zawsze tak jest. Niekiedy wiara zamiastwspomagać, blokuje otwartość naszego umysłu, karmiąc nas stra-chem i manipulując podstawowymi instynktami.Tadeusz Niwiński pragnie przekazać Ci swoje trzeźwe i zdroworozsąd-kowe spojrzenie na religię, wiarę i to, jaki może mieć ona wpływ naTwój sukces. Jesteś tym, w co wierzysz. Więc jeśli nie podoba Ci siędo końca to, kim jesteś teraz i jakie odnosisz rezultaty, może warto zaj-rzeć wgłąb siebie i zweryfikować to, w co wierzysz i jak wierzysz? Czyodważysz się na taki krok?Tadeusz Niwiński jest autorem książek z zakresu rozwoju osobowo-ści: JA, TY, MY, Elementarz życia, Kluby sukcesu TeTa w XXI wieku.Wiedzę na temat szczęśliwego, mądrego i spełnionego życia zebrałpod hasłem System TeTa.
 • 33. MY, czyli jak być razem Tadeusz Niwiński O naszym powodzeniu życiowym, sukcesie i zadowoleniu decyduje przede wszystkim umiejętność postę- powania z rodziną, szefami, podwład- nymi, przyjaciółmi, znajomymi i sąsia- dami. Wiele problemów, których doświad- czamy w życiu, ma źródło w kontak- tach z ludźmi. Udane przyjaźnie, szczęśliwe małżeństwa i kochające się rodziny nie są przypadkiem ani prezentem od rodziców, kosmitów,rządu lub siły wyższej — chociaż wielu ludzi zachowuje się, jakby takwłaśnie było.Tymczasem nie jest to kwestia zrządzenia losu, ale ciężkiej pracy!Nasz sukces w stosunkach z ludźmi jest wynikiem świadomego po-znawania i stosowania praw funkcjonowania społeczeństwa, a takżewiedzy na temat zasad działania ludzkiego umysłu — siedziby myśli,uczuć i emocji. Udane życie jest wynikiem pracy nad własną umiejęt-nością postępowania z otoczeniem. Ta umiejętność nigdy nie możebyć zbyt duża.Książka MY mówi o związkach, o tym, jak je tworzyć i pielęgnować.Wyjaśnia, na czym polegają te udane, jakie są ich dobre i złe stronyoraz jak warto w takim związku postępować. Traktuje również o miło-ści, przyjaźni i zasadach współżycia z ludźmi: jak zgodnie, a jednocze-śnie asertywnie i z poczuciem własnego prawa do samorealizacjiwspółdziałać z innymi.Ta publikacja opiera się na założeniu, że to właśnie Ty kierujesz całymswoim życiu. Wszystkie podane tu rady prowadzą więc do zmian, któ-rych możesz dokonać sam, tak aby skutecznie poprawić relacjez Twoim najbliższym otoczeniem.

Related Documents