Darmowa publikacja, dostarczona przez ZloteMysli.pl© Copyright for Polish edition by Zlot...
SPIS TREŚCIROZDZIAŁ ITEN, KTÓRY PRAGNĄŁ ZŁOTA.........................................................4ROZDZIAŁ IINAJBOGAT...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● st...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● st...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● st...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str...
POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:Sztuka wzbogacania się – Wallace D. Wattles Największą różnicą między bogatymi ...
Najbogatszy człowiek w Babilonie / George Samuel Clason
of 37

Najbogatszy człowiek w Babilonie / George Samuel Clason

Książka o tym, jak stać się bogatym…
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      Technology      


Transcripts - Najbogatszy człowiek w Babilonie / George Samuel Clason

 • 1. Darmowa publikacja, dostarczona przez ZloteMysli.pl© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.plData: 7.09.2007Tytuł: Najbogatszy człowiek w BabilonieAutor: George Samuel ClasonTłumacz: Piotr ObmińskiKorekta: Anna Popis-WitkowskaSkład: Anna Popis-WitkowskaNiniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezWydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartościpublikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jejodsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.Dystrybucja w Internecie, za zgodą AutoraInternetowe Wydawnictwo Złote MyśliNetina Sp. z o. o.ul. Daszyńskiego 544-100 GliwiceWWW: www.ZloteMysli.plEMAIL: kontakt@zlotemysli.plWszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
 • 2. SPIS TREŚCIROZDZIAŁ ITEN, KTÓRY PRAGNĄŁ ZŁOTA.........................................................4ROZDZIAŁ IINAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE......................................7ROZDZIAŁ IIISIEDEM LEKÓW DLA CHUDEJ SAKIEWKI....................................12ROZDZIAŁ IVSPOTKAJ BOGINIĘ POWODZENIA W ŻYCIU.................................16ROZDZIAŁ VPIĘĆ PRAW DOTYCZĄCYCH ZŁOTA...............................................18 Pięć Praw Dotyczących Złota......................................................19ROZDZIAŁ VIBANKIER.........................................................................................22ROZDZIAŁ VIIMURY BABILONU...........................................................................25ROZDZIAŁ VIIIHANDLARZ WIELBŁĄDÓW............................................................27ROZDZIAŁ IXBABILOŃSKIE GLINIANE TABLICZKI...........................................30ROZDZIAŁ XNAJSZCZĘŚLIWSZY CZŁOWIEK W BABILONIE............................32
 • 3. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 4Rozdział I Ten, który pragnął złota Rozdział I Ten, który pragnął złotaWystępują:Bansir – Budowniczy RydwanówKabbi – MuzykArkad – Najbogatszy Człowiek w Babilonie„Smutno spoglądał na swój skromny dom i warsztat pod gołymniebem, gdzie stał częściowo już ukończony rydwan”.„Jego żona co chwilę pojawiała się na progu, a jej ukradkowe spoj-rzenia w jego kierunku przypominały mu, że worek z żywnościąjest już niemal pusty i że powinien pracować”.Bansir, budowniczy rydwanów, był zbyt pogrążony we własnychproblemach, by zwracać uwagę na dobiegające go odgłosy życiaprzebiegającego wewnątrz murów Babilonu. To miasto było mie-szaniną wielkości i nędzy – niewiarygodne przejawy bogactwai najokropniejszego ubóstwa. Bansir nie potrafił zrozumieć, dlaczego pracował tak ciężko, a wciąż należał do najuboższych.Był tak zajęty swymi myślami, że nie dostrzegł nawet swego przy-jaciela Kabbiego, który zbliżał się w jego kierunku, grając na lirze.Wyszukany ukłon Kabbiego pozostał niezauważony, podobnie jakjego prośba o „dwa nędzne szekele”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 4. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 5Rozdział I Ten, który pragnął złota„Gdybym miał dwa szekele”, ponuro odpowiedział Bansir, „niemógłbym ich nikomu pożyczyć, nawet tobie, najlepszemu z mychprzyjaciół, bo to by była moja fortuna – moja cała fortuna. Nikt niepożycza całej swojej fortuny, nawet swym najlepszym przyjacio-łom”.Potem zaszokowany Kabbi wysłuchał opowiadania Bansira o śnie,jaki miał on ostatniej nocy. Bansir śnił, że jest człowiekiem zamoż-nym, cieszącym się miłym, wygodnym życiem i zawsze pełną kiesą.„Dlaczego więc te przyjemne uczucia, jakie to musiało wywołać,zmieniły cię w ponurą figurę, podobną do tych na miejskich mu-rach?” – spytał Kabbi. „Rzeczywiście, dlaczego?! Ponieważ po prze-budzeniu uświadomiłem sobie, jak pusta jest moja sakiewka i przepełniło mnie uczucie buntu.Pogadajmy może teraz o tej sprawie..”.Wspominając dni, gdy byli młodymi ludźmi, Bansir i Kabbi doszlido własnych doświadczeń dotyczących pieniędzy. Zarobili przez tewszystkie lata całkiem sporo złota, jednak wcale nie było tego terazwidać. Obaj wierzyli, że któregoś dnia spłynie na nich bogactwo.Teraz zaczynali dochodzić do wniosku, że nic takiego raczej się niezdarzy, a jednocześnie często byli zmuszeni ostro kombinować, cozrobić, by ich rodziny nie chodziły głodne. Wkrótce ponury nastrójBansira udzielił się i Kabbiemu. I kiedy tak w przygnębieniu snuliswe niewesołe rozważania, w końcu przyszedł im do głowy najlep-szy dotychczas pomysł. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 5. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 6Rozdział I Ten, który pragnął złota„Nie chcemy przecież rok po roku żyć jak niewolnicy. Praca, praca,praca, która nigdzie nie prowadzi!”... „Czy nie dałoby się dowie-dzieć, jak inni zdobywają złoto i robią to, co robią?” – podsunąłKabbi. „Może jest jakiś sekret, którego moglibyśmy się nauczyć, gdybyśmy poszukali kogoś, kto go zna?”– odparł Bansir z namysłem.Przypomnieli sobie o swym szkolnym przyjacielu sprzed lat, o imie-niu Arkad, który był „błogosławiony przez dostatek”, a którego po-wszechnie uznawano za „Najbogatszego Człowieka w Babilonie”.Postanowili poprosić Arkada o radę.„Sprawiłeś, że zrozumiałem, dlaczego nigdy nie udało nam się dojśćdo jakiegokolwiek bogactwa – nigdy go nie szukaliśmy!Przecież w tym wszystkim, do czego naprawdę się przyłożyliśmy,osiągnęliśmy sukcesy. Musimy więcej się dowiedzieć, byśmy mogli lepiej prosperować.Lepiej rozumiejąc, znajdziemy skuteczniejsze sposoby realizacji na-szych pragnień”.„Idźmy do Arkada jeszcze dzisiaj!” – ponaglał Bansir.Bansir i Kabbi zebrali grupę swych dawnych przyjaciół z dzieciń-stwa, potrzebujących tego samego rodzaju przewodnictwa. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 6. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 7Rozdział II Najbogatszy Człowiek w Babilonie Rozdział II Najbogatszy Człowiek w BabilonieWystępują:Arkad – Najbogatszy Człowiek w BabilonieBansir – Budowniczy RydwanówKabbi – MuzykAlgamish – BogaczAgger – Producent TarczAzmur – CeglarzArkad był znany w całym kraju ze swego bogactwa, hojności wo-bec własnej rodziny i dobroczynności. Grupa, którą zebrali Bansiri Kabbi, rozpoczęła dyskusję od interesujących poglądów na życie.„Dlaczego ma być tak, że kapryśny los ciebie wyróżnił, byś cieszyłsię wszystkimi życiowymi dobrami, całkiem zapominając o nas,którzy też na to zasługujemy?”. „Jeśli nie zdobyliście przez te lata więcej niż absolutnie minimum potrzebne do przeżycia, to dlatego, że albo zaniedbaliście nauczenia się praw rządzących budowaniem bogactwa, albo też się do nich nie stosowaliście.»Kapryśny los« to złośliwa bogini, nieprzynosząca nikomu trwałe-go dobra... Tworzy rozrzutników, szybko tracących wszystko, cozdobyli”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 7. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 8Rozdział II Najbogatszy Człowiek w BabilonieŁatwe pieniądze długo nie trwają, tego właśnie uczy Arkad. To ab-solutna prawda! Pomyśl o tych wszystkich w swym otoczeniu, któ-rzy wygrali na loterii czy w podobny sposób zdobyli pieniądze.Większość z nich nie ma już z tego nic.Spytano Arkada o oczywistą sprawę, czyli o to, jak zdobył swą for-tunę. Okazało się, że już we wczesnej młodości doszedł do wniosku,że wszelkie dające zadowolenie i szczęście rzeczy zostają wzmoc-nione dzięki obecności bogactwa.„Bogactwo jest potęgą, dzięki bogactwu wiele rzeczy staje się moż-liwe”.Kiedy sobie to uświadomił, postanowił upomnieć się o swoją częśćżyciowych dóbr, ponieważ nie zadowoli go życie biedaka. Zdecydo-wał o następujących rzeczach:✔ Z całą energią odda się studiom nad zdobywaniem bogactwa.✔ Kiedy już pozna jego zasady, będzie się do nich ściśle stosował.Arkad wyjaśnił całej grupie, że istnieją dwa typy uczenia się. Jed-nym jest to, czego się dowiedzieliśmy i teraz wiemy, drugim – tre-ning uczący nas znajdować to, czego nie wiemy.Arkad zaraz po szkole znalazł pracę skryby i wykonywał ją przezwiele miesięcy za bardzo niewielką pensyjkę. Jeden z jego klientów,bogacz o imieniu Algamish, chciał, by pewną pracę wykonano muw ciągu nocy. Arkad w zamian za tak szybką usługę zażądał od Al-gamisha informacji o tym, jak sam także mógłby się stać bogaty.Pierwsza rada otrzymana od Algamisha brzmiała tak: „Odnala-złem drogę do bogactwa, kiedy zdecydowałem, że część wszystkie-go, co zarabiam, jest moja na zawsze”. Ta rada, aby oszczędzać nie Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 8. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 9Rozdział II Najbogatszy Człowiek w Babiloniemniej niż dziesiątą część wszystkiego, co Arkad zarabia, stała siępoczątkiem transformacji. „Każda złota moneta, którą zaoszczędzisz, jest niewolnikiem pracującym na ciebie. Każdy miedziak, który ona zarabia, jest jej dzieckiem, które także może dla ciebie zarabiać”.Kiedy Arkad spotkał się po dwunastu miesiącach z Algamishem,miał zaoszczędzoną dziesiątą część tego, co zarobił, ale oddał jąmurarzowi Azmurowi, by zainwestował w rzadkie klejnoty. Wtedyotrzymał też od Algamisha następną radę, która naprawdę wielezmieniła w jego życiu.„Każdy musi się najpierw nauczyć, ale dlaczego ufać wiedzy mura-rza na temat klejnotów?” – warknął... „Następnym razem, kiedybędziesz chciał się czegoś dowiedzieć o klejnotach, idź do handlarzaklejnotów. Rady, w odróżnieniu od większości innych rzeczy, otrzymuje się za darmo, ale uważaj, by brać tylko to, co warto posiadać”.Klejnoty zakupione przez murarza okazały się bezwartościowei Arkad odebrał nauczkę. Miał już w pełni wyrobiony nawykoszczędzania, więc szybko zebrał więcej złota. Po następnych dwu-nastu miesiącach Algamish znowu spotkał się z Arkadem. Arkadzameldował, że swoje oszczędności pożycza Aggerowi Producento-wi Tarcz, który mu za to wypłaca pewien procent. Część uzyska-nych w ten sposób pieniędzy Arkad przeznacza na uczty i kupowa-nie luksusowych przedmiotów. Algamish udzielił mu następnej ra-dy: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 9. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 10Rozdział II Najbogatszy Człowiek w Babilonie„Przejadasz dzieci swoich oszczędności. Jak więc oczekujesz, że bę-dą na ciebie pracowały? I jak same mają mieć dzieci, które też naciebie będą pracować? Najpierw dorób się armii złotych niewolników, potem będziesz mógł bez żalu spożywać wystawne bankiety”.Mijają następne dwadzieścia cztery miesiące i Algamish chwali Ar-kada za ścisłe przestrzeganie swych nauk.„Arkadzie” – mówi – „dobrze się nauczyłeś swej lekcji. Najpierw sięnauczyłeś żyć za mniej, niż zarabiasz.Potem nauczyłeś się szukać rady u tych, którzy są kompetentni...I na koniec – nauczyłeś się sprawiać, by złoto na ciebie pracowało”.Arkad nauczył się, jak zdobywać złoto, jak je utrzymać oraz jak goużywać. Algamish uczynił Arkadowi propozycję, której ten niemógł odrzucić – by dla niego pracował i miał udział w jego mająt-ku. Jeden z przybyłej grupy stwierdził, że Arkad miał szczęście, po-nieważ został spadkobiercą. Ten odpowiedział, że „tylko o tyle mia-łem szczęście, że pragnąłem zostać zamożnym, zanim jeszcze gospotkałem”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 10. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 11Rozdział II Najbogatszy Człowiek w Babilonie„Okazja to wyniosła bogini, niemarnująca swego czasu na tych,którzy są nieprzygotowani”.„Siła woli to tylko niewzruszony zamiar przeprowadzenia do końcatego, co sobie przeprowadzić postanowiłeś”.„Kiedy postawię sobie jakieś zadanie, wykonuję je. Dlatego też je-stem ostrożny, by nie rozpoczynać zadań trudnych i niepraktycz-nych, bo po prostu za bardzo lubię nie pracować”.„Bogactwo wzrasta wszędzie, gdzie ludzie wydatkują energię”.Arkad wyjaśnia, że musisz żyć z następującymi myślami: Część tego, co zarabiam, jest moja na zawsze.Musisz o tym myśleć rano, w południe i wieczorem. Wyryj sobie tęmyśl w mózgu. Przesiąknij nią. W miarę wzrostu będzie Cię onapobudzać. Uczyń złoto swoim niewolnikiem. Szukaj mądrej rady.Cała grupa podziękowała Arkadowi za rozmowę i rozeszła się –jedni cicho i nadal nic nie rozumiejąc, myśląc sarkastycznie, że Ar-kad powinien po prostu podzielić się z nimi wszystkimi swą ogrom-ną fortuną. Inni wychodzili z nowym błyskiem w oku, by potemczęsto radzić się Arkada, który nie skąpił im swej mądrości. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 11. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 12Rozdział III Siedem Leków dla Chudej Sakiewki Rozdział III Siedem Leków dla Chudej SakiewkiWystępują:Arkad – Najbogatszy Człowiek w BabilonieDobry Król SargonAgger – Producent TarczDobry Król Sargon ubolewał nad stanem miasta. Bogaci stawalisię coraz bogatsi, biedni coraz biedniejsi. Całe znajdujące sięw mieście złoto jakoś trafiało w ręce „kilku bardzo bogatych oby-wateli miasta”.„Dlaczego tak niewielu ludzi potrafi zdobywać całe złoto?” – powie-dział Król.„Ponieważ wiedzą, jak to robić” – odpowiedział Kanclerz. – „Niemożna potępiać nikogo za jego sukces, ponieważ wie, jak to robić”.„Kto najlepiej w naszym mieście wie, jak się bogacić, Kanclerzu?” –spytał Król.„Wasza dostojność, twoje pytanie samo stanowi odpowiedź. Ktow Babilonie zgromadził największą fortunę? Arkad!” – odparłKanclerz.Wezwano więc Arkada do stawienia się przed obliczem Króla. Otopoczątek rozmowy, która się tam odbyła: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 12. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 13Rozdział III Siedem Leków dla Chudej Sakiewki „Jak stałeś się tak bogaty?Nic nie miałeś na początku” – spytał Król. „Tylko ogromne pragnienie bogactwa,poza tym nic” – odrzekł Arkad.„Czy istnieje jakiś sekret zdobywania bogactwa? Czy można się te-go nauczyć?” – spytał znowu Król.„Oczywiście, wasza dostojność. Tego, co wie jeden człowiek, możnanauczyć i innych” – odpowiedział Arkad.Król wyraził życzenie, by Arkad podzielił się swą wiedzą z miesz-kańcami miasta. Sam Król wyznaczył „Setkę Wybrańców”, którzymieli spotykać się z Arkadem. Ten zaś wielki człowiek stanął przednimi i opowiedział im, jak to w młodości nie miał całkiem nic, pozapustą sakiewką, jak poszukiwał wszelkich leków na chudą sakiew-kę i w końcu znalazł ich siedem. Oto Siedem Leków na Chudą Sa-kiewkę: I Zacznij swą sakiewkę tuczyć.„Z każdych dziesięciu monet, które wkładasz do sakiewki, wyjmiji zużyj tylko dziewięć. Twoja sakiewka od razu zacznie nabieraćciała, a jej zwiększająca się waga sprawi, że przyjemnie będzie ci jątrzymać w ręku, a także sprawi radość twej duszy”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 13. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 14Rozdział III Siedem Leków dla Chudej Sakiewki II Kontroluj swe wydatki.„Tak zorganizuj swój budżet, byś miał dość monet na opłacenie nie-zbędnych rzeczy, przyjemności i sensownych potrzeb, nie wydającwięcej niż dziewięć dziesiątych swych dochodów. III Spraw, by twoje złoto się mnożyło.„Poślij każdą monetę do pracy, tak by reprodukowała się w postacido niej podobnych, niczym stada na pastwisku, i by wytwarzałastały strumień dochodów płynących do twej sakiewki”. IV Chroń swe skarby przed ich utratą.„Chroń swe skarby przed ich utratą, inwestując tylko tam, gdzie ichzasadnicza część (czyli sam kapitał) jest bezpieczna, gdzie można jew razie potrzeby odzyskać oraz gdzie będziesz otrzymywał uczciweodsetki. Skonsultuj to z mądrymi ludźmi. Zapewnij sobie radę tych,którzy mają doświadczenie w zyskownym inwestowaniu. Niech ichdoświadczenie uchroni twój skarb przed zbyt ryzykownymi inwe-stycjami”. V Uczyń swe mieszkanie zyskowną inwestycją.„Posiadaj własny dom”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 14. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 15Rozdział III Siedem Leków dla Chudej Sakiewki VI Zapewnij sobie dochody w przyszłości.„Zawczasu zadbaj o zaspokojenie swych potrzeb w starszym wieku,jak też o zabezpieczenie swej rodziny”. VII Stale zwiększaj swą zdolność zarabiania.„Kultywuj własne zdolności, ucz się i stawaj się coraz mądrzejszy,coraz zręczniejszy, coraz bardziej szanowany”.Arkad zakończył swój wykład, mówiąc całej setce, że istnieje więcejzłota, niż można by marzyć, dosłownie bogactwo dla każdego,i podsumował to słowami: „Idźcie i bogaćcie się, to wasze prawo!”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 15. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 16Rozdział IV Spotkaj Boginię Powodzenia w Życiu Rozdział IV Spotkaj Boginię Powodzenia w ŻyciuWystępują:Arkad – Najbogatszy Człowiek w Babilonie „Jeśli ktoś ma szczęście, to nie da się po prostuprzewidzieć rozmiaru powodzenia, które może odnieść.Wrzućcie go do Eufratu, a całkiem możliwe, że wypłynie z perłą w dłoni” przysłowie babilońskieNastępnym razem Arkad tak oto mówił Setce Wybrańców: Czy istnieje jakiś sposób przyciągnięcia powodzenia?Większość z was zapewne najpierw pomyślała o stołach gryi w ogóle hazardzie. W takich przypadkach szansa jednak jest za-wsze przeciw grającemu, sprzyja natomiast właścicielowi przybyt-ku. Zresztą, nawet jeśli wygrasz, czy ta wygrana przyniesie citrwałe korzyści? Nie znam nikogo – dosłownie ani jednego człowie-ka – który by od czegoś takiego rozpoczął swój życiowy sukces.Czemu zamiast tego nie zastanowić się nad tymi wszystkimi sukce-sami, które niemal odnieśliśmy, ale które nam umknęły? Tymi zda- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 16. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 17Rozdział IV Spotkaj Boginię Powodzenia w Życiurzeniami, które mogły się były okazać bardziej korzystne, niż sięw istocie okazały? Byłyby to rzadkie przykłady autentycznego po-wodzenia, gdyby tylko zdarzyły się naprawdę. Szczęście czeka tylko, by przybyć do tego, kto umie wykorzystać okazję.Wszyscy przeżyliśmy niezliczone sytuacje, w których nie zareago-waliśmy dość szybko, czego teraz gorzko żałujemy. Odkładanie napóźniej bardzo często staje się przyczyną zmarnowanych okazji, poprostu stając na drodze szczęśliwym przypadkom! Pragniemy bo-gactwa, a jednak jak często, kiedy nadarza się okazja, nawyk od-kładania na później opóźnia naszą jej akceptację i sami stajemy sięswoimi najgorszymi wrogami?Niektórzy z nas potrafią chwycić okazję za rogi i zbliżyć się w tensposób do realizacji swych najskrytszych marzeń, jednak większośćwaha się, zwleka i odkłada na później. Aby przyciągnąć powodzenie, konieczne jest wykorzystywanie pojawiających się okazji. Ludzie czynu są faworytami Bogini Powodzenia. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 17. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 18Rozdział V Pięć Praw Dotyczących Złota Rozdział V Pięć Praw Dotyczących ZłotaWystępują:Arkad – Najbogatszy Człowiek w BabilonieNamasir – Syn Arkada„Worek pełen pieniędzy czy glinianą tabliczkę z wyrytymi pełnymimądrości słowami – gdybyś miał wybór, co byś wybrał?Większość ludzi wzięłaby złoto i uciekła, prawda? Nie dbalibyo mądrość, zmarnowaliby złoto, a potem przyszliby znowu, zawo-dząc i nie mając nic... Złoto jest zarezerwowane dla tych, którzy znają jego prawa i ich przestrzegają.Innymi słowy, słuchaj uważnie i przestrzegaj tych prostych nauk,Namasirze”.Syn Arkada nie był taki jak większość bogatych dziedziców – onmusiał sam zdobyć swe dziedzictwo, ponieważ Arkad nie popierałdawania ludziom, którzy nie wykazali się zdolnością zdobywania,chronienia i pomnażania bogactwa.Namasir otrzymał worek z pieniędzmi oraz glinianą tabliczkęz pięcioma prawami dotyczącymi złota. Potem został wysłany Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 18. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 19Rozdział V Pięć Praw Dotyczących Złotaw świat, by poznać te prawa i wrócić za dziesięć lat jako człowiekzdolny i wartościowy.Dziesięć lat minęło jak jeden dzień – i oto Namasir stoi przed oj-cem, by złożyć mu sprawozdanie:„Dałeś mi hojnie swego złota. Dałeś mi też hojnie swej mądrości. Codo złota, cóż, niestety. Muszę się przyznać do swych fatalnych dzia-łań... Uciekło mi z mych niedoświadczonych rąk równie szybko, jakzając ucieka z dłoni młodzieniaszka, który go pochwycił”.I Namasir szczegółowo opowiada o swych niepowodzeniach w wy-korzystaniu tego początkowego worka złota. Sporo stracił na pew-nej ryzykownej inwestycji, potem kupił biznes, który okazał sięczymś innym, niż się tego spodziewał. Potem nierozsądnie wydałpieniądze na pewne nie całkiem konieczne rzeczy. W końcu musiałsprzedać konie, niewolników i szaty, aby mieć co jeść i gdzie spać.„Jednak nawet w tych smutnych dniach pamiętałem, ojcze, o two-im zaufaniu do mnie. Posłałeś mnie w świat, bym stał się mężczy-zną, i byłem zdecydowany to osiągnąć. Przeczytałem więc jak naj-dokładniej słowa twojej mądrości i zdałem sobie sprawę z tego, żegdybym od razu szukał mądrości, nie straciłbym mojego złota”. Pięć Praw Dotyczących Złota I Złoto przychodzi chętnie i w coraz większej ilości do każdego, kto odkłada nie mniej niż dziesiątą część swych zarobków, by stworzyć kapitał na przyszłość dla siebie i dla swej rodziny. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 19. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 20Pięć Praw Dotyczących Złota II Złoto pracuje cierpliwie i wytrwale na swego mądrego właściciela, który znajduje mu zyskowne zajęcie, dzięki któremu ono rozmnaża się niczym stado na pastwisku. III Złoto gromadzi się pod opiekuńczymi skrzydłami, by uzyskać ochronę ze strony ostrożnego właściciela, inwestującego zgodnie z radami ludzi naprawdę znających się na inwestowaniu. IVZłoto wymyka się ludziom inwestującym w coś, na czym się nie znają, albo w coś, czego nie aprobują ludzie wprawni w inwestowaniu. V Złoto ucieka od ludzi próbujących je zmuszać do generowania niemożliwych zysków, jak też tym, którzy idą za głosem oszustów i kanciarzy, oraz tym, którzy w inwestowaniu ufają własnym romantycznym pragnieniom lub własnemu niedoświadczeniu.I Namasir, opierając się na powyższych zalecaniach, zaczął powolioszczędzać miedziaki, potem srebrne monety, w końcu zaś, pod kie-runkiem mądrych ludzi, zaczął inwestować i złoto. Z upływem latjego fortuna rosła coraz szybciej. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 20. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 21Pięć Praw Dotyczących Złota„Poprzez moje nieszczęścia, moje wysiłki i moje sukcesy przetesto-wałem raz za razem, ojcze, mądrość twoich praw dotyczących zło-ta. Okazały się słuszne za każdym razem”.Bogactwo, które szybko przyszło, znika równie szybko.Bogactwo, które pozostanie, by dawać radość i satysfakcję swemuwłaścicielowi, przychodzi stopniowo. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 21. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 22Rozdział VI Bankier Rozdział VI BankierWystępują:Mathon – BankierRodan – Producent OszczepówAraman – Szwagier RodanaRodan czuł się szczególnie zadowolony z siebie, idąc i słysząc roz-koszny brzęk złotych monet we własnej sakiewce. Nigdy nie miałtakiej ilości złota – całe pięćdziesiąt złotych monet!Zastanawiał się, jak i gdzie zainwestować tę fortunę. Przyszło mudo głowy, by zapytać o radę bankiera Mathona. I tak też zrobił,Mathon zaś mu rzekł te słowa:„Wielu ludzi przychodzi do mnie po złoto na zapłacenie za swe sza-leństwa, ale rady jakoś nigdy nie pragną. A któż może być bardziejkompetentny w udzielaniu rad, niż lichwiarz, do którego tak wieluprzychodzi, gdy nadejdą ciężkie czasy?”.Rodan był nieco skonfundowany, bo jego ukochana siostra prosiłago o pożyczenie nieco pieniędzy na nowy biznes swego męża, Ara-mana.Mathon tak to skomentował:„Powiem ci, żebyś wiedział, że w pożyczaniu pieniędzy jest więcej,niż tylko przechodzenie ich z ręki do ręki. Jeśli pragniesz pomóc Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 22. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 23Rozdział VI Bankierprzyjacielowi, uczyń to w taki sposób, by nie brać na siebie jego ob-ciążeń”.I Mathon opisuje, w jaki sposób udziela swoich pożyczek: ma spe-cjalną skrzynię na żetony, które oznaczają wzięte przez klientówpożyczki. Niektóre żetony na zawsze już pozostają w skrzyni.Najbezpieczniejszą pożyczką jest taka, gdy pożyczkobiorca posiadawłasność o wyższej od sumy pożyczki wartości. Są to pożyczki oparte na własności.W razie konieczności własność może zostać sprzedana w celu spła-cenia pożyczki.Inni mają możliwość spłacenia sumy pożyczki i należnych odsetek,ponieważ mają dochody. I będą je mieli tak długo, jak długo pozo-staną uczciwi i nie przydarzy im się żadna tragedia. Są to pożyczki oparte na dochodach.Inni nie mają ani własności, ani wystarczających dochodów. Ichpożyczki są zabezpieczone przez rodzinę albo dobrych przyjaciół.„Nie zniechęcam do pożyczania złota, raczej do tego zachęcam, jeślijest to pożyczka na rozsądny cel”.Mathon posiada też dobrze rozwinięte metody oceny wypłacalnościewentualnego pożyczkobiorcy. Odpowiadając na pytanie Rodana,Mathon stwierdza, że sam nigdy by na taki cel nie pożyczał. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 23. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 24Rozdział VI Bankier„Jego ambicja, choć sama w sobie wartościowa, nie jest praktycznai ja bym mu żadnego złota nie pożyczył. Pożyczać komuś jest łatwo.Jeśli nie była to rozsądna pożyczka, trudno jest pieniądze odzyskać.Nie lubię bezczynnie leżących pieniędzy, ale jeszcze bardziej nie lu-bię zbytniego ryzyka”.Na pożegnanie Mathon mówi coś, co odnosi się zarówno do biorą-cych, jak i do udzielających pożyczek:„Lepiej nieco ostrożności niż wiele żalu”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 24. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 25Rozdział VII Mury Babilonu Rozdział VII Mury BabilonuWystępują:Stary Banzar – WojownikBabilon przetrwał wiele stuleci, ponieważ był zabezpieczony mura-mi wysokimi na sto sześćdziesiąt stóp. Banzar był dzielnym wysłu-żonym weteranem pilnującym przejścia prowadzącego na samszczyt miejskich murów. W tych dniach, kiedy to Babilon znowu byłoblegany przez wrogów, Banzar wypatrywał z murów wszelkichistotnych wydarzeń. Był zawsze najlepiej poinformowanyo wszystkim związanym z obronnością, pierwszy zawsze wiedziało każdym następnym wściekłym ataku wroga. Wielu zmartwio-nych mieszkańców miasta podchodziło doń i prosiło go o informa-cję.Kupcowi, zaniepokojonemu o losy swojej pozostającej poza mura-mi żony, Banzar rzekł: „Uspokój się, dobry człowieku, wszystko bę-dzie dobrze”.Kobiecie, której mąż był chory, Banzar nakazał surowo: „Szybkowracaj do męża! Powiedz mu, że bramy są mocne i wytrzymająuderzenia taranów, a wchodzenie na mury po drabinach także nicwrogom nie da. Wracaj, a po drodze uważaj na siebie!”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 25. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 26Rozdział VII Mury BabilonuPrzestraszonemu dziecku Banzar rzekł pocieszającym tonem: „Niebój się, mury Babilonu obronią i ciebie, i twoją matkę, i twojegomłodszego brata, i to najmniejsze niemowlę”.Po niemal czterech tygodniach stałych ataków mury Babilonu jesz-cze raz odparły napastników. Nie możemy sobie pozwolić na pozostawanie bez należytego zabezpieczenia. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 26. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 27Rozdział VIII Handlarz Wielbłądów Rozdział VIII Handlarz WielbłądówWystępują:Tarkad – Syn AzuregoDabasir – Handlarz WielbłądówKauskor – Właściciel DabasiraIm ktoś głodniejszy, tym sprawniej pracuje jego umysł.Tarkad nie miał nic w ustach od dwóch dni. W dodatku właśnie na-tknął się na kogoś, kogo wcale widzieć nie pragnął – handlarzawielbłądów o imieniu Dabasir. Tarkad był Dabasirowi winien pie-niądze – i to nie tylko miedziaki, ale także kilka srebrnych monet. „Zły los dotyka każdego, kto woli pożyczać niż oddawać”– powiedział tłusty Dabasir, siedząc przy suto zastawionym stoletuż przed wygłodniałym Tarkadem.„Słyszałem od jakiegoś wędrowca, który wrócił właśnie z Urfy,o kamieniu tak cienkim, że wszystko przez niego widać. Czy są-dzisz, że mogłoby się komuś wydawać, że cały świat ma inne kolo-ry niż te prawdziwe?” – spytał Dabasir. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 27. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 28Rozdział VIII Handlarz WielbłądówPotem Dabasir, pragnąc dać Tarkadowi nauczkę, zaczął jemui przygodnym słuchaczom opowiadać o tym, jak z niewolnika w Sy-rii stał się handlarzem wielbłądów.Dabasir mianowicie pożyczył pieniądze od swych przyjaciół, a po-tem nie mógł ich zwrócić. W dodatku działo mu się coraz gorzeji gorzej. Jego żona wróciła do domu ojca, a on sam musiał opuścićBabilon. Został napadnięty przez zbójców i sprzedany jako niewol-nik w Syrii. Na targu niewolników kupił go za dwie srebrne mone-ty pewien przywódca syryjskiego pustynnego plemienia, u któregoDabasir zaczął służyć jako poganiacz wielbłądów.Córka właściciela zainteresowała się losem Dabasira i zaczęła gowypytywać:„Jeśli ktoś ma w sobie duszę wolnego człowieka, to czy nie będziew swoim mieście szanowany i honorowany mimo swych nie-szczęść? Zamierzasz spłacić wszystkie swoje długi w Babilonie?” –pytała.„Tak, oczywiście, pragnę, ale nie widzę sposobu” – bronił się Daba-sir.„Widzę, że masz nędzną duszę niewolnika. Tylko taki ktoś może niemieć sam do siebie szacunku, zaś nie może mieć do siebie szacunkuktoś, kto nie spłaca uczciwych długów”.Długi Dabasira były jego wrogami, on zaś, zamiast walczyć jakmężczyzna, uciekł z miasta. Gdyby pozostał na miejscu i walczył,odnalazłby ludzki szacunek.„Gdybym miał duszę wolnego człowieka, dostałbym się jakoś z po-wrotem do Babilonu, spłacił ludzi, którzy mi zaufali, przyniósł Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 28. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 29Rozdział VIII Handlarz Wielbłądówszczęście mojej żonie, która naprawdę mnie kochała, oraz spokóji zadowolenie mym rodzicom”.Wtedy zdarzyło się coś dziwnego i cały świat zdawał się zmienićkoloryt. W końcu dostrzegłem prawdziwe wartości. Poczułem nie-zwykłe zdecydowanie.Tarkad, który słuchał w skupieniu, był głęboko poruszony.„Ukazałeś mi wizję, już czuję, jak rośnie we mnie dusza wolnegoczłowieka”. Tam, gdzie jest determinacja, znajdzie się i sposób. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 29. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 30Rozdział IX Babilońskie Gliniane Tabliczki Rozdział IX Babilońskie Gliniane TabliczkiWystępują:Dabasir – Handlarz WielbłądówMathon – BankierProfesor Franklin Caldwell – Archeolog (Mezopotamia)Alfred H. Shrewsbury – Archeolog (Uniwersytet w Nottingham)Alfred pisze do profesora Caldwella w sprawie pięciu glinianychtabliczek znalezionych w czasie prac archeologicznych w Mezopo-tamii. Pisany pismem klinowym tekst opowiada o człowieku imie-niem Dabasir, a przede wszystkim o tym, jak spłacił on swoje długi,by stać się powszechnie szanowanym obywatelem Babilonu. Alfredzamierza wykorzystać zastosowane przez Dabasira metody wewłasnym życiu, choć od ich powstania minęło już pięć tysięcy lat.Tabliczki zostały odcyfrowane i przetłumaczone. Wynika z nich po-niższa historia Dabasira o tym, jak był niewolnikiem w Syrii.Dabasir skonsultował się z bankierem Mathonem na temat wpro-wadzenia w życie takiego oto planu:✔ Po pierwsze, ten plan ma zapewnić przyszłą zamożność, a więc dziesiąta część wszystkich zarobków będzie odkładana i zaosz- czędzana.✔ Po drugie, siedem dziesiątych zarobków będzie opłacało wszelkie konieczne wydatki. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 30. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 31Rozdział IX Babilońskie Gliniane Tabliczki✔ Po trzecie, dwie dziesiąte zarobków posłużą do spłacenia na czas wszystkich długów.Dabasir odwiedził wszystkich swych wierzycieli, informując ich, żespłaci należne im 119 sztuk srebra i 141 sztuk miedzi. Spotkało się toz mieszaną reakcją z ich strony. „Moje serce jest lżejsze, niż było kiedykolwiek od naprawdę długiego czasu”.Dalej tabliczki relacjonowały historię tego, jak Dabasir stopniowospłacał wszystkie swoje długi, jego żona mogła wreszcie kupićpotrzebne rzeczy i osobiste drobiazgi, a dłużnicy w coraz większymstopniu nabierali dla Dabasira szacunku.„Moja żona spojrzała na mnie jasnym wzrokiem, wlewającymwiarę w siebie w serce mężczyzny”.„Tak, to ten plan stał się moim sukcesem”. „Jestem pewien, że jeśli będę tak nadal postępował, uczyni mnie to bogaczem pomiędzy ludźmi”– mówił Dabasir z dumą.Alfred pisze do profesora Caldwella, opisując mu, jak wielkimsukcesem stał się ten plan dla niego i jego żony.„Więcej radości stwarza tworzenie bogactwa, niż można by mieć zjego wydawania”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 31. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 32Rozdział X Najszczęśliwszy człowiek w Babilonie Rozdział X Najszczęśliwszy człowiek w BabilonieWystępują:Sharu Nada – Największy Kupiec w BabilonieHadan Gula – Wnuk Arada GuliArad Gula – Partner Sharu Nady w InteresachNana-naid – Pan Sharu NadySwasti – Gospodyni Nany-naidaSasi – Handlarz NiewolnikówSharu Nada, patrycjusz i największy kupiec w Babilonie, wyglądałdokładnie tak, jak ktoś taki powinien wyglądać – w pięknych sza-tach, na wspaniałym koniu jadący na czele bogatej karawany.Zdawało się, że niczego już więcej mu nie może brakować do szczę-ścia. W istocie był jednak zmartwiony. Tyle że wcale się nie mar-twił się o siebie, tylko o młodego człowieka, wraz z którym podró-żował.Tym młodym człowiekiem był Hadan Gula, wnuk Arada Guli, daw-nego partnera Sharu Nady w interesach. Partnera, wobec któregoSharu Nada miał dług wdzięczności, tak wielki, że po prostu niesposób było go spłacić. Teraz Sharu Nada bardzo chciał coś uczynićdla jego wnuka, ale ten młodzieniec swym zachowaniem i swymcharakterem czynił to niemal niemożliwym. Sharu Nada wciąż jed-nak żywił nadzieję, iż zdoła jakoś pomóc mu wystartować w życiui usunąć ogromne szkody, które ojciec chłopaka uczynił w odziedzi-czonym przez tę rodzinę majątku. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 32. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 33Rozdział X Najszczęśliwszy człowiek w BabilonieHadan jednak także wydawał złote szekele równie szybko, jak jezdobywał, jeśli nie szybciej. Zawsze nosił najpiękniejsze szaty i naj-cenniejsze klejnoty. Przybywszy zaś do Babilonu, Hadan od razugłośno stwierdził, że wyraźnie widać, iż ani on, ani jego ojciec nieposiadają tego talentu do przyciągania pieniędzy, z którego słynąłjego dziadek.Wtedy Sharu Nada, zwyczajem Babilończyków, zaproponowałmłodzieńcowi, że mu opowie, jak to kiedyś on sam, wraz z dziad-kiem Hadana, założył spółkę, która okazała się być tak ogromnymsukcesem.I Sharu Nada zaczął opowiadać, jak to stał się niewolnikiem – potym, jak zabił swego przyjaciela w czasie sprzeczki. Ujęto go, a kie-dy jego ojciec nie miał na zapłacenie grzywny, sprzedano go jakoniewolnika.Wkrótce od pewnego mądrego niewolnika, z którym pracował,Szaru Nada dowiedział się, jakim skarbem jest praca.„Praca jest najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miałem.Przyniosła mi wszystko dobre, co posiadam: moją fermę, moje kro-wy, moje zboże, wszystko!””Pamiętaj, że dobrze wykonana praca jest korzystna dla tego, ktoją wykonuje. Czyni człowieka lepszym”.Potem Sharu Nada został sprzedany innemu panu, piekarzowio imieniu Nana-naid. Uważał się za najszczęśliwszego człowiekaw Babilonie, bo wybrano go po to, by mógł się uczyć zawodu, którygo interesował. Powinieneś już w tej chwili wiedzieć, że niewolnicyw tamtych czasach mogli pracować na własny rachunek, posiadaćmajątek, a nawet się ożenić. Sharu Nada zaczął produkować do- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 33. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 34Rozdział X Najszczęśliwszy człowiek w Babiloniedatkowe bochenki chleba, które potem sprzedawał na ulicy, wy-negocjowawszy przedtem ze swym panem udział w zyskach. Jed-nym z regularnych klientów piekarni był Arad Gula, dziadek Ha-dana. Sharu Nada i Arad Gula zostali serdecznymi przyjaciółmi.Nana-naid z każdym dniem coraz bardziej niecierpliwie oczekiwałpowrotu Sharu Nady, aby odebrać mu swoją część zysków i móc jepostawić w domach hazardu, do których gorliwie uczęszczał.Pewnego razu Arad Gula wyznał Sharu Nadzie, że także jest nie-wolnikiem, ale niedługo ma szansę się wykupić i odzyskać wolność.Słysząc to teraz, jego wnuk wyraźnie poczuł się obrażony i wy-krzyknął: „Nie będę słuchał, jak obrażasz pamięć mojego dziadka!”.Wracając jednak do historii... Arad Gula poradził Sharu Nadzie, bynie przywiązywał się za bardzo do swego pana. „Odzyskaj poczu-cie, że jesteś wolnym człowiekiem. Postępuj jak człowiek wolnyi odnieś sukces jak człowiek wolny!”.Kiedy następnym razem Sharu Nada spotkał Arada Gulę, ten byłjuż kimś całkiem innym. Był bowiem wolnym człowiekiem.Swasti, gospodyni jego pana, Nana-naida, przyszła do Sharu Nadywyraźnie wzburzona. „Twój pan ma kłopoty” – powiedziała. „Dla-czego mielibyśmy się przejmować jego szaleństwem?” – odpowie-dział Sharu Nada. – „Przecież nie jesteśmy jego opiekunami”.Jednak było się czym przejmować, bo Nana-naid sprzedał prawado swego niewolnika Sharu Nady wierzycielowi, który teraz mógłgo zabrać i sprzedać wedle swej woli, nie troszcząc się o to, coo tym myśli Nana-naid, o samym niewolniku już oczywiście niewspominając. I następnego ranka przybył właśnie handlarz nie-wolników, by zabrać Sharu Nadę. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 34. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 35Rozdział X Najszczęśliwszy człowiek w BabilonieSharu Nada wpadł w głębokie przygnębienie. „Czyż mam praco-wać przez resztę życia, niczego nie osiągając, bez sukcesu i bezprzyjemności?”.I nagle przybywa posłaniec od nowego pana Sharu Nady, Sasiego.Chwyta jego sakiewkę i szaty, po czym zaraz wybiega.„Widziałem, że Arad Gula na mnie czeka”.„Szukałem cię wszędzie. Musiałem się ostro targować i zapłaciłemza ciebie niebotyczną sumę, ale jesteś tego wart. Twój rozum i two-ja przedsiębiorczość stały się mą inspiracją do nowego sukcesu.”Bowiem Arad Gula kupił Sharu Nadzie wolność.„Łzy wdzięczności napłynęły mi do oczu. Wiedziałem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem w Babilonie”.„Czy to praca była tą tajemnicą mego dziadka, która przyniosłamu tyle złotych szekeli?”.„Kiedy go spotkałem, był to jego jedyny klucz. Praca dała mu wielu przyjaciół... Praca przyniosła mu wiele zaszczytów... Praca była źródłem tych wszystkich rzeczy, którymi mógł się cieszyć”.„Życie jest bogate i zawiera wiele przyjemności, którymi człowiekmoże się cieszyć” – powiedział Sharu Nada. – „Każda z nich maswoje miejsce. Cieszę się, że praca nie jest zarezerwowana wyłącz- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 35. NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE – George Samuel Clason ● str. 36Rozdział X Najszczęśliwszy człowiek w Babilonienie dla niewolników. Gdyby tak było, zostałbym pozbawiony mejnajwiększej przyjemności.”Historia opowiedziana przez Sharu Nadę naprawdę odmieniła Ha-dana Gulę. Kiedy ją tylko przemyślał i zrozumiał, zdecydowany byłodmienić swe życie.„Teraz, kiedy rozumiem, podziwiam go o wiele bardziej i jeszczebardziej pragnę stać się takim jak on. Obawiam się, że nigdy niezdołam ci odpłacić za to, że dałeś mi prawdziwy klucz do sukcesu”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & George Samuel Clason
 • 36. POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:Sztuka wzbogacania się – Wallace D. Wattles Największą różnicą między bogatymi i biednymi jest ich sposób myślenia. To właśnie on decyduje o działaniu, jakie podejmują – a działanie, jak wiemy, przesądza o rezultatach. Ta metafizyczna nieco książka pokaże Ci, jak myśleć, by przyciągać do siebie okazje i bogactwo. Odkryje przed Tobą sprawczą siłę Twoich myśli i da Ci wskazówki, jak ją najlepiej wykorzystać. Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://sztuka-wzbogacania.zlotemysli.pl"Wiedza zawarta w książce porządkuje sposób postępowania, aby zostać bogatym.Zawiera logicznie uporządkowaną procedurę postępowania w celu materializacjiswoich pragnień.” Mieczysław Budziński, 46 lat, pośrednik nieruchomościPieniądze o jakich dotąd nie śniłeś – Arkadiusz Łyjak Odkryj, w jaki sposób Twój umysł może stanowić doskonałe narzędzie do kreaowania własnej przyszłości. Jak za pomocą swojego własnego umysłu kreować własną przyszłość oraz w jaki sposób wykorzystać siłę podświadomości do zdobycia WSZYSTKIEGO czego tylko zapragniesz? Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://podswiadomosc.zlotemysli.pl"Książka naprawdę jest dobra. Przeczytałem ją od dechy do dechy w dwa dni.I jest w niej coś więcej niżeli instruktaż, jak zdobyć fortunę dziękiświadomemu śnieniu. Dzięki niej na jednym ogniu można upiec nie dwie,a trzy pieczenie: wygrać fortunę, nauczyć się świadomie śnić, oraz… a to jużpozostawiam Tobie do odkrycia." Darek Sugier, autor “Miłości i Wolności Poza CiałemZobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników na stronie www.zlotemysli.pl

Related Documents