WYDAJNOŚĆ ORGANIZACJI PRACY JAKO GŁÓWNY PARAMETR RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WORK ORGANIZATION EFFICIENCY AS A MAIN RISK...
PLAN WYSTĄPIENIA : <ul><li>Six Sigma </li></ul><ul><li>Kaizen-Lean </li></ul><ul><li>ISO 9001 </li></ul><ul><li>Dlaczego...
Dlaczego wydajność? analiza scenariuszy
Analiza roboczogodzin przepracowanych Analiza wydajności Analiza zmiany kursu walut
 
podejście procesowe…
I PROJEKTOWANIE PROCESÓW Na poziomie pierwszym następuje modelowanie procesów gospodarczych oraz ich reengineering za pomo...
II ZARZĄDZANIE PROCESAMI Na tym poziomie ma miejsce planowanie i sterowanie aktualnymi procesami z punktu widzenia właścic...
III STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRACY Na poziomie trzecim następuje transport elektronicznych dokumentów – obiektów danego proce...
IV PRZETWARZANIE Na poziomie czwartym przetwarzanie oznacza konkretne przetwarzanie danych i funkcji przez jednostki orga...
KONFIGURACJA CIĄGŁE DOSKONALENIE IV PRZETWARZANIE REPOZYTORIA, FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW BAZY DANYCH – HURTOWNIE DANYCH...
Strategie zarządzania ryzykiem produkcji.
Six Sigma
Zweryfikuj system mierników Określ zdolność procesów Wprowadź system kontroli procesu Ustal zdolność do osiągnięcia lepszy...
PROCEDURA SYSTEMOWA – Kontrole wewnętrzne PROCEDURA SYSTEMOWA - Nadzór nad dokumentami i zapisami PROCEDURA SYSTEMOWA...
25% to statystyczna zdolność do osiągania lepszych wyników 85% realizacji zadań ustalono jako minimalny benchmark Za główn...
 
Kaizen – Lean OEE
HARRINGTON EMERSON 12 ZASAD WYDAJNOŚCI 1911 rok MASAAKI IMAI KAIZEN 1986 rok
ISO 9001
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PROCEDUR W FIRMIE : Checklist NASA Checklista jest wykazem czynności, które trzeba po kolei wykona...
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PROCEDUR ISO 9001 W FIRMIE : Efektywne i efektowne procedury PIT-STOP Formuły 1 to najszybsze proc...
Podziwiamy najlepszych….
Korzyści jakie daje nam Księga Jakości ISO 9001 X X X Odpowiada na pytanie czy fakturujemy wszystkie wykonywane czynności?...
Dziękuje za uwagę KONTAKT [email_address] www.dareklipski.blox.pl
of 25

Prezentacja+Ryzyko+2009+ +Dariusz+Lipski

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Prezentacja+Ryzyko+2009+ +Dariusz+Lipski

 • 1. WYDAJNOŚĆ ORGANIZACJI PRACY JAKO GŁÓWNY PARAMETR RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WORK ORGANIZATION EFFICIENCY AS A MAIN RISK PARAMETER IN ENTERPRISE
 • 2. PLAN WYSTĄPIENIA : <ul><li>Six Sigma </li></ul><ul><li>Kaizen-Lean </li></ul><ul><li>ISO 9001 </li></ul><ul><li>Dlaczego wydajność? – analiza scenariuszy </li></ul><ul><li>Podejście procesowe … </li></ul><ul><li>Strategie zarządzanie ryzykiem produkcji: </li></ul>
 • 3. Dlaczego wydajność? analiza scenariuszy
 • 4. Analiza roboczogodzin przepracowanych Analiza wydajności Analiza zmiany kursu walut
 • 6. podejście procesowe…
 • 7. I PROJEKTOWANIE PROCESÓW Na poziomie pierwszym następuje modelowanie procesów gospodarczych oraz ich reengineering za pomocą takich narzędzi jak : benchmarking, symulacja, narzędzia kontroli jakości. Na tym poziomie wykorzystuje się również dostępne modele referencyjne. KSIĘGA JAKOŚCI ISO 9001:2008 Spotkania, Burza mózgów Analiza zdarzeń w procesach Analiza scenariuszy Comiesięczna aktualizacja cen w cenniku, analiza wpływu na planowane przychody i koszty. Usystematyzowane przedstawienie systemu zarządzania spółką wraz z aktualną dokumentacją procesową Monitorowanie na bieżąco struktury procesów i ich modelowanie w Metastorm ProVision
 • 8. II ZARZĄDZANIE PROCESAMI Na tym poziomie ma miejsce planowanie i sterowanie aktualnymi procesami z punktu widzenia właściciela procesu. Właściciel procesu ma możliwość korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie czasem przebiegów i kosztami procesów, a za pomocą systemu monitoringu jest informowany o stanie realizacji procesu Analiza procesów Analiza operacji w procesach Zarządzanie operacyjne Kontrola procesów Analiza procesów Usprawnianie procesów Statystyczna kontrola procesów (SPC) Wartość Earned Value (EV) Zgodnie z metodyka PMI PMBOK od ok. 1960roku Analiza planowanych i rzeczywistych kosztów w budżecie Firmy
 • 9. III STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRACY Na poziomie trzecim następuje transport elektronicznych dokumentów – obiektów danego procesu, np. zlecenia klienta z jednego stanowiska pracy na drugie. Transport realizowany jest przez specjalne systemy sterujące przepływem pracy (systemy workflow) Kontrola kierownicza Właścicielski nadzór nad procesami Model coso II w zarządzaniu Optymalizacja ścieżki krytycznej, teoria ograniczeń
 • 10. IV PRZETWARZANIE Na poziomie czwartym przetwarzanie oznacza konkretne przetwarzanie danych i funkcji przez jednostki organizacyjne, a więc realizacje funkcji procesów gospodarczych. Na tym poziomie wykorzystuje się systemy użytkowe, poczynając od edytorów tekstów, poprzez zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie aż po aplikacje internetowe i intranetowe. Intranet Internet Serwery Możliwość łączenia danych z różnych programów Infrastruktura komputerowa wykorzystywana w FIRMIE
 • 11. KONFIGURACJA CIĄGŁE DOSKONALENIE IV PRZETWARZANIE REPOZYTORIA, FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW BAZY DANYCH – HURTOWNIE DANYCH I PROJEKTOWANIE PROCESÓW CENNIK PROCESÓW KSIĘGA JAKOŚCI HURTOWNIA PROCESÓW II ZARZĄDZANIE PROCESAMI POMIARY i ANALIZY MONITORING CONTROLLING KSIĘGA JAKOŚCI ISO 9001:2008 III STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRACY MODEL COSO II ŚCIEŻKA KRYTYCZNA PROCESU
 • 12. Strategie zarządzania ryzykiem produkcji.
 • 13. Six Sigma
 • 14. Zweryfikuj system mierników Określ zdolność procesów Wprowadź system kontroli procesu Ustal zdolność do osiągnięcia lepszych wyników Określ docelowe wyniki (benchmarki) Określ źródła zmienności Określ potencjalne przyczyny zmienności Dotrzyj do powiązań pomiędzy zmiennymi Ustal margines tolerancji operacyjnej DEFINIUJ USPRAWNIAJ ANALIZUJ MIERZ KONTROLUJ Zamknięty cykl działań trwale usprawniających procesy Wybierz czynniki krytyczne do pomiaru Określ standardy wyników Zweryfikuj system mierników Ustal czynniki krytyczne dla kontroli procesu Ustal członków zespołu roboczego Zdefiniuj mapę procesu
 • 15. PROCEDURA SYSTEMOWA – Kontrole wewnętrzne PROCEDURA SYSTEMOWA - Nadzór nad dokumentami i zapisami PROCEDURA SYSTEMOWA - Działania korygujące i zapobiegawcze DEFINIUJ USPRAWNIAJ ANALIZUJ MIERZ KONTROLUJ Procedury mające na celu trwałe usprawnienie procesów PROCEDURA SYSTEMOWA - Nadzór nad produktami – usługami niezgodnymi PROCEDURA ADMINISTRACYJNA – Pomiar, analiza i doskonalenie procesów KSIĘGA JAKOŚCI PROCEDURA GŁÓWNA - Realizacja usługi w zakresie obsługi procesów operacyjnych PROCEDURA ADMINISTRACYJNA – Budżetowanie PROCEDURA ADMINISTRACYJNA – Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 16. 25% to statystyczna zdolność do osiągania lepszych wyników 85% realizacji zadań ustalono jako minimalny benchmark Za główne źródła zmienności uznano niekompletną dokumentacje 580 dni to maksymalne opóźnienie w procesie Przykład działań zgodnie z procedurami dla procesu NL_P08 Obsługa po sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia: Ze względu na stopień skomplikowania produktu po weryfikacji mierników zatwierdzono: 8 dni na standardową obsługę Klienta w HK 5 dni jako oczekiwany standard Cotygodniowe raporty kontrolne <ul><li>Niekompletna dokumentacja spowodowana jest głównie : </li></ul><ul><li>brakiem kompletu dokumentów od Klienta </li></ul><ul><li>koniecznością korzystania z kilku niepowiązanych baz danych i ich czasową niedostępnością, niekompatybilnością i ręcznym przepisywaniem danych </li></ul><ul><li>Rozpoczęto prace nad spójną bazą danych </li></ul>Dla procesu wybrano pomiar czasu jako czynnika krytycznego. Uznano, że czas realizacji powinien wynosić 0-10 dni 75% danych mieści się w tym przedziale czasowym Nie stwierdzono potrzeby pomiaru innych parametrów Klient ustalił, że czas realizacji procesu jest czynnikiem krytycznym i powinien wynosić 0-10 dni. Ustalono zespół roboczy w postaci 26 specjalistów w dziale produkcyjnym – dane z wyceny procesów W działach produkcyjnych uzgodniono mapę procesu którą załączono do cennika oraz do procedury operacyjnej NL_P08 DEFINIUJ (GRUPA KAPITAŁOWA) KONTROLUJ (KONTROLA) USPRAWNIAJ (WYDZIAŁ) ANALIZUJ (WYDZIAŁ) MIERZ (WYDZIAŁ)
 • 18. Kaizen – Lean OEE
 • 19. HARRINGTON EMERSON 12 ZASAD WYDAJNOŚCI 1911 rok MASAAKI IMAI KAIZEN 1986 rok
 • 20. ISO 9001
 • 21. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PROCEDUR W FIRMIE : Checklist NASA Checklista jest wykazem czynności, które trzeba po kolei wykonać i sprawdzić każdorazowo przy wykonywaniu zadania. Żadnego kroku nie można pominąć ani uznać za mniej ważny. Dopiero, gdy zostaną „odhaczone” wszystkie czynności, które należało wykonać zadanie uznajemy za zrealizowane. Historia ta sięga lotnictwa USA od 1935 roku, jednak procedury te zostały rozpropagowane przez NASA podczas lotów w kosmos. Jest to szczególne istotne tutaj, gdyż promy kosmiczne są bardzo drogie, budowane przez wiele lat, i wymagają sprawdzenia tysięcy parametrów. W wypadku błędu nie ma często możliwości powtórzenia. Część firm na świecie czerpie wzorce z powyższych przykładów, nie chcąc być gorsza od konkurencji, na tej podstawie tworzy własne procedury i instrukcje tak, aby móc się utrzymać na rynku, stać się bardziej konkurencyjnym, efektywnym, …móc wygrywać. Podziwiamy największych….
 • 22. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PROCEDUR ISO 9001 W FIRMIE : Efektywne i efektowne procedury PIT-STOP Formuły 1 to najszybsze procedury świata czyli 6-8 sekund na : dotankowanie paliwa, wymianę opon, usunięcie drobnych usterek, 20 sekund na: cały przejazd torem PIT-LANE Podziwiamy najszybszych….
 • 23. Podziwiamy najlepszych….
 • 24. Korzyści jakie daje nam Księga Jakości ISO 9001 X X X Odpowiada na pytanie czy fakturujemy wszystkie wykonywane czynności? X X X Standaryzuje procesy, usztywnienia ich wykonywanie i kontrole zmian procesu X X X Pokazuje odpowiedzialnych za dokumenty, procesy i raporty oraz zainteresowanych zmianami X X X Pokazuje obieg dokumentów X X X WYDZIAŁ DZIAŁ X X X FIRMA X X X GRUPA KAPITAŁOWA KONCERN HOLDING Poprawia jakość, terminowość, pracochłonność, efektywność i obniża koszty świadczonych usług Dynamicznie odnosi się do wycen procesów (uelastycznia ceny w cenniku) Systematyzuje dokumenty i pokazuje ich strukturę
 • 25. Dziękuje za uwagę KONTAKT [email_address] www.dareklipski.blox.pl

Related Documents