L'evolució dels ordenadors
index
●
1 Precursors
●
2 Els primers ordinadors
●
3 1ª generació
●
4 2ª generació
●
5 3ª generació
●
6 4ª gener...
PRECURSORS
La primera màquina de calcular mecànica, un precursor del l'ordinador digital,
va ser inventada al 1642 pel mat...
ELS PRIMERS ORDINADORS
Els ordinadors analògics van començar a
construïr-se a principis del x.XX. Els primers
models reali...
1a GENERACIÓ (1950-1960)
La primera generació és, evidentment, la més antiga
cronològicament, i és l'etapa de les empreses...
2na generació (1960-1964)
La segona generació apareix marcada per la invenció del
transistor, que comencen a substituïr le...
3a GENERACIÓ (1964-1974)
S'implementen altres tecnologies de transistors, i també
d'altres circuits, de manera que es prog...
4a GENERACIÓ (1974-fins ara)
És a la quarta generació quan es produeix la revolució del
micrprocessador. La mida dels ordi...
5a GENERACIÓ (Lo que vindra)
La cinquena generació arriba avui dia, donats els múltiples
projectes d'investigació sobre IA...
Blibiografia
●
http://www.xtec.cat/~mamich/concurs2/html/index2b.html
●
Google imagenes
●
http://es.wikipedia.org/wi...
Video historia dels ordinadors(1'13'')
Video historia dels ordinadors
of 11

Pons dani impress

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pons dani impress

 • 1. L'evolució dels ordenadors
 • 2. index ● 1 Precursors ● 2 Els primers ordinadors ● 3 1ª generació ● 4 2ª generació ● 5 3ª generació ● 6 4ª generació ● 7 5ª generació ● 8 Blibiografia ● 9 Video historia dels ordinadors
 • 3. PRECURSORS La primera màquina de calcular mecànica, un precursor del l'ordinador digital, va ser inventada al 1642 pel matemàtic francès Blaise Pascal, que la construí a l'edat de 19 anys per ajudar el seu pare, recaptador d'impostos, en els comptes que havia de fer. Mitjançant una sèrie de rodes de 10 dents, on cada dent representava un nombre del 0 al 9, es podien fer sumes i restes fent-les avançar el nombre correcte de dents Més tard, entre el 1672 i 1674, l'alemany Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionà aquesta màquina de manera que arribés a sumar, restar, multiplicar i dividir.
 • 4. ELS PRIMERS ORDINADORS Els ordinadors analògics van començar a construïr-se a principis del x.XX. Els primers models realitzaven els càlculs mitjancçant eixos i engranatges giratoris. Amb aquestes màquines s'evaluaven les possibilitayts numèriques d'equacions massa difícils com per ser resoltes mitjançant altres mètodes. Durant les dues guerres mundials, s'utilitzaren sistemes informàtics analògics, primer mecànics i més tard elèctrics, per predir la trajectòria dels torpedes submarins i pel control a distància de les bombes d'aviació - 1945 Von neumann es proposa dissenyar un ordinador que treballés en sistema binari - 1949 es construeix a la universitat de cambridge el primer ordinador comercial
 • 5. 1a GENERACIÓ (1950-1960) La primera generació és, evidentment, la més antiga cronològicament, i és l'etapa de les empreses inicials del món informàtic. Durant aquest temps apareixen UNIVAC i IBM, però no venen, sino que lloguen els ordinadors, degut al seu elevadíssim preu. Durant aquest temps els ordinadors funcionen bàsicament amb vàlvules de buit, i els programes es fan de manera simple, en el mateix codi màquina.
 • 6. 2na generació (1960-1964) La segona generació apareix marcada per la invenció del transistor, que comencen a substituïr les vàlvules de buit a partir del 1960. No és aquest, però, l'unic avanç d'aquest període: també s'amplien les memòries internes, es redueix la mida dels ordinadors, es generalitza el concepte d'arquitectura modificable.. També apareixen els primers llenguatges simbòlics, com el FORTRAN, el COBOL i l'ALGOL.
 • 7. 3a GENERACIÓ (1964-1974) S'implementen altres tecnologies de transistors, i també d'altres circuits, de manera que es progressa considerablement en qúestió de reducció de mides i augment de la velocitat de càlcul. També s'avança molt en software, creant llenguatges d'alt nivell, com PL1, BASIC, RPG o APL, i s'inicia la programació estructurada. En aquest moment és també quan s'estructura el mercat dels ordinadors, i es constitueixen moltes de les empreses que hi ha actualment, com IBM, Philips, UNIVAC, Siemens, Fujitsu, etc.
 • 8. 4a GENERACIÓ (1974-fins ara) És a la quarta generació quan es produeix la revolució del micrprocessador. La mida dels ordinadors es redueix a una desena part, les velocitats es multipliquen per 10, 50, 100.. apareix la tecnologia LSI, que permet que grans quantitats de memòria s'acumulin en espais petits. INTEL produeix en aquesta època el primer microprocessador. Apareix d'questa manera el primer ordinador personal: l'ALTAIR 8800, basat en el xip 8080 d'intel. Apareix tambe l'empresa Apple. Al 1981, IBM comença a vendre el primer PC, i d'aquesta manera continua l'evolució fins avui dia.
 • 9. 5a GENERACIÓ (Lo que vindra) La cinquena generació arriba avui dia, donats els múltiples projectes d'investigació sobre IA (Intel·ligència Artificial) i sistemes experts. Potser ben aviat les noves tecnologies començaran a desbancar les actuals..
 • 10. Blibiografia ● http://www.xtec.cat/~mamich/concurs2/html/index2b.html ● Google imagenes ● http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_computadoras_pe rsonales
 • 11. Video historia dels ordinadors(1'13'') Video historia dels ordinadors

Related Documents