Integrarea tehnologiei moderne în procesul de predare-învățare-evaluare centrat pe elev   “ Foarte curând oamenii se vor ...
<ul><li>este o metodă centrată pe activitatea elevului; </li></ul><ul><li>copiii îşi însuşesc noţiunile, conceptele şi ide...
<ul><li>Cum ne influenţează matematica în viaţă? </li></ul>
<ul><li>De ce sunt importante fracţiile ? </li></ul><ul><li>Cum utilizăm fracţiile în activităţi le practice? </li></ul>...
<ul><li>Cum definim noţiunea de fracţie şi care sunt elem e ntele acesteia ? </li></ul><ul><li>Ce sunt fracţiile echivalen...
<ul><li>Fiecare grup ă va realiza pentru evaluarea de la final unul din produsele de mai jos respectănd tema proiectului...
<ul><li> Vă aştept să descoperim o nouă metodă de învăţare! </li></ul>
of 7

Prezentare pt.elevi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Sports      


Transcripts - Prezentare pt.elevi

  • 1. Integrarea tehnologiei moderne în procesul de predare-învățare-evaluare centrat pe elev   “ Foarte curând oamenii se vor împăr ţi în două categorii: oameni bătrâni şi oameni care ştiu să lucreze la calculator.” Grigore Moisil   Prof. Caplat Daniela Ş coala cu cls.I-VIII”Mircea cel B ă tr â n”-Babadag
  • 2. <ul><li>este o metodă centrată pe activitatea elevului; </li></ul><ul><li>copiii îşi însuşesc noţiunile, conceptele şi ideile pe baza efortului propriu participând activ la învăţare; </li></ul><ul><li>stimulează interesul şi trezeşte curioziotatea pentru descoperirea adevărurilor matematice </li></ul><ul><li>învăţarea se bazează pe operarea cu conceptele şi cunoştinşele însuşite anterior de către copil; </li></ul><ul><li>dezvoltă capacităţile creatoare şi cele de comunicare ale copiilor, spiritul de cooperare şi munca în echipă </li></ul><ul><li>copiii învaţă să planifice corect o activitate, să dozeze şi să gestioneze adecvat timpul şi să se autoevalueze corect. </li></ul>
  • 3. <ul><li>Cum ne influenţează matematica în viaţă? </li></ul>
  • 4. <ul><li>De ce sunt importante fracţiile ? </li></ul><ul><li>Cum utilizăm fracţiile în activităţi le practice? </li></ul><ul><li>La ce ne ajută să cunoaştem operaţiile cu fracţii? </li></ul>
  • 5. <ul><li>Cum definim noţiunea de fracţie şi care sunt elem e ntele acesteia ? </li></ul><ul><li>Ce sunt fracţiile echivalente ? </li></ul><ul><li>Ce sunt fracţiile subunitare, fracţiile echiunitare, fracţiile supraunitare ? </li></ul><ul><li>Cum se amplifică /simplific ă fracţiile ? </li></ul><ul><li>C e este o fracţie ireductibilă ? </li></ul><ul><li>Cum se află o fracţie dintr-un număr ? </li></ul><ul><li>Cum se calculează p% dintr-un număr ? </li></ul>
  • 6. <ul><li>Fiecare grup ă va realiza pentru evaluarea de la final unul din produsele de mai jos respectănd tema proiectului : </li></ul><ul><li>Prezentare ppt. </li></ul><ul><li>Afi ş /bro ş ur ă </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Blog </li></ul>
  • 7. <ul><li> Vă aştept să descoperim o nouă metodă de învăţare! </li></ul>

Related Documents