 Període físic o presocràtic (finals del s. VII – principis del s. V a.C.) - Escolade Milet: Thales, Anaximandre, A...
 Mites dones lliçons de comportament social i moral › Contes › Sagues › Mites  Co...
Arkhé› Font del principi de totes les coses Thales Aigua› Estadi terminal de les coses ...
Thales: Primer fiòsof, (membre del grup dels 7 filòsofs).Primer aplantejar-se el tema de lArkhé, és laigua.Anaximadre:Prim...
 Escola Pitagòrica. Dos nivells: 1.Acusmàtics havien de guardar silenci dura...
 Canvi contradictòri: “No es pot passar de ser a no ser.” “El no ésser no és; i res...
Presooooo
of 7

Presooooo

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Presooooo

  • 1.  Període físic o presocràtic (finals del s. VII – principis del s. V a.C.) - Escolade Milet: Thales, Anaximandre, Anaxímenes - Pitagòrics de la Magna Grècia - Heràclit d’Èfes i Parmènides d’Elea. Període humanístic (s.V a.C.) Sofistes i Sòcrates Període central o ontològic (s.IV a.C.) Plató i Aristòtil Període Ètic (s.III a.C.) Escoles filosòfiques: Estoics, Epicuris i Cínics Període Religiós o Romà (s.II a.C. – s.III d.C.) Neopitagòrics i els Neoplatònics
  • 2.  Mites dones lliçons de comportament social i moral › Contes › Sagues › Mites  Cosmogònics  Teogònics  Antropogònics  Etiològics  Morals Hurbis › Moira(destí) › Daimon(Sort) › Àte(Bogeria) Mitologia › Apol·lo  Autocontrol  moderació › Dioníns  Desordre  Festa, joc
  • 3. Arkhé› Font del principi de totes les coses Thales Aigua› Estadi terminal de les coses Arkhé naximandre Apeiron Anaxímenes Aire› La realitat que mai no canvia› Element material que dóna sentit i estructura a les coses Phisis › Acció de produir, néixer sorgir › Sempre en procés de fer-se o esdevenir
  • 4. Thales: Primer fiòsof, (membre del grup dels 7 filòsofs).Primer aplantejar-se el tema de lArkhé, és laigua.Anaximadre:Primer a plantejar el tema de la Phisis. Planteja la qüestióde lApeiron ( lindefinit).Diu que lArkhé no es un element físic ésindeterminat.Anaxímenes:Primer a explicar la Teoria dels quatre elements. El seuArkhé és laire perquè és imprescindible per la vida.PhisisFa referència al conjunt déssers produits i al principi que els creaArkhé- Principi de totes les coses.- Estadi terminal de les coses.- La realitat que mai no canvia
  • 5.  Escola Pitagòrica. Dos nivells: 1.Acusmàtics havien de guardar silenci durant un llarg període (tres anys). 2.Matemàtics:coneixien els secrets del grup, vinculats amb els nombre.Heràclit i Parmènides: Primer enplantejar el canvi. Nombre naturals tenien podersPreguntes com: Què és lésser? màgics i simbólics. LArkhé és el nombre i lunivers una gran equació.Heràclit el seu Arkhé és el foc.Els temes principals eren: - Guerra com a pare. - Unitat de totes les coses. - Visió irònica del món. - Fluidesa perpètua.
  • 6.  Canvi contradictòri: “No es pot passar de ser a no ser.” “El no ésser no és; i resulta cntradictori parlar duna cosa que no és.” “Esdevenir és deixar de ser i el no ésser no és.” Lésser de Parmènides té 5 característiques: › És ingendrat › És indestructible › És immòbil › l·limitat › És U, una unitat

Related Documents