Hľadáme profesionála, ktorý nadobudol
praktické skúsenosti s riadením tímu ľudí,
ako vedúci výroby, či manažér kvality.
Do...
O firme:
Teší nás, že toto zadanie sme dostali od úspešnej Slovenskej firmy, ktorá je
partnerom zahraničných spoločností v...
Náš človek:
•
Dokáže viesť ľudí a má prirodzenú autoritu a schopnosť presadiť sa. Je dôležité
poznať prostredie automobil...
Osobnostné predpoklady/zručnosti:
•
Predošlé pracovné skúsenosti v rámci riadenia ľudí a kvality v oblasti
automobilového...
Kontakty:
•
+ 421 903 556 237
•
mozgy@mozgy.sk
SLAVIK & STELL s.r.o. /Executive Search &
Advisory, Cukrová 14, 811 08...
Kontakty:
•
+ 421 903 556 237
•
mozgy@mozgy.sk
SLAVIK & STELL s.r.o. /Executive Search &
Advisory, Cukrová 14, 811 08...
of 6

Prevádzkový manažér kvality Trnava

Teší nás, že toto zadanie sme dostali od úspešnej Slovenskej firmy, ktorá je partnerom zahraničných spoločností v segmente automotive. Preto je dôležité spomenúť, že pre zanieteného, vytrvalého riaditeľa a zároveň spolumajiteľa spoločnosti je rovnako angažovaný a skúsený profesionál tým chýbajúcim a zároveň dôležitým článkom firmy, ktorá má stále ďalší potenciál pre rast.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      


Transcripts - Prevádzkový manažér kvality Trnava

  • 1. Hľadáme profesionála, ktorý nadobudol praktické skúsenosti s riadením tímu ľudí, ako vedúci výroby, či manažér kvality. Dokáže viesť ľudí a má prirodzenú autoritu a schopnosť presadiť sa. Operations Quality Manager Pozícia je novovytvorená a kľúčovou úlohou bude riadienie 4 tím lídrov a 5 technikov s ďalšou stovkou ľudí na prevádzke SLAVIK & STELL s.r.o. /Executive Search & Advisory Cukrová 14, 811 08 Bratislava www.mozgy.sk
  • 2. O firme: Teší nás, že toto zadanie sme dostali od úspešnej Slovenskej firmy, ktorá je partnerom zahraničných spoločností v segmente automotive. Preto je dôležité spomenúť, že pre zanieteného, vytrvalého riaditeľa a zároveň spolumajiteľa spoločnosti je rovnako angažovaný a skúsený profesionál tým chýbajúcim a zároveň dôležitým článkom firmy, ktorá má stále ďalší potenciál pre rast SLAVIK & STELL s.r.o. /Executive Search & Advisory Cukrová 14, 811 08 Bratislava www.mozgy.sk
  • 3. Náš človek: • Dokáže viesť ľudí a má prirodzenú autoritu a schopnosť presadiť sa. Je dôležité poznať prostredie automobilovej výroby vs. kvality. Je potrebné byť technicky zdatný, mať vystupovanie na požadovanej úrovni a byť schopný komunikovať i argumentovať. V konečnom dôsledku náš človek zastupuje a háji záujmy spoločnosti. Zodpovednosti: • • • • • Celková zodpovednosť za úsek kvality priamo na prevádzke u zákazníka Operatívne riadenie prevádzky, sledovanie procesov Riadenie tímu 4 tím lídrov a 5 technikov pracujúcich v 3 zmennej prevádzke s približne 100 zamestnancami Sledovanie, dodržiavanie a dosahovanie stanovených cieľov v oblasti kvality ako aj prevádzky samotnej Sledovanie efektivity procesov a ich rozvoj/zlepšovanie SLAVIK & STELL s.r.o. /Executive Search & Advisory, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, www.mozgy.sk
  • 4. Osobnostné predpoklady/zručnosti: • Predošlé pracovné skúsenosti v rámci riadenia ľudí a kvality v oblasti automobilového priemyslu • Zodpovedný prístup a schopnosť zvládnuť požiadavky segmentu automobilového priemyslu • • Prirodzená a asertívna komunikácia, schopnosť argumentovať Schopnosť predvídať, hľadať riešenia • Uvažovanie v súvislostiach • Flexibilný prístup s orientáciou na ciele • POZOR aktívna znalosť AJ a NJ SLAVIK & STELL s.r.o. /Executive Search & Advisory, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, www.mozgy.sk
  • 5. Kontakty: • + 421 903 556 237 • mozgy@mozgy.sk SLAVIK & STELL s.r.o. /Executive Search & Advisory, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, www.mozgy.sk
  • 6. Kontakty: • + 421 903 556 237 • mozgy@mozgy.sk SLAVIK & STELL s.r.o. /Executive Search & Advisory, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, www.mozgy.sk