CONDENSATOARE ELECTRICE PREZENTARE REFARAT : Cristurean Daniel-Iulian & Dumbrava...
CONDENSATORUL ELECTRICDEF. Condensatorul electric este un sistem de două condensatoare separate printr-un dielectrice ...
Condensatoare electrice Conductoarele care formează condensatorul sunt numite armături , sunt încărcate cu sarcinile...
Condensatoare electrice- Liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafaţa armăturilor --- rezultă că tensiunea di...
Clasificarea condensatoarelor Clasificarea condensatoarelor polarizate în funcţie de tipul dielectricului folosit : ...
Clasificarea condensatoarelor Polarizate , in funcţie de tipul dielectricului folosit ...
Clasificarea condensatoarelor Nepolazizate Condensatoare ReglabileFixe Semi...
Parametri nominali ai condensatoarelor Parametri condensatoarelor : capacitatea nominală Cn , [F]– reprezintă capaci...
Gruparea condensatoarelor Capacitatea echivalentă a unei grupări de condendsatoare este egală cu capacitatea unui ...
Gruparea în serie a condensatoarelor Observăm că placa negativă a primului condensator , şi placa poz...
Gruparea în serie Modalităţi de grupare  Condensatorul V1 V2 echivalent ...
Gruparea condensatoarelor în paralele Putem scrie din definiţia capaciţăţii unui condensator U = q/C...
Gruparea în paralel Modalităţi de grupare  Condensatorul echivalent +q1 -q...
Gruparea mixtă Gruparea mixtă a condensatoarelor se realizează din elemente grupate în serie şi din elemente grup...
Gruparea mixtă Prima modalitate  A doua modalitate C2 C1 C3 ...
of 15

Prezentare electrotehnica emaia 2

Prezentare power point Condensatoare
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare electrotehnica emaia 2

 • 1. CONDENSATOARE ELECTRICE PREZENTARE REFARAT : Cristurean Daniel-Iulian & Dumbrava Mihai
 • 2. CONDENSATORUL ELECTRICDEF. Condensatorul electric este un sistem de două condensatoare separate printr-un dielectrice Q1,V1 Q2,V2 U1,2 = V1-V2
 • 3. Condensatoare electrice Conductoarele care formează condensatorul sunt numite armături , sunt încărcate cu sarcinile q1=q , şi q2 = -q, potenţialele lor vor fi V1, V2 . q Capacitatea electrică este dată de relaţia : C = q/V1-V2-q -q/V1-V2 = q/U12 = = -q/U21 Condensatorul are simbolul din figură : V1 V2 U12 = V1-V2 •Cel mai simplu şi mai utilizat condensator este condensatorul plan , format din două armături plane având fiecare aria A , paralele între ele şi situate faţă în faţa la distanţa d , separate printr-un strat de dielectric de permitivitate ε=ε0*εr d ε
 • 4. Condensatoare electrice- Liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafaţa armăturilor --- rezultă că tensiunea dintre armături este egală cu diferenţa potenţialelor armăturilor U12 0=V1-V2 = Ed = D/ε*d = q/ε*A * d ⇒ capacitatea condensatorului plan : C = q1/ U12 = εAq1/q1*d ; C = εA/d = ε 0ε rA/d− ε 0 – permitivitatea dielectrică a dielectricului- ε r – permitivitatea relativă a dielectricului- A – suprafaţa armăturilor plane- d – distanţa dintre armături Capacitatea nu depinde de sarcinile armăturilor şi nici de diferenţa de potenţial dintre acestea Capacitatea este direct proporţională cu aria unei armături şi invers proporţională cu distanţa dintre ele Unitatea de capacitate este faradul (F) 1F = 1 C/1V În câmpuri electrice puternice , materialul dielectric îşi pierde proprietăţile izolante deoarece creşte curentul de conducţie în dielectric , fenomenul se numeşte străpungerea dielectricului . Valoarea intensităţii câmpului electric la care se produce acest fenomen se numeşte rigiditate dielectrică şi se măsoară în kV/mm
 • 5. Clasificarea condensatoarelor Clasificarea condensatoarelor polarizate în funcţie de tipul dielectricului folosit : Condensatoare Cu dielectric gazos Cu dielectric lichid Cu dielectric solid Cu oxid metalic, electrolitice Anorganice Sticlă, mică, ceramicăOrganice : Hârtie , lacuri
 • 6. Clasificarea condensatoarelor Polarizate , in funcţie de tipul dielectricului folosit CondensatoareCu dielectric Cu dielectric Cu oxid metalic, Cu dielectric solid gazos lichid electrolitice Anorganice Organice : Sticlă, mică, Hârtie , lacuri ceramică
 • 7. Clasificarea condensatoarelor Nepolazizate Condensatoare ReglabileFixe Semivariabile = Varialbile ajustabile = trimer
 • 8. Parametri nominali ai condensatoarelor Parametri condensatoarelor : capacitatea nominală Cn , [F]– reprezintă capacitatea la care este realizat condensatorul prin procesul tehnologic şi care este înscrisă pe corpul acestuia toleranţa t , [%]– abaterea maximă a valorii reale a capacităţii faţă de valoarea ei nominală Tensiunea nominală Un [V]–este tensiunea continuă maximă sau tensiunea efectivă maximă care poate fi aplicată continuu la terminalele condensatorului în gama temperaturilor de lucru Valorile uzuale de tensiuni nominale 6,12,16,25,63,70,100,125,250,350,450,500,650,1000 V Rezistenţa de izolaţie , Riz [Ω] , este definită ca raportul dintre tensiunea continuă aplicată unui condensator şi curentul electric care-l străbate , la un minut de la aplicarea tensiunii , în funcţie de natura dielectricului , rezistenţa de izolaţie variază între 100 MΩşi 100 GΩ Tangenta unghiului de pierderi , tgδ - tandgenta unghiului de pierderi se defineşte ca raportul dintre puterea activă , Pa, care se disipă pe condensator şi puterea reactivă , Pr, a acestuia , măsurate la frecvenţa la care se măsoară capacitatea nominală . (Într-un condensator , din cauza pierderilor în dielectric şi în rezistenţa nenulă a armăturilor şi a terminalelor , se disipă puterea activă) Marcarea condensatoarelor se face în clar sau în codul culorilor .
 • 9. Gruparea condensatoarelor Capacitatea echivalentă a unei grupări de condendsatoare este egală cu capacitatea unui singur condensator care acumulează sarcina totală a grupării , dacă este supusă aceleaşi tensiuni ca şi gruparea respectivă
 • 10. Gruparea în serie a condensatoarelor Observăm că placa negativă a primului condensator , şi placa pozitivă a celui de –al doilea nu au legături cu restul sistemului , deci formează un sistem electric izolant aşa cum era şi înainte încărcat , deci îşi conservă sarcina electrică , adică –q1 +q2 =0 adică ⇒q1=q2=q , iar la bornele condensatorului sunt : U1= V1-V1’ ;U1= V2’-V2; U1= V1-V2; U1+U2= V1-V1’+ V2’-V2= V1-V2=U ; U = U1+U2 Conform definiţiei capacităţii electrice putem scrie : 1/Ce=1/C1+1/C2 ; În general , pentru o grupare de n condensatoare , avem : 1/Ce=1/ C1+1/C2+---+1/Cn  De reţinut Inversul capacităţii echivalente a unor condensatoare grupate în serie este egal cu cu suma inverselor capacităţilor fiecăruia dintre condensatoarele grupării Tensiunea la bornele condensatorului echivalent este egală cu suma tensiunilor la bornele condensatoarelor grupate în serie .
 • 11. Gruparea în serie Modalităţi de grupare  Condensatorul V1 V2 echivalent +q2 -q2 U1 U2 21 1-2 U U
 • 12. Gruparea condensatoarelor în paralele Putem scrie din definiţia capaciţăţii unui condensator U = q/C1= q/C2 = q/Ce Sarcina armăturilor condensatorilui echivalent este egală cu sarcina toatlă acumulată pe armăturile celor două condensatoare q = q1+q2 ⇒UCe= U1C1+U2C2 adică Ce= C1+C2 Reţineţi : Capacitatea echivalentă a grupării în parallel este egală cu suma capacităţiilor fiecări condensator din grupare Tensiunea la bornele grupării este egală cu tensiunea de la bornele fiecărui condensator
 • 13. Gruparea în paralel Modalităţi de grupare  Condensatorul echivalent +q1 -q1 +q -q U +q2 -q2
 • 14. Gruparea mixtă Gruparea mixtă a condensatoarelor se realizează din elemente grupate în serie şi din elemente grupate în paralele Capacitatea echivalentă se obţine prin aplicarea succesivă a relaţiilor studiate
 • 15. Gruparea mixtă Prima modalitate  A doua modalitate C2 C1 C3 Ce= C1(C2+C3)/ C1+C2+C3 Ce = C1+(C2+C3)/C2+C3

Related Documents