Alcoolii Lambru Cristian Niculai Ervinius Clasa a X-a A, CNMV Slobozia
Definiţie <ul><li>Alcoolii sunt compuşi organici care conţin în moleculă gruparea hidroxil, - OH legat ă de un atom de...
Cuvântul “ alcool ” <ul><li>În accepţiunea sa cea mai largă, termenul de alcool este folosit pentru a definii toate băut...
Clasificare <ul><li>După natura catenei hidrocarbonate : </li></ul><ul><ul><li>saturati : CH3−CH2−CH2−OH (alcool propili...
<ul><li>După numărul de grupări hidroxil din moleculă : </li></ul><ul><ul><li>monohidroxilici : CH3−OH (metanol); </li...
<ul><li>După tipul de atom de C de care este legată gruparea –OH : </li></ul><ul><ul><li>primari : CH−CH2−CH2−CH2−OH ...
Proprietăţi fizice <ul><li>Punctele de fierbere ale alcoolilor sunt ridicate crescând odată cu creşterea numărului de grup...
Alcoolii cei mai importanti <ul><li>METANOLUL </li></ul><ul><li>ETANOLUL </li></ul><ul><li>GLICERINA </li></ul><ul><li>TNG...
Metanolul <ul><li>Alcool metilic </li></ul><ul><li>Spirt de lemn – deoarece prima dată s-a obţinut din lemn </li></ul><ul>...
Propriet ă ţi şi întrebuinţ ă ri <ul><li>Este bun solvent în industria de lacuri . Se foloseşte la obţinerea unor produse ...
Etanolul <ul><li>Alcoolul etilic </li></ul><ul><li>Spirtul alb </li></ul><ul><li>CH3 – CH2 – OH </li></ul>
Utilizări practice <ul><li>Băuturile alcoolice </li></ul><ul><li>Dezinfectant – Spirt medicinal sau sanitar </li></ul><ul>...
Glicerina <ul><li>CH3 – OH </li></ul><ul><li> | </li></ul><ul><li>CH2 – OH </li></ul><ul><li> | </li></ul><ul><li>CH3 – ...
Utilizări practice <ul><li>Soluţii farmaceutice ; </li></ul><ul><li>Produse cosmetice şi alimentare ; </li></ul><ul><li>In...
Bibliografie <ul><li>www.wikipedia.ro ; </li></ul><ul><li>www.google.ro / web şi imagini ; </li></ul><ul><li>Manualul...
of 15

Prezentare Chimie Lambru Cristian Niculai Ervinius

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare Chimie Lambru Cristian Niculai Ervinius

 • 1. Alcoolii Lambru Cristian Niculai Ervinius Clasa a X-a A, CNMV Slobozia
 • 2. Definiţie <ul><li>Alcoolii sunt compuşi organici care conţin în moleculă gruparea hidroxil, - OH legat ă de un atom de carbon ce particip ă numai la formare de leg ă turi simple σ . </li></ul>
 • 3. Cuvântul “ alcool ” <ul><li>În accepţiunea sa cea mai largă, termenul de alcool este folosit pentru a definii toate băuturile ce conţin etanol ( alcool etilic ) , ca de exemplu vinul . </li></ul><ul><li>Cuvântul alcool îşi are originea în cuvantul arab al Kohl care înseamnă pudră fină, dar are şi sensul de esenţă a unui lucru . </li></ul>
 • 4. Clasificare <ul><li>După natura catenei hidrocarbonate : </li></ul><ul><ul><li>saturati : CH3−CH2−CH2−OH (alcool propilic) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>nesaturati : CH2=CH−CH2−OH (alcool alilic) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>aromatici : C6H5−CH2−OH (alcool benzilic) . </li></ul></ul>
 • 5. <ul><li>După numărul de grupări hidroxil din moleculă : </li></ul><ul><ul><li>monohidroxilici : CH3−OH (metanol); </li></ul></ul><ul><ul><li>polihidroxilici : CH2−CH−CH3 </li></ul></ul><ul><ul><li>│ │ </li></ul></ul><ul><ul><li>OH OH </li></ul></ul><ul><ul><li>(1,2propandiol) </li></ul></ul>
 • 6. <ul><li>După tipul de atom de C de care este legată gruparea –OH : </li></ul><ul><ul><li>primari : CH−CH2−CH2−CH2−OH </li></ul></ul><ul><ul><li>(alcool nbutilic) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Secundari : CH3−CH−CH2−−CH3 │ </li></ul></ul><ul><ul><li> OH </li></ul></ul><ul><ul><li>(alcool sec-butilic) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>terţiari : CH3 │ CH3−C−OH (alcool tert-butilic) │ CH3 </li></ul></ul>
 • 7. Proprietăţi fizice <ul><li>Punctele de fierbere ale alcoolilor sunt ridicate crescând odată cu creşterea numărului de grupe –OH din moleculă ; </li></ul><ul><li>Solubilitatea alcoolilor în apă scade odată cu creşterea catenei şi creşte cu numărul grupelor −OH ; </li></ul><ul><li>Sunt buni solvenţi pentru substanţe cu molecule nepolare( Br2,I2 ) şi pentru substanţe organice(fenoli,lacuri,etc.). </li></ul>
 • 8. Alcoolii cei mai importanti <ul><li>METANOLUL </li></ul><ul><li>ETANOLUL </li></ul><ul><li>GLICERINA </li></ul><ul><li>TNG-ul </li></ul>
 • 9. Metanolul <ul><li>Alcool metilic </li></ul><ul><li>Spirt de lemn – deoarece prima dată s-a obţinut din lemn </li></ul><ul><li>Carbinol </li></ul><ul><li>CH3 – OH </li></ul>
 • 10. Propriet ă ţi şi întrebuinţ ă ri <ul><li>Este bun solvent în industria de lacuri . Se foloseşte la obţinerea unor produse intermediare în industria coloranţilor şi carburanţilor pentru avioanele cu reacţie </li></ul><ul><li>Este un lichid incolor, cu gust arzător asemănător etanolului. Este foarte toxic. Băut în cantităţi mici produce orbire, iar în cantităţi mari, moartea. Este solubil în apă în orice proporţie . </li></ul>
 • 11. Etanolul <ul><li>Alcoolul etilic </li></ul><ul><li>Spirtul alb </li></ul><ul><li>CH3 – CH2 – OH </li></ul>
 • 12. Utilizări practice <ul><li>Băuturile alcoolice </li></ul><ul><li>Dezinfectant – Spirt medicinal sau sanitar </li></ul><ul><li>Solvent </li></ul><ul><li>Conservant </li></ul><ul><li>Combustibil – În spirtiere </li></ul><ul><li>Lichid î n termometre – Termometrul cu alcool </li></ul>
 • 13. Glicerina <ul><li>CH3 – OH </li></ul><ul><li> | </li></ul><ul><li>CH2 – OH </li></ul><ul><li> | </li></ul><ul><li>CH3 – OH </li></ul><ul><li>Este un lichid incolor, fără miros, are gust dulce şi vâscozitate mare; este uşor solubilă în apă şi alcooli. </li></ul>
 • 14. Utilizări practice <ul><li>Soluţii farmaceutice ; </li></ul><ul><li>Produse cosmetice şi alimentare ; </li></ul><ul><li>Incorporarea în frunzele de tutun pentru a le opri încreţirea ; </li></ul><ul><li>Materie primă pentru trinitratul de glicerină ; </li></ul><ul><li>Este utilizat ca lichid în termocentrale. </li></ul>
 • 15. Bibliografie <ul><li>www.wikipedia.ro ; </li></ul><ul><li>www.google.ro / web şi imagini ; </li></ul><ul><li>Manualul de chimie . </li></ul>

Related Documents