FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUIasigură pregătirea pentru obținerea de competen...
FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRIFUNCIARE ŞI INGINERIAMEDIULUI Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală Domeniul Inginerie Civi...
FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRIFUNCIARE ŞI INGINERIAMEDIULUIIngineria Economică în ConstrucțiiDomeniul Inginerie și Management(...
FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRIFUNCIARE ŞI INGINERIAMEDIULUI Măsurători Terestre și Cadastru Domeniul Inginerie Geodezică (Cu...
SCURT ISTORIC1970 - Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare(Profesorul Cesar Nicolau)1990 - a doua specializare a facultății -...
Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură Domeniul Ingineria MediuluiCompetențe: monitorizarea...
Ingineria și Protecția Mediului în AgriculturăDomeniul Ingineria Mediului Locuri de muncă:  Agenția pe...
Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală Domeniul Inginerie CivilăCompetențe în:...
Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală Domeniul Inginerie Civilă Locuri de muncă: ...
Inginerie Economică în Construcții Domeniul Inginerie și ManagementCompetențe în: an...
Inginerie Economică în Construcții Domeniul Inginerie și ManagementAbsolvenţii specializării sunt solicitaţi pe ...
CadastruCadastrul general este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobile...
Măsurători Terestre și Cadastru Domeniul Inginerie GeodezicăCompetențe ...
Locuri de muncă:  Administraţia publică centrală şi locală  Agenția Națională de...
FACILITĂȚICAZARE ȘI MASĂ: Studenții facultății beneficiază decazare în căminele din campusul universită ții (Herăstrău)(ca...
ACTIVITĂȚI PRACTICE
Pagina de web aFacultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului http://www.fifim.ro/
of 18

Prezentarea Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

Prezentarea Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Pentru mai multe detalii puteți vizita pagina de web a facultății: http://www.fifim.ro/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentarea Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

 • 1. FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUIasigură pregătirea pentru obținerea de competențe în următoarele specializări: Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură Domeniul Ingineria Mediului (Cursuri de zi si Cursuri cu Frecvenţă Redusă)
 • 2. FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRIFUNCIARE ŞI INGINERIAMEDIULUI Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală Domeniul Inginerie Civilă (Cursuri de zi)
 • 3. FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRIFUNCIARE ŞI INGINERIAMEDIULUIIngineria Economică în ConstrucțiiDomeniul Inginerie și Management(Cursuri de zi)
 • 4. FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRIFUNCIARE ŞI INGINERIAMEDIULUI Măsurători Terestre și Cadastru Domeniul Inginerie Geodezică (Cursuri de zi)
 • 5. SCURT ISTORIC1970 - Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare(Profesorul Cesar Nicolau)1990 - a doua specializare a facultății - Ingineriași Protecția Mediului în Agricultură.(Profesorul Ramiro Sofronie și ProfesorulSimion Hâncu)1990 - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare șiIngineria Mediului.
 • 6. Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură Domeniul Ingineria MediuluiCompetențe: monitorizarea calității factorilor de mediu;depozitarea controlată, managementul și reciclarea deșeurilor;elaborarea studiilor de impact și întocmirea bilanțurilor demediu; producerea si utilizarea energiilor neconvenționale; proiectarea si execuția lucrărilor de ingineria mediului (stații detratare a apei, depozite de deșeuri, etc.);reconstrucția ecologică a terenurilor degradate;analize de laborator pentru identificarea indicatorilor de calitatea mediului.
 • 7. Ingineria și Protecția Mediului în AgriculturăDomeniul Ingineria Mediului Locuri de muncă:  Agenția pentru Protecția Mediului (APM),  Agenția Națională Apele Române (ANAR),  Garda Națională de Mediu (GNM),  societăți comerciale de specialitate,  structuri organizatorice cu profil ecologic,  cercetare științifică și inginerie tehnologică;
 • 8. Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală Domeniul Inginerie CivilăCompetențe în: proiectarea, reabilitarea, modernizarea, exploatarea,monitorizarea și întreținerea sistemelor de îmbunătațirifunciare; gospodărirea apelor; alimentări cu apă, stații de tratare și epurare a apelor; regularizarea cursurilor de apă și prevenirea efectelorinundațiilor; amenajarea torenților; stabilizarea versanților; căi de comunicații;
 • 9. Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală Domeniul Inginerie Civilă Locuri de muncă:  societăți de construcții,  structuri de cercetare științifică și inginerie tehnologică,  exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare,  Agenția de Plăți și Întervenție în Agricultură (APIA),  Agenția de Protecția Mediului (APM),Carieră  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF)  Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Rutiere (CNADR),  Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP),
 • 10. Inginerie Economică în Construcții Domeniul Inginerie și ManagementCompetențe în: analiza viabilităţii economice a soluţiilor tehnice luate înconsiderare; elaborarea ofertelor şi a documentaţiei de licitaţie; asigurarea conformităţii cu legislaţia în construcţii; analiza şi implementarea standardelor de performanţă înconstrucţii; evaluări de tipul calitate-cost-siguranţă,; utilizarea eficientă a resurselor tehnice şi umane;elaborarea de planuri, documentaţii tehnice, economice; conceperea, organizarea şi implementarea tehnologiilor modernede obţinere a datelor din piaţă şi de prelucrare a acestora,dezvoltarea şi utilizarea programelor de calcul pentru inginerieeconomică în construcţii.
 • 11. Inginerie Economică în Construcții Domeniul Inginerie și ManagementAbsolvenţii specializării sunt solicitaţi pe piaţaforţei de muncă datorită profilului mixt care leconferă abilităţi economice în domeniul tehnical ingineriei în constructii, putând activa într-oserie numeroasă de structuri publice și privatedin domeniu.
 • 12. CadastruCadastrul general este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării.Cadastrul general se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu, județ și la nivelul întregii țări.
 • 13. Măsurători Terestre și Cadastru Domeniul Inginerie GeodezicăCompetențe în: aplicarea legii cadastrului într-o formă unitară şi coerentă pe întregteritoriul României; reglementarea tuturor problemelor legate de dreptul de proprietate; utilizarea tehnologiilor moderne în realizarea planurilor şi hărţilor,realizarea sistemelor informaţionale de specialitate utilizând tehnicigeomatice specifice; automatizarea lucrărilor de cadastru; întocmirea băncilor de date cadastrale, etc.geodezie; cartografie; topografie; cadastru; fotogrammetrie; teledetecţie
 • 14. Locuri de muncă:  Administraţia publică centrală şi locală  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,  Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură),  primării,  Oficii judeţene de cadastru şi publicitateCarieră imobiliară,  Organizaţii şi societăţi comerciale, publice şi private,
 • 15. FACILITĂȚICAZARE ȘI MASĂ: Studenții facultății beneficiază decazare în căminele din campusul universită ții (Herăstrău)(cablu TV, internet), cantină și o bază sportivă recunoscută.BURSE: În cadrul facultății, în anul universitar 2011-2012,în funcție de rezultatele obținute, s-au acordat următoarelecategorii de burse:Burse de performanță 1 în valoare de 750 leiBurse de performanță 2 în valoare de 500 leiBurse sociale în valoare de 300 lei
 • 16. ACTIVITĂȚI PRACTICE
 • 17. Pagina de web aFacultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului http://www.fifim.ro/