DIAGNOZA PROBLEMÓW
UZALE NIE I INNYCHŻ Ń
ZAGRO E SPO ECZNYCHŻ Ń Ł
DLA MIASTA I GMINY
WADOWICE
Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania
stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ?
32%
38%
30%
0%
...
Czy oczekuje Pan/i od władz lokalnych działań służących
ograniczeniu problemów alkoholowych ?
Oczekuję takich działań Nie ...
Szacunkowa skala problemów alkoholowych w
WADOWICACH
 Liczba osób uzależnionych od alkoholu:
760-1.140
 Liczba osób doro...
Szkoły podst .
VI kl.
Gimnazjum
III kl.
Szkoły
pognadimnazj.
II kl.
Nie piłem jeszcze
alkoholu
62 % 26 % 0 %
mniej niż 9 l...
Czy w ciągu ostatnich 30 dni piłeś jakiś napój alkoholowy?
65%
22%
8%
78%
92%
35%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TAK NIE
W badani...
Ile razy zdarzyło ci się upić napojem
alkoholowym ?
Szkoły
podstawowe
VI kl.
Gimnazjum
III kl.
Szkoły
ponadgimnazj.
II kl....
Czy uczestniczyłeś w kłótni, sprzeczce
lub bójce z powodu alkoholu ?
11%
17%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100...
Czy kiedykolwiek miałeś kontakt
z jakimiś środkami odurzającymi ?
28%
12%
40%
88% 72% 60%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TAK TAK
...
Jakie środki są najczęściej zażywane przez uczniów?
Dla porównania podajemy wyniki badań ogólnopolskich ESPAD-2007r. w gru...
Czy miałeś kontakt ze środkami
odurzającymi ?
Szkoły
podstawowe
VI kl.
Gimnazjum
III kl.
Szkoły
ponadgimnazj.
II kl.
Kiedy...
Czy wg ciebie wiedza o narkotykach i skutkach
ich działania jest
wśród młodzieży wystarczająca?
TAK 39 %
NIE 61 %
Czy spotkałeś poza szkołą osobę,
która rozprowadza narkotyki?
Czy spotkałeś w szkole osobę,
która rozprowadza narkotyki?
S...
Gdzie według ciebie najłatwiej można
kupić narkotyki ?
Kl. VI
szk. podst.
Kl III
gimnazjum
Kl. II
szk. ponadgimn.
nie znam...
Czy Pana/i zdaniem dostęp do
narkotyków w Pana okolicy jest:
Zdecydowanie łatwy 19 %
Raczej łatwy 39 %
Zdecydowanie trudny...
Czy za posiadanie narkotyków
powinno się karać?
dorośli TAK 91 %
NIE 9 %
młodzież TAK 65 %
NIE 35 %
PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
TAK
Czy zostałeś kiedykolwiek pobity
w szkole
6 %
Czy byłeś kiedykolwiek przez
rówieśników zmuszany do...
Która z wymienionych form przemocy
wydarzyła się kiedykolwiek w twojej
rodzinie ?
wyzwiska 27 %
groźby 3 %
poniżanie 9 %
p...
Z kim po raz pierwszy piłeś
alkohol ?
2% 3%
18% 19%
58%
0%
20%
40%
60%
80%
100% z kolegą
z rodzicami
z innym dorosłym
czło...
Czy styka się Pan/i z osobami
dawniej nadużywającymi alkoholu,
którzy obecnie nie piją wcale
lub w sposób znaczący ogranic...
Czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby
ktoś z moich bliskich miał problemy z
alkoholem ?
Zdecydowanie tak 51 %
Raczej ...
Czy uważa Pan/i, że leczenie uzależnienia od
alkoholu jest skuteczne i czy warto je
podejmować ?
Zdecydowanie tak 47 %
Rac...
Jeśli zauważa Pan/i pozytywne zmiany obyczajów i
zachowań alkoholowych w ostatnich latach, to są one
wynikiem:
Edukacji sp...
of 23

Prezentacja wadowice (2)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja wadowice (2)

 • 1. DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALE NIE I INNYCHŻ Ń ZAGRO E SPO ECZNYCHŻ Ń Ł DLA MIASTA I GMINY WADOWICE
 • 2. Czy osoby pijące alkohol w miejscu Pana/i zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ? 32% 38% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Odpowiedzi TAK NIE NIE WIEM
 • 3. Czy oczekuje Pan/i od władz lokalnych działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych ? Oczekuję takich działań Nie oczekuję takich działań 92% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TAK NIE
 • 4. Szacunkowa skala problemów alkoholowych w WADOWICACH  Liczba osób uzależnionych od alkoholu: 760-1.140  Liczba osób dorosłych żyjących w rodzinach alkoholowych (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo): 1.520-1.900  Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików: 1.520-1.900  Liczba osób pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu: 1.900-2.660  Ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i dorośli): 2.010-2.550 * Obliczono wg szacunkowych wskaźników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 5. Szkoły podst . VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły pognadimnazj. II kl. Nie piłem jeszcze alkoholu 62 % 26 % 0 % mniej niż 9 lat 10 % 6 % 21 % 10 – 12 lat 18 % 5 % 3 % 13 – 15 lat 0 % 58 % 50 % 16-18 lat N/D 1 % 16 % Nie pamiętam 10 % 5 % 10 % Nie piłem jeszcze alkoholu (ogólnopolskie badania ESPAD 2007) 10 % 5 % W jakim wieku po raz pierwszy spróbowałeś alkoholu ?
 • 6. Czy w ciągu ostatnich 30 dni piłeś jakiś napój alkoholowy? 65% 22% 8% 78% 92% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TAK NIE W badaniach ogólnopolskich ESPAD-2007 r. badany wskaźnik dla klas III gimnazjów wynosi 57%, zaś dla klas II szkół ponadgimnazjalnych - 79%. kl. VI kl.III gimn. kl.II ponadgimn.
 • 7. Ile razy zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym ? Szkoły podstawowe VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły ponadgimnazj. II kl. ani razu 86 % 64 % 35 % 1-2 razy 10 % 9 % 19 % 3-5 razy 0 % 9 % 8 % 6-10 razy 2 % 0 % 2 % ponad 10 razy 2 % 18 % 16 % łącznie upiło się 14 % 36 % 65 % W badaniach ogólnopolskich ESPAD-2007 r. badany wskaźnik dla klas III gimnazjów wynosi 52%, zaś dla klas II szkół ponadgimnazjalnych - 71%.
 • 8. Czy uczestniczyłeś w kłótni, sprzeczce lub bójce z powodu alkoholu ? 11% 17% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TAK KL. VI KL. III GIMN. KL. II SZK. PONADGIMNAZJ.
 • 9. Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi ? 28% 12% 40% 88% 72% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TAK TAK NIE NIE kl.VI kl.III gimn. kl.II szk. ponadgimn.
 • 10. Jakie środki są najczęściej zażywane przez uczniów? Dla porównania podajemy wyniki badań ogólnopolskich ESPAD-2007r. w grupie wiekowej 15-16-latków oraz 17-18-latków. Szkoły podst. kl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II WADOWICE ESPAD WADOWICE ESPAD środki nasenne 0 % 0 % 16 % 8 % 19 % klej, rozpuszczalnik 5 % 6 % 8 % 3 % 7 % marihuana/haszysz 2 % 3 % 16 % 27 % 28 % GHB 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % amfetamina 3 % 0 % 4 % 0 % 8 % ekstazy 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % heroina 0 % 0 % 1 % 0 % 2 % kokaina, 0 % 1 % 2 % 1 % 3 % LSD 0 % 8 % 2 % 0 % 3 % grzybki halucynogenne 0 % 0 % 2 % 0 % 3 % polska heroina 0 % 0 % 2 % 0 % 2 % sterydy anaboliczne 0 % 0 % 2 % 0 % 4 % alkohol z tabletkami 2 % 1 % 7 % 0 % 12 % inne 3 % 12 % - 1 % -
 • 11. Czy miałeś kontakt ze środkami odurzającymi ? Szkoły podstawowe VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły ponadgimnazj. II kl. Kiedykolwiek 12 % 28 % 40 % W ciągu ostatnich 12 miesięcy 12 % 28 % 30 % W ciągu ostatnich 30 dni 2 % 4 % 22 %
 • 12. Czy wg ciebie wiedza o narkotykach i skutkach ich działania jest wśród młodzieży wystarczająca? TAK 39 % NIE 61 %
 • 13. Czy spotkałeś poza szkołą osobę, która rozprowadza narkotyki? Czy spotkałeś w szkole osobę, która rozprowadza narkotyki? Szk. podst.Szk. podst. Kl. VIKl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II TAK 3 % 1 % 8 % Szk. podst.Szk. podst. Kl. VIKl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II TAK 14 % 36 % 43 %
 • 14. Gdzie według ciebie najłatwiej można kupić narkotyki ? Kl. VI szk. podst. Kl III gimnazjum Kl. II szk. ponadgimn. nie znam takich miejsc 53 % 26 % 56 % ulica, park 7 % 18 % 3 % szkoła 3 % 13 % 3 % dyskoteka, pub 29 % 50 % 11 % mieszkanie dealera 29 % 23 % 6 % inne miejsca 12 % 11 % 22 %
 • 15. Czy Pana/i zdaniem dostęp do narkotyków w Pana okolicy jest: Zdecydowanie łatwy 19 % Raczej łatwy 39 % Zdecydowanie trudny 2 % Raczej trudny 8 % Nie wiem 32 %
 • 16. Czy za posiadanie narkotyków powinno się karać? dorośli TAK 91 % NIE 9 % młodzież TAK 65 % NIE 35 %
 • 17. PRZEMOC RÓWIEŚNICZA TAK Czy zostałeś kiedykolwiek pobity w szkole 6 % Czy byłeś kiedykolwiek przez rówieśników zmuszany do robienia czegoś czego nie chciałeś robić 8 % Czy zostałeś kiedykolwiek napadnięty i okradziony 2 %
 • 18. Która z wymienionych form przemocy wydarzyła się kiedykolwiek w twojej rodzinie ? wyzwiska 27 % groźby 3 % poniżanie 9 % policzkowanie 3 % popychanie i szarpanie 5 % bicie 3 % szantażowanie pieniędzmi 2 % żadna 66 %
 • 19. Z kim po raz pierwszy piłeś alkohol ? 2% 3% 18% 19% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% z kolegą z rodzicami z innym dorosłym członkiem rodziny z innym dorosłym sam
 • 20. Czy styka się Pan/i z osobami dawniej nadużywającymi alkoholu, którzy obecnie nie piją wcale lub w sposób znaczący ograniczyli swoje picie? TAK 67 % NIE 33 %
 • 21. Czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z alkoholem ? Zdecydowanie tak 51 % Raczej tak 11 % Zdecydowanie nie 4 % Raczej nie 14 % Trudno powiedzieć 20 %
 • 22. Czy uważa Pan/i, że leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne i czy warto je podejmować ? Zdecydowanie tak 47 % Raczej tak 28 % Zdecydowanie nie 9 % Raczej nie 11 % Trudno powiedzieć 5 %
 • 23. Jeśli zauważa Pan/i pozytywne zmiany obyczajów i zachowań alkoholowych w ostatnich latach, to są one wynikiem: Edukacji społecznej (prasa, radio, tv) 35 % Działań lokalnych (leczenie odwykowe, miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, grupy AA, kluby abstynenta, profilaktyka szkolna i in.) 42 % Działań administracyjno-prawnych 9 % Polityki cenowej wobec alkoholu 9 % Zmian w obyczajowości 34 % Promocji zdrowego stylu życia 26 % Zubożenia społeczeństwa (brak pieniędzy na alkohol) 18 % Większych możliwości wydawania pieniędzy na inne cele 11 % Obawy o utratę pracy 52 %

Related Documents