ZADANIE PUBLICZNE Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie w...
CEL OPERACYJNY PPNDRŻ Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wol...
CEL OPERACYJNY PPNDRŻ Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wol...
CEL OPERACYJNY PPNDRŻ Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wol...
of 4

Polkolonie

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polkolonie

  • 1. ZADANIE PUBLICZNE Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji min. 6 godzin dziennie, z dożywieniem i zachowaniem warunków przeprowadzenia działań profilaktycznych dotyczących uzależnień REALIZATOR – PUKS „KAROL” WADOWICE WADOWICE 2008
  • 2. CEL OPERACYJNY PPNDRŻ Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci młodzieży i całych rodzin <ul><li>„ Zimowisko” i „Wakacje w mieście 2008” – półkolonie </li></ul><ul><li>Rozpoczęcie od modlitwy; </li></ul><ul><li>Codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej; basenie; Parku Miejskim; </li></ul><ul><li>Zajęcia profilaktyczne po 4-6 godzin na grupę; </li></ul><ul><li>Zajęcia w grupach – twórcze zadania (piosenka; prezentacja grupy; praca plastyczna; projekt własnej koszulki; </li></ul><ul><li>Wycieczki: Aquapark; Multikino; Kraków; Park Rozrywki; Jezioro Żywieckie – żaglówki; </li></ul><ul><li>Wspólny posiłek (obiad); </li></ul><ul><li>Na zakończenie modlitwa dziękczynna; </li></ul>PUKS &quot;KAROL&quot; Wadowice - 2008
  • 3. CEL OPERACYJNY PPNDRŻ Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci młodzieży i całych rodzin <ul><li>„ Zimowisko” i „Wakacje w mieście 2008” - półkolonie </li></ul><ul><li>Zagospodarowanie dzieciom z Gminy Wadowice czasu wolnego od nauki. </li></ul><ul><li>2. Stałe rozszerzanie proponowanych przez nas działań o charakterze profilaktycznym. </li></ul><ul><li>3. Wspomaganie i uzupełnianie działań profilaktycznych prowadzonych na terenie gminy Wadowice. </li></ul><ul><li>4. Promowanie modelu tzw. „profilaktyki pozytywnej” poprzez propagowanie wiedzy o istocie czynników chroniących i czynników ryzyka. </li></ul><ul><li>5. Uświadamianie i kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności psychospołecznych takich jak: radzenie sobie ze stresem, sztuka odmawiania, twórcze rozwiązywanie konfliktów, itp. w ramach zajęć o charakterze psychoedukacyjnym. </li></ul><ul><li>6. Przekazywanie wiedzy o zagrożeniach, jakie wiążą się z problematyką używania środków psychoaktywnych, dostosowanej do możliwości poznawczych dzieci i młodzieży. </li></ul><ul><li>7. Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez sport i rekreację. </li></ul>PUKS &quot;KAROL&quot; Wadowice - 2008
  • 4. CEL OPERACYJNY PPNDRŻ Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci młodzieży i całych rodzin PUKS &quot;KAROL&quot; Wadowice - 2008 ZADANIE: Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji – min. 6 godzin dziennie, z dożywieniem i zachowaniem warunków przeprowadzenia działań profilaktycznych dot. uzależnień. CELE ZADANIA: Realizacja celów określonych przez program zajęć w ramach zajęć wakacyjnych WSKAŹNIK Ilość dzieci Ilość godzin EFEKTY 2006 50 dzieci I turnus EFEKTY 2007 138 dzieci I turnus II turnus EFEKTY 2008 156 dzieci Zimowisko I turnus II turnus