The Solar SystemWritten by : Péter Komlós
A NAPRENDSZERNaprendszerünk a Tejút galaxis pereménhelyezkedik el. Középpontjában a Nap áll,mely körül a bolygók keringene...
 A NAPRENDSZER FELÉPÍTÉSENap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Kisbolygó öv,Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútóés e...
NapMerkúrVénuszFöldMarsKisbolygó övJupiterSzaturnuszUránuszNeptunusz( Plútó )A NAPRENDSZER
A BELSŐ BOLYGÓK• Pályájuk a Jupiteren belülhelyezkedik el• Kőzetbolygók• Kisebb az átmérőjük a külsőbolygókénál• Felszínük...
1. Merkúr
2. Vénusz
3. Föld A Naptól a harmadik,bolygó. Naptól mért távolsága:150 millió km Átmérője: 12800 km
4. Mars
A BELSŐBOLYGÓKFELFEDEZ-ÉSE• Már az ókorban is ismerték őket• Távcsővel elsőként Galileo Galilei figyelte meg őket• Ő figye...
A KÜLSŐ BOLYGÓK• Nagy átmérőjűek• Gázból állnak: hidrogén, hélium, metán• Nagy tömegűek• Kis sűrűségűek• Gyors a tengelyfo...
5. Jupiter
6. Szaturnusz
7. Uránusz
8. Neptunusz
A KÜLSŐ BOLYGÓKFELFEDEZÉSE• Az ókorban ismerték a Jupitert és a Szaturnuszt• Galilei 1610-ben felfedezte a négy Galileo-fé...
EGYÉBOBIJEKTU-MOKA naprendszerben számos egyéb égitest kering abolygókon kívül. Néhány közülük a naprendszerlegidősebb kép...
A kisbolygók (aszteroidák) a Mars és a Jupiter között keringő,kis méretű égitestek.Kisbolygók( kb 100.000 db )
ÖsszefoglalásA naprendszerünk középpontja a nap nevű csillagunk8 bolygó található a naprendszerünkbenBelső bolygók: Merkúr...
VÉGE!Köszönöm a figyelmet!
of 20

Naprendszer sima

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naprendszer sima

 • 1. The Solar SystemWritten by : Péter Komlós
 • 2. A NAPRENDSZERNaprendszerünk a Tejút galaxis pereménhelyezkedik el. Középpontjában a Nap áll,mely körül a bolygók keringenek. Abolygók között számos üstökös,aszteroida és kisbolygó is kering. Abolygókon túl hatalmas, törmelékből állófelhő található.Sok planétának van holdja, gyűrűje.Minden égitest kölcsönhatásban áll amásikakkal és a Nappal. E hatalmasrendszer felfedezése, hála azűrszondáknak, mára felgyorsult. Egyrejobban kezdjük megismerni ezt a csodásvilágot. Persze nem csak a mi csillagunkkörül vannak bolygók. Sok csillag melletttaláltak már más planétákat.
 • 3.  A NAPRENDSZER FELÉPÍTÉSENap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Kisbolygó öv,Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútóés egyéb törpebolygók, Kuiper-objektumok ésOort-felhő
 • 4. NapMerkúrVénuszFöldMarsKisbolygó övJupiterSzaturnuszUránuszNeptunusz( Plútó )A NAPRENDSZER
 • 5. A BELSŐ BOLYGÓK• Pályájuk a Jupiteren belülhelyezkedik el• Kőzetbolygók• Kisebb az átmérőjük a külsőbolygókénál• Felszínük szilárd• Tengelyforgásuk viszonylag lassú• Közéjük tartozik Földünk is• A belső bolygók: Merkúr, Vénusz,Föld, Mars
 • 6. 1. Merkúr
 • 7. 2. Vénusz
 • 8. 3. Föld A Naptól a harmadik,bolygó. Naptól mért távolsága:150 millió km Átmérője: 12800 km
 • 9. 4. Mars
 • 10. A BELSŐBOLYGÓKFELFEDEZ-ÉSE• Már az ókorban is ismerték őket• Távcsővel elsőként Galileo Galilei figyelte meg őket• Ő figyelte meg a Vénusz fázisait• A marsi csatornák hírei• Első űrszondák az űrkorszakban még a Holdat kutatták• Később a szondák eljutottak a Marshoz, aztán a Vénuszhoz, majd aMerkúrhoz• A Marson és Vénuszon sikeres leszállásokat is végrehajtottak: Viking-szondák és automata járművek a Marson, szovjet Venyera a Vénuszon• Tudásunk nagy része ezeknek a szondáknak köszönhető
 • 11. A KÜLSŐ BOLYGÓK• Nagy átmérőjűek• Gázból állnak: hidrogén, hélium, metán• Nagy tömegűek• Kis sűrűségűek• Gyors a tengelyforgásuk• Sok holdjuk van• A külső bolygók: Jupiter, Szaturnusz,Uránusz, Neptunusz
 • 12. 5. Jupiter
 • 13. 6. Szaturnusz
 • 14. 7. Uránusz
 • 15. 8. Neptunusz
 • 16. A KÜLSŐ BOLYGÓKFELFEDEZÉSE• Az ókorban ismerték a Jupitert és a Szaturnuszt• Galilei 1610-ben felfedezte a négy Galileo-féleholdat• Cassini olasz csillagász leírja a Szaturnuszgyűrűjét• Sorra fedezik fel a bolygók holdjait• Az első űrszondák: Pioneerok, Voyagerek,később a Galileo szonda, valamint a Cassini-Huygens misszió. A legtöbbet ezeknek aszondáknak köszönhetjük.
 • 17. EGYÉBOBIJEKTU-MOKA naprendszerben számos egyéb égitest kering abolygókon kívül. Néhány közülük a naprendszerlegidősebb képződménye, melyekből a korai időkrekövetkeztethetünk.• Üstökösök, melyek a bolygók kialakulásának idejérőlmesélnek• Aszteroidák, hatalmas kődarabok a naprendszerpereméről• Kisbolygók, a Mars és a Jupiter közötti övezetből• Törpebolygók, közéjük sorolták a Plútót, a kilencedikbolygót.• A bolygók holdjai, gyűrűi
 • 18. A kisbolygók (aszteroidák) a Mars és a Jupiter között keringő,kis méretű égitestek.Kisbolygók( kb 100.000 db )
 • 19. ÖsszefoglalásA naprendszerünk középpontja a nap nevű csillagunk8 bolygó található a naprendszerünkbenBelső bolygók: Merkúr,Vénusz,Föld,MarsA belső bolygók felfedezéseKülső bolygók: Jupiter,Szaturnusz,Uránusz,NeptunuszA külső bolygók felfedezéseEgyéb objektumokKisbolygók
 • 20. VÉGE!Köszönöm a figyelmet!

Related Documents