Proiectul realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Gra...
Ce am urmărit prin acest Proiect? Asigurarea de șanse egale tuturor elevilor școlii Asigurarea de șans...
Cum am ffă cut acest lucru? Cum am ă cut acest lucru? Cui ne-am adresat? ...
MARTIE 2012- OCTOMBRIE 2012 (8...
La imple me ntare a proiec tului au partic ipat: La imple me ntare a proie c tului au partic ipat: ...
ACTIVITĂȚILE DERULATE ACTIVITĂȚILE DERULATE 1.Proceduri manageriale de pregătire, lansare și ipopul...
Proceduri manageriale de pregătire, lansare și popularizare ...
Confecționarea și vânzarea unor felicitări pentru sărbătorile pascalePr...
Expoziție cu vânzareProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Partener...
Realizarea site-ului proiectului și a siglei proiectuluiProiect...
Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie!...
Excursie pentru schimb de experiență şi exemple de bune prac...
Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie!...
Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie!...
Atelier gastronomicProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneri...
Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie!...
Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie!...
Tinerii Învață Cunoașterea Tinerii Învață CunoaștereaProiectul es...
Educație prin artă șiiaudiție muzicală Educație prin artă ș audiție muzica...
Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie!...
Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie!...
Activități de evaluare, bilanț și raport final Echipa de proiectProiectul este ...
of 22

Prezentarea rezultatelor/ produselor obtinute

Proiectul de grant "Scoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru toti"-Proiect realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentarea rezultatelor/ produselor obtinute

 • 1. Proiectul realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă” Școala cu clasele I-VIII Teiu, Argeș Școala cu clasele I-VIII Teiu, Argeș Școala altfel Școala altfel prin asigurarea de șanse egale pentru prin asigurarea de șanse egale pentru to ții to ț
 • 2. Ce am urmărit prin acest Proiect? Asigurarea de șanse egale tuturor elevilor școlii Asigurarea de șanse egale tuturor elevilor școlii Prevenirea părăsirii timpurii a școlii Prevenirea părăsirii timpurii a școlii Prevenirea abandonului școlar Prevenirea abandonului școlarProiectul realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 3. Cum am ffă cut acest lucru? Cum am ă cut acest lucru? Cui ne-am adresat? Cui ne-am adresat? Prin… Tuturor elevilor școlii, cu precădere celor proveniți din:Proiectul realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 4. MARTIE 2012- OCTOMBRIE 2012 (8 luni)Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 5. La imple me ntare a proiec tului au partic ipat: La imple me ntare a proie c tului au partic ipat: Grupul țțintă format din 35 de Grupul intă format din 35 de elevi ai școlii + alțți elevi ai elevi ai școlii + al i elevi ai Echipa de proiect formată din: Echipa de proiect formată din: școlii școlii Pandrea Mirela- Emilia-Director Pandrea Mirela- Emilia-Director Părințți ai elevilor din grupul Părin i ai elevilor din grupul Ciobanu Corina- Coordonator Proiect Ciobanu Corina- Coordonator Proiect țțintă intă Membrii Autoritățților Publice Membrii Autorită ilor Publice Vîlcu Nicoleta Vîlcu Nicoleta locale locale Ciuciu Luminițța Ciuciu Lumini a Voluntari Voluntari Popescu Ancuțța Popescu Ancu a Membri ai Comunitățțiilocale Membri ai Comunită ii locale Alțțielevi ai școlii Al i elevi ai școlii Alte cadre didactice ale școlii Alte cadre didactice ale școliiProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 6. ACTIVITĂȚILE DERULATE ACTIVITĂȚILE DERULATE 1.Proceduri manageriale de pregătire, lansare și ipopularizare ale 1.Proceduri manageriale de pregătire, lansare ș popularizare ale proiectului proiectului 2.Expozițțiecu vânzare 2.Expozi ie cu vânzare 3.Realizarea site-ului proiectului și ia siglei proiectului 3.Realizarea site-ului proiectului ș a siglei proiectului 4.Excursie pentru schimb de experiențțăşi exemple de bune practici 4.Excursie pentru schimb de experien ă şi exemple de bune practici 5.Atelier gastronomic 5.Atelier gastronomic 6.Tinerii InvațțăC unoașterea 6.Tinerii Inva ă C unoașterea 7.Educațțieprin artă și iaudițțiemuzicală 7.Educa ie prin artă ș audi ie muzicală 8.Parteneriat Școală-Comunitate 8.Parteneriat Școală-Comunitate 9.Activitățțide evaluare, bilanțțși iraport final 9.Activită i de evaluare, bilan ș raport finalProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 7. Proceduri manageriale de pregătire, lansare și popularizare ale proiectuluiProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 8. Confecționarea și vânzarea unor felicitări pentru sărbătorile pascaleProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 9. Expoziție cu vânzareProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 10. Realizarea site-ului proiectului și a siglei proiectuluiProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 11. Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 12. Excursie pentru schimb de experiență şi exemple de bune practiciProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 13. Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 14. Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 15. Atelier gastronomicProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 16. Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 17. Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 18. Tinerii Învață Cunoașterea Tinerii Învață CunoaștereaProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 19. Educație prin artă șiiaudiție muzicală Educație prin artă ș audiție muzicalăProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 20. Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 21. Proiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”
 • 22. Activități de evaluare, bilanț și raport final Echipa de proiectProiectul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”